2tilføjet af

Brutto: INKL alle udgifter???

Haj er det korrekt at det BRUTTO som mglerne angiver ved tilbuddene er beregnet inklusive skat og forsikring?
tilføjet af

Nej - bruttohuslejen

er renter og afdrag. Netto er efter fradrag af skattefordel. Forsikring, ejendomsskat og vandafledning, vand, varme, el og renovation er derforuden.
tilføjet af

Ejendomsskat og forsikring er indregnet

Brutto beregnet af mægler i forbindelse med salgsopstilling af lejlighed/hus er den gennemsnitlige månedlige udgift til renter, afdrag, ejendomsforsikring og ejendomsskat. Og i nogle tilfælde også fællesomkostninger på ejendommen, typisk ved lejligheder.
Dvs brutto er den udgift du betaler før rentefradrag.
Når netto beregnes indregnes skattefordelen af rentefradraget. Det svarer til at skatten betaler 1/3 af dine renteudgifter.
Du har fået et svar fra "Undren" - han svar for såvidt angår ejensdomsskat og forsikring er ikke helt korrekt. Disse beløb er med i mæglernes beregninger.
Iøvrigt skal det fremgå af salgsopstillingen hvilke elementer der er medregnet.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.