4tilføjet af

Er vi alle clairvoyante?

Jeg var til møde i går aftes i clairvoyantforeningens bestyrelse, hvor vi havde en rigtig god snak om det, at være clairvoyant og have specielle evner.
Vi var alle enige om, at vi alle i vores natur er både clairvoyante og healere. Når vi når ind til vort åbne hjerte er det vores natur. Synet udvikler sig til klarsyn, hørelsen til klarhørelse osv.
Hvad med dig der læser med - er du klar til at se med hjertet? Er du klar til at udforske og møde din indre clairvoyant/healer
Vil du læse mere er du velkommen på hjemmesdien
www.nemborg.dk
Jeg glæder mig til at se dig
Kærligst Helle Nemborg
tilføjet af

Det kunne være sjovt at vide....

....hvad du lægger i ordet clairvoyante?
tilføjet af

Clairvoyante

vad er Clairvoyance og Hvordan foregår det?
Clairvoyance kommer af fransk og betyder »at se klart«,
hvilket teosofisk betyder at kunne se f.eks. livs energierne omkring alt fysisk,samt evnen til at se energier af mere åndelig karakter, f.eks. afdøde.
Nogle mennesker har evnen til at se de energiudstrålinger,der er omkring alle fysiske manifestationer. Sten, planter, dyr og mennesker har denne energiudstråling,
der omtales som auraen.
Clairvoyante mennesker er i stand til enten at se, høre eller føle disse energier via chakra punkter, der er en slags sanseorgan i vores energilegemer.
Chakra kommer fra Sanskrit, et gammelt indisk sprog, og løst oversat betyder det »energihjul«.
Det omtales ofte i Danmark som et psykisk center eller bare center.
De clairvoyante evner er knyttet til tre centre: pande-, hals- og hjertecentrene.
De tre centre har hver deres kvalitet.Til pandecentret er knyttet evnen klarsyn,det at kunne se energier omkring f.eks. et menneske, at kunne se åndelige væsner samt at kunne se fortid, nutid og fremtid.
Til halscentret er knyttet evnen klarhørelse, dvs. evnen til at høre lyde, ord og beskeder fra den åndelige verdens beboere. Til hjertecentret er knyttet evnen klarfølelse, dvs. evnen til at kunne føle et andet menneskes fysiske og følelsesmæssige tilstand.
Derudover via en genstand at kunne få indblik i, hvordan ejeren har eller har haft det fysisk, og hvad personen oplever eller har oplevet tanke- eller følelsesmæssigt.
Betegnelsen clairvoyant bruges i dag i en noget bredere betydning, idet langt de fleste clairvoyante primært bruger klarhørelsen og klarfølelsen.
Der findes ingen standarder for, hvordan en clairvoyant arbejder. Nogle clairvoyante anvender f.eks. tarotkort,
sten eller andre hjælpemidler til at synliggøre budskaberne.
Andre vælger at arbejde helt uden redskaber af nogen art.
Kun clairvoyante, der er i stand til at arbejde uden hjælpemidler, kan blive medlemmer af
Clairvoyant Foreningen.

Lidt historie
Formodentlig har der til alle tider eksisteret mennesker, som havde evner til at skabe en kontakt til det åndelige –
til Guderne.Vi møder dem både i den tidlige ægyptiske kultur og i den græske, hvor der blev anvendt medier til
rådgivning i statslige spørgsmål.
Senere i historien møder vi i forskellige kulturer hekse, shamaner, kloge mænd og koner, og da disse mennesker
tilsyneladende kunne frembringe svar fra den åndelige verden, blev de ofte af lokalsamfundet respekteret.
Da kristendommen begyndte at fremtræde startede samtidigt en udryddelse af heksene, fordi man mente,
de stod i forbindelse med djævelen. Men i dag kan vi kun trække på smilebåndet over denne opfattelse.
Formålet med at gå til en clairvoyant ?
Der er naturligvis lige så mange forskellige årsager til at opsøge hjælp,som der er mennesker,der benytter sig af
en clairvoyant rådgiver. Formålet med at gå til en clairvoyant kan være at få kærlig hjælp og støtte til sin personlige
udvikling og få fokus på, hvad der er væsentligt i ens liv osv.
Den clairvoyante er så det »redskab«, der ved hjælp af sin evne til at kommunikere med den åndelige
verden kan formidle råd og vejledning omkring konkrete beslutninger, du skal tage i dit liv, f.eks. omkring
personlig vækst, job, økonomi, bolig, uddannelse
m.m. Nogle clairvoyante bruger også deres evner til at hjælpe med at finde forsvundne personer, dyr eller ting.
Du skal være indstillet på, at du under en clairvoyance kan få ting at vide, som vil konfrontere dig med flere sider
af din personlighed, både fortidens smerter og dine positive evner og muligheder.
Den clairvoyante kan altså bevidstgøre dig om eventuelle problemers årsag og bidrage med løsningsforslag.
Husk – det er til enhver tid dit ansvar, om du vil bruge oplysningerne.
En anden detalje, som du kan være opmærksom på, er, at du måske ikke her og nu under clairvoyancen
kan huske alt, hvad der er foregået i dit liv. Så nogle af de oplysninger, som den clairvoyante giver dig,
vækker måske først genklang på et senere tidspunkt.

