39tilføjet af

Jeg er rystet !

Som om det ikke er nok, at mange børn, hvis forældre ikke kan enes o.s.v. .... skal hives i, og anbringes steder de ikke ønsker at være ...hvilket i min verden absolut ikke er til barnets tarv !!
Så beslutter man også nu, at indsatte kan få lov til at afsone med deres børn ???
Undskyld,- men hvor i alverden er rettighederne for børnene henne ?
Hvorfor skal de "bøde" for deres forældres fejl og kriminalitet ?
Jeg kan levende forestille mig et eks. hvor man taler om et skilsmissebarn, hvis far evt. skal ind at sidde en dom af ..... skal barnet så på weekend der ??
Nej, hvor er det bare langt ude ..... igen er det børnene som kommer i "klemme" .....!!!


http://politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=344834
tilføjet af

gider ikke læse

den dumme avis.
tilføjet af

de kan bare...

de kan bare være ordentlige ved dem man har kær´,plus dem selv...
tilføjet af

Ikke første

.....gang det sker. Indsatte kvinder får nogle steder i USA
lov til at opdrage deres børn i fængsel. Det gør det dog
ikke mere forståeligt.
tilføjet af

Komplet idioti !

Ja, jeg er ihvertfald meget uforstående overfor emnet ...
Jeg mener,- hvis man begår en eller anden form for kriminalitet, og samtidig er forælder .... så må man sgu da ta´ den straf som følger derefter - inkl. at man ikke bor sammen med sine børn mens man afsoner ??
Totalt uacceptabelt forslag, set med børnenes øjne !
tilføjet af

På den anden side....

...kan det jo heller ikke være i barnets tarv at blive revet bort fra sin(e) forælder (forældre). I hvert fald ikke hvis de i øvrigt er velfungerende - selv om man selvfølgelig ofte ikke er skide velfungerende når man ryger i fængsel.
Jeg kan godt forestille mig situationer hvor en enlig mor til et étårigt barn i desperation har rodet sig ud i noget dokumentfalsk og er røget i fængsel...
Her vil der vel også for det meste være tale om et åbent fængsel som dét i Horserød, hvor de indsatte i princippet kan forlade stedet efter forgodtbefindende i dagstimerne!??!?
tilføjet af

HALLO

Har I da ikke fattet, at det jo ikke er forældrene i straffer ved at de ikke kan være sammen med deres børn? Det er da i høj grad børnene der straffes ved det svigt at de så ikke kan være sammen med det menneske der betyder allermedst på denne jord, mnemlig deres mor.
Det er dog groteskt at I ikke kan se hvad I har gang i.
Hvis man adskiller et lille barn fra dets mor igennem længere tid, så gør man uoprettelig skade på barnet - og dermed kan det komme til at få konsekvenser for barnet, som på længere sigt vil koste samfundet enorme beløb.
Så hav dog venligst ikke så ondt i røven over at nogle fagpersoner (børnepsykologer) har fundet ud af, at det værste man er kan gøre mod et barn, er at adskille det fra dets mor!!!
tilføjet af

Incestramte børn

Jeg håber for guds skyld, at det ikke også gælder forældrene til incestramte børn, hvor det er forældrene, der har gjort overgrebet.
Disse børn har svært nok ved at anmelde deres forældre i forvejen...
tilføjet af

er du dum?

tror du virkelig selv på, at man vælger at lade et barn blive sammen med den forældre der evt har ydet incest mod dem?
Det er tilladt at tænke før man udtaler sig
tilføjet af

Tag det roligt ...

..... og se det fra et andet synspunkt ...
Hvad hvis barnet ikke ønsker at være sammen med den forælder der sidder inde❓Det kan være pga. skam ... eller andet ....
Hvad så ?
Skal barnet så,- ligesom i så mange andre sørgelige tilfælde hvor myndighederne går ind og bestemmer over barnets opholdssted, til trods for modstanden,- stadig sidde inde med mor eller far ?
Kan du se konsekvensen nu ???
tilføjet af

Hmm ...

