30tilføjet af

USA integrationens paradis eller helvet?

Der er sikkert ingen anden nation i verden, der betragter "racisme" med større rædsel end USA. Sammenlignet med andre former for forseelser anses denne for mest forkastelig. Pressen og offentligheden er blevet vænnet til beretninger om mord, røveri og brandstiftelse, som der på nær de mest opsigtsvækkende forbrydelser rystes på hovedet af som en uundgåelige del af amerikansk liv. "Racisme" rystes der aldrig på hovedet af. For eksempel da en hvid Georgetown Law School student tidligere i år sagde, at sorte studerende ikke var så kvalificerede som hvide studerende, affødte det et ramaskrig om "racisme". Hvis han blot havde myrdet en eller anden, havde han tiltrukket sig langt mindre opmærksomhed og kritik.
Ja, racisme er faktisk nationens besættelse. Universiteter er på vagt overfor det, aviser og politikere undsiger det, kirkerne beder imod det, Amerika siges at være plaget af det. Men hvad nøjagtigt er racisme?
Ordbøger er ikke til megen hjælp og forståelse af, hvad der menes med ordet. Sædvanligvis definerer de det som den overbevisning, at ens egen etniske gruppe er andre overlegen, og overbevisningen at kultur og adfærd er rodfæstet i racen. Når amerikanere taler om racisme, mener de en hel del mere end dette. Ikke desto mindre giver ordbøgerne et fingerpeg om, hvad amerikanerne mener. Den besynderlige amerikanske betydning afledes af det nuværende dogme, at alle etniske grupper er lige. I modstrid med klare beviser for det modsatte er alle racer erklæret lige begavede og arbejdsomme, og enhver, der rejser tvivl om dette dogme, anses ikke blot for at tage fejl men som ond.
Dogmet har logiske konsekvenser, der er af dybtgående vigtighed. Hvis sorte for eksempel er lige med hvide på enhver måde, hvad forklarer da fattigdommen, kriminaliteten etc.? Eftersom enhver teori om racemæssig forskelligartethed er blevet gjort fredløs, er den eneste mulige forklaring på sortes fiasko hvides racisme. Og eftersom sorte er udpræget fattige, kriminalitetstilbøjelige etc., må Amerika være plaget af udbredt racisme. Intet andet kunne fastholde dem i en så ussel tilstand.
Al offentlig tale om race er lukket inde i denne stive logik. Enhver forklaring på sortes fiasko, der ikke bygger på hvides ondskab truer med at dreje af ind på det forbudte område af racemæssig forskellighed. Selv hvis hvide af idag ikke i deres hjerter stræber efter at undertrykke sorte, må hvide af igår have undertrykt dem. Hvis hvide ikke bevidst undertrykker sorte, må de gøre det ubevidst. Hvis så ingen indlysende racistiske individer kan identificeres, må institutionerne være racistiske. Eller da sorte fejler så markant i Amerika må der være millioner af hvide mennesker, som vi ikke kender, der arbejder dag og nat på at fastholde sorte i elendighed. Dogmet om racelighed efterlader ingen plads til en forklaring på sortes fiasko, der ikke i en eller anden afskygning er en anklage imod hvide.
Den logiske konsekvens af dette er klar. Det kræves, at vi tror på, at den eneste forklaring på ikke-hvid fiasko er hvid racisme. Hver gang en ikke-hvid er fattig, begår en forbrydelse, modtager bistandshjælp eller tager stoffer beskyldes det hvide samfund for endnu en racistisk handling. Ikke-hvides mislykkede bestræbelser og dårlige opførsel er slående beviser på, at det hvide samfund er fuldt af had og snæversyn. For præcist sålænge, at ikke-hvide er ude af stand til at opnå succes i livet på nøjagtigt det samme niveau som hvide, vil de hvide pr. definition modarbejde og undertrykke dem. Dette påtvungne tankemønster fører til mærkværdige konklusioner. Først og fremmest anses racisme som en synd begået næsten udelukkende af hvide. Ja et sort kongresmedlem fra Chicago, Gus Savage og Detroits sorte borgmester, Coleman Young har argumenteret for, at kun hvide kan være racister. Tilsvarende i 1987 offentliggjorde positiv særbehandlingsmedarbejder i The State Insurance Found i New York en pamflet, i hvilken hun forklarede, at alle hvide er racister, og at kun hvide kan være racister. Hvordan kunne sortes tilstand ellers forklares uden at lege med tanken om raceulighed?
Skønt visse sorte og liberale indrømmer, at ikke-hvide måske kan være racistiske; tilføjer de uværgeligt, at ikke-hvide er blevet tvunget ind i det som et selvforsvar på grund århundreders hvid undertrykkelse. Hvad der synes at være ikke-hvid racisme er så forståelig og tilgivelig, at det knap nok fortjener navnet. Om en handling benævnes racistisk eller ej, afhænger således af, hvilken race racisten er tilhører. Hvad der helt sikkert ville blive kaldt racisme, når det gøres af hvide, ville blive anset som normalt, når det bliver gjort af alle andre.
Eksempler på denne dobbeltstandart er så almindelige, at det næsten er kedsommeligt at opremse dem: Når en hvid dræber en sort og bruger ordet "nigger," opstår der en enorm medietummult, og nationen slår sig for dets kollektive bryst. Når medlemmer af den sorte Yahweh kult udfører ritualmord på tilfældigt udvalgte hvide, er medierne tavse (se AR marts 1991). Læreanstalter forbyder nedsættende udtalelser om ikke-hvide som "racisme" men ignorerer grove angreb på hvide.
Ved valg, hvor 60 % af de hvide vælgere stemmer på en hvid kandidat, og 95 af de sorte vælgere stemmer på hans sorte modstander, er det de hvide der beskyldes for racefordomme. Der er 107 "historisk sorte" læreanstalter, hvor grundlæggende "sorthed" skal bevares i mangfoldighedens navn, mens alle historisk hvide læreanstalter skal tvangsintegreres i samme tings navn. At modsætte sig dette regnes for at være racistisk.
"Sort stolthed" siges at være en vidunderlig og en værdifuld ting, men alt, der kunne udlægges som et udtryk for hvid stolthed, er en form for had. Det er fuldstændigt naturligt for immigranter fra den tredje verden at forvente uddannelsesinstitutioner og køreprøver på deres egne sprog, hvorimod det er racisme, når indfødte amerikanere beder dem om at lære engelsk.
Grov anti-hvid forudindtagethed i form af positiv særbehandling er i dag reglen. Alt lignende positiv særbehandling praktiseret til fordel for hvide ville blive udskreget som forargelig og urimelig begunstigelse.
tilføjet af

