14tilføjet af

Janteloven!

heysaa!!! jeg synes at det kunne være super hvis vi kunne få en debat igang om janteloven! så det ville være super hvis i ville tage jer tid til lige at skrive hvad i synes om den og hvordan den påvirker jer!
tilføjet af

Hyldest til Janteloven


Hej anne,
Godt initiativ du har taget her med at sætte en debat igang om Janteloven.
Først vil jeg sige at jeg tror at det er en misforståelse hvis man tror at det kun er her i DK at der findes misundelse og smålighed, som kommer til udtryk i en slags Jantelov. Den slags kan man finde i alle lande, der er bare ikke nogen andre steder hvor det ligefrem er beskrevet i en "lov". Det gør at vi tror at den spiller en helt speciel rolle for os, som den ikke gør andre steder - det er jeg nu ikke så sikker på.
Dernæst vil jeg tilføje at Jantelove nok er særligt udbredte i små lande, hvor man historisk set har haft det svært med dominerende eller overlegent dygtige individer, man har opfattet det som en trussel mod sammenholdet i "stammen" hvis en enkelt person fik en status ud over det sædvanlige. Læg mærke til at vi stort set aldrig har haft nogle diktatorer eller stærke mænd her i landet, det er mest i store lande at sådan noget forekommer. Så Janteloven har sparet os for meget.
Til sidst vil jeg sige at jeg naturligvis IKKE synes at smålighed eller misundelse er en god ting; Men der ligger en hel del sund fornuft i at tage afstand fra andre menneskers egotrip.
MVH Erik
tilføjet af

nej tak

hvis gud havde lyttet til janteloven havde verden ikke eksisteret.
hvis jeg havde lyttet til janteloven havde jeg været ligesom dig.
Hvem har nogensinde lyttet til janteloven og blevet til noget specielt?
Jeg tror Aksel sandemose var meget depresiv da han skrev den, efter alle havde trådt på ham i hans hjemby.
tilføjet af

F*CK JANTELOVEN!!!

Her i de sidste 7 år har jeg levet under janteloven... Selvfølgelig ikke af egen fri vilje! Det er bare min klasse som har fået mig til at føle at jeg kun var 2 cm høj! Hvis ikke så 2 mm! Den f*cking jantelov skulle fa'me afskaffes!
tilføjet af

Så støt dog janteloven!

Det pussige ved janteloven i det danske samfund er, at næsten alle føler de er forfulgt af den. Navnlig hvis man vil være populær/kendt så er første lektion i denne svære diciplin at man udskriger sig selv til offer for janteloven i alle landets medier. Og kan jo nok synes lidt mærkeligt at netop de kendte, de berømte, dem vi alle sammen elsker og beundrer på TV og i ugeblade netop er dem som føler sig allermest forfulgt af denne lov. Anja Andersen, Casper Christensen, Mads Larsen, Isabella Christensen er mig bekendt alle personer som hyler op om de forfølges af Janteloven. Sikke en gang skaberi. Disse berømtheder er ikke offer for noget som helst i den retning - de elskes, beundres og kan til daglig nyde et velbetalt luksusliv på 1. klasse. Det er en hyklerisk og forkælet tankegang der præger disse fattige sind - tænk at nogen gider høre på det! Og der kan jo heller ikke sættes navn på hvem jantelovens udøvende magt er. Kan nogen give konkret svar på hvem jantepolitiet i givet fald består af? Nej, for det findes jo ikke. Dansk kultur præges i stadigt højere grad af hylere, plageånder, hypokondere, klageskrivere - alle nyudsprungne forrevne ofre for den barbariske jantelov.
tilføjet af

Den løbske Jantelov

Dette er Janteloven:
Du skal ikke tro at du er noget.
Du skal ikke tro du er lige så meget som os.
Du skal ikke tro du er klogere end os.
Du skal ikke bilde dig ind at du er bedre end os.
Du skal ikke tro du ved mere end os.
Du skal ikke tro du er mere end os.
Du skal ikke tro at du duer til noget.
Du skal ikke le ad os.
Du skal ikke tro at nogen bryder sig om dig.
Du skal ikke tro du kan lære os noget.

