6tilføjet af

Afdragsfrie lån og boligpriser

Der er fortsat en vis berøringsangst vedrørende de såkaldte afdragsfrie realkreditlån. At der er tale om berøringsangst er næppe helt korrekt, idet en stor andel realkreditlån allerede i dag optages med mulighed for afdragsfrihed.
Beregninger fra BG-Bank peger i retning af, at 15 procentpoint af det prishop på 50 procent, som er set på boliger herhjemme siden 2003, skyldes indførelsen af afdragsfrie lån. Men de afdragsfrie lån bør i den nærmeste fremtid i sig selv medføre en prisstigning på boligmarkedet på yderligere 25 procent (kilde: cheføkonom Arne Buchardt fra BG Bank).
Dette er bestemt ikke urealistisk.
Men er afdragsfrie lån noget man bør give sig i kast med? Svaret vil for de fleste være et rungende "ja", alene af den grund, at prisudviklingen på boligmarkedet gør afdragsfrie lån til en særdeles sund investering. Og her tænker jeg ikke på de seneste års store stigninger, men set over en længere periode.
Aktuelle yderligere stigninger på boligmarkedet er i vente. Det er alle vist enige om, uanset at enigheden om graden af stigningen ikke er ligeså udpreget. Set over de næste 10 år er årlige stigninger på mindst 5 procent imidlertid et af de mest forsigtige skøn. Køber man herefter bolig i et af de mere eftertragtede kvarterer (Hellerup, Østerbro og måske Frederiksberg), da må stigningerne ventes at være højere og desuden mere stabile.
Tillad mig at illustrere perspektiverne ved afdragsfrie realkreditlån med et meget forenklet eksempel:
En bolig på 3 mio. kr. vil kunne finansieres for godt 18.000 kr. om måneden (brutto) - 5 % obligationslån med afvikling. Efter 30 år vil boligen være betalt ud. Og med en årlig prisstigning på 5 procent vil boligen kunne sælges for knap 12,5 mio. kr. Du har således forøget din formue med 12,5 mio. kr. (i 2036-kroner). Efter 10 år vil boligen være steget til knap 5 mio. kr., men du vil fortsat have betydelig restgæld.
Køber du i stedet din drømmebolig for 5 mio. kr., vil du med afdragsfrihed kunne sidde med en ydelse der ligger på knap 17.000 kr. om måneden. Efter 30 år vil du stadig skylde de 5 mio. kr. i boligen, men boligen vil i mellemtiden være steget til knap 21 mio. kr. Du vil derfor have forøget din formue med 16 mio. kr (i 2036-kroner), have haft en lavere ydelse samt boet nok så skønnere. Efter 10 år vil boligen vare steget til godt 8,2 mio. kr.
Tror du på højere stigninger i boligpriserne - hvilket der er mere belæg for - da ser den afdragsfrie løsning blot endnu bedre ud.
Der er således ingen grund til at putte afdragsfrie lån i skammekrogen. Optagelse heraf behøver ikke være udtryk for en stram økonomi, men blot almindelig sund fornuft.
tilføjet af

Inflationen

er jo skyld i de høje kr.beløb. Jeg personligt byggede et hus i 1958. Incl. vej,kloak,hvidevarer kr. 70.000.-. Da jeg solgte det 97 var jeg gældfri og fik 1.1 mill.. Ingen kender fremtiden, men ved det prisfald idag vil nogle komme i klemme. Jeg ville bede om råd i Nykredit.
tilføjet af

At spørge Nykredit vil være det samme

som at gå ind til en bager og spørge om du skal spise grøntsager eller brød til aften... Hvad tror du selv svaret vil være????
tilføjet af

I Schweiz har man kun afdragsfrie lån

og her er renten vist nok kun 2,5%... som de selv siger.. vi har jo lånt pengene indtil vi ikke skal bruge boligen mere...så hvorfor betale tilbage før...
tilføjet af

Det kan du selvfølgelig sige

men hvad er der ved at have en værditilgang på 16 mill (første indlæg) hvis jeg skal give 21 mill for en anden bolig - hvor er tilvæksten så blevet af?
tilføjet af

www.boligboblen.dk

Hej Preben,
Enten har du fundet de vise sten, så vi alle kan tjene 16 mill. skattefrit eller også ryger du på numsen i personlig konkurs.
tilføjet af

Du glemmer flere faktorer i dit regnestykke.

Hvad med ejendomsværdiskatten ?
Hvad med grundskyld ?
Hvad med løbende vedligeholdelse af boligen?
Hvad med handelsomkostningerne ved optagelse af lån ?
Hvad med mæglersalær ved salg ?
Hvad med salær til advokat ved køb ?
Der er sikkert flere ting du har glemt, som ødelægger dit regnestykke yderligere.
Jeg ked af at sige det, men danske boligejere er i dag nettobidragsydere til statskassen. Årsagen hertil skal ses i lyset af udhulningen af rentefradrag + øget beskatning af ejerboligerne.
Meget peger på, at ejendsomskatterne skal stige yderligere de næste 30 år! Derved bliver der endnu mindre attraktivt at være boligejer.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.