2tilføjet af

Rangordenen i system Danmark er forrykt

Ser man på hvad der får de små mennesker til at fare op af stolene, så er det en episode som Joachim der kørte 140 km/t, her skabes der en storm i et glas vand, hvor folket nu kræver, at kongehuset underlægges straffeloven.
Men ser man på det magtforrykte system Danmarks hvidekitler, så er disse nu hævet over straffelovens bestemmelser, da de er infiltreret i de brune politiske netværksgrupper, der gør det muligt, at ophæve alle retsregler ved den gensidige indforståethed.
Her sidder de og aftaler hvem man nu kan ophæve alle rettighederne for, uden det er muligt at sanktionere herimod. Disse netværksgrupper er nok med en stor del af de hvidkitlede, men farven er desuagtet brun i dette politiske netværk, der er vor tids pendant til nazismens uhyggelige netværk.
Netværket består af middelmådigheder hvis åndelige formåen ikke rækker til meget andet end at danne bureaukratiske netværk, hvor de så skaber legaliteten i de overgreb der ellers er omfattet af straffeloven. Her ser man selv dommerstanden være med i disse netværksloger, når der skal statueres eksempler, så holdes kikkerten for det blinde øje således, at en evt. retssag anlagt som civil strafferetssag, ender med en frifindelse, eller man bliver som sagsøgt dømt ved, at personen frifindes for påstanden.
Selv blev jeg dømt i en injurie sag mod nogle gale hvidkitlede fra det brune netværksselskab, for injurier, men min påstand var dog desuagtet 100% sand. Der blev leveret nogle falske lægeerklæringer fra de hvidkitlede, der modsagde min påstand. Jeg havde stemplet en hvidkitlet som mentalsyg, hvilket ingen betvivlede var sandt, men retten dømte mig for injurier på et bestilt falsk læge udsagn om, at den pågældende læge var mental sund, uden mengrader af psykiske lidelser.
Da jeg ikke er læge måtte jeg ikke stille diagnosen mentalsyg, selv om advokaterne selv erkendte, at omtalte læge var velkendt for netop at være bindegal, og havde været anbragt i pip cellen et par gange, hvilket omtalte læge tilmed selv havde erkendt i en afhøring i 1992 i landsretten af kammeradvokaten...
Jeg har siden søgt at få oplysninger, der kunne modgå systemets egne, og det er lykkedes for mig nu, at finde en erklæring fra vedkommende selv, hvor den gale læge selv erklærer sig psykotisk, og derved beviser min uskyld i det justitsmord jeg blev pådømt...
Men jeg kan ikke få omstødt dommen, da den er anlagt og behandlet i civilretten som straffesag. Her kan man ikke få genoptaget en sag, når det viser sig, at domfældelsen er sket på et falsk grundlag, som det ellers kan ske, hvis det er statsadvokaturen der procederer.
Man ser her, at lægerne er fritaget for strafferetlige tiltaler ved afgivelse af falske vidne udsagn formelt under strafansvar, der danner grundlaget for, at man selv dømmes som uskyldig her i...
Her ses et herarki der ikke tåler modsigelser, eller dagslyset, når systemets egne mørkemænd/kvinder stikker hovederne sammen i kriminelle aktiviteter. Selvom straffeloven opererer med en fordobling af strafferammerne, når nogen begår strafferetlige forhold i forening...
tilføjet af

Øøøhhh???

Hvem er "de brune politiske netværksgrupper" mere præcist?
tilføjet af

De brune politiske netværksgrupper

Her er der efterhånden et bredt udvalg i denne, hvem de er mere konkret?
De er sammensat efter de opgaver der bestilles til udførelse, det kan afhængig af opgavens karakter være; Når det er lyssky opgaver, så er det samfundets lavest rangerende mentale afviger kriminelle, der skal levere de snavsede opgavers resultater, som f.eks. bestilte falske vidne erklæringer til brug i det brune netværk.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.