11tilføjet af

Danmark i fremtid

Det er rigtigt dejlig når udlændinge eller ny danskere flytter til malmø for at gifte sig. Fordi efter 3 år når deres ægtefælle fik opholdstiladelse, flytter de med masser af børn igen til Danmark.
tilføjet af

Enig

Så kan vi få lidt variation i gadebilledet og måske lære nyt af mennesker med en anden kultur end selvfedsdansk.
tilføjet af

Forklar lige

Hvorfor skal vi have så meget variation i gadebilledet?
Helt konkret, hvad er det vi kan lære af anden kultur?
Hvad mener du med "selvfedsdansk"?
Hvorfor er det så vigtigt at så mange muslimer som muligt bor i Danmark?
Det var hele 4 spørgsmål på en gang.
tilføjet af

Til 'fremmede'

.

Ja, hvis man kan kalde 2 for masser, mere kan de altså ikke nå at få! Hvad der er mere utroligt er at I kommer tilbage? I har jo ikke andet end dårlige ting at sige om Danmark. Så hvorfor bliver I ikke i Sverige?????

.
tilføjet af

hvem er indfødte

mere end %90 af danskerne har rødder iet andet land såsom tyskland,holland,england,usa,norge,svergie og.....
en del er gift,eller bor sammen eller har børn med eller
har adaptiv-barn. Og mange dansker kender ikke deres forældre.
uægte-børn af ulykklige familier kan ikke tåle at se de fattige familiers glæde at være sammen igen.
jeg anbefalder at I focuser mere på mckinskey famileien(a.p.møller) og de andre ikke rigtige danskere der bor i wiskybælte.
tilføjet af

Til 'en eller anden fremmede'

.
Og du aner ikke hvad du snakker om!
.
tilføjet af

Ingen

Ingen er 100% danske. Menneskeheden opstod i Afrika. Så det er bare et spørgsmål om, hvor lang tid vi regner tilbage, før vi beviser, at ingen er 100% danske.
Der er selvfølgelig nogle, der påstår, at de er 110% danske. Det er dem, der dumpede i matematik i skolen...HÆ
tilføjet af

Fordi

intet er mere lunkent og kedeligt end kulturel indavl. Desuden lægger du ordene i min mund med dit sidste spørgsmål - jeg mener ikke, at "det er så vigtigt at så mange muslimer som muligt bor i Danmark".
tilføjet af

mener du muslimsk -

kulturel indavl, ja så forstår jeg.
For i Danmark er der da mange kulturer som fungerer fint sammen og hver for sig.
Jeg kan bare ikke se at noget fungerer godt sammen med radikal muslimsk kultur her eller i andre lande for den sags skyld
Hvad lige med de andre spårgsmål, specielt: Hvad var det lige vi kunne lære? Nedladenhed for danskerne eller?
tilføjet af

110% dansk!

Så må du da være en af dem!
tilføjet af

Til anonym

vi er ikke farvede , synes jeg. I er farveløseeeee. I skal bruge masser creame for at finde et eller andet farve.
tilføjet af

Til 'en eller anden fremmede'

.

Det var dog noget forfærdeligt sludder at høre på!
citat:
En Myte Punkteres!!

Offentlige meningsdannere bringer ofte den påstand til torvs, at Danmark altid har været et indvandringsland, men en urigtighed bliver ikke mere rigtig af at blive gentaget gang på gang.
Argumentet fremføres helt bevidst for at få den indvandring, som Danmark i særdeleshed har opleves siden 1983 til at glide lettere ned hos en modstræbende dansk befolkning.
Faktum er, at Danmark indtil omkring 1965 havde en helt enestående ensartet befolkning, hvor der kun fandtes en lille etnisk minoritet, nemlig den jødiske, som midt i tresserne udgjorde ca. 1,5 promille af befolkning.

Fraregner man den svenske og tyske indvandring til Danmark siden middelalderen, hvis nøjagtige tal næppe lader sig udregne, så udgør den øvrige indvandring til Danmark i en 400 års periode fra 1565 til 1965 næppe mere end 15.000 mennesker, der alle, jøderne undtaget, var kristne mennesker, reformerte, lutheranere, katolske eller ortodokse.
Derfor er alle demografer og historikere, som har beskæftiget sig med emnet, også enige om, at Danmark indtil for blot 30 år siden, i midten af 60erne, hvor de første fremmedarbejdere fra Tyrkiet og Pakistan kom til landet, havde en etnisk set enestående homogen befolkning.
Der er derfor ingen hold i påstanden om, at Danmark altid har været et indvandringsland. Der er ingen historisk præcedens for de seneste 15 års massive indvandringstryk fra lande, hvis kultur, religion og levevis står danskerne uendeligt fjernt.
Den naturlige og rigtige tilvandring, som Danmark blev begunstiget med op til midten af 1960erne, kom for størstepartens vedkommende fra Sverige, Hertugdømmerne samt Nord- og Mellemtyskland, hvor tilvandrerne ligesom danskerne var lutheranere, opvokset og opdraget med og i den samme kultur samt tilhørte samme folke- og sprogstamme.
Der har altså i moderat omfang fundet en naturlig udveksling sted imellem nabofolk, hvilket har bevirket, at den nationale egenart ikke har været truet. Fordi der var et kulturelt, religiøst, sprogligt og slægtsfællesskab gled tilvandrerne hurtigt ind i det danske samfund og blev assimileret til stor gavn for landets økonomiske og erhvervsmæssige udvikling.
Til sammenligning skal afslutningsvist nævnes, at der sidste år, i 1996, blev bevilget statsborgerskab til 7.283 personer, hvoraf kun 8,9% stammede fra et nordisk land eller et EU-land. Der blev derudover givet 8.727 opholdstilladelser via reglerne for familiesammenføring samt 4.836 opholdstilladelser via tildeling af asyl.
For at sætte tingene i relief kan man sammenligne 400 års indvandring til Danmark på ca. 15.000 mennesker (eksklusiv den tyske og svenske indvandring) med over 13.000 nyankomne fra fjerne himmelstrøg alene i 1996. Denne udvikling hen imod et multietnisk samfund, som især siden 1983 har kørt for fulde omdrejninger, har trods udsagn fra indvandringslobbyisterne ingen som helst rod i Danmarkshistorien.

Skønsmæssig oversigt op til 1965
Hollændere 1.000
Huguenotter 500
Polakkere 3.500
Russere 500
Ungarere 1.000
Østeuropæere
efter 1945 1.000
Jøder
-konverterede
+tilvæksten i DK 7.000
andre europæere 500
--------------------------------------
I alt 15.000

.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.