19tilføjet af

Skal Tyrkiet med i EU?

Hermed 5 hurtige grunde til at det ikke må ske:
1. Landet er ikke Europæisk (hverken geografisk, kulturelt eller historisk).
2. Tyrkiet vil – i lighed med Rusland – være en uoverkommelig størrelse at få med i EU. Indflydelsen vil være for stor (tænk bare på Dobbelt-flertalsprincippet) og hertil kommer at de politiske interesser er markant anderledes på centrale områder.
3. Indvandringen til Vesteuropa vil være massiv til stor skade for såvel integration som velfærdssamfund. Der er således en udpræget risiko for at vi må gå samme vej som Tyskland og bevæge os fra velfærdssamfund til forsikringssamfund.
4. EU's grænser vil støde op til lande som Syrien, Iran og Irak hvilket hverken er hensigtsmæssigt eller politisk bærerdygtigt.
5. Vi har haft tyrkere og efterkommere i Danmark siden 1960erne. Alligevel er de stadig blandt de dårligst uddannede og ringest integrerede indvandrere.

Dertil kommer at Tyrkiets optagelse i EU yderligere vil forringe, for ikke at sige umuliggøre, chancerne for at få integreret de mange små tyrkiske parallelsamfund i Danmark.
tilføjet af

Nej, Tyrkiet skal ikke med i EU.

Nej, Tyrkiet skal ikke med i EU.
tilføjet af

To punkter

1: Integration, som er den overordnede overskrift handler om at opsuge og tilpasse minoriteter i samfundet. Indlæg er fejlplacerede, hvis de som her, indeholder spørgsmål, alene med det formål at fortælle hvor dumme og åndssvage tyrkerne (lige i dette tilfælde)er, og hvor lidt de hører til her.
2: Nej Tyrkiet skal ikke med i EU....det er der ingen der skal. EU er masseødelæggelsesvåben.
tilføjet af

hvor ka vi så skrive tyrkere er dumme

???? hvor
tilføjet af

Under

Udenrigspolitik evt. rejseoplevelser. Alt efter indlæggets konkrete indhold.
andre muligheder:
Tab og sorg
Depression
Den perfekte date
Indlægget skal have relation til overskriften.
Hvis ikke man kan finde en passende overskrift, så må man jo forlange at få en rubrik, der hedder "Dumme Mennesker". Hvis den rubrik ikke vinder sympati hos moderatorer og andre debattører, så er det nok fordi, det er dødupassende at skrive så dårligt underbyggede indlæg. Og så bør man klappe i med sine udtalelser til man har noget at have det i.
tilføjet af

For det er

der ingen der skal! EU er masseødelæggelsesvåben!
tilføjet af

jamen lille skat argumentationen gi bøde

Øhh ved ikke om du har fulgt med her siden 19crap da visse § ankom, for at beskytte jødiske mindretal her i danmark. Der forsvandt ihvertfal muligheden for at fremstille synspunkter af bestemt karakter.
Det næste du efterspørg er agumenter- KIG DIG OMKRIG- LYT TIL DEBATTER- og spørg dig selv- er det nu også hele specktra'et af mulige sandheder-
Dertil må jeg nu klappe højt af din pæne måde at kalde folk for idioter- men er det ikke lettere bare at skrive: du en idiot fordi? Eller er tonen ik ren nok?
Desuden behøves der ik lange og alligevel ildehørt argumenter- hvis man kigger på historie nutiden og udviklingen gennerelt. TALER DET FOR SIG SELV-
Og selvfølgeligfe kan jeg ikke vide hvad du lægger i begrebet dum- men umiddelbart tror jeg vi enige om at det handler om:
1) En der kan snydes (klog narer mindre klog).
2) En der taler om noget de ikke har forstand på. (nej det lød dumt)
3) en der handler uhennsigtsmæssigt.(hvor du hvad det)
1 Vi har snydt tyrkerne gennem hele deres historie- lokkede i krig for os og gennerelt brugt dem som buffezone. (dumt af tyrkiet altså tyrkerne)
2 Tyrkerne tale om de har menneskerettigheder og kan være med i EU. De aner tydeligvis ikke hvad menneskerettigheder er.
3 Tyrkerne handler uhænsigt mæssigt ift. egne muslimske venner og alliancer. Når de udlandsborgere - handler de heller ikke hensigtmæssigt - ved ikke at uddanne sig, ikke skaffe arbejde og gøre sig negativt synlige.
Så de er DUMME- selvfølgelig ikke alle sammen. Men som nation og enkelt individ har de sku ikke fået nogen 1 plads.
tilføjet af

Hvad mener du?

