7tilføjet af

Maskerne falder

Som bekendt har vi en statsminister der ønsker at have alt under kontrol. Alt skal tilrettelægges ned til mindste detalje, for er der noget denne mand ikke kan lide, så er det den usikkerhed der kommer når han ikke kan kontrollere alt.
Alligevel valgte han at rejse i uge på ferie i Frankrig for at kunne skrive og indlære sin tale til det store Venstre-show fremfor at være hjemme og takle problemerne med kommunernes økonomi.
Det havde jo nok heller ikke hjulpet ham at være hjemme, for er der noget manden-der-aldrig-tager-fejl hader allermest, så er det jo at skulle tabe ansigt ved at skulle indrømme at han og hans regering har taget fejl.
Næh så er det jo meget nemmere at begynde at true sig frem. "Hvis jeg stadig skal høre borgmestre kritisere den aftale jeg har tvunget dem til at indgå med regeringen - så bliver det være til næste år".
Og her en uge efter ser vi resultatet.
Strejker og blokader fortsætter med større omfang.
Selv borgerlige borgmestre fortsætter med at berette om baggrunden for deres dårlige økonomi. Seneste eksempel med Uffe Thorndahl som truer regeringen med en retssag fordi man i sidste øjeblik tager yderligere millioner fra kommunen i bloktilskud.
Flere meningsmålinger viser nu, at vælgerne har stører tillid til at socialdemokraterne vil kunne give bedre velfærd end venstre - ligesom der er stort flertal for at det er regeringen der er årsag til den dårlige økonomi i kommunerne.
Så nu er stik-i-rend-drengen Lykke-Lars blevet sendt i byen med verbale overfald på diverse borgmestre som ikke acceptere at rose regeringen.
Det var den slags udfald man tidligere havde Jens Rohder-rundt, men den nye politiske ordfører har åbenbart endnu ikke den pondus, at man kan overlade til ham at stå for tilsviningen af anderledestænkende.
Til gengæld er det jo en disciplin som Lykke-Lars kender alt for godt. Så sådan lige på stående fod er han i stand til at hive et par forud spin-udpegede eksempler frem på kommuner som bruger flere penge på noget som Lykke-Lars er sikker på kan vække forargelse.
Tænk sig en kommune der vil bygge en svømmehal og som så sparer på børnehaver. Det er da ikke regeringens skyld.
Tænk sig en kommune der bruger flere midler til administration end gennemsnittet. (Rent matematisk er der jo altid nogen der er over og under et gennemsnit. Hvis de dyre sætter udgifterne ned, så bliver nogle af dem der var under gennemsnittet pludselig så dårlige at de er over gennemsnittet helt uden at gøre sig fortjent til det).
I mange år brugte Venstre jo Farum-modellen til at slå alle andre kommuner oven i hovedet. Her var jo en kommune der kunne sætte skatten ned og samtidig stå for et godt serviceniveau.
Vi mangler stadig at få Lykke-Lars til at fortælle at han har fortrudt alle de lovord han den gang brugte for at fremhæve denne kommune.
Om to år skal vi måske opleve, at der er andre kommuner som han ikke længere vil rose for deres kreative økonomi?
Da han i TV blev spurgt til hvordan der kunne være så stor en forskel mellem landets økonomi og kommunernes økonomi - dokumenteret med finansministerens dejlig optimistiske udlægninger, hvad var så svaret?
"Ja I har vist skåret hans udtalelser lige lovlig stærkt til"
Elegant klaret? Nej
Da han skulle forholde sig til at statsministeren i sin tale sidste år på Venstres landsmøde havde skåret ud i pap, at kunsten bestod i kun at lave en lille offentlig vækst og så lade resten gå til det private forbrug, så tøvede han skam heller ikke.
"Ja, hvis det har været målsætningen, så må man sige at det ikke er lykkedes for os, for vi har brugt flere penge."
Elegant sådan at kritisere sin Chef? Nå det har jo nok været aftalt.
Glemt er det jo så, at man i denne fase har måtte indrømme, at man først nu i sidste øjeblik åbenbart har styr på hvad de enkelte kommuner i 2007 får i bloktilskud.
At man overføre opgaver fra amterne hvor man ikke har kunne beregne virkningen for den enkelte kommune.
At man har overført den kollektive trafik fra HUR til kommunerne, hvor det kæmpeunderskud der hidtil har været lånefinancieret nu skal betales af de berørte kommuner.
Så pt. står man nu med to problemer:
1. Konsekvensen af regeringens politik har nu vist sig rundt om i hele landet
2. I kampen for ikke at tabe ansigt er maskerne faldet fuldstændigt, hvorved det er lykkedes vælgerne at lære diverse ministres sande natur meget mere end nogen sinde før.
I mellemtiden sidder jeg og frygter for hvem vi nu skal gå i krig med, for at regeringen kan få fjernet opmærksomheden fra sine dårlige resultater.
tilføjet af

talk

to the hand, cuz I aint listning.
tilføjet af

Hvor har du ret!!!!!!!!!!

Efter at have passet mit barnebarn to dage i denne uge burde jeg måske sig tak til regeringen. Men det gør jeg ikke.
Jeg gav gerne afkald på den lille skattelettelse jeg fik, hvis det kunne være med til at der var midler nok til at børnene kunne blive passet ordentligt.
Men der er vist ved at være så langt fra almindelige mennesker, at man vel ikke kan forvente, at de ved hvilke problemer man har at kæmpe med. Glæder mig, at der er nogen der forstår at kæmpe ligesom vi gjorde i vores unge dage.
tilføjet af

Tak

Rart at se at du trods alt ikke er oldemor.
tilføjet af

Ja, husk og stem på muslim ved neste valg

så ikk fler problem.
tilføjet af

sjovt som DFerne

skriver bedre dansk når de skal prøve at ligne muslimer.
Denne gang var det jo lige før man kunne forstå meningen.
tilføjet af

sjovt som socialtister

altid skal have det sidste ord. Få dig dog et liv.
tilføjet af

det kan jeg ikke forstå

som regel er det da nemmest at overse dine indlæg, som jo i bedste fald stort set omhadler ingenting.
Så dette svar var da en klar undtagelse.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.