67tilføjet af

Pas på at ingen vildleder jer, sagde Herren Jesus Kristus.

Hvordan sikrer man sig for at man ikke bliver vildledt? Det gør man ved at undersøge om det der bliver sagt virkelig er i harmoni med Bibelen. Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Det haver ftg ræt i.

Og man må i tillæg frygte Gud og IKKE mennesker. Heler ikke indenfor Guds folk.
Vi kænder jo godt til at menigheden i Filadelfia fik mæget godt ord om seg i Åbenbaringsbogen. Hvorfor? Jovist fordi "de holdt fast ved det troverdige ord". De la ike til eler trak i fra noget som helst. De forsøgte ike at finde ud hvad der passede dem bedst,men hva som padser Jehova.
Det er en interessant fortæling fra Bibelen om Gideon. Han havde tusindvis soldater til sin rådighed i sin kamp med Israels fjender. Men Gideon fjernede fra sin hær ale som ike var duelige som soldater. Nygifte mænd havde som kendt ett års fri fra sine pligter. De bange og ræde lod også Gideon pluge ud af hæren.
Da den efter hvert stærkt desimerede trop av stridsmænd lå og vogtede mod fjendens lejr fik de beskjed om at de skulde få drike lit. Gideon vogtede nøje de mænd som drak. Kun 300 af dem fortsate og spejde mod fjendeland medens de drak af vandet. De var årvågne og vile ikke midste nogen anledning som kunde slipe fjendene løs mod dem.
Overraskende sendte så Gideon ale de øvrige soldater hjem. Og med disse 300 mænd stod Israel overfor 135000 midjaniter. Fra en menneskelig synsvinkel så jo dete helt umuligt ud. Men Jehovas point var at jehova ikke ville risikere at "Israel kunde bramme og ta æren for sejeren".
I sit modbillede i dag kan dene historien vise os at det findes et lide mindretal som ikke kun seter sin lid til de øvrige,men som personligt vogter Bibelens ord og IKKE lar seg drive med af falske læresetninger - store eler små. Modbilledet gælder de salvede,og i Esekiel 44 kapitel finder vi at der kun vil være nogle få salvede - Zadoks søner - som padser på Jehovas ord ett hundrede procent. De holder lig Filadelfianerne "fast ved det troverdige ord" helt til slut,selv om de er få og "har liden kraft" mod de mange. For det er JEHOVA som kæmper. Ikke vi. Det er netop hvad ISRAEL betyder: "Gud kæmper!"
tilføjet af

Men hvad med dem

Der undersøger og som der står skrevet.
Men onde mennesker og bedragere vil komme længere og længere ud i det onde, føre andre vild og selv fare vild.
tilføjet af

Alle bør undersøge skriftene.

Både de kaldte og de andre sauer. Bibelen roser jo de i Berøa som ædlere sind fordi: "de granskede daglig skriftene for at se om det er koregt det der bliver fortalt dem."
Men det er de salvede som bliver gjort ansvarlige for den mad der gives fårene. Derfor fortæler Bibelen os at de som har sat seg øverst skal setes nederst". "De skal få mange slag" og nogle skal "kastes udenfor" fordi de var ulver og uden brylupsklædning. Matteus fortælder os også at trælden (den kolegtive) kan bli ond. Derfor er det svært vigtigt at vi - lig Gideons 300 mænd - selv padser på. Studer Bibelen ved hjælp af Vagttårnet - IKKE omvændt.
Dere som er andre sauer og gør dete skal vide at dere IKKE må gøre oprør mod Brooklyn,men ta til jer det jeg sier og vænte på Jehova. På same måde som David væntede på Sauls fald og "ike la hånd på ham",venter jeg på Brooklyns fald. Jeg profeterer dete,men udfører det ikke.
Domen for jer er efter de tusinde år. Men for os - de salvede - "begynder domen nu med Guds hus",Jehovas adopterede nærmeste familje. Derfor vil domen over de onde salvede eksekveres på sluten af "den store trængsel" under det "jordskælv (åndeligt) som komer over Israel" som Esekiel omtaler.
Om dere andre sauer gør dete slig som jeg haver fortalt jer,vil dere kunde bli lig Jonadab som steg op i vognen til Jehu og red mod Jesabel. Dere kan i modbilledet få ansvarsfulde og interessante opgaver på den nye jord.
tilføjet af

