5tilføjet af

Overtagelse af lejebolig

Hej med jer
Jeg står i denne situation:
Jeg skal overtage en lejebolig med min kæreste. I papirerne står der til overtagelse den 01-01-2013, men da dette er en helligdag kan det jo ikke lade sig gøre på selve dagen.
Boligselskabet oplyser at de holder lukket mellem jul og nytår, derfor lyder mit spørgsmål så: om jeg kan tillade mig at gøre krav på lejligheden senest fredag d. 21/12/2012? Alternativt er at vi får nøglerne d. 02-01-2013, men så har de jo overskredet datoen for overtagelsen. + vi har betalt første måneds husleje sammen med depositummet, så vi har jo også betalt for d. 01-01-2013...
Er der nogen der kender reglerne omkring dette??
tilføjet af

Overtagelse af lejebolig

Den første i måneden er jo officiel dato, uanset om det er helligdag eller lørdag.
Det er varmemesteren eller viceværten der udleverer nøgler, så ham kunne I prøve at tale med.
Det er kun i tilfælde af at boligselskabet er forsinkede, f.eks ved forsinkede håndværkere, at man kan gøre krav på reduktion, hvilket skete for nogle jeg kender idet viceværten havde glemt at bestille folk til at lakere gulvet.
tilføjet af

Overtagelse af lejebolig

Jeg mener ikke at du har krav på at få nøglerne udleveret tidligere end tidligst dagen før.
Men står lejligheden allerede tom, så har du måske en chance - om ikke andet, så imod at betale for de ekstra dages husleje du gerne vil have nøglerne før.
Sådan var det ihvertfald da min datter for et års siden flyttede hjemme fra.
Men snak med dem, de kender regler og lovgivning bedre - det kan jo også være at de er flinke. 😉
Mvh. Gavtyven
tilføjet af

Overtagelse af lejebolig

Mener det plejer at stå i lejekontrakten. Så vidt jeg husker plejer der at stå: overtagelsesdato 1/1-2013 hvor du også kan få nøglerne til lejemålet, falder denne dag i en weekend eller på¨en helligdag, kan nøglerne overdrages på først kommende hverdag herefter. Prøv at snakke med dem, om du evt kan få dem d. 31/12-2012, (mener kun det er en halv helligdag) tvivler på du får dem til at udlevere dem før:-)
tilføjet af

Overtagelse af lejebolig

Du kan forlange lejegodtgørelse for de dage der går fra det tidspunkt du skulle overtage lejligheden ifølge kontrakten og ind til du rent faktisk får nøglerne.
Kan de ikke udlevere nøglerne på det anførte overtagelsestidspunkt, skal de udlevere dem FØR, ikke efter det anførte tidspunkt.
Ifølge lejeloven skal du altså ikke betale for de dage hvor du ikke har nøglerne.
Til gengæld skal du gøre udlejeren opmærksom på at du ikke vil betale for de dage allerede nu.
Hvis du i stedet for at rende rundt og betle hos varmemestre og lignende, blot sender udlejer et sådant brev, (hvilket også er den officielt foreskrevne fremgangsmåde, se lejeloven)skal han nok sørge for du har nøglerne inden indflytningstidspunktet, alt andet ville skabe for meget postyr og for mange spørgsmål i regnskabsafdelingen
Lejelovens Kapitel III
Mangler ved det lejede
§ 9. Udlejeren skal stille det lejede til lejerens rådighed i god og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for lejeforholdets begyndelse og i hele lejeperioden. På overtagelsestidspunktet skal det lejede være rengjort, ruderne skal være hele, og alle udvendige døre skal være forsynet med brugelige låse med tilhørende nøgler.
§ 10. Er det lejede ikke fuldført ved lejeaftalens indgåelse, og er overtagelsestidspunktet ikke aftalt, kan lejeren til enhver tid inden overtagelsen hæve aftalen.
Stk. 2. Er den tidligere lejer ikke fraflyttet på overtagelsestidspunktet, kan lejeren kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen for den tid, det lejede eller en del deraf ikke står til hans rådighed. Bliver hindringen ikke uden unødigt ophold fjernet, efter at udlejeren er underrettet, kan lejeren hæve lejeaftalen. Han kan endvidere kræve erstatning, medmindre udlejeren godtgør, at forsinkelsen ikke skyldes noget forhold, for hvilket han er ansvarlig.
tilføjet af

Overtagelse af lejebolig

og for at undgå diskussioner om beslaglæggelse af indskudet når i flytter, kan jeg anbefale jer at medbringe et kamera og gennemfotografere hele lejligheden, gulve, døre, lofter, vinduer, køkkenbord og skabe, toilet o.s.v. ved indflytning.
Sørg for det er gode og skarpe nærbilleder så alle ridser, revner og sprækker kan ses.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.