30tilføjet af

Jublende voldtægtsforbrydere er på fri fod

Danmark er blevet en bananrepublik.
tilføjet af

her er linket

tilføjet af

Bare jeg kunne blive overrasket

Men det ligger desværre i naturen på de minihjerner🙁
tilføjet af

Tjaa, undrer det nogen

-at selvtægt er fremherskende ?
tilføjet af

Ikke for at forstyrre din ligevægt

men voldtægter skal altså kunne bevises. Kun den ene er dømt for voldtægt.
tilføjet af

klart

vildtaegten er jo begaaet af muslimer, saa tromle er straks paa banen for at forsvare dem.
tilføjet af

Næ, jeg forsvarer altså ikke nogen

Jeg læser bare artiklen. Det skulle du også prøve😉
Èn mand er dømt for voldtægt af de fire anklagede, hvoraf én i øvrigt er dansker. Er det vigtigt for dig, om de er muslimer, for det siger artiklen ikke noget om??
Personligt er jeg ligeglad😉
tilføjet af

Se dig selv.......

....i en af de gutters sted. Ville du acceptere at blive hængt ud som voldtægtsmand, uden at nogen har bevist at du er det?
Tromle har ret i at de andre ikke er dømt, og du kan ikke bare tilskrive alt hvad andre siger med at de ikke har samme holdning som du.
Du er fordømmende når en person af anden etnisk herkomst er involveret. Og forresten, artiklen siger INTET om at der er muslimer involveret.
MM
tilføjet af

De nu løsladte

er dømt for seksuel omgang med mindreårig, nichts weiter. Det er da meget muligt, de er skyldige i voldtægt, men det har retten altså ikke fundet bevist. Se lige artiklens misvisende overskrift!!
tilføjet af

Stemningsmageri

Ja, jeg læste overskriften. Sommetider føler jeg også at medierne puster til en ild som koster rigtigt mange hårde tider. Som om de løber et vist parti´s ærinde.
Det er naturligvis ikke korrekt at de tre er uskyldige, for de blev trods alt dømt for anden seksuel omgang. Og er det ufrivilligt fra pigens side, kan det såmænd være traumatiserende nok.
Men, med lov skal land bygges. Og så skelner domstolene ikke imellem hudfarve, etnicitet eller religion. Og det kan vi alle kun være yders tilfredse med.
Og naturligvis skal den fængsling de allerede har fået, fraregnes dommen i domsudmålingen. Det er ikke rabat, men almen retspraksis.
MM
tilføjet af

"med lov skal land bygges" ha

det gaelder aabenbart ikke for kirkeasyl eller naar "de autonome" og perlerne braender det halve af byen af.
tilføjet af

Man tager sig til hovedet...

😮 😮 😮 😮 😮
Samleje og anden kønslig omgang har samme strafferamme for børn under 15 år...
Denne strafferamme er op til 8 år!
De dømte fik altså hvad der svarer til ca. 3% af strafferammen for at holde 13-årige som harem...
Man føler ikke rigtig at dem som ellers gerne kæmper børnenes kamp på denne debat er kritiske. "de er dømt for seksuel omgang med mindreårig, nichts weiter."
Dejligt, dejligt...
Mon ikke at man bør minde sig selv om at barnet altid er uskyldigt og at der altså skal findes formildende omstændigheder for ca. 97% af straffen i gentagne overgreb imod et barn? 😮 😮 😮

Case closed, nicht weiter...
Eller hvad, tromle70?

At man så finder det rimeligt at varetægtsfængslingen blev modregnet gør disse debattørers udsagn dobbelt groteske!
Obstruer efterforskningen og få særbehandling... 😮

Børnene er sandelig godt tjent med disse debattører som garant for deres retssikkerhed! 😮
tilføjet af

Hold hesten

Det er altså ikke MIG, der skal garantere retssikkerheden i denne sag, men jurister og dommere. Jeg forholder mig til, at de er dømt for omgang med mindreårig, hvilket næppe NOGENSINDE ville give otte års fængsel isoleret set.
Hvor står der "harem" (altså flere mindreårige?) Hvor står der, at de har forhindret sagsopklaringen?
JEG synes også, det lyder som en underlig sag. Men så må ANKLAGEREN jo altså anke den.
tilføjet af

Mon ikke

det er spild af tid at skrive (endnu) et langt debatindlæg pro et contra Kirkeasyl, når du nu ikke engang fik læst den lille artikel ordentlig[:*(]
tilføjet af

Du plejer da ellers ikke...