Hvornår begynder du så-

at undersøge det ftg ?
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=2253014#2253014
Om NOGEN så er du blevet vildledt [:|]
tilføjet af

Jeg begyndte at studere Bibelen i begyndelsen af 70'erne

Det var grunden til at jeg forlod den falske religion. Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

De falske sekter ja -

først sekten "Guds børn" og derefter jehovas vidner.
http://www.laerernet.dk/rel/guds_born.htm
http://www.laerernet.dk/rel/jehova.htm
Hvornår forlader du den falske religion ftg ?
tilføjet af

Jeg troede

at du begyndte EFTER Harmageddon i 1975, men når du er begyndt FØR så forstår jeg meget bedre
tilføjet af

svar til Lyjse

ftg forlader den falske religion når FN tilintetgør alle "religioner"
tilføjet af

Spørgsmål til de skriftkloge.

Lad os se hvem der kan svare rigtigt.
Vidnerne eller ikke vidnerne. Så får vi det overstået.
Der står skrevet i bibelen.
Det første bud i loven
v28 En af de skriftkloge, som havde hørt dem diskutere og lagt mærke til, at Jesus svarede dem rigtigt, kom hen og spurgte ham: »Hvilket er det første af alle bud?« v29 Jesus svarede: »Det første bud er: ›Hør Israel! Herren vor Gud, Herren er én.
Hvad betyder det?
Talte Jesus sandt?
tilføjet af

Selvfølgelig talte -

Jesus sandt - han er jo Gud 🙂
Du har fået svaret - men du har ikke kommenteret det :
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=2260597
Og her er lidt mere hjælp til dig :
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=2261969
Jesus er jo Brudgommen er vi enige❓
Jesus har løskøbt os - er vi enige❓
Jesus er Herren vor Gud, den Almægtige
Jesus er hele jordens Gud.
JA DET STÅR DER JO 🙂
tilføjet af

Det første og det største bud i Loven?

"Hør Israel: Jehova vor Gud er én Jehova." Jesus citerede fra 5 Mosebog 6:4: http://www.watchtower.org/d/bibelen/de/chapter_006.htm - Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Det er godt

at du er blevet klogere. Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Jeg var medlem af den romersk-katolske kirke,

men det er jeg ikke mere. Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Og hvor står der det?

CITAT LYJSE:"Jesus er Herren vor Gud, den Almægtige. JA DET STÅR DER JO".
PS! Jeg haver sat dete indlæg FORAN Lyjse slig at hun ige kan slæte det.😃
tilføjet af

ja ik

så skal vi bare have dig med også
tilføjet af

Ingen af jer kunne svare rigtigt

Dog svarede lyse rigtigt at Jesus talte sandt. Gud er en´ gud, ikke en treenig.
Desværre var resten ikke godt
Vidnernes forklaring var noget tåget.
tilføjet af

Det må da være deg som er tåget...

...dersom du mener at Jehovas vidner tror på treenigheden. Men jeg haver hørt om at det skulde findes en slig person i Danmark som ike vidste hvad vidnene tror om dete spørgsmål. Så var det altså deg..😃
tilføjet af

´Markus 12:28 - 5.Mos.6:4

´
Jesus henviser til Sh'mah -
Men du forstår åbenbart ikke hvad Den Treenige Gud betyder, og da vi har
været der før, har jeg indtrykket af at du egentlig også er bedøvende ligeglad!
Sh'mah 5.Mos.6:4 udelukker ikke den Treenige Gud, snarere tværtimod.
jalmar
tilføjet af

Det ville være-

en god ide - hvis I ÅBNEDE linkene !!
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=2260597
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=2261969
så kan vi måske slippe for dine dumme spørgsmål!
Du kan da prøve at LÆSE hvad der står i Bibelen - ikke ?
tilføjet af

"Jehova er EEN...

