77tilføjet af

Danskerne - Fjern efterlønnen

Danskerne vil af med efterlønnen - ihvertfald er det ikke en ordning som staten skal betale til. Danskerne vil hverkend lade det gå ud over den offentliueg service eller betale mere i skat for at beholde ordningen, der forære penge til raske 60 årige, så de kan gå derhjemme og slå græsset i haven, mens de til frokost nyder deres Barolo.
Dermed følger danskerne også de økonomiske eksperter, der gentagne gange har pointeret vigtigheden at at fjerne efterlønnen, for at sikre de statslige finanser og velstanden i Danmark.
http://www.jv.dk/artikel/980662:Business--Flertal-siger-god-service-foer-efterloen?rss
tilføjet af

16 milliarder

årligt koster efterlønnen, og den årlige ulandsbistand koster 15 milliarder, så kan man spørge sig selv hvor pengene er givet bedst ud.😃
tilføjet af

Nu gælder det efterlønnen

Den koster op mod 35 mia., ider der også mangler skatteindtægter fra dem der er på overførselindkomster.
PS: Hold dig til et emne, da du tilsyneladende ikke kan overskue mere end et 😃😃
tilføjet af

Jamen så er jeg

jo blevet fejlinformeret, her på selveste Sol.dk, men det aendrer vel ikke at man bør sørge for sine egne før end at man sørger for andre, og hele dit indlaeg stinker af misundelse over at nogen som evt har fortjent det kan nyde deres otium.😮
tilføjet af

de Danskere der er

imod efterlønnen er jo typisk dem der har lang tid til de er 60år, og resten er dem der ikke betaler til den. Typisk Dansk jantelovs mentalitet.😃[s]
tilføjet af

Selvfølgelig vil et flertal af med den

De er ikke med i ordningen.
tilføjet af

Artiklen du henviser

til siger 20 milliarder, selv naevner du ca 35 milliarder, og her siger artiklen 37 milliarder, men dit indaeg stinker stadig af misundlese uanset hvad tallene siger.😕
http://www.business.dk/oekonomi/efterloennen-koster-os-37-milliarder-kr
tilføjet af

Haps!

For dem, der i god tro har meldt sig ind i efterlønsordningen, og som man nu vil nægte at få gavn af dem er det noget man har betalt til, faktisk en skat uden om skattesystemet.
Nu er jeg ikke selv på efterlønsordningen, og med mit nuværende handicap ville jeg ikke have været berettiget.
"Hjort" havde, da han var beskæftigelsesminister gradbøjet det til, at hvis man var nedslidt, så skulle man ikke på efterløn, men på den førtidspension, som kun meget syge og handicappede overhovedet kan visiteres til.
tilføjet af

Jeg vil gerne sørge for mine egne

Det er mig selv og min familie, men ikke ældre der godt kan arbejde, og som tilfældigvis er danskere.
tilføjet af

Såfremt du nu kunne tænke

Der er dels udgiften for staten og så er der de manglende skatteindtægter, samt velstand der ikke bliver produceret.
Derfor kan tabet som efterlønnen påfører økonomien opgøres fra alt mellem 18 til 40 mia.
tilføjet af

Så betal da selv til den

Og hold skatteyderne udenom.
At du kalder det jantelov, at borgere ikke ønsker at andre skal nasse deres skattepenge for "jantelov" viser med al tydelighed at du er dum og ikke fatter hvem der betaler og yder til ordningen.
tilføjet af

Nej, det kan man godt høre

Så havde du formodentlig også vist at hvis man ikke kan/må benytte ordningen,så bliver pengene flyttet over på pensionsopsparingen.
Hvis de negative tendenser om rød regering næste gang, så stopper jeg indbetalingen til min,og flytter pengen over.
De ville jo også have nuppet mine SP opsparing til vej vedligeholdelse.
tilføjet af

Alt kan ikke gøres op

i penge, og taenk på den kvalitetstid efterlønnerne har med deres famillier.😃
tilføjet af

Du er med andre ord

egoist, men samtidig blind for at der faktisk ikke er noget arbejde til de unge, så hvordan skulle der så vaere arbejde til de aeldre, uanset deres nationalitet?😕
tilføjet af

