47tilføjet af

Nu Stopper Legen...!!!!!!!

Nu skal det frem, er fandme træt af den selvglade egoistiske debat om rygning.
DER er ingen som dør af passiv rygning..ved ikke hvilken idiot der har været dum nok til påstå det.
ALtså er det direkte chikane at indføre rygeforbud for os stakkels rygere.
Puls løs allevegne kære med-rygere hold op med tage hensyn du får ingen tak alligevel.
tilføjet af

Du skader ryge-sagen

Det er præcis lige så destruktivt at provokere som ryger, som det er at være hysterisk fanatisk ikke-ryger.
Begge dele frastøder størstedelen af befolkningen.
Men forhenværende rygere er faktisk de aller værste.
Ingen tvivl om, at disse burde i tvangspsykiatrisk behandling, så de ikke bliver alt for hellige, efter at have droppet tobakken.
Men tolerence fra både rygere, og ikke rygere er nok det bedste kompromis, der kan opnås. Det modsatte bliver en skyttegravskrig uden vindere, men udelukkende med tabere.
tilføjet af

Ryg og vær glad!

Jeg gider snart heller ikke høre mere om rygeforbud.
Hvor ville staten få de penge hjem igen, som de mister, hvis ingen danskere røg?
Vi betaler selv, i overpris, for vores "last".
Jeg ville helt sikkert være én af de første, der fik en bøde, for at ryge på et offentligt sted.
Fandme om jeg vil have regeringen til at diktere mit liv og mine lyster/laster.
tilføjet af

Der er en duft...

Muligt, men det er vist ikke så meget dødsrisikoen, som at det stinker ad H til.
Hvordan mon reaktionen vil være, hvis jeg involverede andre i min lille last, nemlig spisning og snifning af gammel ost. Altså ikke sådan en almindelig en, men en rigtig brun Gamle Oles tipoldefar. Det må jeg vel også kunne uden nogen føler sig forulempet. Det ender vel med, at det er i orden at prutte og bøvse når man står i S-togskupéen.
tilføjet af

hvor dum kan man være?

Hvor er du dog latterligt at høre på..! Idiot!
tilføjet af

Tag et kraftigt sug

Så skal du holde vejret i 80 sekunder. hvis du stadigvæk lever
efter 5 minutter, så er passiv rygning ganske ufarlig.
tilføjet af

Hmmmm

Selvglad egoist? Ja, du siger det jo selv.
tilføjet af

Ryg ad helvede til...

Så slipper vi andre billigere i skat. Og endelig rigeligt, så bliver dit lungecancersygdomsforløb kortere, og dermed igen billigere for os andre skatteydere.
tilføjet af

Christ!

Det er skam fint du har holdninger - men kan alligevel ikke lade være med at sige:
En fanatisk ikke-ryger har talt.
Må indrømme, jeg orker sgu ikke engang at læse dit indlæg igennem fra start til slut. For så ender det vel med, at du får mig påduttet en dårlig samvittighed.
Fandt du alt dette inde på Google?
tilføjet af

Hold vejret

Hvis du er ryger, er du næppe i stand til at holde vejret mere end 30 sekunder, selv med frisk luft i lungerne.
tilføjet af

Du er vist ikke for klog

Den passive røgs konsekvenser
Hvordan den enkelte oplever generne, er jo forskelligt. Det opleves i forskellig grad, og man har ikke nødvendigvis alle symptomerne. De almindelige klager er:

Øjenirritation.

Hoste og irritation af slimhinderne i næse og svælg.

Hovedpine, hos nogen provokerer tobaksrøg deres migræneanfald.

Ubehag som for eksempel kvalme.

Lugtgener fra tøj og boligtekstiler.

For folk, som må opholde sig indendørs, kan det føles ligesom indeklimasyge. Af faktorer med kendt indflydelse på indeklimaet er tobaksrygningen langt den væsentligste. Ryges der i et lokale, kan man godt glemme alt om de øvrige indeklimafaktorer.

De egentlige tobaksrelaterede lidelser

Det er påvist, at ikke-rygere, som er udsat for megen passiv rygning, har en cirka 30 procent øget risiko for at udvikle lungekræft og hjertesygdomme. Men dette er selvfølgelig slet ikke så meget, som for den aktive ryger.

