0tilføjet af

Guds uforlignelige loyalitet

Det hedder i Bibelen om Jehova. "Du alene er loyal." (Åbenbaringen 15:4) Hvordan kan man sige det? Har ikke både engle og mennesker undertiden vist sig at være bemærkelsesværdigt loyale? (Job 1:1; Åbenbaringen 4:8) Og hvad med Jesus Kristus? Er han ikke den der frem for nogen kaldes 'Guds loyale'? (Salme 16:10) Hvordan kan man da sige at Gud ALENE er loyal?
For det første må vi huske at loyalitet er en egenskab der er forbundet med kærlighed, og da "Gud er kærlighed" - selve den personificerede kærlighed - hvem kan da vise loyalitet mere end Jehova? (1 Johannes 4:8) Det er rigtigt at engle og mennesker kan genspejle Guds egenskaber, men Jehova er loyal i fuldkommen forstand. Som "den gamle af dage" har han vist loyalitet, eller loyal hengivenhed, længere end nogen skabning, det være sig i himmelen eller på jorden. (Daniel 7:9) Jehova er selve indbegrebet af loyalitet. Han viser denne egenskab på en måde som ingen skabning kommer på højde med. Lad os se nogle eksempler på dette.
Jehova er "loyal i alle sine gerninger". (Salme 145:17) Hvordan? Vi får et svar herpå i Salme 136. Her nævnes flere af Jehovas frelsesgerninger, deriblandt israelitternes storslåede udfrielse fra Ægypten og gennem Det Røde Hav. Hvert vers slutter med sætningen: "For hans loyale hengivenhed [eller: loyalitet] varer evindelig." Når man læser disse vers, bliver man mindet om de mange måder hvorpå Jehova viste sit folk loyal hengivenhed. Ja, Jehova viser sine trofaste tjenere loyalitet ved at høre deres råb om hjælp og gribe ind til den fastsatte tid. (Salme 34:6) Hans loyale hengivenhed for sine tjenere svigter ikke så længe de forbliver loyale mod ham.
Jehova viser desuden loyalitet mod sine tjenere ved at holde fast ved sine normer. Til forskel fra mennesker der kan være uberegnelige fordi de udelukkende lader sig lede af følelser og pludselige indskydelser, er Jehovas syn på ret og uret altid det samme. Igennem årtusinder er hans syn på for eksempel spiritisme, afgudsdyrkelse og mord forblevet uforandret. "Til jeres alderdom er jeg den samme," sagde han gennem profeten Esajas. (Esajas 46:4) Derfor kan vi have fuldstændig tillid til at det vil gavne os at følge den klare moralske vejledning vi finder i hans ord. (Esajas 48:17-19)
Jehova viser også loyalitet ved at forblive tro mod sine løfter. Når han forudsiger noget, går det i opfyldelse. Han siger derfor: "Sådan vil det være med mit ord som går ud af min mund. Det vender ikke tilbage med uforrettet sag, men vil gøre hvad jeg finder behag i, og gennemføre hvad jeg har sendt et til." (Esajas 55:11) Ved at forblive tro mod sit ord viser Jehova sit folk loyalitet. Han lader det ikke ængsteligt vente på noget som han ikke har til hensigt at opfylde. Hans pålidelighed i denne henseende er så velbevidnet at hans tjener Josua kunne sige: "Ikke ét af alle de gode løfter som Jehova havde givet Israels hus slog fejl; alt gik i opfyldelse." (Josua 21:45) Vi kan derfor have fuldstændig tillid til at vi ikke vil blive skuffet som følge af at Jehova ikke overholder sine løfter (Esajas 49:23; Romerne 5:5)
Som tidligere nævnt siger Bibelen at Jehovas loyale hengivenhed "varer evindelig". (Salme 136:1) På hvilken måde gør den det? Blandt andet ved at Jehovas tilgivelse varer ved. Jehova kræver ikke et menneske til regnskab igen for synder som allerede er blevet tilgivet. Da "alle har syndet og mangler Guds herlighed", må vi være taknemmelige for at Jehovas loyale hengivenhed varer evindelig. (Romerne 3:23)
Men også på en anden måde varer Jehovas loyale hengivenhed evindelig. I hans ord siges det at den retfærdige "skal blive som et træ, plantet ved strømme af vand, der giver sin frugt til tiden og hvis løv ikke visner; og alt hvad han gør, det lykkes." (Salme 1:3) Et frodigt træ hvis løv ikke visner! Et smukt billede! Sådan vil det gå os hvis vi nærer oprigtig interesse for Guds ord og glæder os over det. Vi vil få et langt, fredfyldt og frugtbart liv. De velsignelser som Jehova loyalt skænker sine trofaste tjenere, er evige. Ja, i den retfærdige nye verden som Jehova vil indføre, vil alle lydige mennesker blive genstand for hans loyale hengivenhed til evig tid. (Åbenbaringen 21:3-4)
Hav en god dag!
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.