8tilføjet af

Glem nu de bøger dér..!!

Har læst en del indlæg i dette forum, og både hér, og i den virkelige verden, drejer det sig altid om hvad der står i koranen.
Vi/i bruger forfærdelig megen energi på at fortolke bogen, og citere fra den ene og den anden side. Koranen er mere citeret, end biblen. Selv danskere ved efterhånden mere om koranen, end de gør om sin egen bibel.
Skal der en religiøs bog til at afgøre om hvorvidt, en borger i dette land skal opføre sig på den ene eller den anden måde?
Skal samme bog, bestemme hvilke rettigheder, pligter borgeren har overfor samfundet?
Skal borgeres færden og gøren i dette land, afgøres af en religiøs bog, eller skal vi forholde os til vores Grundlov, vores retsamfund - i det hele taget de love og regler som dette land er bygget af?
tilføjet af

Nej,

selvfølgelig skal den ikke det - det vil sige lige med undtagelse af muslimmer - sæføli`............
tilføjet af

særlige regler

Hvorfor skal muslimerne ha´ særlige leveregler i Norden? De må følge de danske regler og love. De skal ikke være fritaget for grundloven som med Færø-erne og Grønland. Godt nytår.
tilføjet af

glem nu koranen

Hvorfor skal vi dansker altid høre om at vi burde læse koranen for at forstå muslimerne.
Nej muslimerne burde læse bibelen for at forstå, at de er kommer til et kristen land, og må inrette sig derefte, og følge vores regler, respektere vores levemåde, og respektere os.
Jeg forstå heller ikke SF eller enhedslisten, at de vil være med til en gravplads eller en moske.
Når de er så ivrige kan de bygge en moske og gravplads, så må de ligge i nærheden af hvor De selv bor.
tilføjet af

Ingen er undtaget fra loven

Hold op med det pjat, ingen har påstået, at muslimer skulle være undtaget for hverken Grundloven eller Straffeloven. Og det er kristne heller ikke eller nogen andre tilhænger af nogen anden religion.
Ӥ 67
Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

§ 68
Ingen er pligtig til at yde noget personligt bidrag til noget personligt bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen.

§ 70
Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.”
(Citat: Danmarks Riges Grundlov af 1953)
(Note: Kun Kongen (=Dronningen), arvinger til tronen og folkevalgte kan blive undtaget for loven)
tilføjet af

Hvad var dit budskab?

Jeg spørger hvorfor en religiøs bog, skal "overrule" vores grundlov - hvorfor vores grundlog skal "komme i 2.række"....
Og så referer du til paragraffer i grundloven....ehm?
Men nu du er igang, så burde du måske også have refereret til de paragraffer der omhandler "pligter" - hvilke forpligtigelser borgeren har overfor samfundet. For netop disse, overholdes ikke af dem der lever efter koranen.
tilføjet af

Ingen er undtaget fra loven, var budskabet

Ingen er undtaget fra loven. Det var det, der var budskabet. Og det er det, der stå i paragrafferne, jeg henviser til.
Pligterne handler så om alt det, der ulovligt, at gøre eller at undlade at gøre ifølge Grundloven, Straffeloven, Færdselsloven osv. Men du vil vel ikke have, at jeg skal referer alt, hvad der er ulovligt her i landet.
Man det passer ikke, når du siger, at Grundloven eller andre af nationens love er hævet over religion. Det modsatte kan lige så godt være tilfældet. Vi kan give vores penge til Dronningen/Kejseren, staten eller nationen.
Men ingen må tvinge os til at give vores sjæl til Dronningen/Kejseren, staten eller nationen.
”Men Jesus gennemskuede deres hykleri og sagde til dem: »Hvorfor sætter I mig på prøve? Ræk mig en denar (= en mønt), så jeg kan se den!« De rakte ham én. Og han spurgte dem: »Hvis billede og indskrift er det?« »Kejserens,« svarede de. Jesus sagde til dem: »Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!« Og de undrede sig meget over ham.”
(Citat: ”Spørgsmålet om skat til kejseren”, Markusevangeliet kap. 12, v15-17, Bibelen)
”Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!”
(Nøjagtig samme ordlyd findes i Matthæusevangeliet og Lukasevangeliet)
”Men Herren (= Jesus) sagde til ham:
»I farisæere renser bæger og fad udenpå, men indeni er I fulde af rovlyst og ondskab. Tåber! Han, som har skabt det ydre, skabte han ikke også det indre? Men giv det, der er indeni, som almisse; så er alting rent for jer”

(Citat: Lukasevangeliet kap. 11, v39-41, Bibelen)
tilføjet af

OK..lad os alle glemme bogen...

eller sagt på en anden måde:
Jeg glemmer hvad koranen påbyder selvsamme sekund som muslimmerne gør det.
tilføjet af

Nåmen nja så..eller...tjæ?

Du er nok nødt til at uddybe, hvad det er du vil sige...
At du bringer mig diverse citater, uden at fortælle mig hvor vi ska hen med dem, kan jeg altså ikke forholde mig til...sorry
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.