Ser man for eksempel på lungekræft, så svarer det til, at cirka 65 af de i alt 3.200 tilfælde af lungekræft årligt i Danmark skyldes passiv rygning. Betydelig flere, nemlig cirka 500, dør af hjertekarsygdomme, forårsaget af passiv rygning.

Læs mere om rygersygdommene her.

Hvis man allerede har en anden sygdom
For folk med for eksempel astma er røg en faktor, som kan provokere anfald. I værste fald må man simpelthen finde et andet job. Også mennesker som lider af hjertekrampe ( Angina Pectoris) får nemmere udløst et anfald på grund af røgens indhold af kulilte.

Er rygernes børn mere syge?
Ja, og det gælder alle børn, fødte såvel som ufødte. Børn der udsættes for passiv rygning dagligt, udvikler lettere en række sygdomme.

Børn af rygere har en fordoblet risiko for at udvikle astma.

Børnene har en stærkt øget risiko for at udvikle overfølsomheds-sygdomme over for forskellige allergener, sygdomme som er i kraftig stigning i den vestlige verden.

Graviditet. Læs om rygningens konsekvenser for det ufødte barn.

Børnene får langt hyppigere mellemørebetændelse og andre infektioner i de første leveår. Passiv rygning er en af de hyppigste sygdomsfremkaldende faktorer hos børn.

Børnene lider mere af tarmkolik.

Vuggedød er langt hyppigere i rygerhjem end i ikke-rygerhjem. Hvis man undgår at lægge spædbørn på maven og undlader rygning i hjemmene, vil mange vuggedødsfald kunne undgås.


Børn af rygere får tre gange hyppigere mellemørebetændelse.

Hvorfor bliver rygernes børn mere syge?
Børnene bliver udsat for en massiv forurening, når de i et stort antal timer om dagen må indånde røgen fra forældrenes cigaretter. De mange skadelige stoffer i røgen påvirker fra starten de sarte organer, som hos den spæde er særligt følsomme.

De fine fimrehår, som findes i lungerne og i mellemøret, skades af røg. Ryger mor bare en cigaret i samme rum som barnet, kan man se, at hårene lammes i op til 24 timer. Fimrehårene beskytter mod indtrængende organismer og snavs. Blandt andet derfor får børnene oftere luftvejsinfektioner.

Rygende mødre ammer også kortere tid end ikke-rygende, derfor får de børn mindre af den special-tilpassede ernæringsrigtige modermælk.

Røgens indhold af slimhinde-irriterende stoffer som formaldehyd har også en direkte ødelæggende virkning på lungevævet. Men dette bevirker også, at de normalt harmløse stoffer som pollen bliver mere tilgængelige for kroppens immunforsvar. Så bliver det lettere opfattet som en indtrængende organisme, der skal bekæmpes. Det kan betyde, at man kan udvikle en overfølsomhedsreaktion.

Sidst og ikke mindst; Hvis I selv ryger, er der en stor sandsynlighed for, at jeres barn også begynder at ryge med alt, hvad deraf følger af problemer.

Rygningens konsekvenser for det ufødte barn

Chancen for at blive gravid nedsættes mærkbart ved rygning. Dette afspejles også i barnløshedsbehandlingen.

Det er videnskabeligt dokumenteret, at rygere har flere spontane aborter end ikke rygere. Ser man på moderkagen, så er der forandringer i moderkagens blodkredsløb. Rygere har også flere tilfælde af forskellige komplikationer i moderkagen såsom moderkageløsning.

Rygning påvirker fosteret og nedsætter fødselsvægten. Børnene vejer i gennemsnit 250 gram mindre. Sandsynligvis fordi barnet gennem hele graviditeten tilbydes mindre ilt end hos ikke-rygende gravide. Barnet har også senere større sygelighed. Børn af rygende mødre har resten af livet en mindre lungefunktion end børn af ikke rygende mødre.

Hvad er min ret og hvad er min pligt?
Der er allerede lavet nogle retningslinier for rygning i Danmark, men der er ikke nogen samlet lovgivning som i mange andre lande. Det er meget godt at vide, hvad reglerne er eller ikke er. Men føler du dig generet på din arbejdsplads, er det altid bedst at tale fornuftigt om tingene med arbejdsledere, fare med lempe og så videre.

For offentlige arbejdspladser er der fastsat regler om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og lignende.

For statslige arbejdspladser er det fastsat specifikke regler i henhold til lov nr. 436 af 14. juni 1995 om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler med mere.

