2tilføjet af

Bør togdrift udliciteres

I den nuværende situation, hvor DSB ikke længere kan opfylde deres forpligtigelser, er det muligt at afvikle hele togdriften uden væsentlige offentlige omkostninger.
De tog DSB i øjeblikket har til rådighed vil, i en kort overgangsperiode, kunne sikre et mindste niveau af togdrift. Med mindre der sker et mirakel i forhold til IC4, vil der ikke efterfølgende være en løsning, hvorfor DSB ikke længere kan være aktør på området.
Vil man i fremtiden have togdrift i Danmark, er det derfor bydende nødvendigt, at man finder en alternativ løsning.
Udlicitering, hvor man ikke længere tilgodeser DSB, men bare udliciterer de strækninger som findes, synes den eneste mulighed for at sikre togdrift i fremtiden. Yderligere er det den billigste mulighed, da Staten så kun skal koncentrerer sig om licitationsmaterialet.
tilføjet af

Bør togdrift udliciteres

Jeg tror det bliver svær at finde nogen som vil kunne tjene nok penge på jernbanedriften til at de gider overveje en overtagelse.
Prisen per billet vil sandsynligvis blive så høj at ingen alligevel har råd.
Ikke alene er indkøb og drift af selve lokomotiverne hamrende dyrt men skinnenettet skal også vedligeholdes og det er en 24+ timer i døgnet opgave som også koster kassen.
Vinteren er ved at komme igang og allerede nu er der problemer med toge som enten ikke kan køre eller ikke kan stoppe på grund af blade på skinnerne.
Det sker hvert år men kommer alligevel som en overraskelse for DSB (Danish Slow Business) hvert evigt eneste år.
Der kan måske tjenes lidt håndører på enkelte udvalgte strækninger men langt de fleste vil komme til at køre med underskud og så står ved i en situation hvor en privat aktør vil droppe de tabsgivende afgange, ganske som det er sket med busdriften i dele af landet.
En inkompetent og alt for højt lønnet ledelse i DSB er desværre ikke hele årsagen til at det går af he...... til.
tilføjet af

Der er ingen der gider køre tog i Danmark

Danmark ligger langt under lande i Østeuropa hvad angår jernbanen. Kun Arriva har "fået" en strækning i Jylland af Trafikministeren. Og den strækning er blevet omfattende renoveret op til "udbuddet". Og den eneste grund til at Arriva bød var den overbetaling som firmaet fik.
I stedet burde Trafikministeret hurtigt købe nogle Desiro tog fra Siemens eller LINT 41 fra Alstom, som er fine nok til denne lokal strækning.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.