21tilføjet af

om demokrati-zionsme

Enten reformerer demokratiet zionismen
eller osse
reformerer zionismen demokratiet
?
enten gør demokratiet op med rascisme, nazisme, apartheit, zionisme . .
eller osse gør rascisme, nazisme, apartheit, zionisme op med demokratiet
[s][l][s]
tilføjet af

Du glemmer vist....

...at du selv skal gøre op med IDIOTISME først, den er nemlig drivkraften i idomer som det du skriver her.....
tilføjet af

Ja.

Det er sku meget godt med lidt ordkløveri, men når alt kommer til alt, er det lille Israel ikke større end Jylland, men de bliver omtalt som om de besad 90 % af hele den Arabiske verden, og at der var 5 Mia Israeler på planeten, og ikke 6 mill, det er noget ude af dimensioner, gad vide hvad Araberne, ville rase over, hvis ikke de havde Israel, det kunne være skønt, hvis der kom demokrati, til hele verden, og ingen rasisme, og vi alle, levede lykkeligt sammen, i mindst 100 år, men det bliver vist i en anden roman.
tilføjet af

Nazisme hånd-i-hånd med Zionisme...?

Ha ha ha... Den var sgu god.
Gad vide hvor du oplever alle de ting ????
tilføjet af

er det sandt at man skal have en jødisk mor

for at kunne blive zionist?
tilføjet af

kulturpropagandismen ?

Forherligelsen af zionismen relaterer jo til det omfattende sociokulturelle traume fra slutningen af anden verdens krig og forheligelsen og den . . påtvungne nærmest ubetingede sympati for alle jøder ; og de samfundsmæssige traumhændelser som jøderne relaterer jo til, ved at jøder faktisk har været udsat for undertrykkelse og diskrimination i deres civilstatus . . (især før den franske revolution . . )
At disse kulturelle tendenser så manifesterer en så omfattende automatisk empati og medfører at der ikke rettes den relevante kritik og krav om reformation af den socialpolitiske og poltitiserede militaristike zionisme; der er kolonialistisk og specifikt undertrykkende . . og der faktisk tilsidesætter de love der også sikrer jøder imod forfølgelse . .
Det kan jo kun lade sig gøre ved at erkende de grusomme fakta som er kommet frem i mange mange rapporter om zionismens gerninger og så længe de måske meget intelligente og måske knap så alment socialt begavede chefredaktører vælger at fortie disse kendsgerninger så kommer der jo ikke en almen viden om de apartheitagtige tendenser som zionsimen betjener sig ret uhensigtsmæssigt af . .

Idiomer . . og demokrati ???
enten gør demokratiet op med rascisme, nazisme, apartheit, zionisme . .
eller osse gør rascisme, nazisme, apartheit, zionisme op med demokratiet
[l][s][l]
tilføjet af

Godt ord igen

enten gør demokratiet op med rascisme, nazisme, apartheit, zionisme . .
eller osse gør rascisme, nazisme, apartheit, zionisme op med demokratiet [s][l][s]
Forestil dig en hverdag uden irrelevante fordomme❓uden urealistiske fjendebilleder❓. . ville arbejdet glide lettere fra hånden så´? Ville der begåes færrer fejltagelser; mindre chancer for forurening og foragt for andre medmenesker ..❓
Problemet er ikke at man som menneske med en nogenlunde almen intelligens godt kan lide at få historier fortalt
problemet er af og til nogen tror mere på myter end kendsgerninger . . . og konsekvenser/etablering af myter/propaganda er typisk for ideologier rascisme, nazisme, apartheit, zionisme . .

Politikere som vil have deres budskab frem gør sig umage; selvom det måske dybest set mest er deres kernevælgeres interesser de som politikere varetager snarere end almenhedens almene sociale tryghed . . .

Og det er altså et af de store problemer ved voksne menneskers demokrati: ubevidst eller traditionel nepotisme

enten gør demokratiet op med rascisme, nazisme, apartheit, zionisme . . ?? eller osse gør rascisme, nazisme, apartheit, zionisme op med demokratiet ??
tilføjet af

sidebyside steps by steps . .