Nu igen

Det her indlæg har vi set før
tilføjet af

Angående Politisk Korrekthed

så er det nærmest blevet en særskilt disciplin i
det politiske liv i USA.
Det Radikale Venstres multi-kulturelle fli-flop er
faktisk standard praksis i USA. Derfor er der også
mange extremistiske anti-immigrations grupperinger i
USA.
Det vil vi også se i Danmark om små 10-15 år. Der vil
de 'svenske tilstande' indtræde. Derefter vil det
være en stadig forværring for til sidst at havne i
den 'multi-kulturelle smeltedigel', som vi ser det
i USA og Frankrig (Med mange parallel-samfund).
tilføjet af

ja I vil jo ikke forstå-

I vil som sagt jo ikke en gang tænke eller reflekter i den retning- er det arve synden der spiller ind eller hvad sker der, lyder det bare ONDT???
Og mange tak til den fornuftige person der har lagt dette ud .. I går jo så hårdt ind for holdnings beabejdning - så den må gå alle veje..
Har du ikke en tanke du kan dele istedet for, din "been there, don that" attitude- Jeg har da også hørt på alle umulige "hvis nu bare alle var ligeså gode og tolerente som mig" argumenter. Jeg svare hvergang - kvaliteten af mit svar, er dog meget afhængig hvor dumt groft eller tåget - jeg finder indlægget.
tilføjet af

ja vi ser jo allerede tendensen

hvorfor ikke acceptere mennesket naturlige trang til at omgåes ligesindede. Og erklære integrations begrebet for hvad det er, fiktivt og ønketænkning uden realitet i virkeligheden... Vi kan nok godt tvinge integration i det offenlige og på arbejdspladserne men vi vil aldrig opnår denne smeltedigel integration....Smuk tanke men var kommunismen ikke også det ?
tilføjet af

Superficial

It's not a paradise, but it's better than Denmark. At least the son of a Jamaican immigrant could be Secretary of State, and he is not the only colored in the gov. (Powell).
The Danes also had slaves in the Carribean. They were not good at that either, so they sold the island, and came back to the rain and mud. Since the time of rape and plunder in Europe was over, they became farmers. That's exactly how you think about politics.
tilføjet af