Det er nu ikke min hensigt at udstille tyrkerne ( som altså udgør lidt over 70 millioner forskellige personer) som du påstår. Jeg har såmænd selv tyrkiske venner, og kender da også til tyrkere som har klaret sig godt.
MEN: Det hverken kan eller skal være en undskyldning for at vende det blinde øje til det forhold at Tyrkiet i EU vil være en politisk fejltagelse uden historisk sidestykke.
Og lad os da bare holde os til integrations-delen her i denne debat:
1. Indvandring
Jeg har aldrig ment at der har været saglige grunde til at antage at indvandringen fra de nye EU-lande vil være af betydning (eneste udfordring i min optik kan være en indvandring af romaer/sigøjnerne, der ikke ligefrem har de bedste levevilkår i de nuværende lande).
Derfor er jeg også modstander af de hindringer og begrænsninger, som er lagt i vejen for de nye medlemslande ift. arbejdskraftens frie bevægelighed.
Tyrkiet er imidlertid en helt anden historie.
4 millioner tyrkere og efterkommere alene i Vest-Europa fortæller den historie med al tydelighed.
En af de mest benyttede referencer i den nuværende debat om konsekvenserne ved indvandringen fra Tyrkiet efter optagelsen i EU har været at det ”nok ikke bliver så voldsom som antaget da det jo hverken blev tilfældet med Grækenland, Spanien eller Portugal”.
Det er korrekt at indvandringen fra Portugal, Spanien og Grækenland ikke var som mange – ganske udokumenteret – frygtede. MEN:
FOR DET FØRSTE er Tyrkiets befolkning i dag større end Portugal, Grækenland og Spaniens befolkninger tilsammen. FOR DET ANDET havde hverken portugiserne, grækerne eller spanierne, i modsætning til tyrkerne, tradition for at forlade deres respektive hjemlande til fordel for andre vesteuropæiske lande. FOR DET TREDJE havde hverken portugiserne, spanierne eller grækerne de gode og store netværk i de øvrige europæiske lande som tyrkerne har i dag.
Jeg har desværre ikke kunnet finde tal fra 1981 da Grækenland, Spanien (86) og Portugal (86) tiltrådte EF. Jeg har dog fundet nogle tal fra 1999 - altså mere end 18 år efter landene var optaget i fællesskabet og derfor allerede ”burde” have indvandret til andre europæiske lande.
På det tidspunkt var der blot 2132 indvandrere og efterkommere fra Spanien mens både Grækenland og Portugal havde så få borgere og efterkommere i Danmark at de end ikke er opgjort i tabellen fra Danmarks Statistik. Det er dette forhold man derfor skal sammenholde med at over 52.000 personer med tyrkisk oprindelse allerede bor her i dag, til trods de facto indvandrestop siden 1970erne.
Blot for at sætte dette i perspektiv: Fra samme statistiske materiale kan man se at statsborgere fra USA, Island, det tidligere Sovjetunionen, Holland, Thailand, Finland, Filippinerne, Frankrig, Kina, Indien, Italien, Afghanistan, Spanien, Rumænien, Sri Lanka, Marokko og Canada TILSAMMEN udgjorde 50846 borgere i Danmark på daværende tidspunkt.
Enhver sammenligning mellem Tyrkiets optagelse i EU og situationen omkring optagelsen af Spanien, Portugal og Grækenland må derfor, i bedste fald, betegnes som udokumenteret ønsketænkning.
Amerikanske forskere, der har samlet de hidtidige beregninger for hvor mange tyrkere, der forventes at ville forlade Tyrkiet i tilfælde af at landet optages i EU peger i øvrigt på "at den tyrkiske optagelse i EU vil medføre en stor første bølge af tyrkere på mellem 20 til 30 procent af landets unge mænd og kvinder".
Det er bl.a. ovenstående perspektiv vi skal have in mente når vi taler om konsekvenserne ved Tyrkisk optagelse i EU. Men det er blot en af mange grunde til at vi skal finde en alternativ vej for Tyrkiet.