At holde dig tilbage med at ytre utilfredshed med lovgivningen eller forslag dertil...
I denne sag vælger du så "De har fået deres straf, nicht weider"... 😮 😮 😮
Man kunne foranlediges til at tro at der lå noget politisk i det... 😉
Hvad angår sagsopklaringen...
Man er ikke varetægtsfængslet i 3 måneder i en tilståelsessag... 😉
Derfor er der begrundelse for at påstå at de ikke har samarbejdet i opklaringen...

Hvor der står harem?
Sagen er jo yderst velbeskrevet...
http://ekstrabladet.dk/112/article1246852.ece
Jo, man kan sagtens finde tilfælde hvor strafferammen er brugt fuldt ud!

Men i denne sag skal de dømte altså have 97% rabat.
Jeg troede da at tromle70 var blevet DYBT forarget over at retssystemet kunne finde formildende omstændigheder til en rabat på 97%...
Du virker da ellers som en debattør som er klar til at straffe overgreb på børn meget hørdt i andre sammenhænge...

Kan du mon også se noget formildende?
tilføjet af

Og det mener du

er samme sag?? Er du sikker??
Jeg har ikke fulgt videre med i den, og jeg refererer blot fra artiklen, at de ikke er dømt for voldtægt.
Personligt synes jeg også, det lyder som en sag, der måske bør ankes.
Jeg har ikke sagt noget om, at de "har fået deres straf, nichts weiter." Jeg siger: De er dømt for seksuel omgang med mindreårig, nichts weiter!Om dommen så er rigtig, kan næste instans jo tage stilling til.
tilføjet af

Hvad snakker du om?

Nej, jeg er ikke sikker...
Det kan godt være at der er en sag med nøjagtigt samme forløb på dato, alder, beskrivelse osv...
Men er det bare den mindste smule sandsynligt?Og hvorfor har aviserne så slet ikke skrevet om et tilsvarende retsmøde samme dag i samme bygning... 😉 😉 😉

Anden kønslig omgang med personer under 15 år sidestilles med et egentligt samleje...
Derfor er begge dele voldtægt ifølge straffeloven!
Den ene er en dom efter §222...
"§ 222. stk 1. Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år."
Den anden dom er efter §224...
"§ 224. Bestemmelserne i §§ 216-223 a finder tilsvarende anvendelse med hensyn til anden kønslig omgængelse end samleje."

Så er der dit "nicht weider"...
Du siger "ikke videre", men nu snakker du som om "næste instans"?

Når du nu påstår at de ikke er dømt efter voldtægtsparagraffen (§216), så har du faktisk ret!
§216 er jo ikke for børn, da de har deres helt egen lovgivning...
Godt set og godt argument, tromle70...
I straffeloven kan man derfor påstå at ALLE samlejer med personer under 15 skal betragtes som voldtægt (Den samme strafferamme), men det er naturligvis ikke det samme i tromle70's verden... 😮
tilføjet af

Hvad snakker DU om??

Jeg sagde: De er KUN dømt for seksuel omgang med mindreårig - ikke voldtægt.
Jeg sagde IKKE: Dommen er rimelig. Det ved jeg nemlig ikke uden at kende sagen bedre.
tilføjet af

KUN dømt for seksuel omgang...