Kære fair løsning

Efterlønnen er et misfoster der blev til under Anker Jørgensen. For at pynte på arbejdsløshedstatestikken. Selvfølgelig skal den afskaffes, vi er nødt til at arbejde for føden og andet. Hvis vi ikke selv vil, må andre.
Det dur ikke. Det er logik for burhøns. Min frygt er imidlertid, hvis der bliver frigivet 20-40 milliarder, finder de elendige politikere hurtigt et eller andet endnu mere umuligt at bruge pengene til, nedrivning af, og opførelse af nye ghettoer for eks.
Der er millioner og atter milloner af folk der gerne vil flytte til Europa, og leve på nas. Hvis politikerne var ansvarlige, var der penge nok til et skattesystem der var til at forstå for almindelige Danskere, og en hæderlig folkepension, udbetalt skattefrit.
I Hillerød inkvarterede man folk fra Somalia m.v. på luksushotel. Regning 600.000,00kr.
til skatteyderne. Jeg har ingen tillid til politikerne, hverken røde eller blå.
Vi burde finde folkehelten Mogens Glistrups papirer frem og lede landet på den måde. Det ville rykke. desværre sker det ikke. Så Danmark forsumper støt og roligt.
tilføjet af

Så kan de selv betale

Tænk at andre skal arbejde mere, og dermed mister kvalitetstid med deres børn, blot fordi der skal pukler for de forkælede 60 årige ! 🙁🙁
tilføjet af

Nej, det er dig der ikke kan regne eller tænke

Efterlønnen medfører færre jobs og lavere velstand.
tilføjet af

Efterlønnen er en udgift der ikke er råd til

Derfor "frigives" der ikke penge til noget som helst ved at afskaffe denne.
tilføjet af

Nu er der altså ikke nogen, der drikker Barolo

før efter 17, men ellers er det da en fordel for de syge og fattigrøvene at efterlønnen bliver fjernet, for der er højere satser på dagpenge end på den ordning hvad enten du er 60 eller 62 når du entrerer.
tilføjet af

Denne kvalitetestid

skal vel ikke financieres af andre. Så er der da noget helt forrygende galt
tilføjet af

Vi øger bare omkostningen

til dagpenge. Genialt. Det er da godt DU kan regne, når det nu er din opfattelse at andre i tråden ikke kan.
tilføjet af

Det er en usand påstand fra dig

Der er gevinst for statskassen allerede fra starten af en afvikling af efterlønnen. De fleste efterlønnere kommer nemlig direkte fra jobs.
tilføjet af

Nemlig

Jeg er nu heller ikke med i den, for jeg syntes det så ud som om, den ikke holdt min tid ud, da Nyrup rørte ved den første gang, men for mit vedkommende er det dog de andre så inderligt vel undt. De har jo netop selv betalt den, som en anden gale op om de skal og derforuden er de nødt til at have et pengetræ eller andet der er afkast fra, for satserne er jo ikke til hverken at dø eller leve af.
tilføjet af

Nu ved jeg ikke

hvor gammel du er, men mon ikke at der i sin tid var nogen der betalte for din skolegang, og så er det vel kun fair at du er med til at betale for deres alderdom.😃
tilføjet af

Nåh, vil det sige

at hvis alle efterlønnere skulle opføres som stående til rådighed for arbejdsmarkedet, og altså vaere ledige, så ville der pludselig vaere flere jobs og større velstand.😃
tilføjet af

Jeg vil med glæde

via min skat betale til at nedbrudte trætte gamle mennesker for en værdig alderdom. Men jeg vil aldrig betale en krone for at friske og rørige 60-årige kan rende rundt med barnebarnet på skuldrene.
tilføjet af

Der er så meget du ikke ved

F.eks. at gamle, eller skal vi ikke hellere sige ældre mennesker modtager folkepension.
Så dit "argument" holder ikke.
tilføjet af