Du er inde på noget vesentlig

Hej på dig!
Du er inde på noget vesentlig her. Selv om jeg personlig mener at det er forskjeller på menneskerasene, mener jeg IKKE at noen racer er mer værdt end andre.
Ett eksempel på forskjellene er at man nu begynner at lave forskjellige medisiner mod samme sygdom for de forskjellige racer. En medisin kan altså virke godt på afrikanere men dårligt på europeere.
Ett andet godt eksempel er muskeloppbygningen. Negroide afrikanere har en anden muskelform som gør at de er raskere at springe end europeere. Hvor mange nordmenn og dansker springer som en kenyaner?
På samme måde er det også dokumenteret forskjell mellom de forskjellige racer når det gælder intelligenskvotient (IQ). Ett eksempel er at de som gennomsnittlig har højest IQ er øst- asiatere som japanere, koreanere og kinesere. Ligevel skal man være forsiktig med at sige at det bare er racemæssige forskjæller der gør kriminaliteten blandt enkelte racer højere end andre. Religion, kultur, tradisjon og direkte indavl kan også være faktorer som spiller ind. Og i tillægg selvfølgelig økonomi og undertrykkelse.
tilføjet af

Mindste fællesnævner

Hvorfor ikke bare acceptere at nogle mennesker ikke har særlig meget social intelligens og derfor ikke rigtigt kan forholde sig til andre menneskers medfødte ret til at bevæge sig frit i verden og skabe sig et liv med de ressourcer de nu en gang har at arbejde med (under det helt symmetriske ansvar at de selvfølgelig også skal lade andre mennesker gøre det samme)?
Hvorfor ikke bare ignorere disse snævertsynede fremmedangste der alligevel ikke har et særligt stort potentiale for at bidrage med meget mere end hvad de selv suger ud af fællesskabet?
Skal vi ikke bare satse 100% på de af os der både forstår at sætte en grænse når andre individers adfærd bliver urimelig, og at behandle mennesker lige uanset eventuelle forskelle i udseende, baggrund eller sprog?
tilføjet af

Eudaimonia

samfundet er hvad du forsøger at opnå. Men det er utopi.
Har altid været det. Mennesker er forskellige, men vil helst omgås ligesindede (aldersmæssigt, kulturelt og sub-kulturelt, politisk, genetisk?).
Enten vælger vi i Danmark at have det 'multi-kulturelle samfund' med alle dens parallel-samfund og konstante kultur-sammenstød (ligesom i USA og Frankrig). Eller vi vælger det 'homogene mono-kulturelle samfund' som ikke har så mange forandringer, men er mere stabil, næsten ingen kultur-sammenstød, mindre etnisk og religiøs strid (for der kun een kultur). Den økonomiske vækst i et sådant samfund er lavere end hvis den var gearet mod multi-kulturalisme. Det, der er driveren i USA's, Canada's og Australien's vækst i de sidste mange år, er immigration.
Men et mono-kulturelt samfund har lettere ved at sikre sig en ensartet vækst over en længere periode. Ofte har mono-kulturelle lettere ved at stå sammen, og opbygge organisationer som har lav korruption. Det er faktisk den vigtigste egenskab ved disse samfund (Fra Fukuyama's bog : Trust).
Men hvis de Radikale og Sosserne vinder næste gang, så tror jeg vi får 'svenske tilstande' og meget mere multi-kulturalisme, og alt hvad der følger. Det er uundgåeligt, desværre. Man kan bare håbe at der fokuseres massivt på en sprog-indsats overfor alle nydanskere - helst kombineret job, og initiativer, som gør at nydanskere kommer i kontakt med dansk-talende individer. Ghettoerne (og dermed næsten al socialt bolig byggeri) skal nedlægges. Det er dog ikke nok i længden. Det er det eneste jeg kan komme i tanke om, der vil afhjælpe på det vigtigste af nydanskernes problemer nemlig sproget - som er meget vigtig for muligheden for job.
tilføjet af

