8tilføjet af

til A-jv2 Om de to skarer.

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=1754412
Hvornår får jeg et svar på dette indlæg, har brugt tid på det.
tilføjet af

Kære Manjana :-)

Ja vi må være tålmodige 😕
Ajv2 siger :
"Naturligvis kan vi gøre rede for vor tro, vi bestiller ikke andet."
Citat slut
Men det kan jo ikke være her på [sol] 😮
Há en dejlig dag 🙂
tilføjet af

De to skarer

Til Manjana
Jeg mente ellers mit indlæg var klart nok.
Din holdning går på, at mene der kun er een skare. Er det rigtigt forstået ?
Det er lysende klart at Jesus taler om to skarer. Det er ikke til at ignorere.
Biblen er skrevet til alle mennesker, men alligevel er man nødt til at forstå den lille skare har en særlig status, og der er i skriften betydninger, der er rettet til den lille skare. Her må ånden vejlede dig, om muligt.
Det går overhovedet ikke galt. Det er sådan det er.
Hvad mener du om det her.
Mattæus 19:16
Og se, der kom en hen til ham og sagde: „Lærer, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?“ 17 Han sagde til ham: „Hvorfor spørger du mig om hvad der er godt? Der er én som er god. Men hvis du gerne vil gå ind til livet, så overhold til stadighed budene.“ 18 Han sagde til ham: „Hvilke?“ Jesus sagde: „Jo, du må ikke myrde, du må ikke begå ægteskabsbrud, du må ikke stjæle, du må ikke aflægge falsk vidnesbyrd, 19 ær din fader og din moder, og, du skal elske din næste som dig selv.“ 20 Den unge mand sagde til ham: „Jeg har holdt dem alle; hvad mangler jeg endnu?“ 21 Jesus sagde til ham: „Hvis du vil være fuldkommen, så gå hen og sælg hvad du har og giv det til de fattige, og du vil have værdier i himmelen, og kom så og følg mig.“ 22 Da den unge mand hørte denne udtalelse, gik han bedrøvet bort, for han havde mange ejendomme. 23 Men Jesus sagde til sine disciple: „Jeg skal sige jer som sandt er, at det vil være vanskeligt for en rig at komme ind i himlenes rige. 24 Ja, jeg siger jer: Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.“
25 Da disciplene hørte dette, gav de udtryk for stor forbavselse, idet de sagde: „Hvem kan egentlig blive frelst?“ 26 Jesus så dem i øjnene og sagde til dem: „For mennesker er dette umuligt, men for Gud er alle ting mulige.“

Det er tydeligt den unge mand var ivrig, men ikke helt havde forståelsen.
Jesus vejleder den unge mand, og han siger han har fulgt budene.
Så siger Jesus. "Hvis du vil være fuldkommen"
altså være mere end det du allerede har gjort (som han har gjort efter den vejledning vi hører Jesus give)
Så skal han sælge alt hvad han har, og følge Jesus.
Det var direkte sagt til den unge mand, Han måtte sætte riget først, og "glemme" sine personlige interesser.
Man kan ikke tjene to herrer, mammon og Gud.
Jesus siger "det er vanskeligt at komme ind i Guds rige" at tilhøre den lille skare.
Er det en betingelse vi alle må opfylde for at blive frelst❓kan man opfatte det sådan. Mente Jesus det helt bogstaveligt.
Der er vist ingen tvivl om Jesus mente at skulle man være "fuldkommen" krævedes der mere. Ellers havde han ikke sagt det.
Jeg tror ingen kan sige "jeg er forresten salvet" men gør iøvrigt ikke mere end så mange andre.
De salvede har en særlig ånd eller drift der gør de adskiller sig.
Hvilket ses af det der siges efterfølgende til Peter,i kapitlet
Der er en forskel. Biblen er fuld af oplysning om det, hvis ellers man kan se skoven for bare træer.
Læser man Johannes 10:16
"Og jeg har andre får, som ikke hører til denne fold; dem bør jeg også føre, og de vil høre min stemme, og de vil blive én hjord, én hyrde."
Så ser vi Jesus siger:
Jeg har andre får, andre end hvad? der må være en type "får" som han taler om i kapitlet, og en type de andre "får.
Ellers ville han ikke sige alt dette.
De vil blive en hjord !
Altså må der have være mindst to flokke, var der også var iflg. biblen.
Det er så oplagt, at man umuligt kan forklare eller "tænke" det væk.
Nogen forsøger sig med filosofiske tanker, for at opnå en bestemt opfattelse.
Det holder ikke en meter. Jesus taler ikke i billeder til den unge mand. Når han sagde han skulle sælge alt. Han taler i billeder om de han kalder "får" som han er hyrde for. Det er oplagt, når han taler om to fåreflokke, taler han ikke om een.

