5tilføjet af

over 30 koder her!!!

Der trode du nok at jeg havde dem men nej jeg vil bare spørge om du/I havde dem. for jeg har meget brug for nogen og kom nu ikke med Rosebud !;!;!osv osv eller move_objects on for tro mig dem kender ALLE!!!!!!!!!!!
tilføjet af

.................

set_hour; ;
og så skal du skrive et tal fra 1-24 for at bestemme klookeslettet på dagen så du ikke behøves at vente på at din sim kommer hjem fra arbejde eller noget i den stil
tilføjet af

her er en kode

du tror vel du er smart ik så tro om igen
tilføjet af

Hvad mener du med det?

Hvad mener du med det?
tilføjet af

nogle af dem virker måske ikke

det står på engelsk fordig jeg har kopieret og sættede ind fra en snyde kode hjæmmeside
Under spillet, tryk [CTRL] + [SHIFT] + C, og indtast en af følgende koder:
Result: Code:

1000 Simoleons (unpatched game version) klapaucius

1000 Simoleons (patched game version) rosebud

Add new family history stat to the current family hist_add

Appends the route destination list to AllRoutes.txt every time a route is found write_destlist

Architecture tools automatically set the level as needed auto_level

Automatically import and load indicated FAM file import

Automatically load indicated house, no questions asked house

Check and fix required lot objects prepare_lot

Completely flush app to VM file when running Windows NT flush

Crash game crash

Create moat or streams water_tool

Create shrunk_text_#.bmp files shrink_text

Create-a-character mode edit_char

Display personality and interests interests

Draw all animation frames disabled draw_all_frames off

Draw all animation frames enabled draw_all_frames on

Draw colored dots at each person's origin draw_origins

Dump selected person's most recent list of scored interactions to a file dump_happy

Dump selected person's motive contribution curve to a file dump_mc

Enable debug flag to show outcome choice dialogs for social interactions debug_social

End sim logging sim_log end

Floorable grid disabled draw_floorable off

Floorable grid enabled draw_floorable on

Force an assert for testing assert

Log animations in the event log window log_animations

Map editor disabled map_edit off

Map editor enabled map_edit on

Move any object move_objects on

No tutorial object generation when tutorial house is loaded tutorial off

Prevent web browser crashes browser_failsafe

Preview animations disabled preview_anims off

Preview animations enabled preview_anims on

Programmer stats tile_info

Quit game quit

Read in behavior tuning constants from Tuning.txt #import

Rebuilds entire control panel/UCP from scratch rebuild_cp

Refresh the BMP_ resources for all people whose IFF files are writable refresh_faces

Rematch dependent textures and regenerate bitmaps for all user characters refresh_textures

Restore tutorial restore_tut

Rotate camera rotation <0-3>

Routing debug balloons disabled route_balloons off

Routing debug balloons enabled route_balloons on

Run series of random operations on unhoused families fam_test

Save currently loaded house save

Save family history file history

Selected person's path displayed draw_routes on

Selected person's path hidden draw_routes off

Set event logging mask log_mask

Set free thinking level autonomy <1-100>

Set game speed sim_speed <-1000-1000>

Set grass change value edit_grass :

Set grass growth grow_grass <0-150>

Set lot size lot_size

Set maximum milliseconds to allow simulator sim_limit

Set time of day (unpatched game version) set_hour <1-24>

Set z offset for thought bubbles bubble_tweak

Sets whether menu items appear for in use objects allow_inuse

Show memory view window in debug builds of the game memview

Start sim logging sim_log begin

Swap the two house files and updates families swap_houses

Ticks disabled sweep off

Ticks enabled sweep on

Tile information displayed tile_info on

Tile information hidden tile_info off

Toggle allowing visitors to be controlled using the keyboard visitor_control

Toggle assets report report_assets

Toggle automatic object reset feature auto_reset

Toggle calls to PeekMessage within sim loop sim_peek

Toggle camera mode cam_mode

Toggle display of unavailable interactions in person control menus all_menus

Toggle music music

Toggle object compression in save file obj_comp

Toggle quaternion transformations quats

Toggle sound log window sound_log

Toggle sounds sound

Toggle web page creation html

Total reload of people skeletons, animations, suits and skins reload_people

Trigger sound event soundevent

-----------------------------------------------------
tilføjet af

Her er en kode!

Skrev jeg ikke Her er IKKE en kode?
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.