jeg ville ikke drømme om

at påstå at nogen "racer" er af højere værdi som menneske- men at nogen etniske grupperinger til hørende disse "racer" er bedre til noget end andet - og at det latterligt at nægte faktum for at lyde korrekt-
Jeg er klar over at vi alle tilhører samme race i evolutionær forstand altså Homo sapiens sapiens og sidste kendte konkurerende race var homo sapiens neanthertalis.. Men denne ene race har eksisteret i ca. 1,5 milloner år. Hvilket i evolutionært perspektiv giver forskellige populationer rigt mulighed for at specialisere sig forskelligt- Evt kenia negeren og hans slut spurt- eller det kaukasiske evne til at tåle mælk ovs...
Men ideen med indlægget er ikke at bringe race diskution- du ved - folk går selvsving- når det nævnes.. Derfor rette jeg med indlægget- blikket på hvad misforstået opfattelser, har bevirket af ufornuftige politiske rammer, som positiv diskrimination og had for kaukasiske eller nationale fællesskaber, som anses som de enest RACISTISKE- Omvendt racisme mod hvide lavet af hvide - hvorfor ??? sikkert bare for at få ret, i en skide fejlagtig antagelse om, at alle er lige og brugbare underordnet omstændigheder..latterligt socialistisk tåge snak
tilføjet af

ok I didnt disrespect your country

just your stupid politiks-
And dont believe that, I dont know my own history - I am not at stupid negro amarican..
And ofcause, why shouldnt we sell our collonies- look at england and holland they had to let their collonists enter ther country afterwards... We sold the dumb collonies and kept the good ones- like greenland- WE DID NOT NEED ANY MORE COTTON- ok
tilføjet af

hvem har bildt dig

ind at mennesker har fri bevælighed?????????
Det har det ikke været side stamme kulture i europa-
"Hvorfor ikke bare acceptere at nogle mennesker ikke har særlig meget social intelligens og derfor ikke rigtigt kan forholde sig til andre menneskers medfødte ret til at bevæge sig frit i verden"

Det skal jeg fortælle dig - creole- fordi mennesker ikke har denne opfattelse - der måske en lille gruppe i dk- der har haft det så godt at se ser hele verden som et potientielt DK- men 7/10 dele af verden lever nu stadig med ejdomsretten- du jo socialist og i tabte kom over det....
tilføjet af

or suggar

not if it ment welcome to denmark!! LOGIG(k)
tilføjet af

My subtle politician

Yes, Greenland is good, but it seems that soon enough they will vote you out of the country and eventually starve without the money the danish state is pumping there.
PS. Don't get me wrong. I like Denmark. Just to tease you back a little. Maybe you send another sub in the desert to attack some iraqi.
tilføjet af

liberalist, tak

Og du er ikke særlig dygtig til at argumentere for din sag.
Jeg er ked af at du sådan kommer på vej over at høre sandheden. Det er også en skam, at du forsøger at sabotere denne, din egen udmærkede debat ved i første hug at forsøge at lukke r.... på mig.
Hvorfor ikke forsøge at forstå?
Dine "sandheder" og "sådan er det bare" beskrivelser underbygger du jo ikke. Du fremsiger dem bare.
Og så bliver troværdigheden i dine udsagn jo ret dårlig. For så er den alene baseret på den troværdighed du har som person, og den er vel pr. definition ikke særlig stor på et internet-forum hvor vi alle i en eller anden grad er anonyme.
Så prøv igen; argumentér for din sag - og argumentér imod min. Så må vi se, om det er muligt at få afdækket nogle ting vi begge kan betragte som facts, og måske få afvist nogle ting som vi begge betragter som falske.
Det dér du disker op med fører jo kun én vej - til mudderkast. Og det gider vel ingen af os at rode sig ud i?
tilføjet af

Der findes ikke noget monokulturelt samfund

...det er den ultimative utopi.
Og der er ikke nogen fremtid for tanken om en "monokulturel" verdensorden. Hverken i udgaven hvor vi alle overgiver os til én kultur, eller i udgaven hvor vi trækker nogle stramme linier imellem forskellige kulturreservater.
I en verden med informationsudveksling i Hi-Tech kvalitet og med over-nationale institutioner der fremmer den frie bevægelse af kapital, varer og arbejdskraft er det simpelthen den ultimative naivitet at tro på sådan noget.
Danmark har for eksempel ikke været en homogen kultur på noget tidspunkt i verdenshistorien.
Så lad os droppe illusionen om at vi kan "vinde vort fædreland tilbage". Lad os i stedet forholde os til, hvilke redskaber - politiske, juridiske, praktiske etc. - vi kan sætte i spil for at understøtte de automatisk fungerende kræfter der promoverer integration, og samtidig hvilke redskaber der kan modarbejde de manuelt fungerende kræfter der modkæmper integration.
For jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at der er stærke automatiske energier på spil som fører folk sammen over tid. Og jeg er heller ikke et øjeblik i tvivl om, at de mennesker der dyrker at kæmpe imod den uundgåelige integration, brænder en hel masse krudt af på noget, der ikke bare er spild af energi, men også direkte skadeligt for alle de implicerede.
tilføjet af

