4tilføjet af

Meditationsopskrift

Krishna siger:
Man bør meditere på det Højeste Væsen som den, der ved alting, som er den ældste, som er herskeren, som er mindre end det mindste, som den, der opretholder alting, som er hinsides al materiel opfattelse, som er ufattelig, og som altid er en person. Han er strålende som solen, og Han er transcendental, hinsides den materielle natur. (Bg. 8.9)
tilføjet af

Handler om krop og hjerte i balance

Meditation handler om at finde roen i sit hjerte.
Når man lukker alt andet ude finder man en indre fred.
Visualiser lyset og brug det. Det er sagen🙂
M.v.h lightnees
tilføjet af

Meditation handler om at focusere sindet

At meditere vil sige at focusere på et eneste punkt. Den bedste og nemmeste måde at forhindre den konstante strøm at tanker og følelser, der altid flyder in i sindet, er ved at koncentrere sindet på en lyd, altså et ord. Deraf mantra. Et mantra er et af Guds navne som vil hjælpe sindet til at focusere på Gud, som er det bedste objekt at focusere sindet på. Ordet mantra betyder, det der befrier sindet, og lyden af Guds navn er det eneste i denne tidsalder, der kan befri sindet.
Sindet er fanget af vanetænkning og sin identification med sin krop og dens kultur. Disse misfortåelser kan sindet blive befriet for ved at koncentrere det på Krishnas navn.
Det er derfor vi beder alle om at meditere på Hare Krishna mantraet.
I Upanishaderne siges det at Hare Krishna mantraet er den enestev virksomme bøn i denne tidalder. Det skal ikke forstås sekterisk, det skal blot forstå, at Herrens navn - Krishna, Jehova, Allah eller whatever - er den eneste virksomme metode i denne tidsalder til at kontakte Herren.
hare krsna hare krsna krsna krsna hare hare
hare rama hare rama rama rama hare hare
iti sodashakam namnam / kali-kalmasa-nashanam
natah parataropayah / sarva-vedesu drishyate
“Det ovenstående mantra bestående af 16 ord og 32 stavelser er det
eneste, der kan give beskyttelse mod Kali-yugas onde indflydelse.
Efter at have gennemsøgt alle Vedaerne finder vi ikke noget mere
ophøjet i denne tidsalder end at recitere Hare Krishna mantraet."
(Kali-santarana Upanishad)
tilføjet af

Ja. Fokusering på ingenting slipper tankerne.

Det er jo det jeg siger.🙂
M.v.h lightness
tilføjet af

Meditation er helt praktisk

Man kan ikke focusere på ingenting, for man kan ikke tænke på ingenting. Man kan heller ikke focusere på det store hvide lys, fordi man ikke har noget konkret at koncentrere sig om. Det er derfor, at dem, der har opfundet meditation og givet os videnskaben til at begynde med, nemlig de vediske vismænd, har anbefalet at man mediterer på en lydvibration som man siger i sit sind - et mantra.
Læs min tekst om yoga, hvor jeg forklarer om det klassiske yoga- og meditationssystem. Det, man bruger til at stilne sindet, er at nedsætte åndedrætscyklussen - pranayama. Hvis du trækker vejret langsommere og lader der gå længere mellem ind og udånding, så vil du se, at sindet stilner. Hvis du sidder og koncentrerer dig om ingenting eller det store hvide lys, så vil du se hvordan sit sind blot sidder og fantaserer, laller og spacer ud. Det har intet med meditation at gøre.
Meditation vil sige at holde sindet fast på et eneste punkt uden afvigelse. Og det højeste punkt, man kan koncentrere sit sind på, er Gud eller Krishna.
Arjuna spurgte:
Hvem anses for at være mest fuldkommen, de, der
altid er korrekt beskæftiget i Din hengivne tjeneste, eller de, der dyrker den
upersonlige, umanifesterede Brahman? (Bg. 12.1)
Den Højeste Personlige Guddom sagde:
De, der fikserer deres sind p Min personlige form og som konstant tilbeder Mig med stærk og transcendental tro, anser Jeg for at være de mest perfekte (Bg. 12.2)
Men de, der tilbeder det umanifesterede, som ligger hinsides sansernes opfattelsesevne, og som er altgennemtrængende, ufatteligt, uforanderligt og ubevægeligt, dvs. den upersonlige opfattelse af den Absolutte Sandhed, når Mig til sidst ved at beherske alle deres sanser og være ens indstillet overfor alle og beskæftiget til gavn for enhver.
(Bg. 12.3-5)
For de, hvis sind er tiltrukket af den Højestes umanifesterede, upersonlige aspekt, er det besværligt at gøre fremskridt. Det er altid svært for dem, der er legemeliggjorte, at gøre fremskridt i den disciplin. (Bg. 12.6)
Men de, der uden afvigelse hengiver sig til Mig ved altid at tilbede og tjene Mig og tilegne alle deres handlinger til Mig, og som med deres sind fikserede mediterer p Mig, vil Jeg hurtigt udfri fra oceanet af fødsel og død. (Bg. 12.7)
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.