"med mindreårig - ikke voldtægt." 😮 😮 😮 😮 😮
Syntes du ikke selv at det er lige nu at du skal benytte sletteknappen til dit lorteindlæg! 🙁
Som jeg skrev...
Voldtægtsanklagen hører hjemme i voksenparagrafferne...
I Børneparagrafferne er den groveste anklage som man kan få:
"Seksuel omgang med mindreårig"
Samleje og anden kønslig omgang sidestilles...
Man går ud fra at ethvert seksuelt forhold er at betragte som voldtægt, da barnet jo aldrig har en del af ansvaret. Derfor bruges også samme strafferamme som ved en voksenvoldtægt...
Jeg forstår hvis du mangler indsigt i de forskellige paragraffer...
Jeg forstår bare ikke hvordan at du kan overbevise dig selv om at mindreårige bærer et ansvar i forhold til sex med voksne?
For det er vel hvad du tænker når du mener at der ikke var tale om voldtægt, KUN anden kønslig omgang...
Så før at du påpejer at de KUN blev dømt efter groveste paragraf, så tænk dig lige lidt om...

Er det ikke på tide at du sletter lidt og så kommer op på hesten igen? 😉
tilføjet af

Nej

det indlæg bliver sgu ikke slettet🙁
Hvis de er blevet dømt efter groveste paragraf, hvorfor er dommen så ikke tilsvarende??
Gu' får du mig da ej til at sidde og idømme nogen hårdere straf, end dommeren vil, og så i en sag, jeg ikke kender😮
Og så HAR jeg endda sagt, at det lyder som en underlig sag, der godt kunne tænkes at blive anket.
tilføjet af

Hvordan hænger det sammen??

"Den sidste mand blev anklaget for to tilfælde af voldtægt af pigen, og blev kendt skyldig i det ene. Han skal mentalundersøges inden han får sin straf. "
tilføjet af

"voldtægt" sælger flere aviser...

Men nærlæser man, så er de rigtige begreber faktisk brugt i artiklen:
"De fire mænd var tiltalt for at have haft sex med en mindreårig. Hvilket i Straffeloven kan give helt op til otte års fængsel."
Så følgende er udelukkende til at skabe forvirring og sælge aviser:
"I dag faldt der dom i en sag, hvor fire mænd havde voldtaget en 13-årig pige. Selv om alle blev kendt skyldige, er tre nu på fri fod."
Man går naturligvis ikke ud fra at børn faktisk gerne vil have sex i lovgivningen. 😮
Derfor vil ethvert forhold blive regnet som et overgreb og derfor mener aviserne at man kan skrive "voldtægt"...
De har egentligt ret, fordi at "voldtægt" ikke findes som begreb i straffeloven om børnesex, men det er et ord der bruges i daglig tale for en situation hvor man tiltvinger sig sex (voksensex)...
Forskellen på voksenloven og børneloven er at man i voksenloven skelner imellem fuldbyrdet og anden kønslig omgang. §224 som omhandler børn sidestiller anden kønslig omgang med samleje...
"§ 222. Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år."
"§ 224. Bestemmelserne i §§ 216-223 a finder tilsvarende anvendelse med hensyn til anden kønslig omgængelse end samleje."
Altså samme strafferamme...
Så kan der være skærpende omstændigheder der kan løfte strafferammen yderlige 4 år, det var derfor at faderen i Tøndersagen fik 10 år.

Så den med "voldtægt" er et salgstrick...
Børn skal beskyttes imod seksuel udnyttelse og begrebet om at det var frivilligt er derfor ikke en del af lovgivningen!
Hvis det var sådan, så kunne man jo også revse sine børn og henholde sig til at de ønskede S/M... 😮 😮 😮

Derfor burde du også kunne regne ud at når vi ikke har gråzoner i revselsesretten, så har vi det naturligvis heller ikke i loven om seksuel udnyttelse af mindreårige...
Så den der med at de "KUN" er blevet dømt for anden kønslig omgang er faktisk en tænderskærende smagløs og tarvelig bemærkning 😮 😮 😮
tilføjet af

Såå??

Jeg beklager sandelig at jeg ikke gennemskuer forkerte oplysninger i en artikel
Men det får mig altså ikke til at sidde og dømme folk lange fængselsstraffe i en sag, jeg ikke kender. Og du der findes piger på 13,der godt vil gå i seng med voksne mænd, og det MÅ selvfølgelig være en formildende omstændighed. Ligeledes en evt tvivl om en piges alder.
tilføjet af

Gir stadig ikke mening

3 dømt for seksuel omgang - en dømt for voldtægt - nu siger du så, at de faktisk er dømt for det samme??
tilføjet af

Mener du det?