If you can't handle

the smoke in the kitchen. Then get the FUCK OUT!!!
New Danes (nydanskere) can get whatever profession they choose, provided they show the required skill.
That's exactly their main weakness - skill of use with the danish language.
tilføjet af

hihihhihhi

Do not make fun of our GREAT DANISH army, navy or airforce. We are really making af difference hahahaha- and by the way- why cant you use at sub - who knows -IRAK migt have had tried to make af naval assult on the US - and then what?? You really dont believe that USA could manage a WAR whitout the danish sub??hihi
I it is ok to make fun of the danish- we are so stupid, and so very interlektual, that we dont se our own stupidity..
But yes greenland must have there liberty back- But they have to finance then self - But for now, we are getting a big sea area, on behalf of greenlands continental bounderies towards cannada and the north pole so - let us wait
tilføjet af

ja ok da

de sige at det handler og socialfortåelse og verden som backpack paradis.
Dette mener jeg ikke verden er - når jeg rejser og betragter verden. Ser jeg flest det har ejendomsret og bor i nationale sammenhæng.
At du ser denne verden som social afstumpet- er fordi du er et produkt at et domminerende syn her i danmark.
Jeg kan ikke se hvorfor jeg skal argumentere mod en personlig betragtning- som desværre ikke eksistere- du statsborgerskaber og den slags.
Verden er delt op mange måder - den enest måde som det globale flertal ikke lever under er din opfattelse at fri bevæglighed- Prøv at forklar en kineser at han har fribevæglighed??
Enten snaller du værdi og vission eller også må du se verdens kortets politiske opdelig med helt andre virkelighed frjerne briller en jeg troede kunne være muligt for belæste personer som folk i dk gennerelt.?
Skriv hvis jeg har misforstået hvad du mener..
Men hvad mener du eller at nationer og kontinenter er fiktive og løgn og skabt for at skabe frygt?? DE FINDES DA og der flere nationer en anakistiske fælleskaber med fri bevæglighed.. Hvornår og hvor der du denne frie bevæglighed- kun i EU og der skal man være statsborger i et land indenfor EU grænse...
ER DET DINE ØNSKE VERDEN ELLER VERDEN VI TALE OM
og angående beviser - helt ærligt- skal du også se bevis for at man behøver mad??
Se forhelvet på et verdenkort stregerne er nationale grænser vedtaget med politik og krige - det vel ikke det du anfægter med din på stand om social afstumpethed??????
tilføjet af

prøver på dansk

du siger frit citeret: at det handler og socialfortåelse og verden som backpack paradis.
Dette mener jeg ikke verden er - når jeg rejser og betragter verden. Ser jeg flest det har ejendomsret og bor i nationale sammenhæng.
At du ser denne verden som social afstumpet- er fordi du er et produkt at et domminerende syn her i danmark.
Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal argumentere mod en personlig betragtning- som desværre ikke eksistere- du ved statsborgerskaber og den slags.
Verden er delt op mange måder - den enest måde som det globale flertal, ikke lever under er din opfattelse at fri bevæglighed- Prøv at forklar en kineser at han har fribevæglighed??
Enten snakker du om værdi og vission eller også må du se, verdens kortets politiske opdelig med helt andre virkelighed frjerne briller, end jeg troede kunne være muligt for belæste personer, som folk i dk gennerelt er.?
Skriv hvis jeg har misforstået, hvad du mener..
Men hvad mener du? At nationer og kontinenter er fiktive og løgn og skabt for at skabe frygt?? Eller håber du bare på og går indfor, denne udvikling mod fri bevæglighed.
DE FINDES DA og der er flere nationer, end anakistiske fælleskaber med fri bevæglighed..
Hvornår og hvor finder du, denne frie bevæglighed- kun i EU og der skal man være statsborger i et land indenfor EU grænse...
ER DET DIN ØNSKE VERDEN ELLER VERDEN VI TALE OM
og angående beviser - helt ærligt- skal du også se bevis for, at man behøver mad??
Se for helvet på et verdenkort stregerne er nationale grænser, vedtaget med politik og krige - Det vel ikke det du anfægter, med din på sang om social afstumpethed??????
tilføjet af

ja utopi kender du alt tøgedrømmer

selv om der overnationale organisationer og udliciteret arbejdskræft er det ikke ensbetydende med monokulturens for fald- vel- den er nu stadig størst repræcenteret globalt- for samler sig ikke omvendt.
Kan slet ikke fatte at det din verden- er dine tanker sat i subkulturelle´sammenhæng - selvfølgelig er der typiske danske og typiske tyrkiske og typiske spanske kultureller fælles træk... Tror du tager kultur lidt for snævert...
tilføjet af

Hvornår var DK multi-kulturelt?

