9tilføjet af

Fremleje

Er man ringere stillet i henhold til lejeloven hvis man har fremlejet en lejlighed? Boligforeningen er bekendt med lejemålet, kan de virkelig nægte at forny fremlejen, uden at jeg har modtaget nogle skriftlige klage fra boligforeningen?
tilføjet af

Kender kun til

samleje.
Nej spøg til side. Det giver vel sig selv. En fremleje=et tidsbegrænset lejemål på nogle måneder eller år. Der er nogle fastsatte grænser mener jeg. Spørg på LLO. Du kan finde dem på nettet. Meld dig ind hvis du vil leje bolig fremover. Det betaler sig.
tilføjet af

Ja - det kan de

- Et fremlejemål skal være begrænset og max 2 år.
tilføjet af

Dulkis har ret (igen)

tilføjet af

LL § 70

Du er som sådan ikke ringere stillet i henhold til lejeloven, da bestemmelserne om fremleje også er at finde i lejeloven.
Lejelovens § 70 omhandler lejers ret til fuldstændig fremleje ved midlertidig fravær.
Som nævnt er det en betingelse at der er tale om et midlertidigt fravær, hvilket vil sige i maksimalt to år.
Herudover har udlejeren en modsættelsesret, hvis der er tale om en ejendom med mindre end 13 beboelseslejligheder, hvis antallet af beboer er større end antallet af beboelsesrum, eller hvis han har anden rimelig grund til at modsætte sig. Herudover har udlejeren pligt til at modsætte sig lejligheden beboes af mere end to personer per beboelsesrum.
Bestemmelsen i § 70 kan fraviges til gavn for lejeren, dvs. at du kan forsøge at indgå en aftale med din udlejer om at fortsætte fremudlejningen, hvis du evt. har fremlejet i mere end to år. Men hvis din udlejer ikke er interesseret heri, er der vist desværre ikke noget at gøre.
tilføjet af

Tak og flere facts.

Tak for svarerne, denne sag er lidt speciel: Lejere har fremlejet en andelslejlighed i 2 år, i andelsboligforeningen er der en klausul om, at fremlejen skal fornyes hvert halve år.Underboen kommer en aften op og klager over høj musik kl. 11.00,fremlejere beklager og skruer selvfølgelig ned, senere snakkes der så med underboen, som intet har at brokke sig mere.
Fremlejere modtager en mail fra andelsejeren, at fremlejen ikke vil/kan forlænges efter det halve år p.gr.a diverse støjgener, de er dog ikke formelt opsagte, men hvis bestyrelsen nægter, at forlænge fremlejen, så er de vel reelt opsagte?
Fremlejere føler sig fuldstændigt retsløse, de har på intet tidspkt. modtaget mundtlige el. skriftlige klager fra bestyrelsen, dog med den lille spidfindighed, at klageren er medlem af bestyrelsen.
Der har på intet tidspkt. været afholdt fester i lejligheden, der forefindes hverken elefanter el. giraffer.Fremlejere er nyforelsket og det er ikke utænkeligt at de dyrker sex, begge dele kan jo virke angstfremkaldende på andre, men gør da ikke folk retsløse?
Jeg undersøgte selv sagen på LO`s hjemmesiden, men kunne intet finde specifikt om lige denne problematik, da der ind imellem bliver givet rigtige gode råd på Solen og da der sidder mange mennesker med forskellige kompetencer her, var det jo mit ydmyge håb, at nogle med en special viden kunne rådgive, fremlejere er under udannelse, så 1100 kr. er også en slags penge.
tilføjet af

Hej Walther

Dit lille ordspil kan meget vel havde ramt i plet, så spøg tilladt og du giver jo faktisk også et brugbart råd.
tilføjet af

Angående Dulkis

er jeg tilbøjelig til, at give dig mere end ret: RAT SKRATTE RAT OG ET ENKELT TRUTTETUT.
Kardinalpunktet må vel være om en klausul i andelsforeningen har forret frem for de alm. bestemmelser i lejeloven?
tilføjet af

Sådan skulle du måske have forklaret sagen fra starten

Jeg tror ikke du skal regne med flere svar herinde. Find du bare nogle flyttekasser frem.
tilføjet af

Enig

men er dog ikke ensbetydende med, at fremlejere skal finde flyttekasserne frem, kan ikke se logikken?
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.