6tilføjet af

Uden folkelighed i DR tv/radio

Ønskes: Fjernsyn uden politiske undertekster
DRs bestyrelsesformand Jørgen Kleener har åbnet op for en af partiet Venstres ønsker om professionisme,
som det kendes fra TV2, hvor kulturministeren ud-peger 2/3-dele af hovedparten af bestyrelses medlem-merne, mens DR-medarbejderne udpeger resten. Og der er ingen med fra lytter/seerorganisationerne.
Det har de borgerlige partier heller aldrig lagt skjul på, at det de ønsker er en DR-bestyrelse, hvor der ingen medlemmer er fra politiske/organisationer.

Dermed mister tv/radio-forbundene deres indflydelse og kan gå neden om og hjem. Hvem ønsker at være med-lem af en forening som ingen indflydelse og fremtid har?
Da lytter/seer-organisationerne startede var det med billedrørs-forsikring men denne service opgave har forhandlerne også. Foreningerne har endvidere ture/ debataftner men det kan man også få andre steder.
Forbundene har ikke levet op til fremtiden med pc-
e-mailen. Hvad har foreningerne så tilbage? Nej det er dødsstødet for lytter/seerorganisationerne der her skal tages stilling til.
Så forlyder det at der i tilgift kan oprettes et repræsentantskab, som muligvis kan består af personer fra diverse organisationer og politiske partier, men hvad skal det blande sig i?

»Bestyrelsen skal være på højt, professionelt og fagligt niveau. Mens repræsentantskabet skal sikre den brede folkelige forankring siges det. Igennem repræsentantskabsmøderne kan der være den dialog, og bestyrelsen kan fremlægge regnskaber, politik, osv,« Bestyrelsens program ansvarlighed må præciseret inden der tages stilling. »Man kan godt i lovgrund-laget definere nogle krav som sikrer, at det ikke er folk, som er tæt på kulturministeren.
Men kan en bestyrelse der hovedsageligt er udpeget af kulturminsteren alene siges at være blottet for politiske motiver. Nej det bør være Folketingets kulturudvalg som vælger deres kandidater hvorfra mininsteren så kan udtages de folk ministeren ønsker, og kan få godkendt i Folketingets udvalg.
herollen
tilføjet af

Kunne skifte navn

DR kunne jo så passende skifte navn til ”Kulturministeren fjernsyn” eller ”Regerings TV”.
tilføjet af

Intet nyt i det

DR bør vente med navneskiftet til Socialdemokraterne er tilbage ved styrepinden.
DR er Socialdemokraternes og den radikale kulturelites fremmeste propaganda-våben.
Prøv at lægge mærke TV-avisen: Hver aften har minumum et regeringskritisk og et USA-fjendtligt indslag.
Dansk erhvervsliv skal altid nedgøres og kritiseres. Hvornår har der sidst været en succeshistorie om en privat erhvervsvirksomhed? (Ja, ja - jeg kan godt huske interviewet med "Hr. Møller", men bortset fra det??)
De såkaldte forbrugerprogrammer er hamrende enøjede og sensationshungrende. Journalistik på Ekstrablads-niveau. Og det er ikke højt.....
tilføjet af

Erhard Jakobsen?

Jeg troede sgu, at Erhard Jakobsen havde taget sit propanda paranoia med sig i graven.
tilføjet af

Læser du ikke aviser?

Hvis du havde fulgt en smule med i den almene debat havde du nok opdaget, at DR har været under heftig kritik for sin manipulerende måde at beskrive verden på. Og med fuld ret!
Der var f.eks. en dagplejemor i det nordjyske, der via en uvederhæftig klipning blev fremstillet som en, der slog børnene. Den overordnede hensigt var en kritik af privatisering af børnepasningen. DR måtte rykke ud med en undskyldning og en erstatning.
Men det er måske gået din næse forbi?
tilføjet af

Svar

Til verbaTim jeg synes jeg kan huske flere erhvervs-udsendelser om succéfulde folk. Jeg tænker på Lego-direktøren og Als chefen for og mån der ikke har været flere i denne udsendelsesrække.
Det kan da godt være at der er begået nogle fejl af journalisterne i det jydske. Men så har der også været en efterkritik. Mon det samme vil være tilfælde når det bliver ministerens håndplukkede proffessionel folk.
Og lokalradioerne/tvstudierne har skældt ud over DR og TV2 sendeflade. De vil ha´ lov til selv at vise udenlandske serier, ja det er god kan vi så få det til samma pris og med ret til at skælde ud? Der var vist en privatsender som ville overtage hele sports-verden for nogle år siden. Det blev forpurret. Men boksningen har de fået lov at ha´ i fred.
tilføjet af

Positive erhvervshistorier

Når jeg savner de positive erhvervshistorier i DR er det møntet på TV-avisen og de tilhørende magasiner (Pengemagasinet, Kontant m.fl.). Det er ikke så meget portrætter af Lego-familien el. lign., men bare en sendetid, der kunne behandle det erhvervsliv, som vi alle lever af, seriøst.
Men det er jo ikke det man gør på DR. I stedet sender man en horde af journalister ud med skjulte kameraer og motiver for at afsløre svindlere og bedragere. Det er også helt i orden. Hvis man får fat på en svindler. Men desværre er DR mere opsatte på at underholde, end at bibringe seerne viden, så man "afslører" alt muligt, der overhovedet ikke har hold i virkeligheden.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.