Det er imponerende, så ofte den bliver nævnt, den Jantelov. Af talrige læserbrevskribenter opfattes den åbenbart som en trumf, der kan drønes i bordet, når det afgørende stik i en diskussion skal tages hjem. Der er oftest en slet skjult undertone af, at kombattanterne er en samling smålige fæhoveder, der nu skal sættes på plads.
Først nogle eksempler fra dagbladenes debatsider. Vi starter sidste år, da en vis lejlighed på Vesterbro blev flittigt omtalt i medierne. De fleste mente, at Ritt Bjerregaard overdrev sit behov for repræsentationslokaler, og at hun skelede kraftigt til sit skattefri tillæg, men naturligvis havde hun også sine forsvarere. En af dem gennemgik hele sagen og sluttede med det forbløffende udsagn, at det er Janteloven, der dikterer, at folketingsmedlemmer fra provinsen er nødt til at opholde sig i København "under dårlige boligforhold".
Vi springer til kort efter nytår, hvor et af de hotteste emner i den samlede presse var kronprinsen og hans venindes færdselsloven. Efterhånden mente diverse læsere, at det var for galt, at journalisterne endevendte sagen så grundigt, og et angreb på den megen omtale slutter med det ironisk mente udråb "Længe leve Janteloven!"
Kort efter kunne man læse, at samme lov lever i bedste velgående i Danmark. Nu drejer det sig om et forsvar for at hæve hastighedsgrænsen på motorveje. Diverse argumenter føres i felten, herunder en henvisning til, at trafikkulturen er bedre i Tyskland, hvor ingen har ondt af, at andre kører i store, hurtige luksusbiler - og så kommer salven: "Men der har man jo heller ikke Janteloven".
Den kunne skam også bruges i forbindelse med den megen hurlumhej omkring Klaus Riskær Pedersen og Accumulator Invest. En Riskær-beundrer skrev, at nu "lykkedes det at få ham ned med nakken. Sensation og jubel fra jantelovstilhængere". Muligvis hentyder denne skribent til, at før valget til EF-parlamentet i 1989 kørte Klaus Riskær Pedersen en bombastisk annoncekampagne med overskriften "KNUS JANTELOVEN" (men en forståelse af samme lov skinnede dengang ikke ligefrem gennem den politiske propaganda).
Jeg skal undlade at tage stilling til hastighedsgrænser, Riskær, osv. Men det er betænkeligt, hvis Jantelov bare anvendes som et smart ord til at slå andre oven i hovedet med. Det skal i ovenstående citater dække enhver afskygning af misundelse, smålighed, hakkeorden og skadefryd. I talrige andre sammenhænge anses Janteloven desuden for bare at være en moderne version af eventyret om den grimme ælling, der som bekendt skulle kanøfles, udelukkende fordi den var aparte. Det ender med, at betydningen af Jantelov er milevidt fra, hvad ophavsmanden i sin tid havde til hensigt.
Lad os først slå fast, at de berømte ti bud (hvoraf det mest anvendte er det første: »Du skal ikke tro at du er noe&laqno; stammer fra Aksel Sandemoses bog "En flyktning krysser sitt spor", der første gang udkom i 1933. Og hvis man skal finde frem til den oprindelige mening bag Janteloven, er det væsentligt at huske på at Sandemose skildrede forholdene inden for et bestemt socialt lag - arbejderklassen. De ti Jantebud udtrykker den angst og uvilje, som kollektivet inden for denne klasse nærer over for det individ, der skiller sig ud fra massen og vil frigøre sig for kollektivets tryk og ensretning. Der er altså ikke tale om en socialt betinget hakkeorden. Der er heller ikke tale om en misundelse over, at nogen fra et socialt højere lag har råd til mere end en selv. Derimod fungerer undertrykkelsen inden for en kreds med samme sociale position.