I Artiklen du henviser til står der:
"De forventer heller ikke særbehandling, og de gør heller ikke krav på at stå over menighedens udnævnte ældste blot fordi de nyder symbolerne. De er ydmyge og husker at der var nogle af de salvede mænd i det første århundrede som hverken kvalificerede sig til at tjene som ældste eller menighedstjenere.
Du ser at overfor Gud er vi alle lige, der er ikke nogen der er mere lige end andre, heller ikke det styrende råd.
Deres opgave er at være den tro og kloge tjener, som ikke har forbindelse til hvem der er den lille skare eller den store skare. Der er personer i Det styrende råd, der tilhører den store skare. Så din argumentation må basere sig på misforståelser. (eller noget andet)
Vi har forskellige opgaver, først og fremmest at forkynde Guds rige.

Med hensyn til jøderne siger Paulus
"For i forhold til Kristus Jesus er hverken omskærelse eller ikke-omskærelse af nogen betydning, men en tro der er virksom gennem kærlighed."
Du bør også læse Ezekiel kap 5,6,7 Der står at jøderne ville blive spredt over hele verden. Og det blev de efter år 70.
Undskyld mange gange jeg henviser til et årstal.
Jeg ved godt det er ironisk (med vilje) for det hører med til at forstå biblen. Så til årstal og andet, skal man ikke bare sige "det passer ikke ind i min holdning, så det ser vi bort fra.
Det jeg skriver får også betydning hvis man VIRKELIGT vil forstå Ezekiel.
Som er historieskrivning på forhånd.
Hvis jeg skal kommmentere vagttårnsartiklen fra maj 1952, må jeg se det hele. Noget taget ud af kontekst, er som tidligere omtalt, ikke altid nok for at forstå hvad der reelt menes.
Jeg bemærker som et eksempel, i den forbindelse, at det samme gør sig gældende med "tidsaldrenes plan" som Russell skrev i forbindelse med sine pymamide studier.
Her undlader man helt bevidst at tage hensyn til en lang række omstændigheder, og hvad Russell selv mente om sin teori.
Jeg er træt af den facon. Hvad skal det gøre godt for.
tilføjet af

To skarer

Du læser åbenbart ikke mine indlæg tydelig nok. Jeg har aldrig skrevet, at der kun er en skare. Jeg tror på Biblen, der fortæller at der er to skarer men jeg tror så til gengæld på, at den ene er en rest af Jøder, hvilket jeg har skrevet og forklaret i et tidligere indlæg.
Biblen er skrevet til alle mennesker, også de dele af Biblen i som vidner tror, kun gælder den lille skare. Derfor, også på grundlag af dette, hviler JV-læren på en kæmpemisforståelse.
Jeg vil fastholde dette bl.a på baggrund af det jeg også viste i sidste indlæg:
Disse skriftsteder fra Rom. kap 11, indeholder en dybde, en forklaring der er helt fantastisk.

Israels frelse
v25 Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed: Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind; v26 så skal hele Israel frelses – som der står skrevet:
Befrieren skal komme fra Zion,
han fjerner ugudelighed fra Jakob.
v27 Dette er min pagt med dem,
når jeg tager deres synder bort.
v28 I forhold til evangeliet er de fjender, og det er de for jeres skyld; men i forhold til udvælgelsen er de elskede, og det er de for fædrenes skyld. v29 For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. v30 For ligesom I engang var ulydige mod Gud, men nu har fundet barmhjertighed som følge af deres ulydighed, v31 sådan er de nu også blevet ulydige som følge af den barmhjertighed, som er vist jer, for at også de kan finde barmhjertighed. v32 For Gud har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed.
I forhold til EVANGELIET er de fjender, men i forhold til UDVÆLGELSEN er de ELSKEDE, dette er fantasktisk:
I det hele taget er jeg dybt grebet af Guds måde at løse tingene på og Guds kærlighed til alle mennesker. Prøv virkelig at læse disse skriftsteder jeg citerer i dette indlæg, jeg bliver ihvertfald fyldt med en, ja mangler helt ord, ikke imponeret, men en dyb og inderlig kærlighed og beundring for Guds måde at handle på. At forstå denne sammenhæng i disse vers, er nok noget af det største jeg har oplevet af de ting jeg er blevet vist udfra Biblen, næst efter forståelsen for Jesus og hvem han er. Intet overgår det.
Men her kommer de sidste vers:
v33 O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab! Hvor uransagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje! v34 For »hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan være hans rådgiver? v35 Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld?« v36 Thi fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evig tid! Amen.
Når jeg vælger at gengive disse skriftsteder igen er det fordi, de forklarer Guds dybder, de forklarer at Guds elsker isralitterne og at Gud ikke fortryder sine nådegaver og sit kald.
Og fordi, det efter min mening besvarer dit indlæg.
Helt ærligt A-Jv2 undskyld jeg siger det, men dit indlæg er noget rod. Og jeg syntes simpelthen ikke du kan forklare din tro. Hvilket ikke undrer mig, for jeg ved, at du mangler Helligånden for at forstå Biblen som den skal forståes. Syntes faktisk det er rigtig synd for dig. Håber en da, du finder ind i lyset, kærligheden og Guds fred, der overgår al forstand, hos Jesus, for der er fantastisk at være. Jeg skal ingen andre steder hen nogensinde.
Tage ting ud af konteskt, syntes jeg sandelig JV gør hele tiden når det gælder om, at få Biblen til at passe ind i JV-læren.
Lad os afslutte debatten om de to skarer her. For jeg tror helt ærligt ikke vi kommer videre i den debat.
tilføjet af

