1tilføjet af

Velkommen

Et bedre landbrug hvis anvendelse af moderne pesticider ikke truer vores børnebørns nationale arv og gode grundvand - gerne flere og små landbrug, for videnskaben har jo bevidst at dyrens immumforsvar styrkes ved sundhed og trivsel, der skal være marked for frilands økosvin , ænder og selvfølgelig biodynamiske grøntsager, frugter og afgrøder !
Børnenes tryghed og sundhed og selvrespekt skal sikres gennem et godt og menneskeværdigt samfund hvor der slås ned med hård hånd på sexualforbrydere og hvor børnene kan vokse op fortrolige med den kultur som er vores - tolerance og ansvar
De ældre skal ikke efter et langt liv sidde alene og ensomme i skidt og møj , flere oldekoller flere pårørende med socialt overskud til de gamle
Arbejdsmarkedet skal give plads til det samfund som er så rigt og givende , mere deltid størrer samarbejdsevner og grundlæggende flest med megen social og faglig kompetence
Medierne den tredje magt skal udfordres til objektivitet og rettidig omhu !
Vi behøver ikke at udvikle os til moralsk fattige kapitalister som underbetaler de villige hænder fra andre lande som kommer til os , hvis de er bedre så må vi jo bare blive bedre , men underbetales skal de ikke
De arbejdsløse som ikke kan finde arbejde , de skal have mulighed for at rejse et år med kontanthjælpen , det kan være at de kommer hjem berigede på krop og sjæl med gode ideer og nye input
De hjemløse skal ikke flakke om minimum skal der opstilles skurvogne som de kan få adgang til !
De syge skal have den ernæring som er passende, hvadenten de sindsyge eller narkomaner . . .
Offentligt ansatte skal ikke bryste sig med skrankepaveminer og adfærd , det offentlige skal leve op til lovgivningens krav
Vi skal støtte med menneskerettighedsimplementering og demokrati dialog hvor det ønskes
. .. . .
. . . .
og sov videre
. . .
tilføjet af

Hermed

ville du sige sådan ca. hvad?
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.