2. Integration i samfundet
I søndagsavisen ( - kulørte sider men til tider både informativ og underholdende) kunne man for nyligt læse at "Årsagen er ikke så meget, at tyrkere får flere børn end danskere; men et stort antal familiesammenføringer med ægtefæller og børn i Tyrkiet.
For stadig blandt 3. generations-tyrkere er 734 af i alt 747 ægteskaber sket ved familiesammenføring med en person, hentet i Tyrkiet. Dvs. kun 13 ægteskaber er indgået uden familiesammenføring.
Dette skal du sammenholde med at de tyrkere og efterkommere vi har i dag bliver kun overgået af somalierne som den gruppe, der er dårligst uddannede og har ringest tilknytning til arbejdsmarkedet.
Intet mindre end 50% af tyrkere og efterkommere i Danmark har ikke afsluttet, og er end ikke er i gang med, en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse (kilde: Undervisningsministeriet, 2003).
At den sociale integration af tyrkere og efterkommere i Danmark heller ikke går i den rigtige, retning trods mange års ophold i Danmark, kan måske illustreres af den undersøgelse CATINÉT Research udførte i juni 2002 blandt indvandrere fra syv oprindelseslande: Det tidligere Jugoslavien, Tyrkiet, Pakistan, Iran, Libanon (eller palæstinensisk oprindelse), Irak og Somalia.
Til spørgsmålet ”Mener du, at det er en god idé eller dårlig idé, at der findes rene muslimske skoler i Danmark?” svarede hele 44% af tyrkerne at det er en god ide med rene muslimske skoler i Danmark mens 14% svarede hverken/eller og 29% sagde at det er en dårlig ide.
For at sætte ovenstående tal lidt i perspektiv kan vi sammenholde ovenstående med besvarelsen fra den jugoslaviske gruppe (bosniakkerne), der endda er kommet meget senere til Danmark end tyrkerne. Her svarede blot 12% at rene muslimske skoler er en god ide mens 62% svarede at det er en dårlig ide.
Hvordan vil du konkret tackle det forhold at den store tyrkiske befolkning får adgang til Vest-Europa, samtidig med at de tyrkiske befolkningsgrupper i Europa allerede er blandt de største, men også mest marginaliserede (ringe uddannelsesniveau, dårlige sprogkundskaber, social isolation mv.), til trods for at de har været en del af vores samfund siden slutningen af 1960erne?!

3. Bærerdygtighed
Dertil kommer at vi er nødsaget til at kigge på bærerdygtigheden i indvandringen.
En tredjedel af eleverne i København er fx allerede i dag to-sprogede. På 10 skoler i København, har flere end 75 pct. af børnene har indvandrerbaggrund. På syv af skolerne er andelen af tosprogede over 80 pct. og en enkelt skole har mere end 90 pct. elever med indvandrerbaggrund. (kilde: Berlingske Tidende 5. august).

