9tilføjet af

Verdens normer

Man hører tit troende mennesker omtale ikke-troende, som dem der lever i verden. Troende, derimod, forsager verden.
Og det er rigtigt, at Bibelen laver en opdeling mellem de som er af verden (ikke-troende) og de som nok er i verden, men ikke er af verden (kristne). Men der er måske lidt overraskelser i Bibelen angående, hvem det egentligt er der er i verden....
Lad os tage et eksempel. Mange religiøse mennesker opstiller regler for, hvad man må og ikke må. Men Bibelen er ret specifik på det område: Der findes ingen love som kristne skal overholde for enhver pris. Der kan nok være regler det normalt er nyttigt at kende til, men pointen er, at regler er til for at brydes: Nogle gange er det gudsfrygtigt at bryde reglerne.
Faktisk siger Bibelen, at det eneste bud der altid gælder er, at man skal elske sin næste som sig selv. Alle andre bud sammenfattes i kærlighedsbudet og må brydes, hvis kærlighedsbudet kræver det.
Det er jo en ret radikal lære. Det betyder altså, at folk der har meget travlt med, at man skal gøre dit eller dat for at tilhøre Guds Rige i stedet for verden sikkert tager fejl. Og faktisk er det jo ufatteligt mange ting, troende gennem tiderne har påstået, at folk skulle overholde for at forsage verden.
Nogle mener eksempelvis, at man absolut skal gå i kirke om lørdagen. Andre siger om søndagen. Så er der dem der mener, at cigaretter, alkohol eller kaffe og the er den sikre vej væk fra Gud. Nogle mener at den moderne teknologi er i modstrid med Guds ord.
Eller der er de mere kreative ting folk har fundet på. Nogle er eksempelvis overbeviste om, at man ryger ud af Guds Rige, hvis man stemmer ved et demokratisk valg. Eller at politi og militærfolk ikke kommer i Himmelen. Eller at man ryger ud af Himmelen, hvis man spiser blodpølse (eller tager imod en blodtransfusion). Men hvad siger Bibelen?
"Da I nu er døde med Kristus og dermed en gang for alle har brudt med denne verdens normer, hvorfor så blive ved med at leve efter dem? Hvorfor være bundet af regler og påbud som f.eks.: »Det må du ikke have noget med at gøre!« Eller: »Den slags er forbudt at spise!« Eller: »Det må du ikke røre.« Alle disse forskrifter er jo bare menneskelige påfund, der beskæftiger sig med ting, der forsvinder, så snart de er brugt. Det tager sig ganske vist vældig fromt og asketisk ud, og man forledes let til at tro, at en sådan levevis er udtryk for ægte visdom. Men i virkeligheden tjener den kun til at fremhæve og tilfredsstille disse menneskers trang til selvhævdelse" Kol 2:20-23 http://www.udfordringen.dk/bibel/kapitel.php?ID=51&nr=2
Nogle religiøse stiller så mange regler op. Men i virkeligheden er det jo bare deres forfængelighed der får dem til det - på den måde kan de føle sig bedre end dem der ikke overholder deres bud. Så kan de i deres selvglæde stille sig op og bede som denne farisæer:
"Derefter fortalte Jesus denne historie til de selvretfærdige, der følte sig højt hævet over andre: »To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var farisæer, den anden skatteopkræver. Farisæeren stillede sig op og bad således: 'Jeg takker dig, Gud, at jeg ikke er som alle de andre: forbrydere og bedragere og ægteskabsbrydere - og især ikke som den skatteopkræver, som
står derhenne. Nej, to gange om ugen faster jeg for dig, Herre, og du får en tiendedel af alt, hvad jeg tjener.'
Men skatteopkræveren stod på afstand og vovede ikke engang at se op. Fortvivlet udbrød han: 'Hav barmhjertighed med mig, Gud! Jeg er en stor synder.' Jeg siger jer: Det var skat-teopkræveren - ikke farisæeren - der gik hjem, retfærdig i Guds øjne; for den, der fremhæver sig selv, skal fornedres; men den, der fornedrer sig selv, skal ophøjes.«" Luk 18:9-14 http://www.udfordringen.dk/bibel/kapitel.php?ID=42&nr=18

Farisæerne var netop sådan nogle, der stillede alle mulige regler op, man skulle følge for at have Guds velbehag. Men hvad sagde Jesus om alle deres regler og deres selvglæde?
"Ve jer, farisæere og skriftlærde! I hyklere! I hindrer andre i at gå ind i Himmeriget, og selv går I ikke derind ... Ve jer, I skriftkloge og farisæere! I hyklere! I er som hvidkalkede gravkamre, der udvendige ser fine ud, men indvendige er fulde af død og råddenskab. I prøver at se hellige ud, men under al fromheden er I fulde af hykleri og synd" Matt 23:13,27-28 http://www.udfordringen.dk/bibel/kapitel.php?ID=40&nr=23
Nogle kritiserer mig for at citere Bibelen en del. Men jeg holder meget af Bibelen. Men det bedrøver mig at se, hvordan diverse sekter forsøger at gøre som farisæerne: stille en masse regler op, som folk skal følge for at tilhøre Gud. Jeg har en ide om, at de som regel kan kendes på, at de roser sig af alt deres godhed og alle deres regler?
Så hvad er verdens normer egentligt? Disse selvretfærdige regelryttere, gør de ikke netop som verden siger: stiller regler op for at beskytte deres egen forfængelighed? Er sand kristen tro ikke snarere at elske sin næste - også selvom næsten er en regelrytter?
tilføjet af

