26tilføjet af

Er islam i mod samfundet?

GRUNDLOVEN!
§ 67
Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning...
§ 70
Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder...
tilføjet af

I mod samfundet?

Jeg mener personligt ikke Islam er i mod samfundet.
Vi lever i et frist land, vi har frihed til at tro på det vil. Hvis folk ikke får lov til det, så bliver det noget "undergrundstro" også går man først i mod samfúndet, når man ikke må være sig selv....
tilføjet af

Det er mere dig der er imod Islam

Islam er fredens religion , så den kan ikke være imodsamfundet.
tilføjet af

Direkte løgn...

Du følger ikke med i ret meget af hvad der sker rundt omkring dig. Krig , undertrykkelse , kvinde vold , børn skal lære at foragte Danmark ( genopdragelse). Terror er der lidt for meget af. Selvmords drab , på uskyldige mennesker ( og børn). Man må tage sig til hovedet , når nogen kan påstå sådan noget løgn.
tilføjet af

Ikke tro

For mig er tro noget hvert enkelt menneske må afgøre med sig selv. Når troen ikke længere er den enkeltes egen overbevisning, men et påbud fra en større gruppering, så et det ikke længere en tro. Så er troen blot et undertrykkelsesmiddel og derfor ikke legitim.
tilføjet af

I sgu for dumme

Spørgsmålet, ”er Islam i mod samfundet?”, var er retorisk spørgsmål.
Der står netop i grundlovens § 67, at islamiske trossamfund i sig selv er lovlige samfund.
Grundlovens § 70 fortæller, at det er ulovligt, at diskriminere muslimer på grund af deres tro.

Læs og tænk før I skriver!
tilføjet af

Sjovt....

Du spørger "Er islam mod samfundet", og svarer ved at henvise til grundloven at samfundet ikke kan være imod islam...
Men er islam mod samfundet (du tænker på det danske, ikke?), eller hvad?
tilføjet af

for eller imod

om men er for eller imod, det er svært at sige. Men kig lige på WWW.Perverst.dk så kan man måske finde ud af indstillingen til samfundet, der er baseret på det enkelte individ, svaret ligger måske ikke her, men holdningen, -føj
tilføjet af

Endnu mere sjovt ..

... at du skriver bedre end du læser.
Der står i Grundloven, at Danmark er en stat. Og at islamiske foreninger er samfund. Læs § 67 igen.
Er du for ALT, hvad den danske stat er og står for?
tilføjet af

Læs selv- Islam er ikke difineret i GL

Grundlover §70
"Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt".
Bemærk det sidst-- de kan altså ikke undrage sig borgerpligter, fordi de anderledes troende.. Borger pligter så som, at gå i skole deltage i undervisning og i demokratiet og andre mellemmenneskelige aktiviteter..
Men den tydelige og stigende segration i samfundet - tyder på nogen har misforstået begrebet borgerpligt, sat i forbindelse med fællesskabs opbyggende fora..
Her tænker jeg på alle deres diskriminerende foreninger- islamisk selvskab (kun for muslimer)Kurdisk forening, foreningen indernes bevarelse og mosaisktrossamfund og så frem deler alle nationaliteter og religiøse og kulturelle sammenhold sig i grupper. Og det vel meget naturligt
- Problemet er hvis disses praktiske udfoldelser er enten grundlovs stridige (ex. patrikalske kvindesyn og ejerfornemmelser)eller imod anden lovgivning (ex. legemesbeskaddigelses loven og klitoris omskæring og penisomskrærelse for den sagsskyld).
Hvis bare de(religioner / kulture) kan leve i harmoni med dansk lovgivning og ikke unddrage sig fælles borgerpligter, er der vel ikke noget problem??
tilføjet af

Og §67

Grundloveb §67
" Borgere (altså ikke folk uden statsborgerskab)har ret til at forene sig i samfuns for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller fortages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden"
Igen glemte du belejligt det sidste. Altså de må ikke lære antidemokratiske værdier og andre samfunds nedbrydende værdier. Og slet ikke handle på dem.
Desuden stå der de ikke må dyrke Gud, som de vil sålænge de taler negativt fra koranen ex. "Frygter du, at kvinderne vil være dig ulydig, så advar dem, lad dem alene i sengen, slån dem" Koranen 4.15- Da man ikke må slå kvinder i danmark - må dette ikke siges fra en moskees talerstol, i følge grunloven.. Så din simplifisering af religion kontra grundloven er nu lidt latterlig.. om ja meget retorisk forkert
mvh
hedningen- nu med grundloven i hånden
tilføjet af

jeg har hørt om ordblind men ikke §blind

Hvilken grundlov henviser du til?? §67 difiner ikke danmark - og islam som henholdsvis samfund og stat..Du ved godt den er blevet revuderet siden 1915 ik??
med eller blander du ikke begreber og lovgivning sammen..
tilføjet af