...djevlene ved det og skælver!"sier Skriften os med klar tale. Men så går de hen og narer slige som Jalmar til at tro på eventyrene om trehodede trold. Måske ige Jalmar kunde være sandru og sige ret ud at han vil ha os til at tro på Brødrene Grimm..😃😃😃
tilføjet af

Nej DU har uret, du aner ikke hvad der står i de Kristne

´
... skrifter, og noget tyder på at du heller ikke ønsker at vide det.
At Kristus Jesus talte sandt, er jo en Bibelsk selvfølge, så den kan du ikke bruge der.
Hvem er:
→ Alfa & Omega? -
→ Den Første & Den Sidste? -
→ Herrernes Herre? -
→ Hvem lever i evighedernes evigheder? -
→ Hvem har al magt i Himlen og på Jorden?
jalmar
tilføjet af

Din teologiske viden og Bibelske indsigt er barnagtig

´
... og temmelig uinteressant efterhånden.
jalmar
tilføjet af

Ja,der står det følgende:

1.Korinterbrev 15:24: "Så komer enden da han (Kristus) overgiver sin kongemagt til Gud Fader (Jehova). Vers 27:"For når det heder at alt la Han(Jehova) under hans(Kristi) føter er det klart at Gud selv(Jehova) er undtaget fra dette. For Han (Jehova) er jo den som la alt under ham(Kristus).Vers 28:" (da) skal også sønen (Kristus) underordne seg under Gud (Jehova) som haver lagt alt under ham(Kristus) og Gud(Jehova) skal være alt i alle."
Den som ige kan forstå det der her står burde kræve sine skolepenger tilbage!😉
tilføjet af

Muligtvis for deg...

...men trolig ige for de hundreder af læsere som flitigt studerer mine indlæg daglig.😉
tilføjet af

Måske du ser tredobelt...

men det må skyldes andre stimuli. Bibelen er HEEELT klar på at du dyrker Djevelen og hans hær Jalmar.Du haver som vi siger started en krig du haver tabt på forhånd:

1.Korinterbrev 15:24: "Så komer enden da han (Kristus) overgiver sin kongemagt til Gud Fader (Jehova). Vers 27:"For når det heder at alt la Han(Jehova) under hans(Kristi) føter er det klart at Gud selv(Jehova) er undtaget fra dette. For Han (Jehova) er jo den som la alt under ham(Kristus).Vers 28:" (da) skal også sønen (Kristus) underordne seg under Gud (Jehova) som haver lagt alt under ham(Kristus) og Gud(Jehova) skal være alt i alle."
Den som ige kan forstå det der her står burde kræve sine skolepenger tilbage!😉
tilføjet af

Du har din mening-

kun DEN kan du gå ud fra, det er ikke ensbetydende med, at du har ret 😉
Jeg ville ønske du ville svare - på de indlæg jeg lægger til dig..[:|]
Gud har 3 funktioner = *Faderen*Sønnen*Helligånden* = ét navn = én Gud
Det vil du se, hvis du læser hvad Bibelen fortæller os.
tilføjet af

"bedøvende ligeglad! " -

Ja Jalmar - det har jeg også indtrykket af 🙂
De flygter fra alle de indlæg, hvor beviserne bliver lagt - sikkert fordi de ikke VIL se og forstå.
tilføjet af

TÅGEN LETTER ................................................................

Det sted du spurgte om findes i Markus 12:28-30, hvor der står: "En af de skriftlærde, som var kommet hen og havde hørt dem diskutere og lagt mærke til at han svarede dem udmærket, spurgte ham nu: „Hvilket bud er det første af alle?“ Jesus svarede: „Det første er: ’Hør, Israel, Jehova vor Gud er én Jehova, og du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke.’ http://www.watchtower.org/d/bibelen/mr/chapter_012.htm - Det sted Jesus citerede fra findes i 5 Mosebog 6:4-5 hvor der står: "Hør, Israel: Jehova vor Gud er én Jehova. Og du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din virkekraft." http://www.watchtower.org/d/bibelen/de/chapter_006.htm - Som en lille venlig hilsen og som en tilskyndelse til at grunde over det der står skrevet i Bibelen, sender jeg dig hermed "Tågen letter" af Carl Nielsen: http://www.youtube.com/watch?v=2yCOKCACRqU - Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

!!!

😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃
tilføjet af

Papegøyen gentar Jalmar...

