27tilføjet af

Lidt om kronologi.

Jøderne har en kalender, der begynder ved Adams skabelse, ligesom vores kalender begynder ved det år man mener at Jesus blev født, men vores kalender er ikke nøjagtig, og det er jødernes heller ikke. Usshers udregning er helt forkert, for hvis Ussher er kommet frem til at jorden er blevet skabt i år 4004 f.kr, så er han gået ud fra at de seks skabelsesdage er hver på 24 timer, og det er der intet belæg for i Bibelen. Hvis man ønsker at benytte Bibelens kronologi til at udregne menneskehedens alder, må man have nogle sikre årstal at gå ud fra. Vi må altså først finde ud af, i hvilket år Jesus blev født. Dette er ikke særligt svært, for vi ved jo at Jesus var omkring 30 år gammel da han fremstillede sig til dåb. (Lukas 3:23) Bibelen fortæller os, at dette var i det 15. år af kejser Thiberius' regeringstid. (Lukas 3:1,2,21-23) Eftersom det romerske senat udnævnte Thiberius til kejserden 15. september år 14 e.v.t., strakte hans 15. regeringsår sig fra sidste halvdel af år 28 til sidste halvdel af år 29, og da Jesus var omkring 30 år da han blev døbt kan man nemt regne sig tilbage til tidspunktet for hans fødsel.
Vi har nu ét sikkert årstal at gå ud fra. For at kunne benytte den bibelske kronologi til udregning af menneskets levetid her på jorden, må vi også have et sikkert årstal i det gamle testamente, altså et årstal hvor den bibelske historie og den verdslige historie stemmer overens. Vi har et sådant årstal, nemlig året 539 f.v.t. Det var det år, hvor perserkongen Kyros den store indtog byen Babylon. Da vi nu har disse 2 årstal der er sikre, kan vi også, ved hjælp af bibelens kronologi, regne os frem til det år da Adam blev skabt.
Med venlig hilsen, Anonym
http://www.avv-valgmenighed.dk/bib2.asp
tilføjet af

hvad med året 607 f.Kr?

ang. "hedningetiderne". En af jeres egne, en ældste i Sverige begyndte at interessere sig for spørgsmålet, og til sin store overraskelse kunne han ikke finde nogen støtte for Vagttårsselskabets kronologi. Han undersøgelse var meget omfattende. Han henvendte sig derfor til øverste sted inden for organisationen, og da hans undersøgelser tilsyneladende holdt stik, blev han bedt om at tie med det, han vidste. Det agtede han dog ikke at gøre, hvilket førte til, han blev udstødt. Han skrev efterfølgende den glimrende bog The Gentile Times Reconsidered.
venlig hilsen, bonobo.
tilføjet af

Appendix

Forfatterens navn er Carl Olof Jonsson. Hans bog findes for øvrigt oså på dansk: "Sluttede hedningernes tider 1914?"
Af andre interessante bøger kan nævnes to af Raymond Franz, som sad i Det styrende Råd, men blev rystet over bl.a. transaktionerne i Mexico, hvor vidner måtte bestikke embedsmænd, mens vidner i Malawi måtte lade livet, fordi det blev forbudt dem at blære et kort. Ligeledes viste det sig, at rådsmedslemmerne sjældent brugte bibelen, men blot gik ud fra organisationens egen politik:
Samvittighedskrise,
In Search of Christian Freedom.
venlig hilsen, bonobo
tilføjet af

Vil du gerne vide hvordan man regner sig frem til 607?

Det er ellers ikke så svært, bonobo, og jeg vil da meget gerne komme med et indlæg der viser hvordan man gør.
Med venlig hilsen, Anonym.
tilføjet af

Har selv gennemgået

både jeres udregninger og Jonssons. Som nævnt viste det sig, han havde ret i sine beregninger og Vagttårnsselskabet var forkert på den. Han fik at vide, han ikke måtte røbe det, fordi det ville skabe for stor furore. Han blev altsåp IKKE udstødt, fordi han tog fejl, men fordi han ville, at andre skulle vide det. Det er sagens kerne. Læs først hans bog, og vis mig så jeres kronologi.Jeg kender den udmærket i forvejen, men du kender ikke Jonssons, for han er jo en uren nu.
venlig hilsen, bonobo
tilføjet af