Var efterlønnen afskaffet for år tilbage

Så ville beskæftigelsen i dag være højere og statsfinanserne bedre.
Såfremt du ellers have evnerne, og ville undersøge og læse de mange rapporter der ligger omkring efterlønnen ville du ikke spørge så ubegavet. Det siger sig også selv, at når staten og skatteyderne skal betale til raske rørige mennesker for ikke at lave noget, koster det i velstand og jobs.
tilføjet af

Absurd diskussion

Efterlønsordningen er blevet gjort selvbetalt for dem, der ikke lige tilhører den forgyldte generation sådan ca. mellem 55 og 75 år.
Til din orientering har de lønmodtagere, der selv har betalt til ordningen, omkring 50 milliarder til gode fra staten, såfremt politikerne besluttede at nedlægge ordningen fra dags dato. Statskassen har travlt med at fylde huller ud efter finansinstitutternes dårlige forretningssans, og et årligt statsligt budgetunderskud på 100 mia. p.t., så hvor de lige vil grave de 50 mia. op i tilbagebetaling på efterlønsordningen er ikke helt nemt at se.
Det havde givet god mening at fjerne efterlønnen i 2003, da det afdragsfrie lånehelvede skabte efterspørgsel på arbejdskraft, og selvsamme generation, som havde gratis efterløn, var også de samme, som trillede jorden rundt på de såkaldte fiktive friværdier der udsprang af det statskontrollerede pyramidespil på boliger.
Nu står konkursramte virksomheder og 250.000 insolvente boligejere i kø hos kuratorerne, og ledigheden er eksploderet (hvis vi tæller alle dem med, der troede de kunne gå på vandet, og meldte sig ud af a-kasser og fagforeninger med), så varme hænder er der masser af - folk sidder på dem for at holde varmen. Den stigende synlige og usynlige ledighed er ikke et argument for at fjerne efterlønnen - tværtom giver den faktisk mening i dag. Tiltag som at halvere dagpengesatsen eller dagpengeperioden eller bistandshjælp øger blot kriminaliteten.
Det er nogle pauvre forsøg der bliver gjort for at skaffe arbejdspladser. Regeringen satser hellere stort på at sætte militær ind så transportkonvoyerne og rederierne kan fragte lasterne hjem af udenlandsk producerede varer og likvide brændstoffer på skatteydernes regning. Hellere end at forsøge at bremse nogle af de konkurrenceforvridende tiltag som f.eks. EU-støtte til tidligere østbloklande og tilskud til virksomheder, der gladeligt bruger alle deres investeringsmidler på at få flyttet deres produktion ud af landet.
Ak ja, Venstres, konservatives og DFs små ludomaner kan ikke, vil ikke og evner ikke ret meget, og de gider heller ikke, så lad dog nogle andre forsøge at redde de stumper, der er tilbage efter års misforvaltning af dansk økonomi.
tilføjet af

Og alle de unge uden jobs

Både dem med en lang uddannelse og dem helt uden (p.g.a. manglende praktikpladser f.eks) skal vel bare rejse udenlands for at søge lykken, når arbejdspladserne er skredet - ikke?
tilføjet af

Ja, og folkepensionen

er vel det naeste i vil have afskaffet, for dem som stadig er istand til at kravle hen på det naermeste jobcenter.😮
tilføjet af

Kun arbejdspladser kan sikre velstanden

Men reverseknappen er slået til.
Kinas valuta er holdt kunstigt lav, og på et tidspunkt bliver det for dyrt og besværligt og for farligt at opretholde en syg tilstand, hvor folk låner penge i deres hus, og sidder hjemme på statens og efterkommernes regning, og køber varer produceret af små gule slaver.
tilføjet af

Efterløn er kan for danskere

Muslimer skal ikke have den ret, da de ikke gider lave noget.
Når jeg har fået mine penge retur, kan man godt fjerne den ordning.
tilføjet af

Sidst jeg kiggede

sagde man at efterlønnen ville dø ud af sig selv, og når den så er uddød er der vel bare nogle andre som ligger til last for yderligere velstand og jobs, og det kunne meget vel blive folkepensionister som godt kan kravle op til naermeste jobcenter.😃
tilføjet af