At hun er ligeglad er en sag. At hun derimod er bedøvet MÅ da være noget for dyreværnsforeningene..?😃
tilføjet af

Hvilket man med 100% sikkerhed ved er forkert

´
... i Sh'mah ftg - Det er og bliver ikke Jehova.
Og der er ikke noget der hedder "EN JEHOVA" det nærmer sig blasfemi, Da det angiver der kan være mere end en jehova. - !
Her er det fra en original rulle!
http://www.revelations.org.za/images/Shemah.gif
Translittereret (Læs fra højre til venstre):
Øverste linie:
YHVH Yisrael Shmaa
Nederste linie:
echad YHVH Eloheinu
echad YHVH Eloheinu YHVH Yisrael Shmaa
Drejet til vores læsretning:
SHMAA YISRAEL YHVH ELOHEINU YHVH ECHAD
HEAR ISRAEL YHVH OUR GOD YHVH ONE
Der er faktisk dem der siger, at guds navn er YAHHOVEH = "YAH ER" eller "GUD ER".
Hvilket kan tænkes at være rigtigt taget i betragtning at HILLEL'YAHH jo betyder HALLELUJAH.
jalmar
tilføjet af

Og det er ige det værste...

CITAT Jalmar:"Der er faktisk dem der siger, at Guds navn er YAHHOVEH".
...der er tilogmed nogen som haver bestæmt seg for at JHVH udtales H E R R E N. Jeg ved det er vanskeligt at tro for deg og at det høres laterligt ud. Men du må kun tro meg når jeg siger det Jalmar.
tilføjet af

Nej det gjorde der ikke !!

Du skal kommenterer det jeg SKRIVER - det gør du IKKE ! 🙁
Men dit problem er, at du ikke forstår Bibelen.

Måske skulle du læse den kristne Bibel, alle de parenteser de forvirrer dig.
Når Jesus har fuldført sine opgaver, så vil der ikke være brug for en Gud med 3 funktioner - derfor.
1.Kor.B.15

v25 For Kristus skal være konge, indtil Gud får lagt alle fjender under hans fødder; v26 som den sidste fjende tilintetgøres døden,
v27 for »alt har han lagt under hans fødder« – og når det hedder, at alt er underlagt, er det klart, at undtaget er Gud, der har lagt alt under ham.
v28 Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underlægge sig under ham, som har lagt alt under ham, for at Gud kan være alt i alle.

Åb.1
v7 Se, han kommer med skyerne,
og hvert øje skal se ham,
også de, som har gennemboret ham;
og alle jordens folkestammer skal jamre over ham.
Ja, amen.

v8 Jeg er Alfa og Omega, siger [s]Gud Herren[s], han som er og som var og som KOMMER den Almægtige.

Åb.22
v12 »Ja, jeg kommer snart, og med mig min løn, for at gengælde enhver, som hans gerning er.
v13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden.

Zak.14
Da KOMMER [s] Herren min Gud [s]
og alle de hellige med ham.

v9 Da skal Herren være konge
over hele jorden;
på den dag
skal Herren være én
og hans navn være ét.
********
Men du fatter vel ikke en brik - som sædvanligt.. !!
tilføjet af

enig

Og der er ikke noget der hedder "EN JEHOVA" det nærmer sig blasfemi, Da det angiver der kan være mere end en jehova. - !
DET undrede også mig
tilføjet af

såså

med alle de forbandelser du kommer med over alle andre end dig selv så er der da ingen der kan tro på det du siger
tilføjet af

Det var bedre

Vi skal ikke mistro biblen. Jesus siger gud er en´, så er det sådan det er.
Hvor siger Jesus gud er tre?
tilføjet af

tre

gud er en jehova !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hvad er en jehova så
tilføjet af

sagde manden der lyver til andre

skulde du ikke hellere prøve at snakke sandt, i stedet for at snakke om ikke at vildlede andre og så lyve for folk i næste øjeblik?
for nok skal man ikke lade sig vildlede, men man skal heller ikke give folk falsk tryghed, som du gør ved at rådgive folk, og så i næste skridt tage røven på dem.
den holder ikke ftg.
tilføjet af

Hvem mistror Bibelen ????????

Vi bestiller ikke andet, end citere direkte fra den, men du skynder dig væk, for du tør ikke se i øjnene, hvad der STÅR i den !
I Bibelen står der:
v29 Jesus svarede: »Det første bud er: ›Hør Israel! Herren vor Gud, Herren er én,
Hvorfor svarer du ikke - ved du ikke hvem Herren vor Gud er ?
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=2260597
Esajas.44
v6 Dette siger Herren, Israels konge,
han som løskøber det, Hærskarers Herre:
***Jeg er den første, og jeg er den sidste,***
der er ingen anden Gud end mig.
Jesus siger : »Frygt ikke!
***Jeg er den første og den sidste****
Jesus siger : Jeg var død, og se, jeg lever i ***evighedernes evigheder.***
Åb.22
Jesus siger:
v13 Jeg er Alfa og Omega, ***den første og den sidste *** begyndelsen og enden.