De enkelte amtslige og kommunale arbejdspladser er ansvarlige for, at der findes bestemmelser om røgfri miljøer på arbejdspladserne. Det betyder også, at alle kommunalbestyrelser og amtsråd skal fastsætte bestemmelser om røgfri miljøer.

Arbejdsministeriet har i december 1992 udstedt en bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning. Heraf fremgår det, at der i forbindelse med de ansattes spisepladser skal træffes passende foranstaltninger til beskyttelse af ikke-rygere mod gener af tobaksrøg.

Det betyder at, hvis der er bare en person, som føler sig generet af røg, så har arbejdspladsen pligt til at oprette adskilte spisepladser til de ansatte. For private arbejdspladser gælder ikke tilsvarende regler.

Hvorfor indføre en røgpolitik? Er der nogen grund til at indføre regler?

Ja. Når man laver befolkningsundersøgelser er det gennemsnitlige svar, at 70 procent af ikke-rygere og 35 procent af rygere er generet af røgen fra andre menneskers rygning.

Det er specielt et problem på arbejdspladser, hvor man jo er nødt til at opholde sig i ganske mange timer. Spørger man erhvervsaktive, om det er rimeligt, at virksomhederne fastsætter restriktioner for eller eventuelt forbud mod tobaksrygning på arbejdspladsen, så svarer 65 procent ja.

Røg på arbejdspladsen er et ømtåleligt emne

Gribes det an på en uheldig måde, kan emnet dele medarbejderne i stridende fløje. Derfor er det vigtigt at processen, som går forud for en vedtagelse af en røgpolitik, er godt planlagt og involverer så mange som muligt.

En samarbejdsproces over tid giver medarbejdere mulighed for at omstille sig til nye forhold og se det som en hjælp til deres kolleger, ikke en forfølgelse af rygere.

Det er den bedste måde at sikre, at de aftalte regler bliver overholdt og sikre et forsat godt og sundere arbejdsmiljø.

I sidste instans er rygning på arbejdspladsen dog et ledelsesproblem.

Værd at vide
Indeklimaproblemer, herunder røggener, er omfattet af arbejdsmiljøloven.
Tobaksrøg er i juli 1994 optaget på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer.
På Tobaksskaderådets hjemmeside kan du få flere informationer. Her er det muligt at bestille forskelligt materiale med forslag til, hvordan man udformer en rygepolitik på arbejdspladserne, og hvordan rygeproblemer i det hele taget kan tackles.
Kilde: Tobaksskaderådet.
tilføjet af

Næh nej

Jeg er skam ikke anti-ryger, jeg er 42 år og har hele mit liv arbejdet sammen med rygere og levet sammen med en ryger uden at det generede mig. Nu har jeg så fået lungekræft som er forårsaget af passiv rygning, og jeg har fået 4 måneder at leve i. Så er det lidt svært at læse et indlæg hvor der står at passiv rygning ikke dræber.
Det var såmænd bare det.
Pas på jer selv, det er sgu for tidligt at skulle herfra synes jeg.
tilføjet af

Sikkert bare for sjov

Tja, det er sikkert bare for sjov at man prøver at undersøge virkningen af cigaretter, og hold da op, hvor kan man få rigtig meget ud af at forbyde rygning... Her bliver sgu da overbefolket hvis folk ikke kradser af lidt før, og når du der er andre der har sat indlæg ind om passiv rygning, så vil jeg også have lov at være med.
En rapport konstaterer, at passiv rygning kan give kræft.
Passiv rygning er i mange år blevet opfattet som en irriterende, men dog harmløs gene, som ikke-rygere blot må finde sig i. I dag er tobaksrøg klassificeret af verdenssundhedsorganisationen WHO som et giftstof, der også er sundhedsskadeligt, hvis man udsættes for det som ikke-ryger.
En rapport fra WHOs kræftcenter IARC i Lyon fastslår, at passiv rygning kan medføre lungekræft:
En ikke-rygende kvinde har 20 pct. øget risiko for at få lungekræft, hvis ægtefællen ryger.

Hvis det er hustruen, der er rygeren i forholdet, øges mandens risiko for at få lungekræft med 30 pct. Risikoen forhøjes, jo mere ægtefællen ryger...

På arbejdspladsen har ikke-rygere mellem 16 og 19 pct. øget risiko for at få lungekræft ved passiv rygning. Risikoen forhøjes, jo længere tid ikke-rygeren udsættes for tobaksrøgen...