Gør dog noget

Hvis du mener, at der forgår noget ulovligt. Så skal du da ikke side her og ævle. Ring da til politiet, de venter altid på opkald.
Hvad er det for en dobbeltmoral bare at sidde der og skrive spalte op og ned for at gøre opmærksom på dig selv. Når du burde være nede på politistationen. Holder du hånden over ”dem”, bare for at gøre dig interessant, eller er der ikke skid hold i det, du siger?
tilføjet af

rolig mulle- jeg tvang dig jo ik til at spise en skovsnegl

Nu snakker du som du har forstand.
Du kan da ikke starte et emne og bag efter kalde folk dumme- og når du finder ud af, at du ikke lige var så skarp som først antaget, så fortælle folk hvad de skulle politi anmelde og eller bruge deres fritid på..
Ta dig lidt et sted og argumenter.. og lad vær med at misbruge den danske grundlov til dit pis.. ok er vi på bølgelængde eller ska du lige fintunes lidt
tilføjet af

Til den §-blinde

” ...at forene sig i samfund for at dyrke Gud... ”
(Citat: § 67 i Grundloven af 1955)
Var det særligt svært at forstå?
Borgerpligterne i § 67 er ikke at leve op til din myte om, hvad danskhed er.
I praksis betyder det først og fremmest, at værnepligtens regler er lige for alle, uanset hvilket trossamfund man tilhører.
tilføjet af

hva blev der af staten?

Nej du misforstå med vilje- og nej det er ikke svært men du skriver stat.. men fuck det- jeg tror nu ikke skolepligt og aktivt deltagelse - hører under mine fordomme omkring danskhed. med lort kan man altid kaste med, bare vask hænder ind du putter dem i munden af flovhed- over din nedværdige måde at være på..
Og ta så at skift navn det danske riges løgner..
tilføjet af

Det er § 1, ...nød :-D

Det er i § 1, at der står, at Danmark er en stat. Hvor skulle det ellers stå. *GGG* SMARTE

Når du får tid, så er det her, at du skal indtaste alle dine påståede oplysninger om, at islam bruger ulovlige metoder imod det danske demokrati
http://www.politi.dk
Du skal henvise til § 78 stk. 2. (om ulovlige foreninger)
Hvis der ellers er en jurist, der gider at besvarer din henvendelse. Så vil han forklare dig, at du bare har vendt § 67 på hovedet.
Hvilket du sikkert har gjort, fordi du er forblindet i dit forsøg på at skabe dig selv identitet igennem fundamentalistisk anti-islamisme.
tilføjet af

Hvem vender hvad på hovedet?

Men det er jo netop ikke GUD som de dyrker! det er koranen, som er skrevet af mennesker!
tilføjet af

Danmarks Riges Grundlov

” ...på den måde, der stemmer med deres overbevisning...” står der i § 67.
tilføjet af

... Og spørgejørgen blev lagt i seng

" ...på den måde, der stemmer med deres overbevisning...” står der i § 67
tilføjet af

ER trossamfund

”Borgerne har ret til at FORENE sig i SAMFUND for at dyrke Gud..” står der i § 67. Dette SKAL forstås, som trossamfund eller foreninger.
tilføjet af

Nej, nej og nej.

Der er ikke fortolkningsfrihed i loven. Det er fjollet. Man ville jo så præcist ikke vide, hvornår folk overholdte loven eller overtrådte den. Hvis en dommer i tvivl, så kigger han i lovens bemærkninger og på tidligere domme. Men han prøver at UNDGÅ at fortolke, for i stedet for ORDET at overholde det lovgiverne mente, da de lavede loven. (Jeg er i øvrigt slet ikke sikker på, at der er bemærkninger til Grundloven – kun til andre love)
Og der ikke nogen tvivl om, at § 67 tillader eller beskytter noget. Nemlig retten til at forene sig om gudsdyrkelse. § 67 Forbyder intet.
Hensyn borgerpligten så dækker den over pligten til at møde på session, aftjene værnepligt/militærnægtertjeneste, møde nævning eller vidne i retten.
Grunden til at borgerpligten er nævnt i § 70 er, at man ikke kan undslå sig, at aftjene værnepligt/militærnægtertjeneste osv. med henvisning, at man tilhører et trossamfund.
Medlemmer at Jehovas Vidner plejer at nægte både at aftjene værnepligt eller at gøre militærnægtertjeneste.
Derfor skal de, og bliver de straffet på lige fod med alle andre, der gør det.
Det er det der menes med ”unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt”.
Men hvad er islamister for noget? Hvis du mente muslimer, så ville syntes jeg, at din sammenlign er usmagelig.
tilføjet af