Han er kongen :
***Evighedernes konge, den uforgængelige, usynlige, eneste Gud
være ære og pris i ***evighedernes evigheder!***
Amen.
tilføjet af

Ja - men ...

så blev du medlem af "Guds børn" - det har du selv fortalt ftg.
tilføjet af

Du burde kende din -

egen biblen - ikke 😉
Vagttårnsbiblen :

Johs.20
27 Derefter sagde han til Thomas: „Kom her med din finger, og se mine hænder, og kom her med din hånd og stik den i min side, og hold op med at være vantro men bliv derimod troende.“
28 Som svar sagde Thomas til ham:[s] „Min Herre og min Gud!“[s]
29 Jesus sagde til ham: „Er det fordi du har set mig du har fået tro? Lykkelige er de som ikke ser og dog tror.“
***
Bibelen :
Johs.20

v27 Derpå sagde han til Thomas: »Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende.«
v28 Thomas svarede:[s] »Min Herre og min Gud!« [s]
v29 Jesus sagde til ham: »Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror.«
****
Det er rigtigt : Jesus er Herre og Gud.
tilføjet af

der er noget

der hedder at feje for egen dør, det mangler den herre
tilføjet af

Dit navn Nemesi -

Jeg søgte lige i en ordbog - bare sådan for sjov 🙂 jeg fornemmer jo, at du er et jehovas vidne - endda et bestemt kendt vidne her på sol... men dit valg af navn ...😕

Nemesis, en; i reglen uden art. i gr. mytologi: den straf ell. gengældelse, som guderne lader ramme mennesker, der hæver sig for højt, har for stor lykke (og derfor er blevet overmodige)
*******
Er du ude på hævn 😉
tilføjet af

ingen af jer tolker biblen korrekt

Jeg viser hvad bibelen siger. Det burde I alle indse. Jesus siger gud er en´, ikke gud er tre(enig)
tilføjet af

Hvem siger at Gud er en treenighed ?

Det er ihvertfald ikke noget der står i Bibelen, og det er heller ikke noget Jehovas Vidner har sagt. Jehova Gud er én Jehova. Jesus Kristus er Guds søn. Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Gud er ikke treenig

Det siger nogen, Bibelen gør ikke. Ligetil, ik.
Jehova Gud er én Jehova. Det står heller ikke i bibelen.
tilføjet af

Nej, Gud er ikke treenig.

Så noget af det du siger er altså rigtigt, men hvor i Bibelen står der: "Jehova vor Gud er én Jehova"❓Det står her: http://www.biblegateway.com/passage/?search=deuteronomy%206:4&version=ASV - Det var dette vers Jesus citerede da han svarede på spørgsmålet: Hvad er det første bud i Loven. Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

du skriver

at gud er èn jehova ergo er der flere jehovaer ifølge DIG, HVAD er èn jehova
samtidig påstår DU at de originale skrifter IKKE findes HVORDAN kan du så påstå at guds navn stod i de originale skrifter
tilføjet af

er vi ude i

narcissisme
tilføjet af

Øh... ???

hvor viser du det henne 😮 - jeg har tilgengæld vist dig en del skriftsteder efterhånden - som du har undladt at besvare, FORDI der står at Jesus ER Gud !
Det vil blive for meget, at citere hele Bibelen for dig..
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=2260597
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=2260866

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=2261969
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=2260597

Du behøver faktisk kun dette ene :
Johs.20

v27 Derpå sagde han til Thomas: »Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende.«
v28 Thomas svarede:[s] »Min Herre og min Gud!« [s]
v29 Jesus sagde til ham: »Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror.«
Her bekræfter Jesus at han er Gud.
*****************************************
Se nu, hvor tavse I bliver - det næste der sker er at "Jesusbror" åbner endnu en ny tråd - I flygter fra sandheden - det er det I gør !!
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=2262545
tilføjet af

De oprindelige skrifter findes ikke mere fordi

Bibelen blev skrevet på forgængeligt materiale, men Bibelen findes stadig. De ældste dele af Bibelen er mere end 3.500 år gamle. Når Bibelen siger at Jehova er én, så betyder det, at der er ikke andre end ham. Det du ser omkring dig er noget der er skabt, men Gud er ikke skabt. Han er Skaberen og han er den eneste ene. Selv Jesus Kristus er skabt af Jehova. Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Nej der står:

v21 Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses.
Navnet jehova ved du godt ftg - det er ikke rigtigt.