Mvh.
Michael
tilføjet af

Kære Mesut

Jeg er naturligvis ked af at skulle gentage mig selv. Men hvis nogen fortæller mig at jorden er flad gentager jeg gerne at den er rund. Hvis nogen fortæller mig at Tyrkiet er Europæisk gentager jeg gerne at under 1/30 af det store asiatiske land har et Europæisk overlap. Det er simpel geografi.
Nu har du givet henvisninger til Ole Bang Nielsens artikler i Berlingske (der i øvrigt også har agiteret helhjertet for Tyrkiet i EU. Dog med mere dybde og alsidighed end min egen avis Politiken, der har ladet deres ensidige Tyrkiet-kampagne få indflydelse på selve vinklingen af nyhedsstoffet. Dybt bekymrende og fagligt invaliderende) men har vist ikke læst artiklen fra Berlingske Tidende torsdag den 7. oktober 2004 hvor han bl.a. skriver:
”Sagen skulle egentlig være simpel nok.
I EU-traktaten hedder det, at »enhver europæisk stat kan ansøge om at blive medlem af Unionen«. Og Tyrkiet er jo ikke noget europæisk land, som vi lærte i geografi-timerne. Kun tre procent af landets areal ligger vest for Bospurus-strædet og dermed i Europa. Resten ligger i Asien, hvor 85 procent af Tyrkiets befolkning også bor.
Altså er Tyrkiet geografisk set ikke noget europæisk land og hører dermed ikke hjemme i Den europæiske Union”.
Mht. Cypern:
Cypern er primært beboet af grækere og efterkommere. Grækerne er en del af EU, og øens tilknytningsforhold er således både historisk, sprogligt, strategisk og kulturelt knyttet til Europa på næsten samme måde som de Kanariske øer er en del af Spanien/EU.
Dertil kommer en sober realpolitisk betragtning: Omkostningerne ved at slække på geografi-kravet er ikke store ift. optagelsen af en Ø-befolkning på ca. 700.000 borgere (hvis ikke jeg husker helt galt). Omvendt overlever Unionen ikke optagelsen af et stort Asiatisk land som Tyrkiet med forventet 85 millioner indbyggere ved optagelsestidspunktet om 8 - 10 år.
Hvilken tilknytning (hvis vi da lige ser bort fra krig, folkedrabet på armenierne, besættelse af Cypern og indvandring til Europa) har Tyrkiet i øvrigt, der kan sidestilles med grækernes?
Hvad er det for en fælles historie, kultur og værdigrundlag du finder at en dansker, belgier eller finne deler med Tyrkiet?
Skal jeg forstå din besvarelse således at du mener at Tyrkiet skal med i EU og unionen dermed ikke længere er et europæisk projekt?
Og endelig: Hvad gør Tyrkiet mere Europæisk end fx Algeriet og Marokko?!
tilføjet af

Vi er ikke dumme!!

Hej jeg vil gerne klage over de fleste indlæg i denne debat..det er simpelthen alt alt for genraliserende!! Jeg er halv dansker halv tyrker..Vi er ikke dumme!!Faktisk er der nye statistikker der viser at de tyrkiske piger er klogere end danskerne eller mere præcist de udlændingene tager flere længere vidergående uddannelser end de fleste danskere..Jeg bliver så sur når jeg hører sådan noget integrationen går ikke kun en vej!!Man skal møde hinanden på halvejen!!det er noget være lort der bliver fyrt af!!I er jo ikke rigtig saglige..alle de oplysninger i har stammer fra medierne..og dem der tror på alt hvad der kommer ud af medierne er DUMME!!jeg vil heller ikke have Tyrkiet i EU, men det er fordi at jeg ved Tyrkiet kan selv!!Der skal samarbejdes med andre end EU!
Det er sådan nogle som jer der gør at at udlændinge bliver psykologisk nedbrudt og ikke bliver til gavn for samfundet!!I skulle skamme jer!!Min dag er ødelagt efter at have set jeres indlæg..ikke kun min dag men 60.000 andre udlændinge s dage bliver også ødelagt pga. sådan nogle som jer..
tilføjet af

?????????????????????????????????????

Hvad laver dette indlæg i denne tråd??
tilføjet af

Tyrkere er ikke dumme

Kære ven
Du har desværre misforstået budskabet. Tyrkere er ikke dumme - på ingen måde.
Tyrkiet skal ikke med i EU fordi det ikke er bæredygtigt. Ganske enkelt.