... du læser da ikke ret meget ....
Ja, i nogle tilfælde har myndighederne besluttet, til trods for incest,- at barnet skal have samvær med den forælder som har forbrudt sig mod barnet ...
Hvor fedt er det tror du ?? Både som barn, men også som den anden forælder,- der i nogle tilfælde er gået under jorden med barnet, for at beskytte barnet .....
Siger det ligesom lidt ???
Det fortæller i store træk, at det ikke kommer an på barnet, men på forældrenes behov og ønsker - og så er det uagtet hvilken forbrydelse de har begået ... det er det som er totalt uacceptabelt !!!
Specielt når en forælder også sidder inde !!!
tilføjet af

Jeg ville i hvert fald ikke blive overrasket

Der bliver ikke taget ret meget hensyn til disse børn i forvejen. Børn har ikke de samme rettigheder som voksne.
Procedure fejl, administration.
Ups! Nåmen, sådan plejer vi jo at gøre. Er det nu også rigtigt, hvad børenen siger...
Det er i hvert fald vigtigt, at man er opmærksom på, hvorvidt det er barnets tarv eller mere er af hensyn til forældrene og har mulighed for at lave forskellige afgørelser på dette felt, så det ikke bare rutinemæssigt bliver sådan.
- og ja, jeg tror faktisk at det oftest er de voksne man lytter til. Verden er sindsyg nok!
tilføjet af

Pointen !

Den helt rigtige pointe !!!!
Børnene blir´ ikke hørt - det handler om forældrene ... desværre ..... det er nemlig ikke altis forældrene som er de klogeste !!!
tilføjet af

ryster

stakkel
tilføjet af

Kunne du ikke

.....forme en hel sætning?
tilføjet af

Råd og vejledning

Det er jo for at forældrene kan få råd og vejledning i hvad det egenlig vil sige at være forældre og hvilket ansvar der følger med. Det synes jeg i sig selv er ok at de lærer, det kan jo være at de "tager ved lærer" og bliver nogle bedre forældre for deres børn.
tilføjet af

Men anmelder de det....

SÅ har vi straffen.
Vi ønsker at indføre.
Ved lovforslag vi stiller.
Punkt 1. Livsvarigt fængsel uden mulighed for benådning, for dømte for seksuelt overgreb mod mindreårige.( Der tages hensyn hvis det bevises at forholdet var frivilligt for begge parter og den person over 18 år er mentalt tilbagestående, og ingen chance har for at vide handlingen er kriminel. )

Punkt 2. Livsvarigt fængsel uden mulighed for benådning, for dømte for grove tilfælde af voldtægt. Er den skyldige 75 år eller derover når overgrebet finder sted, kan løsladelse gives ved det fyldte 85 år. Er den dømte 85 år når overgrebet finder sted kan løsladelse gives ved det fyldte 95 år. Osv osv.

Punkt 3. Livsvarigt fængsel uden mulighed for benådning for dømte for mord.

Punkt 4. Førstegangskriminelle straffes med minimum 24 timer på et nyt opbygget dansk norm inspireret børne og ungdomsinstition, hvor de ifølge med forældrene der tager ansvar og ansatte pædagoger gennem leg og lærdom fremviser børnene hvorfor det er dårligt at fortage sig kriminelle handlinger. Ved gentagelser forhøjes opholdet med 24 timer. Forældrene straffes enviderer med en bøde. (Voksne følges af den normale straffelov).

Punkt 5. Indførelse af tvungen metadonbehandling på lukkede behandlingscentre, og tvungen metadonafvæning, og ansættelse på væresteder for de metadonafvendte. som ombygges til bydelshuse med cafe, etc. for alle ensomme i bydelsområderne.

Punkt 6. Kriminalisering af Dyresex.

Punkt 7. Forhøjelse af bødestraffen for falsk anmeldelse, af voldtægt- pædofili og mord.