Borgerrettighedsmæssigt er der ikke den store forskel.
Flyttede nazister ikke ind i jøders hjem. .
tilføjet af

jo...

det har jeg lært i skolen. Den går IKKE hvis det er faderen der er jøde, så kan man ikke blive Zionist - ganske umuligt.🙂
tilføjet af

ordsprog & zionistiske talemåder ?

Måske kan man redegøre for en politisk ideologi´s grad af kultursociologisk relevans ved at fokusere på hvilke almene ordsprog dens aktivister bruger i deres debat og argumentation i øvrigt❓
Og sammenholde disse data med denne ideologi´s faktiske stillingtagen til den internationale verdslige lovgivning og politik vedrørende fred og sikkerhed fx. ?
Enten reformerer demokratiet zionismen
eller osse
reformerer zionismen demokratiet
?
enten gør demokratiet op med rascisme, nazisme, apartheit, zionisme . .
eller osse gør rascisme, nazisme, apartheit, zionisme op med demokratiet
[s][l][s]
* Nogle vil måske undre sig; og mene ; Hvad har ordsprog med politik at gøre❓
Politik handler jo om at have et samfund og ordsprog er også en repræsentativ vidensbase om humanisme, kultur, sociologi og dermed har ordsprog en relevans til politik . .
tilføjet af

Øh ja....

Begge ideologier er racistiske.
tilføjet af

er rascisme dumt ?

er rascisme et bevis på at rascisten er så lavtbegavet at hun/han ikke forstår principperne i almemmenenskelighed og humanisme❓
Rascismen, zionismen og . . nazismen gør politisk og ideologisk op med ligestilling!
Hvorfor zionismen er så grådig og farlig når jøder eller ka være så underholdende, intelligente . . hvordan kan en jødisk- . . zionistiskkristen politik så være så asocial og så lavt socialt intelligent❓
Men nazister og fascister samt rascister har jo også deres underholdende typer !
Er det fordi ikkezionister og ikkejøder egentligt ikke forventer at zionister og jøder eksternt er sociale og lovlydige❓(altså de der antisemitiske fordomme og myter som ligger til grund for en indirekte diskrimination?)
Så de indirekte negative forventninger traumatiserer zionisterne❓som så har deres apartheit, bosættelser, besættelse og militærregime og tilsidesættelse af FN beslutninger❓
Men enten gør demokratiet op med rascisme, zionisme, nazisme, fascisme . .
eller så gør rascisme, zionisme . . op med demokratiet.
Så enten har vi midlertidigt demokrati og er på vej mod en zionistisk/diskriminativ styreform
eller så har vi demokrati og en indirekte zionsitisk styreform der er på kollisionskurs med demokratiet . . ❓
zionismen, fascismen og nazismen samt kommunismen startede omtrent samtidigt i europa ; fælleskarakteristik er fx at de blev meget store og omfangsrige samfundsaktive politiske ideologier indenfor små 15 år . .
Rascisme via politiske handelsrettigheder blev jo grovest etableret ved slaveriet . . og de mange forfærdelige forbrydelser som blev begået ; hvide skulle helst ingen da behandle sådan ?
Grundlæggende handler det om vilje til etik, på en måde er hvide mennesker langt mere primitive end man umiddelbart kan synes er normalt❓
Hvem ville da kunne påstå at folkestyre og altså demokrati og ressourcer skulle kunne medføre global forurening❓
Men måske er vi bare generelt lavtbegavede og foretrækker naivt og dumt selvcentrerede skruppelløse charmerende liberale psykopater der farer i flint over små fejl mens de dækker over deres egne kolosale brølere ved at lefle med skattelettelser . . . mens de samme sociale problemer som arbejdsløshed & druk generation efter generation i demokratierne hærger hjem og lykke
Måske er det ikke bare rascisme (dumhed) måske er det noget etnografisk adfærdsmæssigt betinget som trigger . . . dumhed . .
Det bedste forsvar er en god samvittighed . .
tilføjet af