Og lad de unge stå i kø

i jobcentrene -
Det bliver de sikkert enormt glade for - især hvis de har en betragtelig studiegæld at slæbe rundt på -
Amen -
Det kniber de såkaldte økonomiske "Ægsbærter" at sigte deres egen tud i det fjerne -
Men det er så nemt med de enkle løsninger og ansvaret kan man altid fraskrive sig med henvisning til markedet - det hellige almindelige - aktie- arbejds- og gedemarked -
Med en klækkelig bonus i egen favør - forstås -
Venlig hilsen [f]
tilføjet af

Du tog altså fejl

Men erkend det så.
Du har en dårlig sag, hvorfor du også konstant prøver at afspore debatten.
tilføjet af

Du må have nogle underlige øjne

I følge Det Økonomiske Råds seneste rapport, er problemer med efterlønnen så stor, at de allere fra 2013 vil have den indskrænket.
tilføjet af

Hahahahaha - du er sgu tåblig

Det vil være en kanon forretning for staten at komme ud af efterlønsforpligtigelsen ved at tilbagebetale indskudet. Dels sparer man det femdobbelte i fremtidige udbetalinger.
Udbetalingen vil enten direkte blive beskattet med det samme eller også vil den blive indbetalt på persons pensionsdepot, hvor afkastet løbende vil blive beskattet og dermed også styrke statsfinanserne.
Optager staten et lån for at komme ud af forpligtigelserne, vil rentesatsen på denne være lavere end tilskrivningen af forpligtelsen, så alene af den grund er det en økonomisk fordel.
Så, trods alt.
Tak for at du gav mig mulighed for, at jævne endnu en myte med jorden 😃😃
tilføjet af

Hvad er så

forskellen på en muslim og en efterløner?
Der er ingen forskel: ingen af dem gider bestille noget
tilføjet af

Hvad prøver du at sige med dit indlæg ?

Unge - jobcentre❓
Du er kommet til at poste dit indlæg et forkert sted.
Det her handler om, at få afskaffet den tåbelige efterlønsordning der koster skatteyderne kassen og som truer statsfinanserne.
tilføjet af

Sikke dog en omskrivning

"de såkaldte fiktive friværdier der udsprang af det statskontrollerede pyramidespil på boliger"
Er det din definition på de frie markedskræfter? Prisen på boliger er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel - ikke andet
tilføjet af

Hvad er forskellen på efterlønnere og indvandrere?

Efterlønnere er en byrde for samfundet, og det samme er de fleste indvandrere fra ihvrtfald muslimske lande.
tilføjet af

Debatten er

afsporet, og anført af afsporede mennesker som har ondt i røven over at nogen nyder deres otium, andet er der vel ikke at sige til hele denne sag.
tilføjet af

Folk må godt nyde deres otium

Sålænge de blot selv betaler og ikke lægger skatteyderne til last.
tilføjet af

Økonomisk overvismand

Hans Jørgen Whitta Jacobsen, vil fra 2012 til 2014 have haevet alderen med et halvt år pr år, så efterlønsalderen kommer op på 62 år, og hvis du kalder det en indskraenkning, i 2013, så har du da ret.😉
tilføjet af

De har anbefalet at få efterlønnen fjernet helt

Som alle andre ansvarlige økonomer.
Deres nye forslag er som de har udtalt grundet i den politiske angst mod forandring, og som et forsøg på at komme nærmere en reduceret efterlønsordning.
tilføjet af

Hvis det hele kun gik ud på

hvem som lå hvem til last, for skatteydernes penge, så kan jeg pege dig i retning af mangt og meget som du hellere burde have ondt i røven over, men her har du fundet et nemt offer.[:*(]
tilføjet af

Hvis de turde sige det

ligeud, så ville de jo helst slippe af med hele den del af befolkningen som de kalder uproduktive, og der har de sgu fundet en medløber i dig.[:*(]
tilføjet af

Snup dig en tudekiks

Med det flæbeansigt, har du blot igen udstillet hvor useriøs du er.
tilføjet af

Hør nu her vovsemand

Dine primitive og åndsforladte stråmandsargumenter viser blot hvor blottet du er i debatten og at du og andre efterlønsfanatikere ikke har nogen seriøse begrundelser for at den fortsætter.
tilføjet af

Har du penge så kan du få...........