Punkt 8. Dømte til livsvarig fængsel straffes envidere med alle former for privat ejendom af den dømte beslaglægges af staten og sælges på auktion. Og bruges til drift af fængsler. (er der fælleseje berøres dette ikke)

Punkter vi støtter bliver gennemført............................................................................................................................
Punkt 1-a. Vi støtter at et fængsel bygges så dømte for pædofili/ voldtægt / og mord, afsoner straffen i specielt bygget fængsel, som er bygget på en måde så afsoningen forgår mest muligt økonomisk.
(enkelt celler- tremmedøre med madhul- og enkelt celle gård bygget til enkelt cellen. Og de dømte kan hvis de ønsker det få normal cellearbejde)

Punkt 2-a. Indførelse af GPS system til overvågning af fanger der dømmes til afsoning i hjemmet.
Og disse grupper er dømte for alkohol-kørsel der samtidig dømmes til alkoholbehandling og fratages kørekortet for bestandigt. Og bødestraffen sættes markant op.
Dømte for økonomisk bedrageri, og bøderne for sådanne overtrædelser markant op.
Dømte for miljøovertrædelser og bøden for sådan sættes markant op.
Dømte for mindre tyveriovertrædelser og bøden sættes der markant op.
Dømte for mindre lovovertrædelser, hvor det er hensigtsmæssigt.

Punkt 3-a. Dømte for vold straffes med kognitiv behandling i det fængsel de skal afsone i. Og straffen sættes op markant op.

Punkt 4-a. Dømte for grov vold dømmes til medicinsk behandling, hvor det er tilrådeligt. Og kognitiv behandling i det fængsel de skal afsone i. Og straffen sættes markant op.

Punkt 5-a. Dømte for grov spritkørsel med døden til følge straffes med en dom for mord.

Punkt 6-a. Dømte for indsmugling af hård narkotika straffes i tillæg ved beslaglæggelse af al ejendom.

Punkt 7-a. Straframmen for hård økonomisk kriminalitet strammes op ved hjælp af større bøder.

Punkt 8-a. Bødestraffen for visse forbrydelser sættes markant op. ( Her tænker vi især på miljøsvineri- Dyremishandling )

Punkt 9-a. Vi støtter forslag om at alle borgere i Danmark kommer i DNA register hos politiet, så de sværeste kriminelle forhold også kan blive opklaret.

Punkt 10-a. Vi støtter kampen for mænd og kvinder bliver ligestillet på arbejdsmarkedet, der hvor der stadig ik er det.

Punkt 11-a. Paragraffen om at man kan dømmes for -vold med døden til følge- afskaffes. Og vi støtter sådanne bliver straffet med en dom for mord.

Punkt 12-a. Vi støtter en højere skat på pensionen til de højstlønnede.

WWW.DANSKANTIPARTI.WEBBYEN.DK
tilføjet af

individuel behandling

selvfølgelig skal et tøre barn som ikke ønsker at "sidde" sammen med forældrene ikke tvinges til det - men jeg taler altså om små børn der meget nødig vil undværre mor
tilføjet af

du tager meget fejl

jeg læser faktisk rigtig meget du - men prøv at læse mit indlæg længere opp omkring individuel behandling.
( og så er ingen systemer ufejlbarlige overhovedet, når det drejer sig om menneskelige hensyn)
tilføjet af

Det skulle ...

... moderen nok have tænkt over noget før, mon ikke ?? Hun skader jo sit eget barn, uagtet hvordan loven er indrettet, ved at lave kriminalitet !!
tilføjet af

Børn i fængsel

Det er ikke noget nyt at forældre kan afsone en fængselsdom sammen med deres børn, og det er heller ikke nyt at børn kan komme på weekendbesøg hos deres mor eller far i fængslet. Sådan har det været i mange år, men det drejer sig KUN OM BØRN UNDER TRE ÅR. Når man giver tilladelse til at børn kan opholde sig i fængsel på den måde, er det nøje vurderet om det er til barnets tarv, det er ikke forældrene man som udgangspunkt tager hensyn til, og det kræves at barnet er så lille, at det ikke senere i livet vil kunne huske sit ophold bag tremmer.
tilføjet af

på trods

det er fuldstændigt rigtigt at hun skader sit barn ved at lave kriminalitet men det er jo barnet du vil straffe med at forhindre at dette barn kan være sammen med sin mor i fængsel - tænk lige over det
tilføjet af

det er jo sygt..!!!!

