25tilføjet af

Mænd og kvinder og intelligens!!!

Kære allesammen.. jeg er forholdsvis ny herinde, men håber få at kunne få jeres mening om et helt bestemt område. Er i klar.. okay.. her kommer det!
Jeg har i flere måneder arbejdet med området mænd og kvinder og intelligens.
Flere undersøgelser viser, at mænd er mere intelligente end kvinder. Lige så mange undersøgelser viser dog ingen forskel mellem de to køn på dette område. Intelligensbegrebet er årsag til megen debat og diskussion, hvilket jeg finder meget berettiget. Før jeg begyndte at gå i dybden med dette område, var jeg faktisk af den overbevisning, at Helmut Nyborg og mange af hans ligesindede havde ret og at mænd derfor muligvis var mere intelligente end kvinder. Min opfattelse var baseret på den antagelse, at vi lever i et partriakalsk samfund, som er bygget op af mænd og med mænds værdier i føresædet. Det var også mænd der stod bag de første intelligenstest.. eksempelvis Binet i 1904..og det ville derfor ikke virke synderligt underligt på mig, at et samfund skabt ud fra mandelige værdier, ville skabe intelligenstest som netop gik på de ting, som mænd sætter højest og kan bedst. I det tilfælde at der er forskel på kønnene, ville det for mig kun virke logisk, at det magtfulde køn ville forsøge at bibeholde sin magt, ved at sætte sine egne naturlige talenter øverst på det listen over værdifulde egenskaber og det er så det vi i dag kalder intelligens!
Jeg startede med at undersøge, om det kunne være sandt, at mænd var mere intelligente end kvinder, men det var et yderst broget område og de mange undersøgelse jeg var igennem modsagde hinanden og til tider også sig selv, men jeg blev opmærksom på noget helt andet! Flere undersøgelser gjorde opmærksom på andre årsager bag resultaterne i intelligenstest mellem mænd og kvinder, såsom mentalitetsforskelle og samfundets historiske opbygning og dets afsmitning på borgerne.
Blandt andet fandt jeg flere undersøgelser, der gjorde opmærksom på, at kvinder generelt ser deres succes baseret på held og mænd ser deres succes baseret på kompetence. Også når de har præsteret nøjagtig det samme! Det vil sige, at hvis en kvinde har gjort det godt og hun bliver spurgt hvorfor det gik godt, så vil hun sige: Jeg var heldig. En mand der har gjort det lige så godt vil derimod sige: Jeg var dælme god!
Kender i derude til disse ting? Har du/i selv oplevet at gøre disse ting? Eller hvad mener du om det.. er det sandt eller ej?
Det er dog ikke nok med det. Når folk observerer andre folks præstationer, vil der ofte ske det samme. En kvinde der gør det godt vil ofte betragtes som heldig(både af mænd og kvinder) og en mand der gør det godt vil oftest betragtes som kompetent(også både af mænd og kvinder)! Hvorfor?
Mange store religioner har igennem tiderne forsøgt at få frem, at kvinden er manden underlegen. Hvad var Evas synd i Edens have? Hun ville spise æblet fra kundskabens træ..og det måtte hun ikke! Eva måtte ikke have viden. Adam.. som tilhøre det progressive køn.. tog sjovt nok ikke initiativet!!!
Biblen bliver tolket på en anden måde idag, men før var det anderledes og vi har en samfundsmæssig arv, der går mange århundrede tilbage og muligvis ikke er så let at slippe af med!
Jeg høre meget gerne din/jeres mening på dette punkt også!