Jo-ja-og endnu engang bestemt

Pjat grundloven handler gennerelt om holdning og værdier for det danske demokrati, en slags danskernes samfundspagt- og det er et spørgsmål om fortolkning af loven i forhold til en konkret handling.
Netop for at finde ud af om en handling er grundlovsstridig.
ex. domstolenes afgørelse i sagen om Schenken sammarbejdet med tyskland og ophævelse af dansktyske grænse- her blev der af nogle dommer bestemt af ophævelsen af den danske grænse ikke var grundlovsstridigt. Selvom der står danmark ikke må ophæve sin nationalegrænse. Her benyttede dommerene FORTOLKNINGFRIHEDEN i sine vuderinger. Hva menes med grænse og afgivelse ovs.
OG ja der er fortolkningsfrihed i loven specielt grundloven- vi holder lige alle de andre udenfor. Det er selvfølgelige juridiske baserede fortolkninger af grundloven fortaget af dommere- den ska læses i samtiden- derfor dukker spørgsmålet om at revudere og finpudse den hele tiden op.
Og if. §67 er det forbudt at dyrke sin religion -
hvis det indebære, at være i strid med sædelighed eller offentlig orden. Færdigt- sådan er det- og der kan kun fortolkes i forhold til, om en handling enten strider eller ikke gør- hvis det vuderes, at det gør den- så det SKU forbudt.
"Grundlovsbestemmelserne overlader i vidt omfang til lovgivningsmagten at bestemme, i hvilket omfang det skal være lovligt at offenliggøre meninger og danne foreninger." (Folketingets -Grundloven -hvorfor og hvordan? 2002.
side 56)
Så vis magthaverne ikke ønsker meninger og foreninger offenlige- kan de sagtens forbyde dem.
Grundloven sikre i realiteten kun et spinkelt grundlag af friheds og menneskeretigheder- resten findes i anden lovgivning og internationale aftaler.
Angående borgerpligter :
Er du borger i danmark har du PLIGT til at:
-forsvare landet i krig-
-Opfylde værnepligten(mænd)
-Modtage undervisning
-Yde førstehjælp (eller forsøge at hjælpe andre)
-overholde lovene
og sikkert mange flere.
Så umiddelbart afviser jeg din patent på fortolkning af borgerrettigheds begrebet. Deruden er borgerpligter- ikke den hel store dille i grundloven- det op til de skiftende magthavere at difinere - hvad en borger har pligt til i danmark.
Og de pligter må du selv finde- men her er et godt fif- hvis du ser en forbrydelse, er det en god ide at ringe til politiet - for det har du PLIGT til.
Angående angående ISLAMISTER- Islamisk fundamentalister-
en Islamist er en person der for det første ved kender sig religionen Islam- og specielt finder fundamentet i religionen relevant. Altså en unuanceret og "back to basis" muslim- der tydeligtvis, ikke kan det der med at leve i en gråzone.
Du kan med god ret slå ordet facist op og erstatte det med Islamist.
Historisk set er det en gammel ideologi - baseret på ønsket om et globalt Umma- altså en islamisk verden. Da dette er at sigte lidt højt- ta de udgangspungt i En stor islamisk stat- beliggende i mellemøsten.. med det en lang historie - de dukkede i hvertfald op sammen med de andre ismer fra 20-40ér.
Med det virker ikke som om vi bliver enige i hvad der forbindes med juridiskfortolkning, grundlovens frihedsbegreb og borgerpligter- hva lad det ligge eller forhold dig til hele paragraffer, og ikke kun de der lige passer til din argumentation.
Stop tågedrømmen om den absolute religiøsefrihed- den finder du helkdigvis ikke i den danske grundloven..