Hvornår har ingen penge, altså ikke råd, været noget der har bekymret politikerne.
Specielt de røde bekymrer sig ikke om hvor pengene skal komme fra. Selvfølgelig bør unødvendige udgifter være = med besparelse, det er logik, men husk vi har med politikere at gøre. Dyre designmøbler´, IC4 tog der ikke kan køre osv.osv.
tilføjet af

Begrundelsen er vel

den, at man i sit livs efterår høster af de frugter man var med til så da man var ung, og nyder en lang god ferie inden man går ind i sit livs vinter, men det har fanatikere af arbejde jo ingen forståelse for, ganske enkelt.😃
tilføjet af

Useriøs kan du

godt kalde mig, da jeg har svaert ved at tage folk som dig seriøse, for du rider på misundelsens bølge, så måske er det dig der har brug for en flaebekiks.😃
tilføjet af

Nå - nå - vovsemand

Din seriøsitet og mangel på samme, kan man se ved at du ikke på nogen måde kan underbygge dine mange og usande påstande.
Så du kan godt beholde dit "[:*(][:*(]" tudefjæs for dig selv ! 😃
tilføjet af

Som du har fået forklaret

Så kan man spare op til sin alderdom oveni den folkepension man får fra staten.
Dertil behøves ingen efterløn.
tilføjet af

Får man folkepension

som 60 årig, og fortsaetter efterlønnen efter at man fylder 67, eller er det sådan at man får folkepension som 67 årig, og derefter hører efterlønnen op som man fik da man var 60?
Hvis man alstå er så heldig at fylde 67, da jeg har laest at gennemsnitslevealderen i Herning kommune var ca 66 år, men det var så i en artikel fra 2006, og der kan jo vaere sket meget siden.
tilføjet af

Jeg tuder

skam ikke, men der ryger da en tåre af grin.😉
tilføjet af

Havde det nok på fornemmelsen

- at der var tale om udpræget tunnelsyn -
Hvis de "gamle" bliver siddende så er der ikke plads til de yngre -
Det er en af grundene til at fransk ungdom er med i de aktuelle demonstrationer -
Tingene hænger sammen og er ikke klaret med snuptag og postulater -
Det kræver så en hel del mere end kyklopslogans at få en bredere synsvinkel -
Venlig hilsen [f]
tilføjet af

Ja, man får folkepension som 67 årig

Men ikke som 60 årig eller 55 årig.
Det burde du vide.
tilføjet af

Nej, du kan jo ikke læse

Efterlønnen skaber ledighed, den skaber ikke job.
Efterlønnerne skal jo have penge af skatteyderne, som derfor har mindre at bruge af. Alternativt skal der spares i det offentlige eller lånes endnu flere penge, som de unge skal tilbagebetale.
At du bruger kriminelle indvandrere i Frankring som argumentation for dine morsomme holdninger, viser blot hvor langt ude du er.
tilføjet af

Danskerne?

Nej lille pus!.............. det vil Danskerne ikke!........... men de vil derimod gerne af med de muslimske indvandrer!
tilføjet af

Jo, danskerne vil af med efterlønnen

Følg linket og bliv klogere 😉
tilføjet af

høhø

så er det altså kun folk der "godt ved muffen" der kan trække sig tilbage.
Middelklassen og nedefter skal så bare arbejde til de styrter???
Du er for dum at høre på!
Næ - lad os få de gode gamle dage tilbage, fra før kildesktten blev indført!
Da kunne man nemlig se på en lønseddel, hvad der skulle betales til ens folkepension og sygekasse.
Idag bliver alt trukket som kildeskat og brugt ad hoc!
Ingen pension - så vil jeg nu nok mene at betalte skatte penge skal tlbagebetales med den procentsats der blev trukket fra før kildeskattens indførelse (PLUS RENTER), til dækning for ens pension!
IKEE SANDT!!!????
tilføjet af

Vil

vi nu også det. Vil sgu hellere betale lidt mere i skat end at forringe vores velfærdssamfund. Og hvis de unge så også kom ud for at tjene penge fra de var højest 20 år istedet for at bare kræve kræve kræve så havde alle måske en chance
tilføjet af