Mange historiske bøger påpeger, at kvinden igennem flere århundrede er blevet holdt i meget kort snor med hensyn til den mængde viden hun havde tilgængelig for sig. Igennem flere afskygninger af samfundet har der været grænser for den viden der var tilgængelig for kvinden. Hun skulle kunne kontrolleres og forblive lydig, men ikke være mentalt svag og alt for åben overfor andre mænds tilnærmelser. Hun måtte derfor kunne læse, skrive og regne til husbehov og desforuden præges af en smule fornuft, således at hun var mindre modtagelig for flatterende forsøg udefra.
Fra starten af civilisationen har kvinden måtte lære noget, men andre områder var lukket land for hende. Hvorfor?
Ifølge nogle teoretikere var der forholdsvis lighed mellem kønnene, da vi havde et jagt og samler-samfund. Men da vi gik over til landbrug ændrede tingene sig. Fødselsraten steg, som følge af at mængden af føde blev mere stabil og ligeledes på grund af, at der var brug for børn som arbejdskraft i landbruget. Dermed blev kvindens rolle mere defineret af fødsler og omsorg og manden tog sig derimod af landbruget. Efterhånden som landbrugskulturen bed sig fast fik kvinden en mere og mere tilbageholdende rolle i samfundet, da der var brug for hende(groft sagt)i køkkenet.
Jeg er selv meget i tvivl om denne teori holder stik og høre derfor gerne dine indvendinger.. både bekræftende og afkræftende tanker?
Da vi havde landbrugssamfundet, var et stykke jord ikke bare et stykke jord, men en hel families levebrød. Det var derfor væsentlig, at manden vidste hvem der arvede hans jord, når han engang selv var borte. Det er ifølge visse teoretikere grunden til at manden begyndte at kontrollere kvindens seksualitet. Han måtte være sikker på, at det var hans afkom der arvede hans jord og ikke en anden fremmed mands afkom.
Alle disse årsager kan være nogle af grundene til, at kvinder blev undertrykt før i tiden og de kan også være årsag til, at kvinden stadig ikke ser sig selv som mandens ligeværdige.. ikke åbenlys noget kvinden indrømmer(sikkert heller ikke for sig selv), men måske ligger det stadig i os og måske er det årsagen til at kvinder ser held som årsagen til deres succes, hvor mænd ser kompetence!
Hvis samfundet opfatter(og gennem tiderne har opfattet) kvinden som mindre intelligent og kompetent, kan det vel ikke undre nogen, hvis hun har taget denne holdning til sig og mere eller mindre ubevidst tror på at hun er mindre intelligent og kompetent! Den selvopfyldende profeti er stærk og hvis man selv er overbevidst om, at man er dum som en dør.. ja, så har man skabt det første vigtige skridt til at blive det!
Altså, kvinder er igennem tiderne blevet undertrykt og deres vidensmængde er blevet begrænset af flere årsager. Kan kvinden derfor have internaliseret en holdning, der siger, at hun intet ved og intet ved, på grund af at hun er uintelligent og mindre kompetent end manden? Og kan det åpvirke intelligenstestning?
Kan det være derfor, at kvinder generelt ser held som årsagen til succes, fremfor kompetence?
Inden jeg afslutter vil jeg godt lige understrege, at dette ikke er en kamptale for kvinden, eller en "Hvor-er-manden-stor-og-styg-og-undertrykkende-tale"! Jeg er nysgerrig og har set mig selv blive totalt opslugt af disse teorier, som giver en anden årsag til, at mænd og kvinder generelt ikke opnår en jævnbyrdig score i intelligenstestning og jeg vil derfor gerne høre andres mening, da den jo kan være meget anderledes end min og præget af en ganske anden tankegang!
Men giv mig dine tanker på området..hvad tænker du og hvorfor??
tilføjet af