mvh hedningen
ps- go læse lyst
tilføjet af

*Er flad af grin*

Jeg er helt flad af grin, for med 3 udtalelser gør du - uden at vide det - dig til talsmand for, at heksejagten ikke er afskaffet endnu.
1) ”Og if. §67 er det forbudt at dyrke sin religion -
hvis det indebære, at være i strid med sædelighed eller offentlig orden”
(note: Det er ikke det § 67 betyder)
2) ”Så vis magthaverne ikke ønsker meninger … offentlige kan de sagtens forbyde dem”
(note: At Folketinget kan forbyde at offentliggøre vise ytringer er ikke det samme som, at magthaverne kan forbyde offentlige meninger”)
3) ”Stop tågedrømmen om den absolutte religiøse frihed - den finder du heldigvis ikke i den danske Grundlov”
(note: Kan du være inde i andres hoved?) (dine egne citater)
Du er sgu for morsom G - ufrivilligt måske
Det virker, som om du er god til at søge på nettet. Kan du ikke prøve at undersøge, hvornår heksejagten blev afskaffet. Jeg kan i hvert fald ikke huske det.
Det er en borgerpligt at rede mennesker i ”nød” og at rede liv, hvis man kan det.
MEDLEMMER af Jehovas Vidner nægter at give blod eller at lade deres børn modtage blod.
Spørg dig selv, hvorfor TROSSAMFUNDET Jehovas vidner, så ikke er blevet forbudt.
tilføjet af

Tale vi om det samme- heksejagt??

Hva i alverden skriver du nu om heksejagt og bål brændning- og hva surfe på nettet?? Jeg har sku da oplyst mine kilder- i stedet for at blot at ydre holdning.
Og jeg ser nu heller lige dine punkter som andet end underbyggende - altså underbyggende for mig!!
1) ”Og if. §67 er det forbudt at dyrke sin religion -
hvis det indebære, at være i strid med sædelighed eller offentlig orden”
(note: Det er ikke det § 67 betyder, siger du)
Altså det står jo sort på hvidt- og så er det op til magthaver at bestemme (her under dommerstaben) offenlig orden - Hva sjovt er der i det?
2) ”Så vis magthaverne ikke ønsker meninger … offentlige kan de sagtens forbyde dem”
(note: At Folketinget kan forbyde at offentliggøre vise ytringer er ikke det samme som, at magthaverne kan forbyde offentlige meninger”) Det har jeg sku da heller ikke skrevet- ska du have udpenselet alt - eller lige vente på en kommittion først? Jeg skav det at de kan forbyde UDBREDDELSEN af en mening / holdning- til offenligheden-
3) ”Stop tågedrømmen om den absolutte religiøse frihed - den finder du heldigvis ikke i den danske Grundlov”
(note: Kan du være inde i andres hoved? Nej men jeg kan slippe på at høre deres mening ydret offenligt- hvis deres ydringer srtider mod GL- er det så svært at forstå) (dine egne citater- tak tror det dig der fedte lidt rund først §67 og heksejagt og ligegyldige bemærkninger om at være i andres hoveder- med mindre jeg tror på kolektiv bevisthed det da lidt latterligt at skrive)

Og hvis jeg med overstående 3 punkter gør mig til talsmænd for heksejagt- så du sku det dumhed der driver værket- heksejagten-
Hvis du ikke er interesseret debat hvorfor så skrive-
Mvh ham den sjove
PS: hvorfor springer du sådan rundt- at skrive citater og forsøge at tilkendegive argumentation for en ellers meget interessant emne, som hvordan folk opfatter grundloven- er sku da ikke heksejagt og desuden har jeg hvis aldrig skrevet at der forgåk noget ulovligt i nogen foreninger- for så var de jo, sjovt nok blevet lukket og forhindret i at ydre sig offenligt- Så når du er færdig med, at grine så prøv at stav dig igen mine indlæg- istedet for violinspil og perifide kommentare om motiv og hensigt- du ikke aner en skid af. Jeg troede i første omgang, du ret faktisk viste hvad du skrev om- ævæv.
Bare drop at svar- jeg må tydeligvis finde én der kan adskille lovgivning og personlig ståsted lidt bedre- Og fra holde sig lidt fra at komme med steriotype kampråb-
tilføjet af

De får

frataget forældremyndigheden over mindreårige børn -midlertidigt - hvis en læge skønner at der af en eller anden årsag skal gives blodtransfusion....
bare så du ved det.........
tilføjet af

Ja de er!

Muslimer i Danmark er ikke imod et islamisk samfund dvs. et teokratisk styre, men imod et demokratisk samfund, som det vi har i Danmark idag!
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.