"hun sagde hun var 72"...
"hun ville selv"...

Det er to påstulater som aldrig kan bevises!
Derfor er der automatisk rabat for den som påstår og det vil sige rabat i en hvilken som helst børnesag!
Og det mener du er en formildende omstændighed!
Pludselig skal børnene føre bevisførelsen 😮 😮 😮
Hvem tror du egentligt anmeldte voldtægterne?
http://ekstrabladet.dk/112/article1211939.ece

Jeg kan kun tænke mig to scenarier...
Enten var pigerne virkeligt villige, men det betyder også at der har været rigeligt tid til lige at få det formelle med sygesikringsbeviset i orden først...
Det er den voksnes forbandede pligt at sikre sig, ikke børnenes!
Eller også taler pigen virkeligt sandt og blev taget med magt!
I dette tilfælde er det ikke sandsynligt at manden spurgte om alderen først!
Det falde mig heller ikke sandsynligt at pigen lå og skreg "lad være, jeg er 16"...

Hvor meget mener du så at der skal gives i rabat til en børneboller der påstår at hun var 16 og at hun ville selv...
97%?

3 måneder i beskyttet varetægt og under navneforbud for at bolle småpiger...
Hvor meget mener tromle70 så at et hårdt tag i armen skal straffes med?
tilføjet af

Nej, det siger jeg ikke.

Jeg siger bare at de var anklaget for samme forseelse...
I retssalen tager man ikke spørgsmål om anden overtrædelse op!
Så man kan ikke ændre en anklage undervejs...

Hvad aviserne så ellers vælger at tilføje af tillægsord er jo en anden sag, eller hvordan at de vælger at beskrive forløbet...
tilføjet af

Det er sgu noget fis m dig

Du er vel godt klar over, at falske anmeldelser af voldtægter forekommer, du er vel også klar over, at der findes villige piger på 13, og vil du virkelig forlange, at man skal spørge efter sygesikringsbevis? Hermed kriminaliseres så xxx procent af en ungdomsårgang??
Men du ikke mig til at dømme i den sag. Det lader jeg dommeren om, han har hørt både anklager og forsvarer.
tilføjet af

"pludselig skal børnene føre bevis"

ja, smn med anklager og retsmediciner. Hvad er alternativet??
tilføjet af

De var ikke falske...

For de indrømmer jo til sidst, sikkert på grund af overvældende bevisførelse og en mulig strafnedsættelse at have haft sex med pigen...
Så der er slet ingen tvivl om at de havde haft sex med pigen, selvom at de nægtede i starten!
Sexen er forekommet!
Der er heller ikke nogen tvivl om at sex med en mindreårig ALTID regnes for at være brud på straffeloven!
Bruddet er åbenlyst!

Tromle70 mener altså at ansvaret ligger hos barnet 😮 😮 😮 😮 😮
For hvis det ikke er den voksnes ufravigelige pligt at sikre sig lovligheden i forholdet, så kan ansvaret jo kun ligges hos barnet!
ALT ANDET end den ufravigelige pligt er at flytte ansvar!
tilføjet af

Hvad mener du?

Tror du selv på at retsmedicineren og anklageren kan svare på om pigen sagde at hun var 16?
Tror du selv på at de kan svare på at pigen følte sig presset eller ej?

Det er påstand mod påstand og det vil altid give rabat til krænkeren... 😮 😮 😮
Så her er en pige der udemærket kan tænkes at betale prisen fordi andre 13-årige er villige...
Sikke en morale, tromle70 😮 😮 😮
tilføjet af

Jaja

Jeg sagde ikke, at anmeldelsen var falsk i denne sag, og i det hele taget afviser jeg slet ikke muligheden for, at de skulle have haft en strengere straf.
Går du ind for en rigid straffelov uden mulighed for formildende omstændigheder.
Hvad skal vi så med en dommer - det er bare at slå op i Karnovs Lovsamling. Den er jeg IKKE med på😮
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.