Siden vi aldrig har været mono-kulturelt. Stoppede det da jøderne kom for århundreder siden, eller da sigøjnerne kom til landet for århundreder siden, hvad med polakkerne i 30'erne. Det er alt sammen forkert. De var så få i antal, at de ikke betød noget i en større sammenhæng.
Men idag har vi meget større immigrations-strømme til Danmark. Det har en helt anden virkning idag. Ser du. Idag kan nydanskere lever deres liv i social-ghettoere og aldrig tale med en dansker i årevis. Det er det samme vi ser i USA, Canada, Sverige, Australien, Frankrig.
Vi skal tilbage til Vikingerne og Kristendommens indførelse for at se lignende fremmed-kulturelle påvirkninger. Men denne gang er det en tekno-phobisk samfunds-religion, som farer ind over landet. Vores frisindede natur, homogenitet, og stridsfri samfund står for at transformeres til et mere mistroisk, mistillidsfuldt, og løsere organiseret samfund (også ifølge Fukuyama's bog : Trust), som jo opstår i kølvandet på et stigende antal parallel-samfund.
tilføjet af

Dear Devil

You don't have to panic, Harald! Nobody said that everybody should have the same chance. It's always like that, all over the globe. Better qualified, better chance. You, however, Daredevil, are a little stupid and arrogant. I guess you did not go to much outside your little hole, which has less citizens than NYC. Or if you did, maybe you should stay here. (Your trips to Spain to get laid and drunk do not count)
tilføjet af

Concerning Quentin's Weakness:

Skill of use with the danish language perhaps? Yes, INDEED!!!
tilføjet af

regn ikke med creole forstå

mænge påvirkninger - de passer ikke ind i hans verden- der er der fribevægelse over alt- ihvert hvis man bare kan forstille sig det.
tilføjet af

True

Yes, I admit. And I have more:) Jeg prøver, men det er lidt svært.
tilføjet af

So True

So very true. By the way, what are you doing here? Are you some sort of exchange-student from the US, or Canada? And why are you so multi-culturally inclined? A multi-cultural fanatic, perhaps?
tilføjet af

Me?

Yes, I am a capitalist pig. Fanatic to the bone. Stars and stripes maniac! Allmighty Dollar fan! Just kidding. My girlfriend's danish. A look into her eyes pays for the bad weather.
tilføjet af

So pleased to know

that you're somewhat normal. But I have NEVER been a socialist, I was presuming you to be one, especially since you somehow ended up in Denmark, a pinacle example of social-liberal politics, and other social-liberal craziness - such as continued immigration of muslims, a bloated welfare-state etc. etc.
No, you see, I'm ALL National Libertarianist. That's NATIONAL Libertarianist.
tilføjet af

Multikulturelt i 1700-tallet!

Den danske nationalstat som vi forestiller os den, med landkortet som det er i dag, er en skrøne!
Det er en konsekvens af de voldsomme krigsnederlag Danmark led i 1860'erne. Da blev Danmark så lille en nation som aldrig tidligere, og Kongen måtte erkende at det var afgørende for nationens overlevelse, at man skabte en fællesskabsfølelse. Deraf Grundtvigs nationalstat fra midten og slutningen af 1800-tallet.
Før da har Danmark altid været en multikulturel enhed. Vi har haft erobringer af landområder der i datiden på ingen måde opfattede sig selv som danske. Både i baltikum, sydpå og på den skandinaviske halvø. Et sammensurium af forskellige sprog og måder at leve på. Og det var jo netop denne kulturmæssige diversitet der til sidst splittede landet i atomer.
Så vi har såmænd altid været multikulturelle. Det nye er bare, at vi i Danmark møder kulturer der er så meget anderledes at det er svært for mange at forstå det.
tilføjet af

Tal ordentligt!

Jeg har da ingen som helst incitament til at svare dig på dine spørgsmål når du vælger at bruge så ubehøvlet et sprog i dit indlæg til mig. Hvorfor skulle jeg dog det?
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.