Altså: Det undertrykkende kollektiv maser den person fra dets egne rækker, som forsøger at bryde ud eller hævde sin identitet. Men et lige så vigtigt element i En flykting krysser sitt spor er, at kollektivet samtidig undertrykker sig selv effektivt. De påbud, som det er så ivrigt efter at håndhæve over for andre, medvirker i realiteten til, at kollektivet selv bliver hængende i suppedasen og aldrig kan gøre sig fri. Magten over den enkelte resulterer i Jante i en fastlåsning af arbejderklassens kollektiv inden for en ramme med snærende normer. Det holder sig selv i ave - og her er en afgørende forskel fra "Den grimme Ælling": Ænderne undertrykte jo ikke sig selv på nogen måde, da de kastede sig over svaneungen.
Det er tvivlsomt, om de fleste, der bruger ordet Jantelov, aner, at det er Sandemose, der fandt på ordet og opstillede de ti bud. Det ville egentlig også være ligegyldigt, hvis bare det oprindelige indhold ikke i stigende grad blev forvansket og udvandet. For eksempel bliver »Du skal ikke tro du er noe&laqno; i tide og utide citeret helt uden sammenhæng med de andre bud, men så nem (og primitiv) er problemstillingen ikke i Sandemoses angreb på Janteloven.
Jeg har overfor givet eksempler på læserbreve, men radioen kan også være med. Tidligere på året blev en udsendelse om og med Fie Adams indledt med en præsentation af hende som en jantelovsbulldozer. Det er et udtryk, der absolut må med på den næste liste over nye ord i dansk, men det, der blev sagt i programmet, tydede kun på at journalisten havde brug for en smart etiket, der kunne klæbes på damen - ikke at han havde begrebet den oprindelige betydning af ordet.
En anden besynderlig udlægning af Janteloven forekom i en radioudsendelse, hvor historikeren Henrik S. Nissen foretog en gennemgang af landbokultur kontra bykultur. Det gjorde han udmærket i tyve minutter, men så mente han åbenbart, at han burde inddrage Janteloven for at slå en anskuelig krølle på teorierne: "Janteloven har sine selvstændiggørende elementer", mente han, og udlagde det første bud som en sund mistillid til autoriteter og eksperter. Men hvorfor går en historiker ikke til kilderne? Hvad ville Henrik S. Nissen have læst i "En flykting krysser sitt spor" om denne opfattelse af Janteloven? Intet. Det er også tvivlsomt, om han kender de ni andre bud - eller kan han også finde et "selvstændiggørende element" i "Du skal ikke tro at nogen bryr seg om deg"?
Det ender med, at næste generations Sandemose-læsere skal befri sig for sprogligt hængedynd, før de kan tilegne sig historien om Espen Arnakkes opgør med Jante. Som Jantelov nu bruges i diskussioner, skulle man tro, at det betød, at man var misundelig, fordi naboen havde en større bil, eller at Jantelovens første bud dikterede, at kendte mennesker skulle have en over nakken.
I f.eks. BT fra 1998 udtaler Bille August at vi gerne vil have eksempler, vi kan være stolte af - cykelrytteren Bjarne Riis for eksempel. Og han fortsætter: "Men samtidig er vi et lille land, som bærer præg af denne her socialdemokratiske tanke om, at alle skal være lige. Hvad der jo i og for sig er helt i orden. Men bag stoltheden ligger den negative side og lurer. Der er der nogle, også i pressen, som i middelmådighedens navn står som en flok jægere og skyder alle ned, som har bevæget sig lidt for højt op."
Forsiden af BT, 23. juli 1998:
"Efter Smilla blev jeg næsten ondskabsfuldt trukket gennem rendestenen."