det mest forkerte tanke gang...!!!!!!
tilføjet af

ENDELIG

endelig en der forstod det. Det er nemlig fuldstændig korrekt.
HURRA! og tak for det
tilføjet af

straf

det skal være en straf og komme ind og sidde, det er jo ikke en børnehave.
tilføjet af

Hvad hvis

det var dig selv !!
Jeg bliver harm, når jeg læser dit indlæg !! Hvad hvis du fødte et barn og to sekunder efter blev barnet fjernet fra dig..... eller du har boet sammen med dit barn og kommer på en eller anden måde ud i noget rigtig snavs. Dit barn bliver fjernet fra sin mor/far, som er det evigsaliggørende i barnets liv. Hvem er det du vil straffe ?? Du snakker/skriver om barnets tarv !!
Du straffer barnet, som ingen andel har i kriminaliteten !
Vedr. samværdretten i en skilsmissesituation !! Hvad med om barnet ikke overnattede i fængslet. Småbørn lægger ikke altid så meget mærke til omgivelserne, bare de er sammen med deres forældre.
tilføjet af

Det er for mærkeligt

Jeg synes det er for vildt at de har lavet det sådan. det er da ikke børns skyld at deres forældre sidder inde.
aå for deres børns skyld er det da en god tin at de kan komme i familie pleje, jeg vil da selv synes det vil være mærkeligt og være med min mor i fængsel...
tilføjet af

"Ja men, sådan plejer vi jo at gøre"

Der kan være enkelt stående tilfælde, hvor det er godt at børnene følger med den forældre som bliver sat ind, men det må være et særsyn og især mindre årige (under 3 år) der ikke senere i livet vil kunne huske sit ophold bag tremmerne, som kan ”få” mulig-hed for at blive hos forælderen. En straf er ikke et betalt hotel ophold og må aldrig blive det. Har man begår en form for større kriminalitet, og samtidig er forældre .... så må man ta´ den straf som følger. Og forhåbentlig er der andre familiemedlemmer som kan tage sig af børnene i mellemtiden. Jeg kan godt forestille mig en situationer, hvor en enlig mor til et mindreårigt barn i desperation har rodet sig ud i noget tyveri eller dokument falsk og er røget i fæng-sel.. Men forslag, er totalt uacceptabelt set fra børnenes side og iflg Dansk Folkeparti behøver de heller ikke at få de samme rettigheder som voksne, hvilket er sagt i Folketinget, procedure fejl eller hvad?.
herollen
tilføjet af

Jeg mener ...

... absolut ikke at et barn har godt af at være sammen med kriminelle !!!
tilføjet af

Problemet med den sociale arv

Man ser dagligt disse børn, der er undergivet et ekstremt kriminelt socialt miljø, det er børnenes lod, at de er sat til verden af forældre der ikke burde have børn, da de ikke er deres opgave voksen, heller ikke med børneopdragelsen.
Sådanne børn indpodes dagligt menneskefjendske holdninger, som de får ind med modermælken, disse børn får hurtigt en adfærd som det kriminelle miljø de fødes ind i og bliver en del af.
Jeg selv bor i et sådan asocialt miljø i et socialboligselskab, jeg læste en dom forleden, hvor to sekstenårige drenge fik 6 års fængsel for, at have overfaldet en hjemløs, der sov i boligselskabets kælderen sidste jul for at holde varmen. Her tæskede drengene den arme stakkel så han gik i coma, og døde senere.
Man ser en del børn her i kvarteret der har en adfærd som var de født og opdraget hos Ku Klux Klan, de indtager allerede en afstumpet psykopatrolle i 5 års alderen, hvor de bliver et spejlbillede af de forældre der ulykkeligvis har sat dem til verden.
Dette er blot et ud af flere eksempler på hvilket afstumpet psykopatmiljø børnene opfostres med og i, her er det netop den sociale arv der tynger dette udskud. De er blevet som de forældre og det miljø de færdes i.
Hensigten med, at lave en ordning om, at børnene kan tages med i fængslet er, at etablere en opdragelse af de åndeligt afstumpede kvinder. Her undervises de i, hvordan normale mennesker opdrager og drager omsorg for deres børn.
De får således en mulighed for, at fokusere på det afkom de har sat til verden, og får et redskab med fra fængslet til, at videreføre når de igen er kommet på fri fod for en kort bemærkning.
Dette er et forsøg på, at rehabilitere disse kvinder til børnenes eget bedste, der gøres her et forsøg på, at få de sygekvindehoveder til, at ændre adfærd og tænke lidt mere på børnene, og give dem den omsorg børn har krav på.
tilføjet af

