18tilføjet af

Danmarks overlæge forening raser over svenskerne

Man ser nu Den danske overlægeforening rase over, at de svenske overlæger lader sig ansætte som vikarer på danske hospitaler, hvor de nu har ca. 250 svenske overlæger/læger ansat.
Svenskerne får en vikar lægeløn på ca. 750.000 kr. årligt, samtidigt med, at de får forsker skat på 25%.
Moral er godt, men dobbeltmoral er dobbelt så godt mener den afdankede danske overlægeforening. Da de selv vikariere i bl.a. Norge på lignende vilkår. Men de vil have stopper forsker skatten i Danmark, da de danske og svenske overlæger ikke forsker, men blot administrerer.
Men det er arbejdstagers marked, og vil arbejdsgiveren ikke betale, så må de undvære denne gode svenske ekspertise. Eller søge at lokke flere polakker hertil som læger, de kan også mere end de danske læger erfaringsmæssigt.
Man så både overlæge foreningen og foreningen af yngre læger rase over, at udenlandske læger nu kan få dansk lægeautorisation. Deres enfoldige argumentation herimod var sproget, men de importerede læger taler og skriver et dansk der ofte er bedre end de danske lægers, da de får et halvt års universitetsstudie i dansk inden de kommer her.
Danske læger ønsker status quo bevaret, således de kan presse lønniveauet op, og frygter selv, at risikere en afskedigelse, når mætningspunktet for læger nås i Danmark.
Det er ikke en ubegrundet frygt de danske læger har, da sundhedssektoren har ansat revl og krat, der blot kan holde sig oprejst på stolen af egendrift. Uanset hvor fagligt inkompetente og mentalsyge de end er, anvendes de blot de har en lægeautorisation. Men hvor herre bevares hvor er de dog afstumpede og irrationelle i deres forargelse.
tilføjet af

læger!

er nok noget af det mest griske og begærlige vi har herhjemme.
Hørte om en grådig overlæge der skulle have en halv million kroner i honorarer for at tage en weekendvagt på Bornholm!
Der kan vi andre almindelige dødelige mennesker sgu ikke følge med.
tilføjet af

PS.

Jeg kanb huske at den føromtalte overlæge som fik en halv million for en weekend på Bornholm begrundede det med at han jo også skulle have dækket rejse og ophold.
Man skulle jo næsten tro at han var rejst derover med en luksusliner for at indkvartere sig på Bornholms absolut dyreste kro/hotel med helpension og overdådige middage med udsøgte og eksklusive delikatesser (hvilket nok desværre ikke er helt løgn). Famillien har han sikkert også taget med.
tilføjet af

Hvad skal vi med al

den forbandendede udlændinger.
Have a nice dag
Ahmed
tilføjet af

Kender du den om fjeren og hønsene?

Det er en god historie du der har brygget sammen. Det er ganske vist jeg hørte det selv af en der havde hørt det fra en anden der har set et billede af indenrigsministeren. Beløbet er taget helt ud af en syg hjernes fantasi. Men god er den.
Inden ugen er omme har han nok fået en million.
tilføjet af

Ja sådan kan man altid

affærdige en diskussion når man ikke bryder sig om fakta!
Lægen udtalte det selv, så helt løgn er det nok ikke.
Om han har et billede af udenrigsministeren ved jeg ikke. Læger plejer som regel at have Asgar Jorn og Picasso malerier på væggene!
tilføjet af

fnidder læger, fuldstændig enig.

de læger som ikke kan bruges i danmark, eller som har mistet deres autoisation, bliver ansat i grønland, de læger ikke nogen patienter, men de er ansat så de kan gå på jagt og ellers hygge sig på hjemmestyrets regning, det danske bloktilskud.
der findes så meget salv og krat inden for den afdeling rundt omkring på grønland, i nuuk brugte administratoren sana til at sælge tæpper, og andet gøgl.
SANA er dronning ingrids hospital.
man kan ikke engang udanne sygeplejersker, selvom man har en kæmpe rideskole til formålet, så man kan blive sygeplejerske hvis man er stabil, og ellers har gået og vasket gulve i flere år.
de danske og grønlandske sygeplejersker kan ikke sammen, dels er sproget grønlandsk, og dels kan de grønlandske ikke rigtig slippe gulvspanden.
det eneste gode man kan sige er at alle patienter får gratis medicin og gummi, så de kan købe mere spiritus.
tilføjet af