Passiv røg betragtes af de amerikanske sundhedsmyndigheder som et klasse A, kræftfremkaldende stof. Klasse A gruppen forbeholdes klart dokumenterede kræftfremkaldere som asbest, benzen og radon.
tilføjet af

Fatter bare ikke

at man gider gå rundt og lugte så grimt. Røgen er jeg ligeglad med, jeg prøver at holde mig væk, men FØJ hvor rygere stinker dårligt, og den gustne gullige farve og pergamentagtige hud man udvikler efter få års rygning... det er sgu da for KLAMT!
BVADR.
tilføjet af

Så må jeg

erkende, at jeg har dummet mig og kommet med en primitiv udtalelse, som er svær at undskylde for - hvor oprigtig man end er.
Men jeg håber du kan tage imod min undskyldning og bære over med en stor-ryger, der tydeligt var for frembusende og lav i tankegangen.
Undskyld fra én med en dårlig smag i munden.
tilføjet af

Sandelig siger jeg: "Søg & du skal finde"

I disse for vor tid så udprægede kamplege, er det nu wery trendy at lægge rygere for had. Hvis man søger længe nok, er det rigtig nok farligt.
Men er osen fra benzin ikke farlig?
Tilsætningsstoffer i fødevarerne?
Parfume, og diverse cremer og mascara?
Overdreven soldyrkning?
For lidt modion?
Og er det forresten ikke farligt at gå over vejen for grønt lys?
Rygning er ikke en skid værrer, end alt andet.
Hvis man lever længe nok, dør man under alle omstændigheder.
tilføjet af

Helt ok

Apology accepted.
Pas på dig selv med din storrygning og tag hensyn til dine nærmeste. Husk det er aldrig for sent at stoppe, men det skal jeg ikke gøre mig til herre over. Folk tager deres egne valg, og hvis man vælger at være ryger, så er det fair nok med mig, blot man tager hensyn.
Problemet med ryge-problematikken er nok at ikke-rygere/anti-rygere kun bemærker de hensynsløse rygere - dem der fx tænder en smøg op i hovedet på én når man er ude at spise. De hensynsfulde rygere går jo et andet sted hen, så dem er der ikke nogen der opdager. Håber at anti-rygerne vil forsøge at lægge mere mærke til de hensynsfulde rygere i stedet for altid bare at råbe op.
Pas nu på jer selv derude.
tilføjet af

Rygere

Jer er selv ryger og har tit mærket dræberblikket når piben bliver tændt, vi rygere bliver et jagtet folkefærd med tiden. Men er der i det heletaget nogen der tænker på hvormeget skidt der er i luften fra industrien, bilerne mv, det er der sikkert ikke. Det skal være rygerne der skal have skylden, for det er dem der er den store skurk det er derfor vi har så mange kræfttilfælde ikke.
tilføjet af

Sikke noget

Der har været mange provokationer herinde idag. Men det er vel nok den groveste. Selv om jeg ved at du sikkert ta´r pis på os allesammen, kan jeg ikke lade være med at tænke på om der muligvis skulle være lidt alvor bag ved det alligevel. Så kan jeg ikke undgå at spørge om du har børn. Forhåbentlig ikke!
tilføjet af

Jamen . . .

. . . kan I da ikke se, at knægten sidder og griner højt af al den respons han provokerende indlæg får?
Der er da ingen, der kan tage Soulmates indlæg alvorligt - eller der der??? ;o)
tilføjet af

Troede

.....det var det jeg sagde. Alligevel, konen, må man da håbe at den genpool stopper der. 8-)
tilføjet af

Seriøs, ha, ha

Der er sgu da ingen, der kan tage det lille pubertetsfjols alvorligt, han deltager jo næsten heller aldrig i sine egne oplæg, hvis det da ikke lige er med endnu en bemærkning fra smådrengenes overdrev.
tilføjet af

Du ved ikke en skid

Min farfar døde af lungekræft pga pasiv rygning!!
Han arbejdede som tjener og døde i en meget ung alder pga PASIV RYGNING.
Du ved slet ikke hvad du taler om - men godt for dig at du lever et SÅ beskyttet liv.
tilføjet af

Ryg endeligt videre

For hver gang du ryger, får verden nemlig 5 ekstra minutter UDEN DIG
tilføjet af

psykopatiske rygere med total ignrance...