klassisk problemstilling

uret vs retfærd
og hvad der antages at være retfærdighed afhænger jo af normer og prioriteringer; hvilke værdier og betydeningsfuldhed man tillægger givne fænomener
mens religiøse pålægges visse forpligtelser som fx næstekærlighed, faste . . forpligtelser man som sådan ikke kan argumentere imod; fordi disse forpligtelser er . dekreter fra allerhøjeste sted
så er det anderledes med de politiske og fiolosofiske ideologier
en politisk ideologi har som udgangspunkt et sæt af forventninger om en bedre verden og en bedre tilværelse for de politisk engagerede
en filosofisk ideologi har visse indikationer og bevisførelser for hvordan forholdene hænger sammen og de typiske konsekvenser af dette
grundlæggende tilsigter de religiøse pligter vel almen social tryghed ; hvorved man måske så kan udlede og føre bevis for at de religiøse pligter generelt er hensigtsmæssige og har universel gyldighed
de politiske ideologier har som sådan ikke pligtmæssige krav om faste, bøn og almen næstekærlighed
de filosofiske ideologier tilsigter mere at belyse ikke alment implementeret grundliggende viden og kompetencer

sociologiske konceptuelt er det måske intellektulet for meget for mennesker at skulle forholde sig til både religiøsitet, politik og filosofi
og det er måske derfor at den scociologiske udvikling som sidegevindster har haft våbenproduktion, arbejdsløshed, forurening . . og diskriminative politiske partier og ideologier❓
Men vi kan jo næppe fravælge hverken religiøsitet, politik eller filosofi fx, så kulturelt må der være kvalitetsstandarder som fx i diverse lovgivninger; men det er jo netop disse love som politiske ideologier som zionismen, rascsimen, nazismen, fascismen ikke magter at mestre, måske fordi det fordrer fravalg af diskrimination og disse gruppers eksistentialistisk grundlag er baseret på diskrimination ??
Når så man kan indikere at disse zionismens, fascismens, rascsimens og nazismens ideologier så at sige er funderet på falske forudsætninger . . medfører det en konklusion om et sociaologisk falskhedens flow . . hvilket indikerer en samfundsnedbrydende faktualitet - hvilket er uhensigtsmæssigt !

Enten reformerer demokratiet zionismen
eller osse
reformerer zionismen demokratiet
?
enten gør demokratiet op med rascisme, nazisme, apartheit, zionisme . .
eller osse gør rascisme, nazisme, apartheit, zionisme op med demokratiet
[s][l][s]
tilføjet af

Herrefedefolk

De er da enige om at der findes et herrefolk. De er bare uenige om, hvem herrefolket så er.
tilføjet af

Og hvordan oplever du forskellen?

må vi høre?
tilføjet af

Antisemtisme og islamisme?

tilføjet af

enighed om menneskerettigheder

for at forbigå fordomme og fobier; så er der vel generelt enighed om et ordinært retssamfund, med menneskerettigheder borgerrettigheder; hvilket også en institution som zionismen burde mestre, idet den jo har både store flotte etiske bevæggrunde, og politiske ambitioner; ambitioner hvis kolonialistiske tiltag ikke synes at harmonere med et verdsligt samfund . .
Og som du måske fokuserer på at udtrykke, en afstandtagen til en størrer gruppe personer med et´fælles karakteristika, ud over måske tusindvis af andre sociale, politiske og andre karakteristika, hvor denne persongruppes personer individuelt adskiller sig fra hinandens idealer og sociale ambitioner, måske gruppen af personer med religiøs tilknytning til islam og islamisk kultur,
sådan har man også førhen søgt at se sociologiske perspektiver og konklusioner via personers religiøse tilhørsforhold; desudagtet at, det for de færreste er sådan, at det religiøs er det essentielle i deres liv og skæbne samt prioritering.
Som kristne og vesten europa og usa . . har og er der flere politiske tendenser og andre ideologiske institutioner, som medlemmer af diverse kristne meningheder forholder sig til, sådan har vel også personer med anden religiøs status end grundlæggende kristen, også forskellige politiske og sociale prioriteringer; samt ihenhold til fx menneskerettighederne ret til at have meninger! Uanset om man har den ene, anden eller femogfyrretyvende politike og eller religiøse tilknytning; så har man grundlæggende lov til det; omend inden for fx strafferetslovgivning . .
Pt er der da både nazistiske og nihilistiske partier/foreninger her i landet ! Samt en masse andre. . vi er ikke mere forskellige eller mere ens end andre mennesker ! (har man prøvet et hul(har man prøvet dem alle))) Men går jøder ind for kriminel kolonialisme i kommuner, egne . .så er det ikke som sådan kolonialistiske jøder man retsforfølger; det er kolonialister som er jøder(og i henhold til den verdslige lovgivning er en tiltalts religiøse status som sådan underordnet)) hvorfor retsopgør med kolonialismen ikke er en antisemitisk jødeforfølgende handling !

