1tilføjet af

The game - a fair game

Nå men i forbindelse med min serie om Werner Erhard, blev jeg interesseret i at kigge lidt på scientology.
Det dejlige ved scientology er alle de mange interne dokumenter, der er lægget til offentligheden.
I et Hubbard Communications Office Policy Letter (fork. HCOPL) dateret 23. december 1967 formulerer scientologys 1. division (pennefører er nok grundlæggeren Ron L. Hubbard, men det fremgår ikke af dokumentet. Link: http://www.suppressiveperson.org/sp/archives/820 ) The Fair Game Law.
Nå men hvad går det så ud på. Jo The Fair Game Law handler om, hvem der er scientologys fjender og hvordan de skal tackles.
”En undertrykkende person eller gruppe” defineres som en person eller gruppe, der ”aktivt forsøger at undertrykke eller skade Scientology eller en scientolog igennem ”undertrykkende handlinger”.
En ”potentiel problemkilde” er en person, der har forbindelse til en undertrykkende person eller gruppe.
Nå men hvad er det så lige, at en undertrykkende handling er? Ifølge memoet er undertrykkende handlinger ”…defineret som handlinger eller udeladelse af handlinger med det bevidste formål at undertrykke, reducere eller hindre Scientology eller scientologer”. Nærmere konkret:
- offentlig fornægtelse af Scientology eller af scientologer som har en god anseelse hos Scientology organisationer,
- offentlige udtalelser mod Scientology eller scientologer, men ikke overfor beviskommiteer sammenkaldt på den rigtige måde (bevis kommiteer er Scientologys interne konfliktberedskab, altså alle offentlige udtalelser imod Scientology udenfor Scientologys interne kontrol er en fjendtlig handling),
- at foreslå, råde til eller at stemme for lovgivning eller forordninger, regler eller love rettet imod undertrykkelsen af Scientology,
- at bebrejde scientologer udøvelsen af almindelig Scientology,
- at vidne overfor staten eller offentlige undersøgelser mod Scientology med henblik på at undertrykke denne,
- at anmelde eller at true med at anmelde Scientology eller scientologer til myndighederne med henblik på at undertrykke Scientology eller at hindre scientologer i at modtage almindelig scientologyundervisning,
Osv. osv. i en lang køre. Her er kun gengivet de 6 første eksempler i kronologisk rækkefølge. Kort sagt alle Scientology eller bestemte scientologer ikke bryder sig om. Af andre handlinger kan nævnes at det er en undertrykkende handling at anmelde en scientolog til myndighederne for ulovligheder samt at der i et andet dokument af Ron L. Hubbard (som vi vender tilbage til) udtrykkelig nævnes, at udøveren af en undertrykkende handling ikke engang behøver at være bevidst om, at hans handlinger er ”undertrykkende” eller at lave dem med henblik på bevidst at ”undertrykke” Scientology eller en scientolog for at blive betegnet som Fair Game.
Fair Game er nemlig den betegnelse, som en undertrykkende person eller gruppe får, hvis de er skyldige i en undertrykkende handlinger.
Hvad vil det så konkret sige. Jo ifølge The Fair Game Law betyder det, at ”en oprigtig undertrykkende person eller gruppe har ingen rettigheder af nogen som helst slags, idet scientologer og handlinger rettet imod dem ikke er strafbare i henhold til Scientology Etik Kodexet”.
I et senere HCOPL (Link: www.xenu.net/fairgame-e.html) dateret 18. oktober 1967 og undertegnet Ron L. Hubbard hedder det konkret om undertrykkende personer at: ”SP (eng. Fork. For undertrykkende person, suppressive person) orden (Scientology slang for kasse eller kategori). Fair game. Må blive frataget ejendom eller skadet med alle midler af enhver scientolog uden nogen som helst form for hæmninger fra scientologens side. Må blive snydt, retsforfulgt eller løjet overfor eller ødelagt” (”SP order. Fair game. May be deprived of property or injured by any means by any scientologist without any discipline of the scientologist. May be tricked, sued or lied to or destroyed”).
I en senere HCOPL (samme link som ved sidste) af 21. oktober 1968 af Ron L. Hubbard hedder det at ”brugen af at erklære folk for FAIR GAME skal stoppes. FAIR GAME må ikke forekomme på nogen Etikordre overhovedet. Det skaber dårlige public relations. Dette P/L (fork. for policy letter) annullerer ikke fremgangsmåden i behandlingen eller håndteringen af en undertrykkende person (SP, suppressive person).
Altså brugen af betegnelsen Fair Game blev afskaffet, men ikke selve politikken overfor undertrykkende personer, som betegnelsen jo dækkede over. Som det fremgår længere nede på samme hjemmeside blev betegnelsen alligevel brugt i senere HCOPL. Så ikke engang det var opigtigt fa Scientologys side.