Ens intelligens !

Jeg tror ikke at der er forskel på mænd og kvinders intelligens,- men derimod måden at prioritere, tænke og handle på i forskellige situationer !
Det er meget simpelt ..... :o))
tilføjet af

Jeg tænker........

......at det godt nok var et langt indlæg, og nok længere end de fleste gider læse. Især kvinder som nok ikke kan rumme så mange på hinanden følgende ord. *S*
tilføjet af

Inkommensurable fænomener!

Hej tænktomme pige,
Det er et pokkers svært problemområde, du har vovet dig ind på, du fortjener svar fra en mere kompetent psykolog på området end jeg.
Helmut Nyborg står ret alene med sine synspunkter om at 'mænd er mere intelligente'. Jeg kender ikke andre psykologer, som mener det.
Problemet er at vi ved at kønnenes hjerner fungerer ret forskelligt. Jeg kunne tænke mig at hvis man måler intelligens med den gamle Binet test, som er meget verbal, så scorer kvidner højest.
Kvinder er væsentligt bedre sprogligt, så hvis man lægger overvægt på disse opgaver, kommer kvinder til at føre.
Omvendt kan man lave en test med f.eks. rumslige opgaver, hvis man gerne vil favorisere mænd.
Man kan ikke sammenligne.
Når du så taler om at kvinder har været undertrykt, så er jeg ikke mere så sikker på at feministerne har ret. De havde en anden social situation, som kvinder fra o. 1970 ikke mere ønskede.
Men jeg har meget respekt for at du er tolerant overfor vort køn og ikke ser os som de stygge chauvinister.
Men hvorfor er de hjerner så forskellige? Man må næsten tro at det har noget med vor udviklingshistorie at gøre?
Under alle omstændigheder så er det meningsløst at sammenligne kønnene, som det berømte med rundetårn og et tordenskrald.
Kan ikke nogen forklare det bedre?
hej fra tim
tilføjet af

Ambivalens over for testformen

Hvis man har en UBEVIDST ambivalens overfor testformen, så kan det gå udover koncentrationsevnen. Og det kan trække resultatet i negativ retning.
Hvis kvinder har et mere ambivalent forhold til testformen end mænd. Så vil deres gemmesnitlige resultater ligge under mænds. Men det fortæller jo ikke noget om kvinders gennemsnitlige intelligens men kun noget om testformen og kønsroller kontra forventningspres og negative forventninger til sig selv.
Det er mit gæt.
tilføjet af

???

Du nævner ikke noget om mænds ambivalente indstilling til testformen, og resultatet deraf ?
Eller er det sagen uvedkommende .... ?
tilføjet af

Svar

"Hvis kvinder har et mere ambivalent forhold til testformen end mænd.." Skrev jeg før.
tilføjet af

Og hvad HVIS ...

... mænd har et mere ambivalent forhold til testformen ??
Den mangler stadig ikke ..... ?
tilføjet af

Ja, så ..

Ja, så har du lige bevidst at mænd har væsentlig større gennemsnit lige større IQ end kvinder. *G*
Det tror jeg bare ikke på.
tilføjet af

mænd og kvinder

det er let at være mand:
man skal tænke som et barn
opføre sig som et fjols
ligne en hængerøv
og arbejde som en snegl
det er sværere at være kvinde:
man skal tænke som en mand
være yndefuld som en svane
ligne en fotomodel
og arbejde som en hest
tilføjet af

Jeg er enig!

Jeg tror du har fat i noget.. spørgsmålet er så HVORDAN vi tænker forskelligt.. er det blandt andet et spørgsmål om selvtillid og selvværd? Jeg har været i kontakt med Mensa og de fortæller at ud af 5 der kontakter dem for at få en test, er der kun EN kvinde! Men det bliver virkelig interassant, når man ser på udfaldet af deres test. Næsten aslle kvinderne går rent igennem og har den IQ Mensa forlanger. Men ikke engang halvdelen af mændene går igennem! Noget kunne tyde på, at kvinder.. når de først opsøger en organisation som Mensa.. er ret sikre på at deres IQ er høj, men mænd.. ja, de tror det sikkert også, men det holder ikke så ofte!
Dermed mener jeg ikke kvinder er mere intelligente end mænd, men blot at der er forskel på tankegangen, således at langt færre kvinder opsøger organisationen..men de går tilgengæld igennem!'
Men under alle omstændigheder.. tusind tak for dit svar=)
tilføjet af