Zionismens tendens til kolonialisme(fx pt i den del af Palæstina som FN tildelte palæstinenserne) en kriminel tendens og harmonerer ikke specielt fint med tesen om demokrati . . men på den anden siden uden vesten bondefanget til aktiv og passiv accept af zionistisk kolonialisme; var der næppe nogen åbenlys zionistisk kolonialisme.
Hvorvidt en håndhævelse af forbudet mod zionistisk kolonialisme vil antages at være en ny og udemokratisk antisemitisk politik ved man kke❓

Men zionismen er en spændende ideologi omend hverken diverse efterretningstjenester har nogen link om det på deres sider eller nogen tilbundsgående beskrivelse af organisationen(endskønt den jo mesterer at have en aktiv kolonialistisk demokratisk politik og dermed en stærk afstandtagen til et internationalt retssamfunds grundlæggende regler til fordel for flest muliges velfærd, fred, sikkerhed og tryghed.
Man må jo formode at fx pårørende og bekendte til ofrene for kolonialisme ano 2009 oplever fx en vis social utryghed . . og engagerede i humanisme og almenvenlige humanistiske internationale organisationer med mange mange tusind engagerede også oplever en eventuel utyghed som følge af en verdensorden hvor kolonialisme er et aktivt problem
Men problemet er vel grundlæggende at enten regerer en zionistisk lovgivning; med kolonialisme eller osse regerer en verdslig demokratisk lovgivning❓med de udfordringer, potentialer og konsekvenser det nu kan have ...
tilføjet af

demokrati vs zionisme enfoldighed-ensporethed

Der er flere sider og andre formuleringer af den problemstilling og sådan noget fx http://www.israeli-occupation.org/
Enten reformerer demokratiet zionismen eller så reformerer zionismen demokratiet !
tilføjet af

og grundlagene (ps)

Demokrati i en ordinær karakter er noget med legal politisk frihed, lighed og broderskab baseret på drøftelse og vedtagelser af forordninger, love, regler og hensigtserklæringer; disse demokratiets produkter udgør så en del af den sociologiske aktive kulturreference; og når en del repræsentanter for diverse samfund i FN har vedtaget og erklæret sig enige i en masse love og regler (hvoraf den zionistiske sociologi tilsidesætter / eller har tilsidesat en del af disse regler; så er der en modsætning imellem zionismen og demokratiet)

