2tilføjet af

Fogh Rasmussen afviser DF

ultimative krav om at sætte Lars Barfoed under administration. Da det er ultimative karv kan han umuligt fortsætte, medmindre DF ændre mening, og DF dem kan vi regne med!
tilføjet af

Du har 100% ret

derfor forventer jeg at han bliver siddende.
Så laver DF nogle andre ultimative krav. Så bliver han siddende.
Men værst af alt - fødevareskandalen fortsætter.
For alle dem der er årsag til at der er lavet nedskæringer (bedre kontrol for færre penge) er jo stadig dem der har flertal.
Men DF forsøger blot at fjerne opmærksomheden på, at de selv har valgt at ødelægge fødevaresikkerheden.
Men da var der jo heller ikke så megen opmærksomhed på de skader som de er med til at lave.
tilføjet af

§ 187. Med fængsel indtil 10 år straffes

§ 187. Med fængsel indtil 10 år straffes
1) den, der tilsætter ting, som er bestemt til forhandling eller udbredt benyttelse, gift eller andre stoffer, som medfører, at tingens benyttelse efter dens bestemmelse udsætter menneskers sundhed for fare,
2) den, der, når sådanne ting er således fordærvede, at nydelsen eller brugen af dem er på nævnte måde sundhedsfarlig, undergiver dem en behandling, der er egnet til at skjule deres fordærvede tilstand,
3) den, der med fortielse af den foretagne behandling stiller til salg eller i øvrigt søger at udbrede ting, der er behandlet som under 1) eller 2) nævnt.
Stk. 2. Begås forbrydelsen uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 1 år.
§ 188. Den, som uden at være strafskyldig efter § 187, nr. 3, med fortielse af tingens sundhedsfarlige beskaffenhed stiller til salg eller i øvrigt søger udbredt
1) nærings- eller nydelsesmidler, der på grund af fordærvelse, mangelfuld tilberedelse, opbevaringsmåde eller af lignende grunde er sundhedsfarlige,
2) brugsgenstande, der ved sædvanlig benyttelse udsætter menneskers sundhed for fare,
straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.
Stk. 2. Begås forbrydelsen uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.