Et par tips før du besøger en clairvoyant
Brug din skelneevne. Du bør ikke bruge en clairvoyant til at give dig en facitliste på din livssituation. Clairvoyante
er rådgivere, og de råd, du får, er det helt op til dig selv, om du vil følge op på. Det er også vigtigt, at du selv
føler efter, om de beskeder, du modtager, er rigtige for dig, og om du vil følge de clairvoyante anvisninger.
Når du booker tid hos en clairvoyant bør du ikke oplyse andet end navn og telefonnummer.
Det er vigtigt, at du ikke fortæller noget til den clairvoyante om hvorfor, du opsøger denne, medmindre dit
besøg har det specifikke mål at bede om assistance til at finde forsvundne mennesker, dyr og genstande.
Da nogle clairvoyante ikke arbejder på disse felter, skal de have muligheden for at sige nej tak, inden I forgæves bruger hinandens tid.
Du bør ikke, måske trods den clairvoyantes opfordring, stille dine spørgsmål, inden sittingen starter.
For din egen skyld bør du have dine spørgsmål skrevet ned, så du kan huske dem.
Du bør først stille dem til sidst i en sitting.
Grunden til, at vi opfordrer dig til at benytte ovenstående tips er naturligvis, at du som bruger skal have en optimal
clairvoyance.

Hvordan en clairvoyance kan foregå
En clairvoyance, eller en sitting, som det også kaldes af nogle, foregår ikke på samme måde hos alle clairvoyante.
Ved de fleste konsultationer møder du op hos den clairvoyante. Nogle clairvoyante benytter sig af telefon- og/eller brevclairvoyancer,og her må du forhøre dig om de retningslinier, som der arbejdes ud fra.
Når du møder op hos den clairvoyante foregår det grundlæggende på den måde, at I sidder placeret direkte over for hinanden. Den clairvoyante starter måske med at fortælle lidt om, hvad der skal ske, og stiller derefter ind på
dig. De budskaber, som den clairvoyante modtager, kan f.eks. komme i form af symboler, billeder eller som en
»film«, der vises for den clairvoyantes indre blik.
Der er også forskel på, hvad du kan opleve hos en clairvoyant.
Det afhænger af, hvilke specialer den clairvoyante har udviklet. Nogle clairvoyante kan få kontakt med
dine afdøde slægtninge eller andre pårørende og/eller dine guider og skytsånder. Nogle clairvoyante praktiserer
noget, der kaldes karmasitting. Det er evnen til at kigge ind i dine tidligere liv og få det sammenkædet
med årsagsforklaringer til aspekter i dit nuværende liv.
Formålet er, at du øger din forståelse for, hvorfor du har det, som du har det, og er, som du er. Det er ikke altid at
alle de clairvoyante discipliner bliver anvendt under en sitting.
Når den clairvoyante ikke får flere informationer, er der tid til dine eventuelle spørgsmål. Bemærk – det er ikke
op til den clairvoyante, om der bliver svaret på spørgsmålene fra åndelig side.
En clairvoyance varer normalt omkring 60 min. Hos Clairvoyant Foreningens medlemmer bliver sittingen tilbudt
optaget på et bånd eller en CD. Derved kan du sidde og lytte clairvoyancen igennem derhjemme.
tilføjet af

Sjovt som du

glimrer ved ikke at svare i en anden tråd, når man vil have et konkret svar.
Men kopiere dine egen indlæg det magter du åbenbart.
Levebrødsfikumdikheks
tilføjet af

Det kan du jo sige

Men det kan da ikke komme bag på dig at viden er penge og Nemborg er lige så utilbøjelig til at give noget væk GRATIS som alle andre. Skulle der være specielle regler for det alternative marked? Har du et problem med det? Skal de bare være idealister, der ønsker at hjælpe dig? Hvad skal de så leve af? Tror du de kan hekse brød?
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.