0tilføjet af

Rygerlunger: Få et tjek

Min kollega hoster ret voldsomt HVER morgen, så nu vil jeg prøve at få ham til et tjek. Han er singlemand på 45 år og affærdiger det med alm. hoste, men det lyder ret slemt.
Tror jeg mailer denne artikel til ham.
Dobbelt så mange som antaget får rygerlunger
Flere end 500.000 danskere er formentlig ramt af sygdommen KOL - rygerlunger. Udenlandske og en helt ny dansk undersøgelse tyder på, at antallet er to-tre gange så højt som hidtil antaget.
Og de første forsigtige resultater fra en helt ny dansk undersøgelse tyder på det samme.
Undersøgelsen, der blev indledt i september måned, omfatter 8.500 personer i alderen 45-84 år i og er fordelt på et bredt udsnit af befolkningen i både land- og byområder.
Hvis tallene holder, kan vi herhjemme forvente en kraftig stigning i både dødelighed og hospitalsindlæggelser de kommende 10-20 år
Rygerlunger er årsag til op mod 25.000 hospitalsindlæggelser årligt og ca. 3.500 dødsfald. Og tallet er kraftigt stigende. Siden 1990 er der sket en fordobling i antallet af mænd og en tredobling af kvinder, der indlægges med KOL. Kvinder tåler tobaksrøg dårligere end mænd og rammes derfor hyppigere af KOL. Siden 1970 er dødeligheden af KOL seksdoblet blandt danske kvinder og er i dag verdens højeste. Det skyldes blandt andet, at danske kvinder er begyndt at ryge tidligere end kvinder i andre lande.
De fleste KOL-patienter bliver imidlertid først selv opmærksomme på, at der er noget galt, når sygdommen er så fremskredet, at op mod halvdelen af lungefunktionen er gået tabt. Indtil da affærdiger de den blot som »uskadelig tobakshoste« og kompenserer for den forringede lungefunktion ved at sætte deres aktivitetesniveau ned.
»Men det er vigtigt at få stillet diagnosen så tidligt som muligt, så tabet af lungefunktion kan bremses på et tidspunkt, hvor den endnu er på et acceptabelt stade
Der findes nemlig ingen behandling, der kan genetablere den tabte lungefunktion, og den eneste måde at standse tabet er at holde op med at ryge, understreger han.
Selv om rygning er den altafgørende årsag til KOL, er det alligevel kun ca. 15 procent af rygerne, der udvikler KOL. Et andet mål for den danske undersøgelse er derfor at afdække, hvilke genetiske og andre faktorer, der indvirker på forekomsten af KOL. Det skal ske bl.a. ved hjælp af en nedfrosset blodprøve og en spørgeskemaundersøgelse af de involveredes personlige forhold, erhverv, ryge- og drikkevaner, arvelige sygdomme i familien m.v.
»Når de efter fem år genindkaldes til en ny undersøgelse, vil nogle have udviklet forandringer i lungefunktionen, de ikke havde før,« siger Jens Georg Hansen. »Og på baggrund af blodprøverne vil vi ud fra deres DNA-profil kunne belyse, hvorfor nogle mennesker, der ryger 20 cigaretter om dagen, udvikler KOL, mens andre, der ryger lige så meget, ikke gør det.«
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.