1tilføjet af

Tilstandsrapport

Er der krav til Isolering i en tilstandsrapport? Skal der "bare" være isolering svarende til tilsvarende huse i samme alder? Vores eksempel er et hus fra 1979.
tilføjet af

Gældende Bygningsreglement

Huse bliver opført hele tiden, og skal overholde gældende bygningsreglement.
Et hus fra 79 skal i så fald overholde BR-S (Småhusreglement) fra den tid, også mht. isolering.
(Man kan jo ikke pålægge bygningsejerne at opgradere deres huse hver gang politikerne finder på noget nyt og smart. Hvis det var tilfældet skulle alle huse renoveres/istandsættes/ombygges iht BR-S-98 med tilhørende tillæg 1, 2, 3 og 4. )
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.