0tilføjet af

The Pink Swastika

Gay queen... [ide]
http://www.youtube.com/watch?v=n5ffgHg9MwI
Målet helliger midlet hos satanister!!!
"Det opslåede ord
Satanisme
Betydning(Hebræisk)
Satan stammer fra hebræisk, der egentlig er et substantiv med betydningen ”modstander” snarere end et egennavn. Satan er i kristendommen blevet den øverste i dæmonernes rangorden. I forskellige kontekster omtales han også som Lucifer, Ahriman, Antikrist, Belial, Beelzebub, Abaddon, Fanden, Mørkets fyrste og Djævelen, der stammer fra det græske Diabolo). Satanisme er djævledyrkelse. Satanister betragter Satan eller Djævelen – den mørke åndskraft i personificeret form – som en guddom, der gøres til genstand for tilbedelse. Satanisme er organiseret udførelse af sort magi – til tider i form af de berygtede ”sorte messer”, som hovedsagelig blev praktiseret i Middelalderen. Sorte messer består af ritualer og ceremonier, hvor livets evolutionære eller lyse kræfter nedgøres, mens de egoistiske og involutionære kræfter forherliges. Ofte indebærer messerne vilde udskejelser. Sort magi og påkaldelse af mørke og dæmoniske kræfter indgår i ritualerne, og formålet er en mystisk forbindelse til og alliance med astralvæsener for gennem dem at opnå magt eller tilfredsstillelse af perverteret begær. Åndsvidenskaben accepterer ikke Satan eller de mørke kræfter personificeret i skikkelse af Satan eller Djævelen, men erkender tilstedeværelsen af negative eller mørke kræfter i naturen, og disse kræfter kan styres og kontrolleres af åndelige væsener, som på denne måde modarbejder evolutionen. (Se også Djævelen)."
http://www.viunge.dk/Stjerner/Gossip-bloggen/Forening%20Lady%20Gaga%20goer%20folk%20homoseksuelle.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=xCs7fFe5suk
http://www.huffingtonpost.com/2014/02/18/disney-frozen-mormon-gay-_n_4810851.html
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.