3tilføjet af

Spark (nedad) til en pensionist eller syg !!!

Hvad mener I, er det værdigt for et moderne land, at presse de der i forvejen er presset:
Sådan bliver det fremover:
Afdæmpet regulering af overførselsindkomster
Den afdæmpede regulering indebærer, at den nuværende årlige procentvise satsregulering af de omfattede ydelser nedsættes med en fastsat procentsats. Den fastsatte procentsats, der efterfølgende fratrækkes de satsregulerede ydelser, udgør 0,3 pct. for 2016 og 0,4 pct. for 2017. For årene 2018-2023 udgør procentsatsen 0,75 pct.
Den afdæmpede regulering omfatter en række ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om fleksydelse, lov om seniorjob, lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., samt støtteordninger under Ministeriet for Børn og Undervisning og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Folkepensionister, der ikke har så betydelige supplerende indtægter, at pensionstillægget er bortreguleret, vil få fuld kompensation for den ændrede regulering af overførslerne. Kompensationen til folkepensionister sker ved, at den supplerende pensionsydelse friholdes fra den ændrede regulering, og ved at pensionstillægget til folkepensionister forhøjes svarende til den samlede ændring af reguleringen af folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg.
Social- og Integrationsministeriet, den 13. september 2012
tilføjet af

Spark (nedad) til en pensionist eller syg !!!

Vi bør slet ej have noget, der hedder overførselsindkomster! Punktum! Hvorfor i alverden skulle JEG rende rundt og dele ud af min kæmpe formue til de fattige nassere?? Nej, lad dem slide sig op i fysisk nedslidende og ensformige jobs.
Kærlig hilsen Albert Johansen
tilføjet af

Spark (nedad) til en pensionist eller syg !!!

Det er jo blot beregninger af hvor meget overførselsindkomsterne vil stige ud fra at de fremover kun skal stige med pristallet og ikke de almindelige lønstigninger, hvilket er et led i 2020-planen.
Det skæve i det er at folk der ikke kan arbejde ret meget bliver fastholdt på kontanthjælp indtil de er afklaret og kan træde i fleksjob, og det kan tage mange år for den enkelte idet ressourceforløb varer fra 1-5 år og kan gentages for personer under 40.
tilføjet af

Spark (nedad) til en pensionist eller syg !!!

Nej - det er det desværre ikke - det er sådan at folkepension, førtidspension, dagpenge ect bliver reguleret med pristallet MINUS 0,75 % - Da det jo er sandsynligt at inflationen og der med lønninger stiger mere i fremtiden, ja på komme de gamle, syge ect endnu hurtigere bagefter !
Måske får "Sorte Albert" fra Brønshøj ret !
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.