hmm

jeg tvivler stærkt på at der er nogen forskel i vores intelligens ang. vores køn.
men der er jo meget vi ikke ved om vores hjerner i dag.
og hvis der er en forskel på vores intelligens... Hvor stor er den så?
og har det nogen STOR betydning?
jeg tror faktisk at der er en forskel nu jeg tænker nærmere over det, men hvilken? jaaah det aner jeg simpelthen ikke!
der er faktisk lavet undersøgelser, der skulle vise nogle forskelle på vores hjerner.
det er meget små detaljer, men husk nu at det store af og til hører hjemme hos det JAAH I VED HVA JEG MENER :D
faktisk så har homoseksuelle en lille prik mere i hjernen.
hvad så med de biseksuelle?
(ikke lavet den undersøgelse endnu :D)
STORE FORSKELLE FINDES I DE SMÅ DETALJER.
tilføjet af

Bevis for at mænd er klogest

Netop dér beviser du at mænd er klogest. "Meget simpelt" siger du. Typisk at kvinder forsøger at simplificere tingene, fordi det skulle helst ned på et niveau hvor deres hjerne også kan være med.
Mænd kan overskue store komplekse problemstillinger, mens kvinder gør alt for at simplificere dem, fordi de ikke magter at overskue dem.
MÆND HAR ALTID VÆRET KLOGEST, MÆND ER KLOGEST OG MÆND VIL ALTID VÆRE KLOGEST.
tilføjet af

Mand & Kvinde

"hvis en kvinde har gjort det godt og hun bliver spurgt hvorfor det gik godt, så vil hun sige: Jeg var heldig. En mand der har gjort det lige så godt vil derimod sige: Jeg var dælme god!"
Ja det lyder meget rigtigt. Som et eksempel kan vi tage JK Rowling, Harry Potters mor. Hun er meget ydmyg når hun beskriver hvorfor hun fik succes. Jeg kan også genkende det fra min egen klasse. Pigerne praler ikke og siger: se mig, jeg er go! det gør de fleste drenge tilgengæld.
Jeg tror pigerne holder sig selv tilbage, de tror ikke de kan tillade sig så meget som de egentligt kan. De føler måske at deres handlingsfelt er mindre end det egentligt er.
tilføjet af

Tusind tak for dit synspunkt=)

Hmm.. har lige tænkt lidt over det du skrev, men er ikke helt siker på at jeg forstår det hele(vi snakker jo intelligens;o). Mener du ikke at kvinder har været undertrykt i samfundet historisk set? Eller..!!! Er lidt usikker på hvad du mener! Jeg kan sagtens gå med til at tingene næææsten er lige nu, men før..!!! Jeg ved godt at rigtig mange tests finder, at mænd og kvinder har henholdsvis spatiale og verbale egenskaber, som de scorer højere i. Og måske har du ret.. måske skal vi tilbage til evolutionsteorierne for at finde svaret. Kvinderne gik og samlede og var i territoriets nærområde og var derfor afhængig af kommunikation, hvor for megen snak ville have skræmt byttet væk, når manden var på jagt. Derimod var det vel meget smart for ham, at kunne finde rundt i området for ikke at fare vild og ikke kunne finde tilbage. Ja, sådan meget groft sagt.. der er sikkert meget mere til det, men jeg tror du har ret i at svaret langt he af vejen kan findes i evolutionen. Der må jo være en grund til at vi er forskellige og måske er det meningen vi skal supplere hinanden på bedste vis;o)
tilføjet af

det er bestemt oz min erfaring!