Fair løsning

for hvem?????????
Arbejder de unge mere nu end dem der kom på arbejdsmarket som 15 årige.
Prøv lige at være lidt realistisk...........
Nu uddanner man sig til man er 30-40 år Får børn som 30 årige
Førhen skulle man arbejde som 15 årig fik børn som højest 20 årige
Regn lidt på det og fortæl mig så at de unge nutildags kommer til at arbejde mere ....
Fair løsning for hvem????
tilføjet af

Hvis jeg

forstår dig ret skal man arbejde til man falder død om helst på arbejdet.
Hvem er det så der skal betale for at de unge mennesker får deres lange uddannelser. Dem selv som så skal arbejde til de bliver 80 år(og falder død om på arbejdet) for at selv at betale deres gæld til samfundet............................
tilføjet af

så....

de unge med lange uddannelser skal også selv betale og folk der bliver syge og indlagt skal selv betale IKKE
tilføjet af

Tror jeg vil

kalde dig tudefjæs okay. Kom dog videre
tilføjet af

Forklar lige..

hvordan efterlønnen medfører færre jobs og lavere velstand
tilføjet af

Krig og..

indvandrer der skal forsørges er noget der ikke er råd til........Børnepenge ud af landet til andre folks børn er noget der ikke er råd til...........
At sørge for vores egne ER DER RÅD til...........
tilføjet af

Ulandsbistanden er et dumt sted at spare

Dem der virkelig har brug for støtte og hjælp bor jo i deres eget land. De har ikke råd til at rejse til Danmark.
I stedet for burde vi kigge indad og se på hvad indvandrerne i Danmark koster statskassen. Gør man det vil man se at 15 milliarder er peanuts.
"Nationalbanken: Prisen for 5.000 indvandrere fra mindre udviklede lande er 10 mia. kr. (lig med 2 mio. kr. pr. indvandrer)"

"Nyidanmark.dk: Pr. 1. januar 2010 var der i alt 542.738 indvandrere og efterkommere i Danmark, svarende til 9,8 pct. af den samlede befolkning på i alt 5.534.738 personer.
Personer med ikke-vestlig oprindelse udgør knap 67 pct. af samtlige indvandrere og efterkommere i Danmark."
Ja, du kan jo selv lave regnestykket.
Så det er derfor vi ikke længere kan gå på efterløn !!!
Vi skal blive ved med at arbejde og betale skat så vores kulturbirigere kan få deres kontanthjæp og førtidspension til tiden hver måned.
TAK FOR DET !
tilføjet af

jo danskerne vil så

Kære Mjølner (eller klonMjølner hvem af dem du så er lige nu?)
Jo alle undersøgelser der foretages viser helt tydeligt et meget stort flertal blandt almindelige danskere for at efterlønnen afskaffes.
Hvad er det forresten for en indvandrer du vil af med for da du har skrevet det i ental kan der jo kun være tale om en enkelt
tilføjet af

Giv efterlønnen til målgruppen og sylt resten!

Efterlønnen i sig selv er ikke problemet. Problemet er alle dem der har udnyttet ordningen, som slet ikke blev lavet til dem. Og så er der også et problem i at flere føler sig tvunget på efterløn fordi virksomhederne ikke vil leve op til det "rummelige arbejdsmarked" og ansætte/beholde modne medarbejdere. Dvs. at mange omkring efterlønsalderen oplever at blive opfordret til at gå på efterløn fordi der ikke er jobs til dem, på trods af deres viden og kompetencer.
Efterlønnen blev lavet som en aftrædelsesordning til personer med hårdt fysisk arbejde, som sjældent giver en høj løn med mulighed for at spare op til tidlig pensionering.
At tro at alle efterlønnere af luksusdyr der kun gør det for komfortens skyld er idioti, men fordi det blev tilladt papirnussere og andre der faktisk slet ikke belaster kroppen, er ordningen nu udhulet og misforstået.
Der er stadig masser af brancher hvor kroppen udnyttes og nedbrydes massivt; rengøringsassistenter, sosu-medarbejdere, portører, lagerarbejdere, produktionsarbejdere mv. Hvis man lukkede ordningen for alle andre end den tiltænkte gruppe ville man spare millioner af kroner, men det gør man ikke. Det vil jo være særbehandling af en svagere gruppe - og forskelsbehandling bruger vi kun når det kan komme de bedst stillede til gode.
Jeg har en mor på 62 som har slidt sig selv i stykker gennem 40 år med hårdt manuelt arbejde. Hun har ondt i kroppen hele tiden, slidgigt i alle led, hælsporer på begge fødder osv. De sidste par år hun var på arbejdsmarkedet var hun sur, led og ked af det hele tiden fordi hun aldrig havde ro i kroppen og aldrig kunne sove en nat igennem pga. smerter.
Hvor er rimeligheden i at man skulle tage efterlønnen fra hende? Hun har selv betalt til den og straffes nu for sine 40 års slid, ved kun at få udbetalt omkring 7000,- efter skat. Jeg synes det er urimeligt og bliver harm når jeg hører folk omtale efterlønnen som luksus; giv den til den tiltænkte gruppe og sylt de andre!
tilføjet af