Det er jo

præcist lige så let som at fyre sådan en gang udukomenteret pladder op som du gør. Det er et godt gammelt journalistkneb. Fyr et eller andet løgnagtigt af - og kan man gøre det anonymt er der jo ingen risiko for at nogen skal komme efter en.
Dokumenter dine udtalelser - så skal jeg undskylde. Ellers vil jeg fastholde at kalde dig en storskrydende løgner.
tilføjet af

Men det er

formentlig bare dig der er talblind i svær grad. Der er så vidt jeg erindrer fra pressen nogle der har kostet Bornholm 50.000 kr for en week-end, med honorar, kost og logi samt transport.
For 48 timer i en week-end er det 1000 kr i timen. Det er i grunden ikke helt ublu. Prøv du at sende bud efter en VVS mand søndag formiddag, så skal du nok få at vide hvad det koster.
tilføjet af

Ikke helt ved siden af

Jeg kendte en overlæge, der var afskediget grundet alkoholmisbrug, han stod efterfølgende dagligt sammen med bumserne og drak offentligt.
Men riget nord på manglede læger, og fluks udstedte sundhedsstyrelsen en erklæring om, at vedkommende overlæge nu havde fået styr på sit misbrug, og blev visiteret til en overlæge stilling på Grønland.
Grønlænderne blev reddet af, at overlægen i lufthavnen skulle passere lufthavnens barer, hvilket overlægen ikke kunne, han faldt i og kom aldrig af sted med flyet.
tilføjet af

lige i overkanten

Kr.840 i timen havde været mere passende
tilføjet af

Meget interessant læsning

men såvidt jeg ved, er bl.a. den Grønlandske overlæge på kirurgisk afdeling på SANA i besiddelse af gyldig autorisation.
Problemet med sygeplejersker er et helt andet, især hvad deres uddannelse angår.
Man kan ikke opretholde en sygeplejeskole, hvor der er ca. 13% af studerende der består; det er alt for dyrt, selv for hjemmestyret.
At danske og grønlandske sygeplejersker ikke kan sammen, kan vist tages med et stort gran salt. På enhver arbejdsplads vil der være personer der ikke kan sammen, så det er ikke et specielt Grønlandsk fænomen.
Men at danske sygeplejersker bliver frustrerede over en grønlandsk kollega der mandag morgen kl. 06 ringer ind på arbejdet og siger "jeg har været ude at sejle i weekenden, jeg kommer ikke idag", er der vel heller ikke noget at sige til.
Sådan er der så meget, og husk på at de administratorer der sidder på SANA er ansat af hjemmestyret, uagtet om de sælger tæpper, eller ej.
tilføjet af

Du agerer typisk som en læge

Dokumenter dine påstande eller du er en løgner skriver du. Her ser jeg snarere de injurierende påstande, som værende fremsat af dig, da de udokumenterede påstande her, næppe er tilgængelig for vedkommende, der fremsatte dem medmindre han har båndet dem, men derfor behøver de ikke at være usande. Det er dig der her fremfører en tomgangsretorik i mangel på saglige argumenter
Jeg har haft en del bekendte blandt læger, og set bag facaderne, der ofte var mere grumsede, end kriterierne for opretholdelsen af deres lægeautorisationer tillader.
En kvindelig læge blev sat i pipcellen af politiet, da hun gik bersærk mod dem. Hun blev løsladt 1½ time senere. Men i sine vedvarende anfald af storhedsvanvid og paranoiditet, krævede denne kvindelige læge et erstatningskrav på ikke mindre ned 800.000 kr… For 1½ times selvforskyldt ophold i pipcellen…
Hendes storhedsvanvid var her dokumenteret fuldt ud, alene ved fremsættelsen af erstatningskravet i et søgsmål mod politiet, som blev afvist af retten, grundet manglende dokumentation for, dels lægens adfærd havde været normal, og ikke mindst det påstående vanvittigt store tab.
tilføjet af