Gøre rede for deres tro

A-Jv2 og ftg tror de gør rede for deres tro. Men desværre kan de ikke. Fordi dybden i Biblens forståelse mangler de hjælp til, af Helligånden.
Hvilken er en sand velsignelse, når man får hjælp af Helligånden. En oplevelse der overgår mange andre oplevelser.
Ønsker også dig en dejlig dag [s]
Knuz
Manjana
tilføjet af

En slutbemærkning

Paulus skriver i Romerbrevet.
For jøde er ikke den som er det i det ydre, og omskærelse er heller ikke det som er i det ydre, i kødet. 29 Men jøde er den som er det i det indre, og [hans] omskærelse er hjertets [omskærelse] ved ånd og ikke ved en skreven lovsamling.
tilføjet af

Andre får

Jesus var sendt til jøderne - de andre får han gik til (ved Helligånden) mefter sin død var ikke-jøderne - som jo netop fik evangeliet tilbudt efter Jesu død.
Det er svært at komme ind i Guds rige, javel - der er faktisk kun en meget smal vej: tro på Jesus. Alle andre veje er spildt vand på en gås. Men at det er svært at komme ind i Guds rige betyder altså ikke at der er en lettere bagvej til en slags halvfrelse - Jesus antyder intet om, at der skulle være to slags frelse. Tværtimod siger han om de andre får (ikke-jøderne), at de sammen med de daværende får (jøderne) skulle blive til en hjord, og vupti er de to skarer i virkeligheden en skare.
Ufattelgt, at I er parate til at sluge vagttårnsgudens løgne angående de to skarer - det er løgnen over den alle, fordi det er den de bruger til at få jer til at forkaste det meste af Bibelen.
tilføjet af

Lige præcis

Og præcis der får du at vide hvem den skarer der kommer fra to skarer er - det er skaren af omskårne på hjertet, som kommer fra to skarer, nemlig:
1) De jøder som tror på Jesus
2) Og de ikke-jøder som tror på Jesus
De to grupper er nemlig lige meget jøder, fordi de er ligemeget omskårne på hjertet, medens jøder der ikke tror på Jesus ikke er virkelige jøder.
tilføjet af

Lige en bemærkning mere:

Du skriver:
Jesus vejleder den unge mand, og han siger han har fulgt budene.
Så siger Jesus. "Hvis du vil være fuldkommen"
altså være mere end det du allerede har gjort (som han har gjort efter den vejledning vi hører Jesus give)
Så skal han sælge alt hvad han har, og følge Jesus.
Det var direkte sagt til den unge mand, Han måtte sætte riget først, og "glemme" sine personlige interesser.
Man kan ikke tjene to herrer, mammon og Gud.
Jesus siger "det er vanskeligt at komme ind i Guds rige" at tilhøre den lille skare.
Der står i Matt. 6:20-21
Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. 21)For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være.
Den unge mand, havde ikke lyst til, at sætte sin lid til Jesus og samle sig skatte i himlen. Hvorfor, han kendte ikke Jesus. En betingelse for at komme i himmeriget er, at kende Jesus og lade ham lede sig i sit liv. Jesus kan hjælpe med at fjerne dårlige tanker, angst, bekymring, ja alt negativt, der kun kommer et sted fra. Alt kærligt og postitivt kommer fra Jesus.
Ens hjerte er der, hvor ens skat er.
Jesus siger også, hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. Er det kun hos den lille skare, der begåes indbrud? Nej tåbelig tanke ikke? Så hans ord både i Matt. 19:16 og Matt. 6:20-21 er til alle dem, der ønsker at samle sig rigdom i himlen.
Alle der vil Jesus, anerkender ham og følger ham, kommer ind i hans himmelske rige.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.