Jeg har selv oplevet det så mange gange og har i forbindelse med dette projekt taget mig selv i, hvor HELDIG jeg til tider er;o) Ikke kompetent, men heldig! Men det er rart at høre at andre har set det samme!
tilføjet af

............jow-jow

d u h(a-a-a..hvor er a)a r no(k-k..hvor fa'en er k..der!)k r e t . K v i n d (e-e-e..jeg hader når bogstaverne forsvinder..der var e!)e r k a i k(hmm.. staves det nu oz sådan)k o m m(e er væk igen..piiis..ahh der!)e i g (ejjj, ik igen.. nå, men i ved hvilket bogstav jeg mener!)n n e m e n ss(å-å-å..der!)å l a n g e n t e s t..(ups) t e k s t!
Gad vide hvordan jeg så bar mig ad med at skrive den??????????
tilføjet af

ja og...

..det fortæller vel også mere om mentalitetsforskelle.. fremfor intelligensforskelle(som du selv siger=). Men er det ikke tankevækkende at der kan blive lagt så meget værdi i en test, som ikke måler det den skal? Det er vel intet mindre end falsk varebetegnelse..!
tilføjet af

men hey.. tak for dit svar;o)

..bare det jeg ville sige=)
tilføjet af

Motivation og stimuli

I forskningen kan man ikke se forskel på en hjernes "køn".
Hjerner er faktisk ens, uanset om de sidder i skalden af en mand eller en kvinde.
Det handler altså om motivation og stimuli.
Man er dog nødt til at måle udfra en given "skala", for at komme frem til resultatet iq.
Og selv om man bruger de samme tests, kan man også se, at kvotienten differentierer hos den enkelte person afhængigt af tidspunkt og humør for testtidspunktet.
For at få et reelt resultat bør man således foretage de samme tests på de samme tidspunkter hos alle testpersoner.
Man kan risikere at se en iq på 120 den ene dag, mens den KAN være 140 den næste, selvom det er en og samme person, der tager testen.
Resultatet kan også være højere anden gang end første gang.
Men der er ingen forskel på mand og kvinde, når det kommer til intelligenskvotienten.
tilføjet af

hmmm.. ikke helt enig!

Der er faktisk nogle undersøgelser, som siger, at der er forskel på mænd og kvinders hjerne! Nogle siger, at selv når der er taget højde for mænd og kvinders forskel i størrelse.. har mænd en større hjerne. En helt ny undersøgelse af en kvindelig hjerneforsker(Bente pakkenberg) siger, at mænd har ca 4 milliarder flere hjerneceller end kvinder. Og nogle undersøgelser siger sågar, at mænd har flere forbindelser mellem neuronerne end kvinder! Men hvad de bestemt IKKE har fundet ud af, er om det har en betydning og hvis det har.. hvordan!!! Hvis hjernestørrelse var af betydning burde elefanten jo klart regere verden!
Andre undersøgelser tyder også på, at der er forskel i den måde mænd og kvinder bruger hjernes strukturer på..altså, nogle områder i hjernen som mænd bruger mere end kvinder og omvendt! Med hensyn til testen er jeg helt enig.. det kan skifte indenfor den samme person fra tid til tid.. ja, selv fra time til time..næsten. En undersøgelse viser at man kan stige 9 point efter 6 timers øvelse fra første test til anden test.. og det er jo faktisk ret meget! Det virker desuden bedst på folk som ikke har særlig megen erfaring med disse test og det materiale der bruges.
tilføjet af

Interessant .....