Det skulle også gerne fremgå klart af mit oprindelige fra sidste år (jf. nednfor).
Mvh.
Michael

--------------------------

Dansk Folkeparti (DF) startede i april måned en usmagelig skræmmekampagne mod tyrkisk medlemskab af Unionen. Partiet tordnede mod udsigten til at optage hen imod 70 millioner tyrkiske muslimer i EU og da partiets holdning til udlændinge i al almindelighed, og muslimer i særdeleshed, er kendt for de fleste, blev kampagnen mødt med let skuldertræk og et skævt smil.
Kampagnen var nok hvad vi alle kunne forvente fra DF og der er vel ingen skade i at det nationalromantiske parti slår sig lidt på brystet i forbindelse med et EU-valg. Eller hvad?
DFs kampagne har imidlertid gjort større skade end partiet nok selv aner. Vi er nemlig mange, der ikke ønske at blive sat i forbindelse med DF og resultatet blev derfor - forudsigeligt nok! - at forskere, journalister og lederskribenter hurtigt valgte at tie eller ukritisk indtage det modsatte synspunkt.
Kampagnen blev således startskuddet til en besynderlig debat i aviser og tv hvor meningsdannere, på tværs af partier og ideologier, har forsøgt at gøre tyrkisk medlemskab til en vigtig forudsætning for EU-projektet.
Som varm tilhænger af EU-projektet har det været forstemmende, at opleve, at kun nationalromantikerne i Dansk Folkeparti arbejder aktivt for at undgå Tyrkisk medlemskab af Unionen til trods for at over 52 procent af befolkningen ikke ønsker Tyrkiet i EU (kun 38 procent støtter det tyrkiske kandidatur!). Ikke just de bedste forudsætninger for at ændre den gængse danske opfattelse af EU som et elitært og ufolkeligt projekt!
Befolkningens skepsis går på tværs af partierne og en undersøgelse, foretaget for UgebrevetA4, viser at denne holdning fx også afspejles blandt Det Radikale Venstres vælgere, der ellers traditionelt bryster sig af at være Folketingets mest EU-entusiastiske. En dugfrisk undersøgelse foretaget for DR bekræfter dette billede og viser desuden at denne skepsis også er dybt rodfæstet blandt venstrefløjens vælgere.
Men betyder det at vi (altså de 52%) er politisk kortsluttet og dyrker fremmedfjendske holdninger? Naturligvis ikke. Jeg betragter stadig det multikulturelle samfund som et gode for Danmark, og ser fx meget gerne det muslimske Bosnien optaget i EU i nær fremtid.
Men hvis vi ønsker et levedygtigt EU er det imidlertid tvingende nødvendigt at diskutere bæredygtighed ift. hvor mange medlemmer, der kan optages, samt hvor EU´s geografiske grænser skal trækkes. Den kan være en svær og ubehagelig diskussion men den bør under ingen omstændigheder udskydes længere...
Spørgsmålet er derfor hvorfor vores politikere fra det yderste venstre til partiet Venstre kollektivt er gået i baglås når talen falder på Tyrkiet? Skyldes dette at Dansk Folkeparti kampagne mod tyrkisk medlemskab af Unionen?
Er vi herved tilbage ved den klassiske problematik om at Tyrkiet er et muslimsk land og at mange politikere derfor frygter at blive stemplet som "anti-muslimske" hvis der argumenteres mod medlemsskabet? Noget kunne desværre tyde på det. Flere politikere, der således taler varmt for tyrkisk medlemskab af EU har således ligeså (in-)konsekvent afvist enhver tanke om at lukke Rusland ind i Unionen.
Det er mildt sagt bekymrende at ingen ansvarlige politikere under debatten har haft tilstrækkeligt mod til at udskifte skåltalerne med en levende, og fordomsfri, debat om de alvorlige konsekvenser som et tyrkisk medlemskab (uanset om landet optages om 5, 10 eller 20 år!) vil få for Danmarks velfærdssamfund og EU som politisk institution:
Er det fx realistisk at tro på et politisk beslutningsdygtigt EU med et Tyrkiet, der allerede i dag har flere indbyggere end Grækenland, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Letland, Litauen, Slovenien, Østrig, Slovakiet, Cypern, Irland og Belgien TILSAMMEN?!
Forfatningens Dobbelt-flertalsprincip, betyder eksempelvis at Tyskland og Tyrkiet (hvoraf tyrkere og efterkommere i dag udgør mere end 2% af den samlede befolkning) alene kan blokere i EU. Dette vil naturligvis betyde et kollaps af de politiske beslutningsprocesser.
Og hvad vil det betyde for indvandringen, ghetto-problemerne og integrationsindsatsen at Tyrkiet optages i en Europæisk Union, der herefter vil grænse op til lande som Syrien, Iran og Irak?
I dag udgør udlændinge og efterkommere under 10 % af den samlede danske befolkning mens samme gruppe ulykkeligvis udgør hele tre ud af fire familier med begge forældre på bistandshjælp.
Indenrigsministeriet seneste prognose peger på at antallet af indvandrere og efterkommere i de kommende 20 år vil blive næsten fordoblet.
Indvandrere og efterkommere med oprindelse i mindre udviklede tredjelande, som eksempelvis Tyrkiet, vil allerede under nuværende forudsætninger, udgøre mere end halvdelen af alle indvandrere og efterkommere i 2021.
Endeligt viser tal fra1999 at 72 pct. af 25-66-årige indvandrere og efterkommere fra tredjelande var således på indkomstoverførsler i løbet af 1999 mod 42 pct. af danskerne.
Hvis EU-projektet skal lykkes er vi alle forpligtet til at tale bæredygtighed; også når det går ondt og bliver ubehageligt!
Personligt at jeg tilhænger af "en tredje vej" hvor lande som eksempelvis Rusland og Tyrkiet kan indgå i et tæt partnerskab med EU uden eksempelvis at være omfattet af arbejdskraftens fri bevægelighed.
Jeg er dog altid åben for nye ideer...!
I håb om en spændende og fordomsfri debat!