Det er bedre at jeg bringer en udredning af

hvordan jeg når frem til årstallet 607. Jeg kender ikke Johnson, men hvis han når frem til et andet tal, så kan han enten ikke regne (hvilket jeg ikke tror er årsagen), eller også bygger han på et andet fundament. Mit fundament er Bibelen, og udregningen er enkel og ligetil, og så simpel, at selv et barn kan forstå den. Du siger Johnson er uren. Ja, sådan noget kender jeg intet til, men jeg ved hvordan man regner sig frem til året 607, og det vil jeg gerne redegøre for her i debatten.
tilføjet af

Ellers tak.

hvorfoir læser du ikke, hvad der står? Hans udregninger viste sg at være rigtige efter en endog meget omfattende undersøgelse. Han fik at vide, han ikke måtte røbe det, fordi det ville skabe forvirring. Ja, ikke sandt! Man vil ikke tabe ansigt i Vatgttårnsselskabet, så munden skulle lukkes på ham. Det er det sædvanlige ynkværdige, pinlige udgangspunkt for denne sandhedsflyende organisation. For jer er der "en tro og klog træl", men efter nærmere, dokumenterbare undersøgelsert viser det kun, at det blot er en troløs, ubegavet og magtsyg slave, som har kunnet sige noget på eet tidspunkt og det stik modsatte på et andet tidspunkt. Defor er det forståeligt, at I aldrig kan svare direkte på og tage stilling til et spørgsmål. Hvis du derfor ville trætte andre med jeres udregninger, så vær så god, jeg siger ellers tak!
venlig hilsen, bonobo
tilføjet af

Nå, men så kan jeg jo bringe det af hensyn til de andre

der følger med her på debatten. Nu har du jo bragt spørgsmålet på bane.
Med venlig hilsen, Anonym
tilføjet af

ja, gør du bare det

De vil jo sikkert blive ellevilde. For det har jo umåde stor betydning set i forhold til de overgreb, der bliver begået mod børn inden for jeres organisation. Så lad dem da bare nyde nogle tal.
venlig hilsen, bonobo
tilføjet af

Udenfor vor organisation foregår der overgreb,

bonobo. Du kan læse om det i avisen hver eneste dag. Det er også et emne vi kunne tage op her i debatten.
tilføjet af

ikke så længe du kryber uden om

overgrebene hos jer. Forskellen på inde og ude er, at vi her ude må stå til abnsvar for overtrædelser og udstå en eventuel straf, mens I hårdnakket forsøger at skjule det, for at jeres gode rygte ikke skal blive ødelagt. Men når man når til erkendelse indenfor hos jer, kan vi gerne for min skyld også tage overgrebene op udenfor.
venlig hilsen bonobo
tilføjet af

Mennesker der begår seksuelle overgreb

bliver udstødt, og alle sager bliver meldt til politiet. Men du glemmer en ting, at dem der begår sådanne handlinger, er mennesker der kommer udefra og bliver Jehovas vidner, og de har allerede dannet deres personlighed inden de bliver Jehovas vidner, og når det så sker, for det kan ske, så er det deres gamle personlighed der dukker op på ny. Men de får ikke lov til at skjule sig hos Jehovas vidner, for vi vil simpelthen ikke have sådanne personligheder iblandt os. Men mennesker der begår en eller anden utilsigtet illegitim handling skal have lov til at omvende, og vil de det, så kan de blive. Vi udstøder ikke folk der ændrer sind, og vi udstøder heller ikke folk for ingenting, og vi forfølger heller ikke folk der er udstødte.
Med venlig hilsen, Anonym
tilføjet af

Lidt uddybende forklaring

Du er lidt hurtig Bonobo. Vi stakkels læsere kan jo slet ikke følge med. Så for at lade andre slippe for at undersøge, hvad denne diskussion drejer sig om, vil jeg lige ridse den op.
De fleste ved, at Jehovas Vidner indtil 1914 troede, at Jehova ville tage magten og ødelægge de verdslige magter i år 1914. Det havde de regnet ud ved at bruge Bibelens kronologi. Det vigtigste fixpunkt her var, at Jerusalem blev ødelagt år 607 f.Kr.
Der er bare en hage ved det- alle andre end Jehovas Vidner siger, at Jerusalem blev ødelagt i år 586 f.Kr.- ikke i år 607 f.Kr. (se eksempelvis http://www.esbjergstats-gym.dk/fag/hi/3aopgavesept03/Historie.htm ) Så selv hvis deres vanvittige udregning havde været korrekt tog de fejl- så ville verden være "gået under" i år 1935- ikke i år 1914!
Ak ja, men nu holder Jehovas Vidner stædigt fast ved, at Jerusalem blev ødelagt i år 607 f.Kr. i stedet for at erkende deres fejltagelse- på trods af overvældende beviser på Jerusalems ødelæggelse i år 586 f.Kr. De har nemlig indbygget deres 1914 udregning i en ny fiks beregning, så de stadig har behov for den forkerte dato for Jerusalems ødelæggelse!
tilføjet af