- dem er der tilsyneladende mindst en af her på debatten, siden vedkommende mod al fagkundskab kan påstå, at passiv rygning ikke skader.
- gud fader i skuret - hvor tåbelig kan man være at påstå det...
tilføjet af

Skuffet

kære Soulamte
Jeg er skuffet over dit usaglige indlæg, - du har ellers virket seriøs.
Det ER altså bevist at man kan dø at passiv rygning. Man er en idiot hvis man narrer sig selv til at tro andet!
Held og lykke med helbredet - Soulmate
tilføjet af

Hov......

Er det nu blevet forbudt.........har du en henvisning til den lov der forbyder prutteri i togene....
tilføjet af

skråt op

der er en kæmpe risico for at du bliver kørt ned hvis du forlader dit hjem, så bliv inde gå ikke ud.
Hvis du rører dig i dit hjem, så er der en overvældende risico for du bliver skadet på den ene eller anden måde.
Kan du se sammenhængen...........opgiv det dog og lad de stakkels rygere nyde deres smøger.
tilføjet af

Du lyver

Du kender ikke årsagen til din lungekræft, du kan slet ikke med bare rimelig sikkerhed sige at den skyldes passiv rygning.
Du har canser og det er så bekvemt at give passiv rygning skylden når du ikke ryger.
tilføjet af

Din mening....

Har du lov at have, men luft dine forkvalde påstande lidt mere forsigtigt, du aner jo ikke hvad du taler du om du kan bare remse en afskrift af og så tror du verden er god igen.
Du skulle i virkeligheden søge hjælp, for du trænger i høj grad...du lider af forfølgelses vandvid.
tilføjet af

Lyst brød kan forårsage kræft...

Hold nu op med de stivnakkede påstande og lad os ryge i fred...i får sku da lov til tygge hovedet af led eller hvad i nu beskæftiger jer med..i stedet for at ryge
tilføjet af

Selvglade skid

Med hvilken ret kommer du og fortæller os alle hvad der er smukt og klamt...din usunde tatovering er da meget mere klam og lige så din pircing....
Du er nødt til lære hvad personlig frihed det er....Klæd dig som du vil...ryg som du vil...drik som du vil...hvem siger hvide tænder er pænere end gule...er en hvid bil pænere end en gul....
tilføjet af

Omvendt

Jeg får 5 mindre af den onde rådne verden, og jeg skal ligge lidt længere tid i jorden og forurene den grundvand du drikker.
tilføjet af

hvor er det bevist...

kom nu vær saglig.....
tilføjet af

Find selv flere.......

....... her er nogle af de steder du kan finde saglige indlæg om passiv rygning.
http://www.sst.dk/Borgerinfo/Tobak/Fakta_stat/passiv_ryg.aspx?lang=da
http://www.liv.dk/polit/index.asp?upID=32
http://www.netdoktor.dk/Sunderaad/fakta/rygningpassiv.htm
http://www.cancer.dk/tobak/passiv+rygning/index.asp
Find selv flere.... :o)
Hvis du ikke er overbevist, er det fordi du ikke VIl overbevises. Og du blot - ganske dumt - har besluttet dig for, at rygning ikke skader!
Det må absolut være en menneskeret selv at vælge røgen fra!
Så tag lige at tage hensyn. Når du ligger rallende med KOL på Lungemedicinsk, så husk at jeg med mine skattekroner har været med til at betale for den behanding du får, - vel at mærke en behandling der ikke helbreder, men gør det lettere at leve de sidste år du har tilbage af et liv i helvede.
God røg!
tilføjet af

dine skattekroner....

Dem bruger dine og andres børn hurigere end du kan indbetale dem, nææææ det er rygernes dyrekøbte smøg afgifter der betaler sundhedsvæsnet, og dermed de sidste hårde timer af mit liv.
Ikke rygere de bliver så gamle/syge og svagelige at de hverken kan det ene eller andet, og det er dyrt for samfundet..uhhaaaa .Til sidst må staten sætte ind med aflivning fordi man ikke har råd til alle de hjernedøde gamlinge som har levet åhh så sundt.
Dø stærkt dø ung......et liv som rigtig gammel er uværdigt...du kan ikke spise selv du kan ikke tørre røv selv du kan ikke tisse selv du bestemmer ikke selv hvor du vil være.
Jeg ved godt havd jeg vælger
tilføjet af

