1tilføjet af

Det kan være meget hårdt at være arbejdsløs.

Nogen siger , der er arbejde til dem der VIL arbejde. Der er mange arbejdsløse som har en meget lille indtægt . Det giver mange store sociale problemer , det kan politikerne ikke se. Så er der modsat dem der har en indtægt som er højere end en arbejdsindtægt ????? Jeg er så på SOL siden - vi har 7000 ledige stillinger. Der er 180.000 arbejdsløse , nogen påstår at der er 400.000 . Lav et moderne arbejdsmarked , og få denne altødelæggende arbejdsløshed fjernet - på den ene eller anden måde. Nu er det på tide , at der er noget der hedder et arbejdsgiver ansvar - DE løser arbejdsløsheden , DE er organiseret til det. Når man er arbejdsløs og får et arbejde , får man et helt andet liv , et normalt liv. Det skulle alle arbejdsduelige have. Og så skulle man behandle de arbejdsløse på en rimelig måde , menneskeligt og økonomisk. Prøv at skrive www.ladk.dk på din computer.så skal du se råddenskab. Det er så nemt at svine de arbejdløse til , når man selv har et godt liv.
tilføjet af

Understøttelsen er for høj

Ja, det er svært for dem der går arbejdsløs. Men desværre bliver det værre endnu. Lønningerne i Danmark er alt for høje. Der er for mange udgifter forbundet med at have folk i arbejde. Så virksomhederne flytter produktionen til udlandet, hvor der ikke er alle de problemer med lønninger, arbejdsskader, sikkerhedsregler o.s.v. Hvad kan vi gøre? Skatten skal ned. Lønningerne skal ned - så vi kan konkurrere med udlandet. Understøttelsen er blevet for høj i landet. - Det kan faktisk ikke betale sig at gå på arbejde ....
- Og det er da ikke arbejdsgivernes pligt at være "barnepige" for de mange ansatte. Der er ingen der efterhånden har lyst til at starte en virksomhed op, der er kun problemer .... papirarbejde, lønregnskaber, pensioner, moms osv osv. En virksomhed der i dag har fem-seks ansatte, skal påregne at en mand er væk gennemsnitlig året igennem. Ferie, feriefridage, barnets første sygedag, barsel, sygedage - det koster arbejdsgiveren enorme summer - og skaber en virksomhed, der bliver meget ufleksibel - da der ofte er mange der melder fra om morgenen.
Derfor - sæt skatten ned, lønningerne ned, understøttelsen ned - og lad arbejdsgiveren slippe for at være barnepige. F.eks. skal det ikke være arbejdsgiverens problem hvis en kvindelig ansat bliver gravid. Hvorfor skal det koste virksomheden penge? Iøvrigt er det også skyld i, at mange unge kvinder har svært ved at få arbejde. Arbejdsgiverne har simpelthen ikke råd til at ansætte dem, i tilfælde af at de bliver gravide - og bevarer retten til at få deres arbejde tilbage efter ca. et år. I mellemtiden er der måske ansat en anden person, virksomheden er kørt over på en anden produktion - o.s.v. - det er simpelthen ikke rimeligt - hverken for ansatte eller arnejdsgiver.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.