...emne du lige har fat .:-)
Min lille miniminiundersøgelse, (som omfatter min mand (herefter kaldet Musen), mig selv samt et familiemedlem) synes jeg viser noget interessant:
Jeg elsker disse IQ-tests. Jeg har taget et hav af dem og de viser nogenlunde det samme resultat, nemlig at min intilligens ligger højere end gennemsnittet. Men de der opgaver med en terning mast flad som en pandekage hvor man så skal gætte hvilke sider, som støder op til hvilke har jeg det endog MEGET svært med. I det hele taget opgaver hvor man skal tænke figurer er ikke på hitlisten hos mig. Musen derimod gider ikke disse IQ-tests, men jeg er helt klart overbevist om, at vi er nogenlunde lige intilligente. Spøger jeg ham om hjælp til disse figur-opgaver, er han meget bedre til at løse dem end jeg. Det samme med vejkort. Jeg kan sagtens læse et kort, men jeg ser flade streger på papiret i modsætning til Musen, der har hele området som en figur inde i hovedet. ( Og nej, vi farer IKKE vild, når det er mig, der skal læse kortet, så fik vi det på plads!!)Jeg har engang læst, at kvinder ikke kan tænke 3-dimensionelt, hvilket måske ikke er helt galt, jvf ovenstående.
Når der er et problem anskuer vi det meget forskelligt. Musen går den lige vej uden for meget diller-daller, hvor jeg meget har følelser med i overvejelserne. Man kan ikke diskutere, hvad der er at forettække, nogle gange er det det ene, nogen gange er det det andet og nogle gange er det en blanding. Jeg bruger også mange flere ord, når jeg skal fortælle/forklare/sige/fremlægge noget. Igen kan man ikke sige, hvad der er bedst, det afhænger helt af situationen.

I vores familie har vi én, der har en IQ på over 160. Han kan ikke finde ud af at omgås andre mennesker socialt. Han er omkring de 40 og har aldrig haft et arbejde og er bestemt ikke lykkelig.
Sumasumarium: Jeg tror, der findes flere former for intilligens. (den der vedrører IQ-tests, social intilligens, følelsesmæssig intilligens etc) og at vi alle sammen er sammensat af dem, nogle har mere af det ene og midre af det andet osv. Og jeg tror helt klart, at mænd og kvinder er sammensat forskelligt, men at kalde det ene køn mere intilligent end det andet, det synes jeg ikke at man kan.
Jeg håber at du kan bruge resultetet af min på ingen måde videnskabelige miniminiundersøgelse til at sætte nogle tanker igang.:-)
Med venlig hilsen
Fru Mus
tilføjet af

Miniminiundersøgelser er meget velkomne=)

Så tusind tak for dit bidrag=)
Faktisk synes jeg, at det er et meget spændende bidrag fra en virkelig verden. Desuden har nogle forholdsvis nye undersøgelser fra sidst i 90'erne vist, at der generelt ikke er forskel på mænd og kvinders evne til at læse et kort, men.. og meget i tråd med det du siger.. så er der derimod forskel på HVORDAN vi gør det=) Men igen.. tak for hjælpen.. det gav bestemt inspiration;o)
tilføjet af

Delvist...

Du har ret i, at man "generelt" har bemærket en størrelsesforskel mellem mænds og kvinders hjerner.
Indtil videre har det dog ikke været muligt for forskerne at konstatere kønnet på en hjernes ejermand blot ved at måle og veje. I forskning skal gætterierne jo kunne dokumenteres, og det har man endnu ikke været i stand til. Resultaterne er for usikre.
Dit indlæg iøvrigt bekræfter, at stimuli og motivation er væsentlige faktorer for udvikling af intelligens. Man udvikler de evner man har "brug for".
Og på det punkt er mænd og kvinder jo heldigvis forskellige.
Men det er et meget interessant emne du har fat i her; også udfra spørgsmålet om, hvorfor mænd er mere magtfulde og bestemmende i samfundet generelt, end kvinder er.
Spændende!
tilføjet af

Mænd er mere magtfulde end kvinder

fordi kvinder tænder på magt.
Derved har mænd en meget større motivation for at kæmpe sig til tops - set ud fra den betragtning at mænds drivkraft grundlæggende er sex!!
tilføjet af

Magt er et dobbeltløbet gevær...

Mænd er mere magtfulde end kvinder på nogle områder.
Jeg holder på, at mænd bør have magt, hvor de kan magte den, og vice-versa.
Så lad endelig testosteronen regere hvor den regerer bedst.
Jeg har hverdagsmagten, og den er mere totalt struktureret, og - rent faktisk - også meget mere magtfuld!
Kys-kys, sweetie-pie!
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.