Mange hilsener
Michael Hansen
tilføjet af

SNAK ORDENLIG !!

Tyrker er ikke dumme . Hva er dansker så jeg har sq selv en bror som er halv dansker alle er mennesker bare de er gode inden i !!
Det skriver man ikke ok så hvor skriver man "EyeOfPrejustice Ha doq lidt resqekt eller er du respekt løs "
Hvis vi er dumme hva er du såå ??!!
Hvis du skal lege sjov så find et anden side det er squ da resictik stop racisme så danmark bliver et rigtig godt land hvor man ka leve i !!
tilføjet af

LÆS !

VI KAN SKRIVE DET LIGE OPPE I PANDEN PÅ DIG KÆRE VEN
tilføjet af

nej!

nej tyrkeit skal ikke med det kommer til at skade danmark
tilføjet af

de skal da med det er 100%

de skal da helt klart med der er 3% procent over hele den tyrkiske befolkning der går med tørklæde så det er meget meget lidt og de skal med. vi danskere rejser jo til tyrkiet og så'n nogle ting så selvfølgelig skal de med intet at diskutere og vær sød at snakke ordenligt i snakker som små børn😕
tilføjet af

tyrkerne er flinke

tyrkerne er flinke og de vil jo beskytte europa hvis de der arabiske lande vil lave angreb på os europaere så tyrkiet skal klart med og det er et fedt land har i prøvet vand landene i tyrkiet coool🙂
tilføjet af

Grotesk

En virkelig snæversynet tilgang til sagen hvor du ikke fokusere på de positive
ting de har udrettet for dette ubetydelige stykke land
men pyt med det. Om 40-50år vil dette land forkyndes til et OsmanaRige
Også bliver DU den fremmede i dette land
Længe Leve MilitærStyre
Vær Hilset
tilføjet af

Behøve ikke

Tyrkiet skal være med i EU, men EU er dobbelmorsals med sine politik overfor Tyrkiet, EU landene bruger Tyrkiet's optaelse i inderigspolitik, og EU har vist sig at EU er en kristentklub (kun for kristner) Jeg tror Tyrkiet har ikke brug for EU hvis regeringen fortsatte med sin økonomiske og socile udvikling og især den udenrigspolitik.
tilføjet af

DK har skade nok

Jesper Danmark har skadet i forvejen vi har jo Pia kjærsgaard i DK som stor skade for Danmark. Så Tyrkiet kan ikke skade mere end Danskfolkefacistpige.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.