Jeg troede du kendte din bibel

I en bøn til Gud sagde Jesus:
"Jeg har givet dem dit ord; og verden har hadet dem, fordi de ikke er af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde. De er ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. Ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden." Johs.17:14-18.
tilføjet af

Kærlighedsbudet

"Stå ikke i gæld til mennesker med undtagelse af det at vise hinanden kærlighed; for den, der elsker sin næste, har opfyldt loven. Hvis du elsker din næste som dig selv, så vil du hverken skade, snyde eller dræbe ham. Du vil heller ikke stjæle fra ham eller stå i forhold til hans kone eller begære det, han ejer. For alle lovens bud kan sammenfattes i ordene: »Du skal elske din næste som dig selv!« Kærligheden gør intet menneske fortræd. At vise kærlighed er derfor at opfylde lovens krav" Rom 13:8-10 http://www.udfordringen.dk/bibel/kapitel.php?ID=45&nr=13
Der er kun det ene bud. Verden hader et sådant simpelt bud - der må da være nogle flere regler. Men nej - alle regler er situationsbestemte og er underlagt kærlighedsbudet. Jeg kan godt forstå religiøse farisæere insisterer på flere regler: så enkelt kan det da umuligt være at komme ind i Guds Rige!
Men prøv engang at overveje, om det virkeligt er så let at overholde kærlighedsbudet? Er det egentligt ikke en del lettere at afholde sig fra the og kaffe og hvad sekter ellers har fundet på af regler der skulle sikre medlemmerne forrang i forholdet til Gud?
tilføjet af

Vil du uddybe....

Hmm, igår var det ftg der kom med et eller andet skrifsted, som han mente modbeviste noget jeg havde skrevet. Jeg tror jeg vil kommentere dit indlæg, som jeg kommenterede hans:
Jeg kan ikke få øje på modsætningen mellem mit indlæg og det sted du citerer. Jeg mener netop dit citat underbygger min pointe. Men hvorfor mener du der er en modstrid mellem mit indlæg og dit Bibelcitat?
tilføjet af

At elske sin næste er en vigtig ting

og love er ikke nødvendigvis sådan love, vel? Nærmere sådan en retningslinie, man kan følge hvis sådan det passer ind, ikke?
Det er vist det der hedder dansk tankegang.
tilføjet af

Dansk tankegang...

Hvis du læser hebræerbrevet vil du opdage, at det ikke kun er en dansk tankegang. Her findes opremsninger af nogle af de mange gange profeterne brød loven, fordi de havde vigtigere ting at overholde.
Jesus blev utallige gange beskyldt for at bryde lovene. Men Han var ligeglad, eller rettere Han gjorde opmærksom på, at lovene var der for menneskets skyld, ikke omvendt!
En dansk tankegang er at bryde lovene, fordi det er mere mageligt. En bibelsk tankegang er at bryde lovene, fordi det er mere næstekærligt at gøre det. Jeg håber du opfanger denne essentielle forskel....
tilføjet af

Det er da klart

at hvis man har kærlighed til andre, så gør man godt imod dem, og når man gør godt, så gør man ikke ondt. Lovene er til for de onde. Simpel logik.
tilføjet af

anonym@ hvad siger det ..........................

.............skriftsted, mod det "again" har skrevet, Jeg kan ikke rigtig se sammenhængen?

Med venlig hilsen
jalmar
tilføjet af

ftg Er de Onde i Overtal hos JV?..................

................ftg du skriver bl.a.:
"Lovene er til for de onde. Simpel logik."
Da Jehovas Vidner, har en Ukristelig masse Love og Forordninger, kan jeg forstå, at du Indirekte Hermed Indrømmer Rigtigheden i en Del af Anklagerne om De mange Ondes Huseren hos Jer!
Her tænker jeg på Finansmændene og Udbytterne i WS, Incest-Forbryderne i JV, De Pædofile i JV, De Falske Agitatorer i JV etc. etc. etc.!

En Hilsen fra:
jalmar
tilføjet af

Spørgsmålet er irrelevant.

Jehovas vidner er almindelige mennesker, men efterhånden som de lærer sandheden at kende, lærer de også at elske sine medmennesker som sig selv. Jehovas vidner har indbyrdes kærlighed, der er ingen racefordomme, kriminalitet og illegitim seksualitet hører fortiden til.
Med venlig hilsen, ftg.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.