Rygning

Det var virkelig gode og vægtige argumenter, der her kom frem.
Ellers prøv at råbe lidt højere, så er der nok flere, der tror på det.
tilføjet af

Lyst brød

Det er korrekt, men kun hos den der spiser det, - og altså ikke hos den der gumler rugbrød ved siden af.
Det var bare det...
tilføjet af

Magen til selvfornægtelse skal man lede længe efter

Din påstand er altså, at videnskaben verden over ikke ved hvad de taler om? Så alle de undersøgelser der er foretaget de seneste 40-50 år om rygningens skadelige virkningern, er løgn og latin?
Hvorfor tror du det? Har du undersøgelser der viser det modsatte?
Du er en selvfornægtende ryger. Det er helt i orden. Men respekter venligst, at vi rundt regnet er dobbelt så mange der mener det modsatte, og vi vil gerne have mulighed for at leve røgfrit. OG det er så kun personer over 15 år. Dvs. alle under 15 år - hvoraf der næppe er mange rygere - har nok også en holdning om at rygning er ulækkert.
Hvorfor er det lige, at DU skal have lov at tilsvine indendørsmiljøet?
Hvis ikke du vil tro på det farlige i rygningen, så er det din sag. Men hvad med lugten? Det STINKER! DU STINKER når du ryger.
Jeg kan lugte en ryger på lang afstand. Og der findes næppe noget der er meget værre. Det er så klamt og ulækket, jeg forstår simpelthen ikke at nogen vil gå frivilligt rundt og lugte så grimt. Og nej - parfume hjælper ikke.
Der findes andre grimme lugte. Hvis du slipper en prut, kan den lugte grimt i nogle minutter. Så er den væk. Røglugten bliver bare hængende hele tiden. Du lugter hele tiden grimt og ulækkert. Hele tiden og altid.
Og hvad med børnene? Hvordan kan du tillade dig at tilsvine luften hvor børn skal være?
Du tror ikke på statistikkerne, fint nok. Men hvordan vil du så forklare den massive overvægt af øreproblemer, astma, bronkitits, forkølelser, osv osv af diverse lidelse der rammer børn, der findes i rygerfamilier? Hvorfor er det lige at børn af rygere bliver mere syge end børn af ikkerygere? Og jeg taler ikke om en overvægt på 2% men snarere 70-80%.
Forklar det smartass, siden du er så klog!
tilføjet af

Hvis du er træt af livet

så er der en hurtigere vej ud af det end rygningen. Hint hint - en skarp kniv kan klare sagen på et lille øjeblik. Et tov bundet i ek krog i loftet er også ok.
Sjovt som du forøvrigt med dit indlæg netop har tilkendegivet at rygning er farligt. Hvordan skulle du ellers kulle slippe fra denne onde verden tidligere ved at ryge, end ved at lade være?
tilføjet af

Så tager du fejl igen

De afgifter rygerne betaler på deres cigaretter kan ikke betale for de udgifter en ryger belaster samfundet med.
Jeg gider ikke engang henvise dig til hvor du kan læse om det, for du er så forstokket i din overbevisning, at uanset hvilke beviser man lagde foran dig, ville du nægte at tro på det.
Ryg videre ven - så meget som muligt. Vi vil gerne af med dig.
tilføjet af

ENIG; ENIG;

Rigtigt lad os proppe en stor klam ciger op i røven på alle ikke rygere og sende dem til Sverige
tilføjet af

HOV-HOV

Jeg kan da godt lide Sverige, for de tager imod de indvandrere vi ikke gider at have :-)
tilføjet af

crayzy dreng

lllllloooooooollllllll!!!!!!.....
tilføjet af

så nak dig selv <(**,<)

så nak dig selv<(**,<)
tilføjet af

tag dog og hold din kæft og hvis du vil være det samm så blii det

tag dog og hold din kæft hvis du vil være det sammm så blii' det
tilføjet af

kk...>.<

oki why ska' vi dog vide det hvis du nu stopper med at ryge kommer det nok af sig selv>.<
tilføjet af

luk nu selv...

ja men hvis nu hun ikk.. ka' li det mer så ka hun ikk det men der for ska hun sq da ikk' side hjemm og kede sig til hun dør man ska' sq ud og more sig
så luk nu selv røven og bliv væk!!....

crayzy drengen
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.