7tilføjet af

kosttilskud

Hvorfor bliver de forbudt.
tilføjet af

Fordi...

... Du kan søge information på følgende webside:
http://www.mayday-info.dk/
Kosttilskuds-sagen er en international katastofe, og man gør klogt i at sætte sig ind i, hvad det handler om. Det er også en lidt snørklet sag at se igennem, fordi vores myndigheder er i fuld færd med at fortælle os, "hvor farlige kosttilskud er", samt flere indlæg i pressen, TV og aviser, hvor skræmmeartikler har hærget.
tilføjet af

Unuanceret indgreb og unuanceret reaktion.

Måske er det en overreaktion fra myndighedernes side, at man har grebet så omfattende ind overfor kosttilskud. Jeg mener, at man bliver nødt til at se nuanceret på det, både fra myndigheders, men så sandelig også fra forbrugernes side.
Man kan godt være i tvivl, om det virkelig er forbrugere uden egne økonomiske interesser, der reagerer så voldsomt på myndighedernes indgreb. Jeg vil påstå, at den hjemmeside, som du refererer til er blevet til på forhandleres initiativ.
Når det så er sagt, så er det jo desværre rigtig nok, at mange kosttilskud på det danske marked ikke har nogen dokumenteret effekt. Man snyder forbrugerne, hvis man ikke gør dem opmærksomme på det.
tilføjet af