Den har du misforstået,

Men det er rigtigt at vi bruger Bibelen som fundament, mens de andre bruger verdslig historie, og DET er grunden til at vi når frem til året 607, mens de andre når frem til 586. Men der er ikke tale om at jorden skulle gå under i 1914. Jorden står til evig tid. Det der skete i 1914 var at den første verdenskrig begyndte, og det var dette Bibelen havde forudsagt. (Mattæus 24:7)
Med venlig hilsen, Anonym
tilføjet af

Utrolig arrogance

1. Der BLIVER begået overgreb hos jer, hvad enten du vil indrømme det eller ej. Hvorfor skulle mennesker lyve om det? F.eks. en ung pige, der har været udsat for et overgreb fra en ældste, tror duvirkelig hun vil lyve og gå igennem masser af problemer?
2. Har I lavet en statistik over, at de, der begår overgreb, er mennesker, der kommer udefra?
Det er blot noget, du slynger ud uden nogen form for dokumenterbar materiale. Det er igen et kendetegn ved jeres forflygtigelse: I tror I kan forsvare jer ved at læsse alt det dårlige over på andre og selv stå pletfri. Sådan spiller klaveret bare ikke! Jeres forsøg virker ynkelige, fordi man <astraks fornemmer jeres træden i offensiv. Deg er simpelthen mega-kolossal arrogance uden lige. Skam jer!
venlig hilsen, bonobo
tilføjet af

Nej, jeg fortæller dig noget

som du åbenbart ikke er klar over, men uanset hvad jeg fortæller til dig, så er jeg arrogant, ubehøvlet eller fræk. Det er jo trist at jeg er et sådant uforskammet menneske, men hvis du ikke ønsker mine svar kan du da lade være med at spørge. Dette er mit helt personlige svar til dig. Alle Jehovas vidner har været noget andet inden de blev Jehovas vidner, på nær de få, der er vokset op indenfor. Jeg har også selv haft en tilværelse før jeg blev Jehovas vidne, og en personlighed som jeg har måttet ændre, og jeg må også passe på at jeg ikke falder tilbage og begår de samme synder, som jeg begik dengang.
Med venlig hilsen, Anonym
tilføjet af

Gentager

Nej, du er sikkert en flink fyr, og det mener jeg oven i købet, men det forandrer ikke ved, og jeg gentager, at der bliver begået overgreb mod børn inden for jeres rækker, og at man prøver at dysse det ned. Det, jeg kalder arrogance er, at vi udenfor skal lastes for uoprigtighed, når det er Vagtårnsselskabet, der burde, men ikke kan, bære ansvaret. Jeg tror dig, når du fortæller, at du måtte ændre personlighed, efter at du blev Jehovas vidne, men det forklarer jo ikke det, du fremfører, at det tilsyneladende er alle, der kommer udefra, der begår disse sexovergreb.
venlig hilsen, bonobo
tilføjet af

Der er en naturlig forklaring.

Alt hvad vi foretager os danner vane, og når vi har tillagt os en bestemt adfærd, så er det svært at aflægge den igen. Der er mange ting der er tilladt ude i verden, men som vi ikke kan som Jehovas vidne, og når vi så har tillagt os disse vaner, kan det være svært at lægge dem af igen, og man risikerer altså at falde tilbage på det man har gjort tidligere.
tilføjet af

Kender godt vaners indflydelse

men nogle af de overgreb, der er blevet begået, er blevet begået af mennesker oppe i årene, ja, selv fædre, som man skulle forvente havde nået en vis modenhed. Og jeg ved godt, at der også bliver begået overgreb uden for jeres organisation, og det er jo lige vederstyggeligt, hvor overgreb mod bør end begåes. Men flertallet af vi ikke-vidner kunne jo heller ikke drømme om at foretage os noget så modbydeligt. Så at det lige skulle være de dårlige elementer fra os, der kommer ind i Jehovas vidner og så begår overgreb, er altså for langt ude. Og som ikke-vidne ved vi jo også, at det er forkert og, at det tillige er kriminelt.
venlig hilsen, bonobo
tilføjet af

Red mig fra min vildfarelse...