At demokratiske repræsentanter på foranledning af sympati for den ikke nærmere definerede jødiske religion og religiøse kultursociologi ikke også magter at forholde sig objektivt til de eventuelle forbrydelser som zionismen medfører er også en modsætning mellem det at demokratiet skal rumme debat og objektiv parlamentarisme samt jo retsetik og dermed respekt og implementering af vedtagne regler . . . )
Dermed er der potentielt en afdemokratiseringsproces demokratiet og zionismen imellem ! ?
Nu aner man officielt og kulturelt ikke så meget om zionismens metoder fordi der vist pt er ekstra ekstremt få zionistiske afhoppere, men en kendsgerning eller lidt flere er der dog !
fx de mange spørgsmål og svar
Hvad er det for virkemidler der medfører at man officielt svigter de retsetiske princcipper der er vedtaget i demokratiet og FN❓Hvordan kan zionismen have modtaget omkring tusindvis af i FN regi og via internationalt diplomati og socialpolitisk samarbejde, modtage pålæg og opfordringer til jødestaten/zionismen om at respektere simple sociale regler vedrørende menneskerettigheder og sådan noget - uden at disse menneskerettigheder og det andet er blevet efterfulgt og efterlevet❓
Det menneskesyn, den filosofi vedrørende medmennesker som i zionisme; i årene 1897-2009 inkluderer også tilsidesættelse af visse human etiske referencer . . .
Problemet er også; kan man støtte en´slags tyrani og undertrykkelse kan man principielt støtte en anden´også; kan man støtte zionismens undertrykkelse - kan man principielt via en relevant motivation også støtte den nazistiske undertrykkelse ! den rascistiske undertrykkelse ! den kapitalistiske undertrykkelse ! samt den eventuelle konsekvens at en´undertrykkelse innoverer & fx motiverer andre til anden undertrykkelse; somfx nazistisk, fascistisk . .
Hvorfor så diplomater og politikere i årene 1897-2009 har været så bange allemsammen for at stoppe de illegale sider af zionismen vides pt ikke heller !

Men en ideologi hvad enten den zom zionismen er religiøst relateret samt politisk relateret eller bare mere ordinært en af delene, en sådan ideologi der virker ved ulovligheder, tyrani, undertrykkelse og vold . . kan den være af det gode; for almenvellet❓(statistisk set?)
Enten reformerer demokratiet zionismen
eller osse
reformerer zionismen demokratiet
?
enten gør demokratiet retsetisk, vidensdelende og sociologisk op med rascisme, nazisme, apartheit, zionisme . .
eller osse gør rascisme, nazisme, apartheit, zionisme op med demokratiet.
Før i tiden(og som nu!); i demokratisk konteks var det vist god skik at folket debatterede uden at lobbyer og interesseorganisationer blandede sig og ensporede vidensdelingen . . .
Zionistiske organisationer i usa har vist kunnet standse debat og vidensdeling; men hvis zionismen ikke tåler og zionismen ikke accepterer kritik(kritik betyder objektive oplysninger); er zionismen så ikke også totalitær ?
og hvis vesten som har profileret sig af sit venskab for jøderne anerkender og accepterer en i sociologisk konteks jødisk totalitarisme i det offentlige rum indikerer det jo en kvart mental konvertering til judaismen via zionismen og den sociopolitiske status den har ??
Og hvor placerer det så den i vesten implemeterede 1900 årige kristne kulturtradition og kristne kultursociologi❓

Vil du svigte menneskerettighedserklæringens principper❓vil du???? for zionismens potentielle totalitære skyld❓skal debat og kritik(kritik betyder objektive oplysninger) forstumme som af og til når man har dårlig samvittighed❓Skal det være en del af grundlaget for zionismens illegalt orienterede fremgang og succes❓
Det er meget filosofisk,
og at affærdige andres rettigheder med fordomsfuldhed og loyalitet med en potentiel forbryderisk politisk og religiøst orienteret idologi i den totalitære fase synes altså lidt dumt.
Desuden er det svært for de civile i et potentielt totalitært præget zionistisk regi for de fleste er vel mere eller mindre dybt kompromitterede via deres udførte pligter . .❓
At FN tillader sig i 1948 at fremkomme med en vedtagelse af en delingsplan er en´kendsgerning, at forholdene er som nu er en noget andet situation end den i FN regi vedtagne fordeling..
(men principielt kunne FN via den fungerende motivation have støttet etableringen af nazistiske, fascistiske, rascistiske . . "stater") også iogmed at FN har erklæret sig selv retsetisk immumitet
- hvilket er forkert ! FN bør kunne sagsøges som ethvert andet institutionelt etablisement.
gooo jul
og et etisk rigtigt godt, lykkebringende og glædeligt nytår ! 😃[l]
tilføjet af