Svar.

Nej børn skal ikke dele, det som ders forældre gør af dum-hedder. Det er noget af det dummeste man kan gør mod børn, der ikke har gjordt noget.
tilføjet af

Nuancer tak!!!

Umiddelbart er det jo vildt forargeligt, at man sender børnene i fængsel, - men er det virkelig det, der er tale om!????
Vi behøver jo ikke et debatforum til at blive enige om, at det er synd for børn, hvis forældre er i fængsel.
Men der er også stor forskel på, hvor gamle disse børn er. Fx helt små børn vil have bedre af at være ved deres ellers egnede forældre end i måske det første år af deres liv være uden reel kontakt til moderen.
Husk også lige på, at der her er tale om familieafdelinger! Der er ikke tale om, at de skal sættes ind i miniceller og gå på arbejde med deres forældre indenfor murene.
Her er der tale om et arrangement, der kan hjælpe både de små børn og forældrene til et bedre liv sammen i fremtiden. En hjælp for belastede familier.
Så en lille smule omtanke og sans for nuancer ville klæde mange herinde!
Det er sundt med skepsis overfor nye tiltag, men man skal måske også lige overveje om der kan være nogle fordele!
tilføjet af

du ikke forstå?

mod dumhed kæmper selv guderne forgæves!
jeg giver op, for du fatter åbenbart ikke en skid. Du forstår simpelthen ikke at du vil medvirke til at skade et lille barn for livet ved at skille det fra dets mor. SKAL DU HAVE DET IND MED SKEER?
tilføjet af

endnu "en

endnu en der har forstået!
jeg tilslutter mig, selv om det nok er omsonst, for mod dumhed kæmper selv guderne forgæves
tilføjet af

utroligt

Du er jo da forhelvede heller ikke et lille barn på under 3 år vel
tilføjet af

1000 tak for de kloge ord

sad netop og savnede dit indlæg.
godt at nogen trods alt kan se hvad det handler om og også kan vurdere, at der jo ikke er tale om en lille aflåst celle med tremmedør som i Lucky Luke - men om helt andre familierelaterede afdelinger.

Og til jer andre, lad dog være med at hænge jer så meget i at det samtidig er en glæde for moderen at have sit barn med sig, - glæd jer i stedet for og fokuser på den gevinst det er for det lille barn.
hvis I er i tvivl, hvilket i er, så læs noget børnepsykologi, så vil I måske komme til at kunne se, hvad det gør ved et lille barn at skilles fra sin mor igennem længere tid.
Bøger kan lånes på et bibliotek
tilføjet af

godt tiltag

ja det er et himmelråbende godt tiltag som formodentlig vil medvirke til at nogle mødre bliver i stand til at bryde den sociale arv.
tak for DIT indlæg
tilføjet af

Dumt?

det du har skrevet er det dummeste jeg nogensinde har læst
tilføjet af

F.u.C.K

Fck svin..
VI VINDER IGEN:::
tilføjet af

det slemt nok

Jeg syntes det sygt....
jeg har allerede haft det svært nok som skilsmisse barn så hvorfor skal det hele ødelægges endnu mere...
Simpelthen ustyreligt hvad man kan tillade sig nu til dags
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.