Her er et lille citat af jeres grundlægger:
"Med Blikket på disse stærke Bibelbeviser vedrørende Hedningernes Tider, holder vi det for en afgjort Sag, at denne Verdens Rigers Endeligt og Grundlæggelsen af Guds Kongedømme vil være fuldt kommet ved Enden af 1914 e. Kr."
"Tiden er for Hånden" af Pastor Russell side 111
Forklar mig lige, hvorfor det ikke betyder, at verdens riger vil ophøre i år 1914, og at Guds kongedømme da vil være fuldstændigt tilvejebragt! Og fortæl mig så lige om denne verdens riger rent faktisk gik til grunde i 1914.
Her er endnu et citat:
"...Og, ved enden af 1914 e. Kr. vil det, som Gud kalder Babylon, og som mennesker kalder for kristenheden, være gået under, som allerede påvist ud fra profetierne."
"Thy Kingdom Come" side 153
Kristenheden forsvandt vist heller ikke i 1914!!!
Her er endnu et citat:
"Og, ved enden af 1914 e. Kr. vil det, som Gud kalder Babylon, og som mennesker kalder for kristenheden, være gået under, som allerede påvist ud fra profetierne."
"Thy Kingdom Com" side 153
Harmageddon kom vist heller ikke i 1914!!!
Og ups, se lige dette citat:
"...lav 37 om til 40, 70 om til 73 og 1914 om til 1918, så tror vi, at tavlen er korrekt og vil blive opfyldt 'med megen kraft og herlighed'."
"Den fuldbyrdede Hemmelighed" skrevet af præsident Rutherford
Ja, sådan kan man jo også forsøge at forklare, at ens profeti var falsk. Men bare vent venner- i 1918 er den god nok....
"Og hver Ø flyede, - Selv Republikkerne vil forsvinde, omkring Efteraaret 1920."
"Den fuldbyrdede Hemmelighed" side 286 skrevet af præsident Rutherford
Eller var det måske i 1920, at det rigtigt skulle gå løs!!!
Og vær helt rolig- jeg kan citere længe endnu! Og dette må du gerne læse, for det er jo fra jeres egen litteratur;-)
tilføjet af

Ups: Harmageddon citatet

Sættenissen spillede lige et pust: det rigtige Harmageddon citat kommer her:
"Tidspunktet for 'slagets' afslutning er afgørende makeret i Skriften til oktober 1914. 'Slaget' er allerede i gang - det tog sin begyndelse i oktober 1874."
The Watch Tower 15. Januar 1892
tilføjet af

Jeg kalder ikke mennesker for dårlige elementer.

Potentialet er godt, alle mennesker kan blive gode mennesker, men nogle af os har altså været ude i vanskeligheder der er sværere at få bugt med end andre, og for dem der har det kan det være vanskeligt. De vaner man har tillagt sig i ungdommen hænger ofte ved, selv når man bliver gammel.
tilføjet af

Alt det har vi været igennem tidligere.

Hvis du går tilbage i debatten, så finder du svarene på det hele.
tilføjet af

Ved det udmærket

men tak for belæringen! Potentialet er der, ja, men før det kan nå til fri udfoldelse, skal man først blive et Jehovas vidne, ikke? Vi er altså en del stykker, der godt kan finde ud af at være hæderlige og komme igennem besværligheder uden at være eller have været vidne.
venlig hilsen, bonobo
tilføjet af

Hvor?

Det må du meget gerne linke til- det må være før jeg kom på debatten....
Næ du, jeg tror det er som med alle dine andre svar: du svarer ikke, men snakker uden om. Det er eksempelvis svært at bortforklare, at repuplikkerne ikke forsvandt i efteråret 1920!!!
tilføjet af

du er ny

på debatten. Det er derfor du ikke har læst det.
tilføjet af

Som sædvanligt kan du ikke svare

Har du selv tal på, hvor mange af mine indlæg du har undladt at svare på, med en eller anden hjernelam undskyldning. Hvordan synes du egentligt selv det går?
tilføjet af

Ja ja

En person begynner å skrive noe om tidsregning på internett, og snart blir han angrepet med stoff om pedofili og konspirasjon. Det kaller jeg hets.
Men nå kan jeg jo prøve å føre debatten litt videre:
Hvorfor er det et så kraftig angrepspunkt mot en menighet at den mener noe annet en det som er mainstream? Og hvorfor skal et spørsmål som dette med kronologi være et så kraftig angrepspunkt? Jeg personlig kan ikke se annet enn at noen ønsker å stille noen i et dårlig lys, så derfor lager de et stort problem ut av det.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.