zionismen gør op med demokratiet

hvorfor efterleve demokratiske fn resolutioner når man organisatorisk zionistisk og zionistisk politiske kan og vil lade være❓
(måske for etikkens skyld?)
en fjerdedel eller en femtedel af usa´s ulandsbistand er i nogle år blevet tildelt❓ionismen og usa er jo ikke så nærig så det er mange penge : hvornår mon disse penges anvendelse medfører at zionisterne har en jævn forståelse for menneskerettighedspricipperne og etisk at acceptere disse socialpolitiske meneskerettighedsprincipper ?
Hvordan mon de tyske jøders nutidige situation ville se ud; hvis nazismen havde været mere som zionismen❓og hvis nazismen(en nazisme med mere lighed med zionismen; i et borgerrettighedsmæssigt hensyn) som zionismen var blevet mere politisk accepteret ?
Fordi begge ideologier har undertrykkende karakteristika og organisatorisk undertrykker og diskriminerer på baggrund af religion, race og ??? sådan noget; har disse ideologier fælles karakteristika og kunne måske hvis de havde enedes om nogle forhold; have været søsterorganisationer !
Og apartheitstaten !
Hvad er det i den europide kultur der medfører at nazisme, fascisme, rascisme, zionisme fordi det er hvide mænd og kvider som står bag og frem i disse organisationers partier og organisationer; at disse anerkendes og fungerer ! ?
Hvilke forhold omkring mennesket og dets eksistentalisme i en sociologisk konteks er det som medfører denne accept og implemetering af systematisk uretfærdighed baseret på en eller flere emner inden for social status ❓og disse organisationers succes❓
er det fravalg af etik eller uforståenhed om etik og social logik ?
Det er jo ikke de enkelte mennesker og borgere uanset om de er rascister, fascister, zionister, nazister som er ultimativt asociale, nedrige og gale; det er en social proces der manifesterer en kollektiv fremfærd med uretfærdighedsprincipper; med kollektiv vilje til at diskriminere og udøve et tyrani en undertrykkelse en forskelsbehandling; er rascisterne, zionisterne, fascisterne og nazisterne bare i sådanne tilfælde ofre for gruppepres og dets konsekvenser❓
Det er meget farligt at der så findes fx abc&def våben . . og det er trist at vi som human sociologi med store potentialer og stor diversitet ikke kan enes om at have forståelse for og praktisere etik. Når vi så let kan blive ofre for enten os selv eller andre . . for så kan vi finde fælles styrke hvis vi erkender og forholder os til vores sociologiske svaghed vedrørende forskelsbehandling; i sær i et samfundssystem som er så kompleks er det vel ekstremt vigtig at alting fungerer, fordi så meget er afhængigt af så meget andet . . . og hvis alt der skal til er accept af ordinære retfærdighedsprincipper . . af etik så er det da ikke så svært❓Hvis vi som mennesker kunne få et godt etisk flow i sociologisk konteks; kunne vi hindre og forebygge de farlige forhold i ideologier som rascisme, zionisme, fascisme og nazisme !
tilføjet af

demokrati vs ? ZIONISME . nazisme . . . .

I cirka 2000 år har der været kristne menigheder i de Palæstinensiske Territorier, palæstoinensere har været kristne i deres fædreland, så længe har kristendommen ekspanderet men kan det vare ved, vil kristendommen ikke forfalde når kristne søstre og brødremenigheder forstår hvordan det går de kristne i de Palæstinensiske Territorier ?
Det kan have en indflydelse på kristendommens kulturelle konsoliditet hvis den må vige for zionismens rædselsvælde.
'Så mon ikke det er sådan, at enten gør demokratiet op med zionismen eller også gør zionismen op med demokratiet ?
tilføjet af

Fåmandsvælde

med kulturberige idioti igennem flere generationer . . absurd røverhistorie . .
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.