Virkeligheden overgår fantasien i lægernes galskab

Når man ser flere af de mange underlige skabninger, der kalder sig læger, ser man en galskab, der er mere afvigende, end den galskab mange af landets øvrige farlige mentalforstyrrede borgere lider af.
En paradoksal fællenævner for flere af dem er, -idiotien, som de deler med samfundet lavest rangerende i IQ. Her ser man virkeligheden overgår selv de mest vanvittige fantasier, med mentalsyge lægegalninge af samme type som den føromtalte gale kvindelæge, der ikke besidder nogen form for rationalitet i tankerne, hvor der kun hersker totalkaos i det sygehoved.
Sådanne gale lægetumper kan ikke have civile jobs i det private, men kan paradokssalt nok fortsætte som praktiserende læger. Ser man på Frederiksberg, er der flere af slagsen der er så gale, at de kun kan fungere på de lukkede afdelinger, hvor deres galskab smelter i et med omgivelserne.
Man ser her gale gummicellelæger, hvis sygehoveder er besat af penge, som de jagter mentalforstyrret rundt efter. Alvorlige farlige tilfælde af mentalsyge mytoman gummicellelæger, der jagter et sagesløs offer, hvis formue de mener at kunne overtage ved, at erklære det sagesløse offer for farlig.
De har sat deres mentalsyge farlige mentalemisfostre afkom ind ovenpå offerets lejebolig. Disse farlige mentalemisfostre, skal så levere såkaldte (falske)vidneudsagn på, at det normale sagesløse offer -er superfarlig, og stræber de gale farlige mentale misfostre efter livet. Det er farlige mentalsyge lystløgnere, der har arvet deres gale forældres mentalsyge dårligdomme. De mener selv i fuld alvor, at de kan fratage deres uskyldige offer sin formue, og overtage denne, til deres store flokke af farlige mentalsyge familiemedlemmer.
Paradokser ses her at være, at de er ansat som læger, uagtet graden af deres galskab alene burde berettige dem til, at være patienter på den lukkede afdeling og ikke læger. Men det synes at være trenden hos en del af lægestanden i Danmark. Sverige har set i lyset heraf forsøgt, at lukke af for danske lægers tilgang hos dem, da der var for mange sygehoveder iblandt dem. Men Øresundsregionens danske politikere har vredet armen rundt på de stakkels svenske læger hinsidan, og tvunget en genåbning for abnormiteterne fra Danmark igen. Ak ja hermed bringes min dybtfølte kondolence til svenskerne...
tilføjet af

Tak skal du have

tror I ikke snart det er på tide i får talt med Jeres psykolog igen.
tilføjet af

Men hvad hjælper det på de omtalte lægeekstremers tilstande?

At skulle gå til psykolog, blot fordi der refereres til nogle meget ekstreme mentalskæve lægetilfælde?. Det vil næppe hjælpe på de omtalte mentalskæve lægers vanvidsagtige adfærd, der er helt udenfor pædagogisk rækkevidde.
tilføjet af

Hovsa

Jeg tabte vist tråden, det skulle være et svar til dr.bob.
tilføjet af

Har aldrig talt med en sådan

Men den gale læge havde i anden sammenhæng truet et sagesløs offer for dennes galskab, med likvidering, da den gale læge ville true offeret ud af sin lejlighed som den gale læge ville have.
Lægen sagsøgte offeret for injurier, da offeret skrev i et processkrift, at lægen og dennes familier er udtalte mentalsyge psykiatriske tilfælde. Kvindelægen anlagde injuriesag desangående, og mødte frem med sin ligeså gale lægemand, der afgav såkaldt vidne udsagn pålydende, at både denne og kone var helt psykisk upåfaldende.
Det gale lægepar vendte deres egen likvideringsforsøg 180 grader, med en bestilt narkoman patient og påstod nu over for dommeren, at offeret jagtede lægefamilien med rockere, der ville likvidere dem. Dommeren henstillede til offeret, at anlægge særskilt sag med påstand om, frakendelse af lægeautorisationerne. Det dommeren havde påhørt fra lægernes side under sagen var fuldt ud tilstrækkeligt til en sådan frakendelse, henset til de alvorlige brud på lægeloven, samt ikke mindst de vidtløftige vanvidsfantasi angreb begge læger satte ind mod offeret.
Men dr.bob vil formentligt også her mene, at det må være offeret og ikke de to gale læger der skal behandles. Da hensynet til lægestandens værdighed som sædvanligt vejer tungere, end hensynet til ofrene...}:o)
tilføjet af

rigtigt

Historie er helt rigtig. Vi lægerbør være mere ydmyge og tænke på hvormange patienter derkunne behandls for vores lønVores studie r jo ikke så svært som befolkningen tror.Hvis man ka best gm med 8 i snit kan man blie en udmæret læge--det erjeg et beis å. ndre unistuier r megetsværere. ndre råbe bare ike op om det
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.