4tilføjet af

Randsone Luftkasteller

Finansloven har et emne med indførelse af fem meter randsoner langs alle vandløb; kan det lade sig gøre❓eller er det bare endnu en fub klima og miljøforbedring❓
jf. Aftale om Grøn Vækst
af 16. juni 2009. Støtten ydes efter ansøgning som en årlig støtte pr. ha. Kravet om dyrkningsfrihed gælder ikke, hvis der dyrkes vedvarende græs eller flerårige energiafgrøder uden brug af gødning eller sprøjtemidler. Der er oprindelig afsat 138,4 mio. kr. årligt i perioden 2011-2012 og 138,8 mio. kr. årligt i 2013-2015. Ordningen forventes iværksat i 2. halvår 2011 og er derfor justeret til 46,1 mio. kr. i 2011.
Kommunerne som skal spare har næppe råd og en del kommuner er ikke interesserede i miljø; desuden nævner lovgivningen ikke meget om straffen for at sprøjte med kemikalier der ødelægger insekter og ukrudt; skal landmænd betale den tildelte støtte tilbage eller får de først støtten udbetalt efter kontrol af randsonerne❓
En professionel kontrol af flere tusind og altså 50.000 hektar obligatoriske sprøjtefrie og gødningsfrie randzoner langs vandløb og vådområder, vil i selv mindsteløns lønninger måske løbe op i flere milliarder kroner . .
tilføjet af

Defekt tastatur ?

Det hedder randzoner !!!
tilføjet af

Randsonerne

Randsonerne er uanset det, meget svære at kontrollere; og der er ikke penge til kontrol. Kontrol kan stoppe landmændenes og grundejernes eventuelle SOCIALE BEDRAGERI med tilskudscroner !
Sonerne skal jo være enten femmeters eller timeters soner på hver side af vandløbet, eller femogtyvemeterssoner omkring skovsøer og andre vådeområder. Hvis en kontrol foretages skal der mange prøver til, medmindre der er nogle professionelle kriterier som medfører at man visuelt kan afgøre om soneområdet er holdt fri for kemisk sprøjtning.
tilføjet af

Jeg har

Lige pisset ude på marken og nu render der en strøm af urin, skal der også være randsone om det?
Nej men ved åenn skal der muligvis være randzone
tilføjet af

er du norsker?

det må man da formode for de skriver zone som sone og ingen andre er dumme nok til det
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.