“Hvem er du?” spurgte Moses og Gud svarede “Jeg er den, jeg er”, på hebraisk skrevet som JHVH udtalt som Jahve.
Men hvis du vil kalde Jesus for jehova, så gør du bare det.
Johs.17
Hellige fader, hold dem fast ved DIT navn, det du har givet MIG, for at de kan være ét ligesom vi.
Jesus siger:
Jeg Er * livets brød. (Johs. 6,35).
Jeg Er * verdens lys. (Johs. 8,12).
Jeg Er * den jeg er. (Johs. 8,28).
Jeg Er * før Abraham blev født. (Johs. 8,58).
Jeg Er * den gode hyrde. (Johs. 9,11.14).
Jeg Er * opstandelsen og livet. (Johs. 11,25).
Jeg Er * vejen, sandheden og livet. (Johs. 14,6).
Jeg Er * det sande vintræ. (Johs. 15,1).

Gud hedder "JEG ER"
JEG ER * er Guds navn.
Guds siger til Moses:
Æhejæh asher æhejæh
JEG ER * den, som JEG ER *
Og lidt senere:
JEG ER * (Æhejæh) har sendt mig til jer.
Det betyder at JEG ER * i sin udhævede form i virkeligheden dækker over Guds navn, og havde sætningen været sagt på hebræisk havde den lydt:
Ehejeh haDæRæK wehaÆMæTh wehaChaJIM
Det kan oversætte:
JEG ER * (er) vejen og sandheden og livet, idet JEG ER * kan forstås som Guds selvbetegnelse, og da hebræisk ikke behøver at anføre et ”er” i en såkaldt nominalsætning, altså hvor der er et subjekt (grundled) og et prædikat (omsagnsled til grundled).

Gud = Jeg er * = Jesus
Sådan forstået taler JEG ER * gennem Jesus og åbenbarer sig selv gennem ham.

Guds væren
Jeg-Er-ordene handler om Ordet, som blev kød, de handler om, at Gud handler, og om, hvordan vi møder Gud i Ordets liv som Menneskesønnen, det sande menneske.
Gud, som er “Jeg Er Den Jeg Er”, er større end hvad nogen skabning kan rumme.

Gud åbenbarer sig i Jesus – fordi han er Ordet, som blev kød.
tilføjet af

Har du aldrig læst-

hvad der står i Bibelen ftg ??
Så må du tage dig sammen, og åbne disse link :
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=2263083
tilføjet af

langt fra

ingen svar kun bortforklaringer
vi er flere der gerne vil vide : Gud er en´ Jehova Skrevet af Nemesi - Kl 11:53, 7.jan.2011
Hvad er en´ jehova? Hvad er en´ ftg?

GUD ER ÈN JEHOVA - hvad betyder det, det er ikke spørgsmålet om jehova er èn
hvis de originale skrifter ikke findes så kan du jo heller ikke påstå at jehova stod der vel
tilføjet af

nå !

vi skal nok vente lidt endnu
tilføjet af

Der er ingen grund til at diskutere det indlysende

Der står skrevet i biblen, gud er en´ og Jesus er guds søn.
Der står ikke skrevet Jesus er gud. Sådan er det.
tilføjet af

Hvad sagde jeg :-))

Du stikker af for svar - og det gjorde han også :
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=2262545
Det indlysende er - at Jesus siger han er Gud, men du har selvfølgelig heller ikke set ham.

v28 Thomas svarede: »Min Herre og min Gud!«
v29 Jesus sagde til ham: »Du tror, fordi du har set mig.
Salige er de, som ikke har set og dog tror.«
tilføjet af

Sandheden er altid det første der ofres når mennesket

´
... tror sig hævet over samme!
jalmar
tilføjet af

Igen er det Sandheden der ofres - for at mennesket

´
... kan sole sig i egen storslåede berømmelse -
Desværre for samme er det kun efter egen bedømmelse!
jalmar

Ps. Vi er endnu ikke nået til de dødes opstandelse,
selvom det kunne synes så når man ser dine udgydelser!
J*
tilføjet af