Rene ord for pengene

Hej.
Jeg ser skam meget nuanceret på det, bl.a. fordi jeg nogle år har fulgt sagen tæt, i udlandet såvel som i Danmark. Så jeg ved, hvad jeg taler om.
Beklageligvis er denne sag totalt misforstået, og derfor er det også ret "unuanceret" at have den holdning, at det "måske er en overreaktion fra myndighedernes side". Problemet er også, at de fleste ikke har et særlig nuanceret, men derimod fordomsfuldt billede, af sagens begivenhed. Bl.a. i sine uvidenskabelige postulater om "mangel på evidens".
Det er på lige fod med en blind tro på de skræmmekampagner der har været omkring kosttilskud i medierne, som skarpt udnytter, at lægmanden ikke er sat ind i ernæring, og heller ikke kender til forskningsresultater, eller kan tolke disse egenhændigt. Sagen om ”C-vitamin der kunne give kræft”, ”kosttilskud slår ihjel”, ”E-vitamin fungerer ikke”, ”beta karoten er farligt for rygere”, ”ginkgo biloba er farligt”, er blot et par af de sager, vi alle har set.
I C-vitaminforsøget forvekslede man ”frugt” med ”tilskud”, i kosttilskudssagen løj man, i E-vitamin sagen brugte man det syntetisk, og i ulige forhold med bl.a. C-vitamin (og glemte at E-vitamin findes i alfa, beta, gamma og delta), og i vores nok mest kendte beta karoten sag, var det igen ret store doser af syntetisk betakaroten. I gingko biloba sagen LØJ man og brugte groft en Svensk videnskabsmand, som slet ikke anede, hvad der skete.
Samme problematik ser vi i debatten om fedt, hvor man er så uvidenskabelig, at man ikke tager de essentielle fedtsyrer i betragtning, glemmer balancen mellem disse, kvalitet, og deres utallige biokemiske roller. Ja, man glemmer sågar, at de står på WHO’s liste over essentielle næringsstoffer, så nu har vi postulatet: ”Fedt feder”, på samme logik plan som ”tis er gult fordi du spiser majs og gule ærter”.
Ernæringsdebat er i dag befængt, og det er arrogance, mangel på moral, uvidenhed, korruption mv. som styrer store dele af den offentlige debat. Tag blot Ernæringsrådet, med deres eks-formand Arne Astrup, der blev knaldet for at være betalt af Danisco i hans hævd om ”sukker der ikke feder” og eller Kollog’s, Arla eller medicinalindustrien.
Jeg har også siddet med rapporten fra omkring Kosttilskudsdirektivet, og den indeholder reguleringer, som er særdeles uklare. ”Ting med fysiologisk virkning” er fyfy, men så vidt jeg ved har alt stort set en sådan virkning. Uklart og useriøst.
Til et møde med nogle af folkene, som bl.a. har udarbejdet rapporten, spurgte man, hvorfor man ville udelukke den bedste selenforbindelse, og inkludere underlødige, hvortil svaret var noget lign., ”at der var der jo nok en grund til”. Så sandelig ja – penge.
I England har der været en meget alvorlig og omfattende retssag, ført af folkene bag ANH, og Generaladvokaten Geelhoed, juridisk rådgiver ved EF-domstolen, har udtalt sig, at:
(start)
- Kosttilskudsdirektivet overtræder proportionalitetsprincippet - et af EF-domstolens grundlæggende principper, da direktivet ikke tager tilstrækkeligt hensyn til kravet om retslig beskyttelse, retslig sikkerhed og fornuftig administration (og)
- direktivet er dermed ugyldigt i forhold til EU-retten.
(slut)
Det burde ligesom sige det hele.
I øvrigt er vores politikere ikke klar over problematikken, som talrige henvendelser og tilbagemeldinger bekræfter.
Og når man taler om ”forbrugerbeskyttelse” i forhold til vitaminer og mineraler, bevidner det jo blot et absurd syn. MayDay er bl.a. forbrugerens talerør, en organisation som IKKE og jeg gentager IKKE betales af industrien, og som IKKE – og jeg gentager IKKE – er partipolitisk. MayDay arbejder med alt lige fra GMO, tungmetal problemet (ja, kviksølv ER farligt, og det er indiskutabelt), lige så vel som kosttilskud.
Kosttilskud har ALDRIG slået nogen ihjel, men derimod rangerer lægemidler og lægefejl som den 3-4 største dødsårsag i USA, og Europa må forventes at følge GODT med.
Hvordan kan du beskytte forbrugere, som du aldrig har henvendt dig til?! Forbrugerbeskyttelse lyder sørme fint, og det dækker da også fint over, hvad det egentlig er.
Rigtigt nok er mange kosttilskud ikke dokumenterede, men det er efter min mening en meget nedslidt og fordomsfuld erklæring. For det første må man ikke oplyse om kosttilskuds gavnlige effekter, det er ulovligt! For det andet må man ikke fortælle forbrugere, at de kan lindre, forbygge, behandle eller lign., hvilket totalt undergraver muligheden for at fortælle om noget positivt – ved mindre man er kriminel.
For det andet er problemet med sådan en ”positiv liste”, som man så fint kalder den, at man arbejder med alt for lave fysiologiske doser til, at det virkelig batter. Ser man på de videnskabelige NOAEL (no observed adverse effect level) og LOAEL (lowest observed adverse effect level) for vitaminer og mineraler, er de tilladte mængder decideret latterlige. Ja, de er tilmed uvidenskabelige!
Samtidig har vi i Danmark en absurd tradition mht. kosttilskud som gør, at mange ting slet ikke fås i DK. I dag forskes der meget med transdermale produkter, og dem ser vi slet ikke i Danmark. Vi ser heller ikke fremragende midler som ”alpha lipoic acid” (R-form og ikke S-form), som er brugt imod følgesymptomer af diabetes og megen anden behandling indenfor konventionelt regi i Tyskland f.eks. Og vi har masser der lider af netop det.
Når man samtidig fjerner de bedste fysiologiske organiske mineralforbindelser, hvilket strider imod al moralsk og etik indenfor vores videnskab, eller bør stride imod dette(!), og indsætter nogle elendige forbindelser i stedet, må man jo igen spørge sig selv om – hvis man har en kritisk sans – hvad der er i gære? Sætter man sig derimod lidt ind i Codex Alimentarius, og hvordan tingene virkelig fungerer, vil det nok heller ikke hue en, når man bliver klogere.
Der er MASSER af kosttilskud og præparater, som danskere slet ikke drømmer om findes, og de er forbudte allerede. Også selvom der er tonsvis af videnskabeligt belæg for deres effekt OG sikkerhed. Det er grotesk.
Så når vi taler om nuance, vil jeg tillade mig at sige, at sagen slet ikke er nuanceret, for folk har ikke den fjerneste ide om, hvad det her handler om, og det får de næppe før, at de virkelig sætter sig ned – fordomsfrit – og bruger tid på at studere sagen.
tilføjet af

Tak for kaffe!

Den får ikke for lidt. Du giver hele den etablerede sundhedvidenskab en ordentlig tur med rundsaven. Man bliver nok nødt til at sætte sig ind i hver eneste af de problemstillinger, som du omtaler, for at finde ud af, hvad man skal tro på. Det vil jeg hermed godt indrømme, at jeg ikke har gjordt. Men det betyder bestemt ikke, at jeg bøjer mig i støvet for alle dine polemiske udfald. Jeg sætter mig ind i det, og så læser du mere fra mig.
tilføjet af

vi dør hvis ikke vi gør oprør

vi må gøre oprør mod disse ting, jeg kender mange som ikke vi kunne få hjælp for de lidelser som de har, hvis de kosttilskud som de tager bliver forbudt, læger har ikke løsningen på mange af de lidelser som vi har,for mig har c vitamin sammen med en kur af forskellige kosttilskud betydet at jeg i dag er sund og rask, lægerne vidste ikke hvad de skulle gøre.
Jeg har været eu. tilhænger men det er jeg ikke længer når de laver den slags ting, det er borgerne det går ud over,og den siddene regering får ikke støtte fra mig længer.
tilføjet af

Hvad har du fejlet?