Hvem er dum her?

Hvem er dum her?
Alle der modtager efterløn har månedligt betalt et efterlønsbidrag til deres A-kasse ellers er de ikke berettiget til ydelsen. De er derudover skatteydere på lige fod med alle andre, så jeg synes ærlig talt dit indlæg er modstridende.
tilføjet af

Har vi råd til flere førtidspensionister?

Har vi så råd til flere førtidspensionister?
For der vil givetvis være flere med hårdt fysisk arbejde som ender med enten at være på kontanthjælp op til pensionsalderen eller med at søge førtidspension fordi de har fået diverse skader af deres jobs.
Mig bekendt er førtidspension en væsentligt større sum end efterlønnen ville være, hvis man lukkede den for alle andre end den fra begyndelsen påtænkte gruppe.
tilføjet af

Førtidspensionister skal revurderes

her 5 år som de radikal har foreslået, og vil gennemføre når de skal samarbejde med Helle og Villy.
Det vil uden tvivl sortere nogen fra der fejlagtig fik den.
De syge skal nok beholde den.
tilføjet af

Misundelse

Så længe der kun bliver slynget et tal ud, om hvor stor besparelsen er, kan jeg ikke bruge det til noget. Der skal nogle beregninger bag, om hvor mange der vil være arbejdsløse, om hvor mange der vælger at gå, fremfor en yngre kollega bliver fyret. OSV.
Det virker som om, at de unge er grønne af misundelse over at de ældre har den mulighed, de glemmer at tænke på, at de måske får et job pga. at nogle vælger efterløn.
tilføjet af

Hun kunne vel...

... få førtidspension - din mor altså...
Jeg er ellers generelt eng med dig. Jeg mener dog en afskaffelse af efterlønnen er nødvendig - så må man kigge på at lave et par nye ordninger som passer bedre.
Der står i lovgrundlaget for efterlønnen at en person som søger denne skal være fuldt funktionsdygtig for Arbejdsmarkedet hvorfor det er ubegribelig at det er de nedslidte som altid bruges som argument. Dertil mener jeg dog at en person med et nedslidende job skal have lov til at trække sig tilbage før vedkommende - som din mor - er helt nedslidt. Det er let for sådan en som mig som aldrig i hele mit (endnu ikke så lange) liv har haft et arbejde som ikke forgik foran en pc, at sige Fjern Efterlønnen (Det gør jeg da også), men jeg synes at Folk med disse hårde arbejde skal have en mulighed for at få værdi ud af deres alderdom. Have overskud og økonomi til at rejse til hvor de nu altid har drømt om.
Til gengæld skal de 12-14% akademiske - undskyld udtrykket - fuck'e af og blive arbejdsmarkedet. Ligeledes må folk med kedelige, men ikke hårde job, arbejde som os andre. Jeg er glad over at man fra politisk side tør at gå mod den store Ego68 gruppe (68ërne).
Hele det her lands fremtid kan ikke ligge alene på de yngre generationers skuldre. Vi skal nok tage den største tørn, men Kina puster os i nakken så vi må stå sammen...
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.