Klaus Riskær Pedersen, som krakkede med Akkumulator Invest og blev dømt for svindel, fortæller i Politiken PS, søndag den 13. december 1998 at han har tillagt sig ydmyghed, mådehold og fordybelse som personlige dyder og han fortsætter: "Jeg er nu ikke blevet forvandlet til en indadvendt etiker, som totalt har underkastet mig Janteloven."
Ak nej. Det ville også være synd, om det Jan Sonnergaard har kaldt arbejderklassens repressive tolerance, skulle ramme Klaus Riskær Pedersen. Man ville næppe tro det.
tilføjet af

...

Det der synes jeg godt du kan pakke langt væk! Du ved jo ikke hvordan det er at "blive forfulgt" af Janteloven! Det gør jeg! Jeg tror også godt jeg ved hvorfor der er så mange kendte der siger at de er blevet forfulgt af den... De vil alle sammen bevise over for alle andre at der er altså noget de kan! Jeg har fx. snakket med Lars Bom og han er jo meget kendt. Som barn blev han mobbet på det groveste! Maria Hirse har haft anoreksi og hun er også blevet mobbet! Det er et under at hun overhovedet er i live i dag! Som 13 eller 14 årig tog hun 25 køresygepiller eller hvad de nu hedder og den eneste grund til at hun er i live i dag er fordi hendes bror havde glemt noget derhjemme så han skulle hjem og hente det. Og der fandt han hende på sofaen næsten livløs! Så jeg synes godt at du kan klappe gællerne i for du ved jo ingenting om det!
tilføjet af

Janteloven!

Janteloven er jo et bud på en samfundsfilosofi, et kort bud, så på det punkt er den jo meget enkel om ikke helt så kompleks som andre samfundsfilosofier af en ældre alder, og der er jo mange samfundsfilosoffer der i manifester har givet oplæg til hvordan samfundet bør være for at være passende iforhold til borgernes behov, samfundets behov og fremtidige behov.
Mere specificeret er der pædagogiske ideologier, psykologiske ideologier hvor der også er mange oplæg der er blevet til lærebøger og udgangspunkt for andre og nyere lærebøger. Så grundlæggende ser det ud til at der skal være ytringsfrihed og dermed jo også meningsfrihed.
Nu er det et fåtal af samfundsfilosofferne, pædagogiske ideologer, psykologiske ideologer der har argumenteret med en kulturel succes for diskriminerende samfundsforhold vedrørende menings og ytringsfrihed omend det jo også er et faktisk forekommende fænomen i samfundet hvor anccinietet og erfaring kan medføre både autoritet og også meningstyrani.
Meningstyrani er vist noget der har relevans i forbindelse med janteloven.
tilføjet af

Janteloven!

Har Janteloven noget med nutidens samfund at gøre❓Er der nogen der bruger Janteloven ?
tilføjet af

Janteloven!

Har Janteloven noget med nutidens samfund at gøre❓Er der nogen der bruger Janteloven ?

Muslimerne har jo en form for jantelov i deres koran, hvor alle andre er vantro og skal hakkes på og ikke skal tro de er noget. Imellemtiden tror muslimerne selv de er noget, selvom det da må være dem der har problemet i og med de flygter til os og vil ha hjælp. Denne svingen mellem at være oppe og flyve over fantasiverdenen og nede i kælderen må være guf for en psykolog. Uha uha. Nu bliver jeg beskyldt for at være højreekstremist, så jeg må hellere stoppe.
tilføjet af

Den kan vi ikke undvære. Får os til at opføre os

ordentlig i forhold til andre folkeslag.
tilføjet af

Jantelov og førtidspension

det er jantelovens skyld at jeg ikke kan få førtidspension men må leve af kontanthjælp.
Fuck janteloven og frikadelledanskerne!
tilføjet af

Vi vil fjerne den fra grundloven

hvis Helle vinder valget.
tilføjet af

Hvad er jantelov?

og hvordan forfølger den dig?
Jeg tror ikke jeg er med:
tilføjet af

Jantelov og førtidspension

det er jantelovens skyld at jeg ikke kan få førtidspension men må leve af kontanthjælp.
Fuck janteloven og frikadelledanskerne!

de passer jo bare deres arbejde, og det er ikke i henhold til Janteloven, og hvis de bruger Janteloven så bliver de fyret eller får en påtale, og du får vel en førtidspension hvis du har brug for sådan en. gl
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.