Tillykke med, at du i dag er sund og rask! Hvad har du da fejlet? Og hvad er det for en kombination af kosttilskud, der har hjulpet dig?
Når du har taget flere præparater af forskellig art i længere tid, og har oplevet en positiv udvikling i dit helbred, hvordan kan du så være sikker på, at det netop er kombinationen af de valgte præparater, der har hjulpet dig? Kan det ikke lige så godt have været et enkelt eller to af præparaterne, eller en placebo-effekt, eller andre tiltag, f.eks. en ændret livsstil?
Vitamin C kan man vist nok stadigvæk få. Hvis jeg har forstået det rigtigt, så er de andre præparater heller ikke blevet forbudt. De må bare ikke længere markedsføres som kosttilskud. Du kan vel stadig få fat i dem?
tilføjet af

re:

Hej
Selvom denne besked ikke var til mig, vil jeg lige give lidt feedback, og vende tilbage til min egen senere med evt. mere.
Problemet, dvs. der er utallige, er bl.a. (læs vejledeningen):
(start)
Ad § 1
Stk. 2:
Kosttilskud kan ikke være lægemidler. Det betyder, at produkter, der falder ind under lægemiddeldefinitionen, ikke kan markedsføres som kosttilskud. Lægemidler er ifølge lægemiddellovens § 1:
”varer, som er bestemt til at tilføres mennesker eller dyr for at forebygge, erkende, lindre, behandle eller helbrede sygdom, sygdomssymptomer og smerter eller for at påvirke legemsfunktioner.”
Endvidere følger det af fødevarelovens § 2, stk. 3, at varer, der direkte eller indirekte sælges med lægemiddelformål, ikke hører ind under fødevarelovgivningen og dermed ikke kan sælges som kosttilskud.
En vare, som anbefales eller betegnes som middel til forebyggelse eller helbredelse, er et lægemiddel ifølge definitionen af lægemidler, selv om den i almindelighed betragtes som en fødevare, og selv om den ikke har nogen kendt terapeutisk virkning ud fra de nuværende videnskabelige data.
(slut)
Sagt på en anden måde, og mere ligefrem og forståelig: Du må ikke informere om kosttilskuds gavnlige effektt, dette er ULOVLIGT, og derfor har vi allerede her et problem: Ytringsfrihed. Og ikke mindst: Videnskabelig information der tilbageholdes.
- - -
Du er ang. mit andet meget velkommen til at vende tilbage, og jeg forventer ikke - ønsker heller ikke - at nogen "bøjer sig i støvet". Forstå også venligst, at indlægget ikke er ment som et personligt angreb - selvom det kan lyde hårdt. Du mener måske, at det er usaglig angreb, hvilket du fuldt er berettiget til at mene, men hvis du fx læser de studier jeg nævner, vil du erfare, at det er korrekt.
Det samme gælder vores tidligere (og nuværende) problemer med Arne Astrup, som var formand for Ernæringsrådet, men som måtte gå af bl.a. pga. al den problematik. Dette var endda i tosidet stor artikel i aviserne og i diverse medier.
Ernæringsrådets 8 kostanbefalinger pt., mener jeg er mangelfulde, og hvis man ellers vedkender WHO's liste over essentielle næringsstoffer, inkl. fysiologisk og biokemisk viden om EFA's (essential fatty acids), må man uundgåeligt drage samme konklusion 100 %.
Jeg er ikke bare "imod imod imod" systemet, og jeg er mindst lige så kritisk mht. alternativ behandling. Mit samarbejde med læger, videnskabsfolk, alternative behandlere, ernæringsfolk, undervisere, studerende mv. har blot ført til, at jeg i dag - måske bedre end andre - forstår hvad der sker bag de mange kulisser.
Vi tror tit, at vi lever i et korruptfrit land, men vi tager fejl. Der sker mange ting, der er dybt problematiske, og mangel på viden om Ernæring Og Kosttilskud er decideret fatalt, dvs. dødbringende i større sammenhæng. Videnskab bekræfter sig i det igen og igen.
Tag blot et eksempel med alpha-lipoic acid. Der er meget information at finde, og det burde være let. Pas dog på studier, hvor de inkluderer den isomere form (S-form), da disse - ligesom studier med syntetisk vitamin E - giver nogle meget misvisende resultater (sammenlignet med "the real deal" = R-form). S-form kan endda være skadelig!
Med venlig hilsen på en varm sommer(?)-dag.
Soren
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.