Det er nu ikke helt rigtigt nemesi

´
... En af de vigtigste pejlesnore i Bibelen er 1.Tim.2:5 Ordet "MENNESKET"!
jalmar
tilføjet af

Jalmar leser nog ige dødsannoncer:

CITAT JALMAR:"Ps. Vi er endnu ikke nået til de dødes opstandelse."
ALLE som begraves inden kristenhedens trossamfund i Norge haver følgende tekst på sine dødsannoncer: "NN gik hjem til Gud i himmelen i dag" o.l. Måske du haver en stooor forkynderopgave blandt kristenhedens troende. Med ca. 3,3 milliarder troende på verdensbasis haver du nog en STOOOR misjonsopgave foran deg.😃
tilføjet af

Så røg Sandheden igen på gulvet

´
værre gang ævl skal man sgu lede længe efter:
.... hecan'tanything ævlede:
»...der er tilogmed nogen som haver bestæmt seg for at JHVH udtales H E R R E N.« [:*(]
.... SANDHEDEN er:
Under TETRAGRAMMATON YHWH skrev masoreterne vokaltegnene for ADONAI = HERREN -
Nogle sprogligt ubegavede blandede YHWH sammen med vokaltegnene for Herren og fik betegnelsen "jehovah".
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=206&letter=J
tilføjet af

Ja,Jalmar,og navnet på dem er:

CITAT JALMAR:"Nogle sprogligt ubegavede blandede YHWH sammen med vokaltegnene for Herren og fik betegnelsen "jehovah".
KRISTENHEDEN I SINE BIBLER!
JHVH står nemlig over 7000 ganger i Bibelen,og ALLE stæder skriver kristenheden H E R R E N. Jeg er heeelt enig med Jalmar: "De er sprogligt ubegavede!" Men slig er det med Satans tilbædere ved du...😃😃😃
tilføjet af

du skriver...

.... "...JHVH står nemlig over 7000 ganger i Bibelen.."

...Er du nu helt sikker på at det er rigtigt ????????????????????

arres
tilføjet af

Der er nogle mennesker man kan bilde alt ind .....

´
... du er tydeligvis en af slagsen.
Fakta: YHWH står over 6000 gange i GT
Fakta: YHWH har aldrig stået i originale NT fragmenter.
Fakta er, at ingen ved med sikkerhed hvad YHWH står for, Man ved det er GUD HERREN -
Og derfor blev man enig om i nyere tid at skrive ADONAI = HERREN og derfor er YHWH = HERREN,
Men kigger du i en Hebraisk ordbog, ser du at YAHH = Den almægtige, det er fordi man ved,
at råbene HILLEL'YAH og HILLEL'YAHH (Begge dele bruges) betyder "PRISET VÆRE GUD" / "HIL GUD"!

Hvis det er dig muligt at være seriøs, så prøv at tilbagevise nedenstående.
Hvem er:
→ Alfa & Omega?
→ Den Første & Den Sidste?
→ Herrernes Herre?
→ Hvem lever i evighedernes evigheder?
→ Hvem har al magt i Himlen og på Jorden?

• Det er selvfølgelig:
VOR HERRE GUD DEN ALMÆGTIGE DER ER:
→ Alfa & Omega - Johs.Åbenb.1:8
→ Den Første & Den Sidste - Esajas 41:4
→ Herrernes Herre - 5.Mosebog 10:17
→ Hvem lever i evighedernes evigheder - Johs.Åbenb.4:10
→ Hvem har al magt i Himlen og på Jorden - 1.Krønike 29:11

• Det er selvfølgelig:
VOR HERRE OG FRELSER KRISTUS JESUS DER ER:
→ Alfa & Omega - Johs.Åben.22:13
→ Den Første & Den Sidste - Johs.Åben. 1:17
→ Herrernes Herre? - Johs.Åben.17:14
→ Hvem lever i evighedernes evigheder - Johs.Åben.1:18
→ Hvem har al magt i Himlen og på Jorden - Matthew 28:18
jalmar
tilføjet af

Svar fra et vidne som ved-

hvorfor :

Kære anonym: Skrevet af youlikeitornot - Kl 14:39, 8.jan.2011
..... vil ige svare på dete fordi han jo er schack mat i spørgsmålet. Derfor ændrer han tema - slig dene verdens politikere gør når de haver tabt.
tilføjet af

hvor blev du af

holder du dig væk fordi du ikke kan svare
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.