Nå men en ting er jo, hvordan man forholder sig til omverdenen. Et andet er jo, hvordan man holder styr internt i kulten.
Det fantastiske ved Scientology er som sagt, at mange af deres interne arbejdsdokumenter er lækket til offentligheden. Dette tillader os at danne os et ret præcist billede af, hvilke psykologiske metoder de bruger.
I den internt fortrolige retfærdighedsmanual (altså et fortroligt internt Hubbard Comminications Office memo og ikke et HCOPL, som jo sendes ud fra centralorganisationen til lokalafdelingerne. Link: http://www.xenu.net/archive/go/man_just.htm ) løftes sløret for, hvordan Scientology internt holder styr på tropperne og nogle af de metoder, de bruger både internt og eksternt i organisationen.
I indledningen hedder det:
”Folk angriber Scientology; jeg glemmer det aldrig, udligner altid.
Folk angriber auditører, eller de ansatte, eller organisationerne, eller mig. Jeg tilgiver aldrig sålænge tavlen ikke er vasket ren”.
Nå men i deres konkrete manipulationsstrategi er der fire faser:
- efterretningsvirksomhed,
- undersøgelse af bevismateriale,
- domsfældelse eller straf og
- rehabilitering.
Efterretningsvirksomhed handler om at vide alt om alle ”som derved kan sammenstykkes til en fortegnelse af rigtige eller forkerte handlinger fra deres side”. Der er ikke meget at bemærke om dette, bortset fra at ”organisationer med dårlig samvittighed ser som regel på HCO-personnel som agenter. Så derfor kan HCO-personnel ligeså godt også indstille sig på det”. ”Kend vores venner og vores fjender og hvad de er i gang med”.
Undersøgelse (investigation. ”Når vi har behov for at plage (haunt) nogen, så undersøger vi”.
Og videre defineres undersøgelse således: ”Undersøgelse er den omhyggelige opdagelse og sortering af facts”.
”Når vi undersøger, gør vi det altid støjende. Og som regel får undersøgelse problemerne til at fordampe, selv når vi ikke finder nogen relevante oplysninger. Husk at – ved undersøgelse alene (Ron’s egen understregning) kan vi brømse fremstød og knuse vild og aggressive folk (wildcat people) og uetiske ”Dianetics og Scientology”-organisationer.
Det er næsten sjovt (det er det, kan vi altså forstå). Nogen gange lærer vi intet brugbart, men sender alligevel folk ud i hovedkulds flugt og pludseligt kollaps, fordi folk hørte, at vi efterforskede deres samvittighed. Der er magt alene i emnet!
Her er et eksempel (som lyder bekendt, min bemærkning). Der er dårlig morale i en central organisation. Vi ved ikke hvorfor. Vi forsøger alt for at få enheder til at oppe sig (sci-slang for at sælge, tilbedet, andet?) og gøre problemerne nemmere og alligevel er der en dårlig stemning (morale). Så vi undersøger højrystet. Husk, vi hvisker, når vi samler efterretninger. Efterforskning gør vi med et skrig (with a yell). Nutiden strømmere ved ikke rigtig det her. De efterforsker med en hvisken (igen, læg mærke til hvordan Ron L. Hubbard simpelthen ikke fatter begreber som demokrati og retfærdighed. Han tror, at politiet er til for at kontrollere os på samme måde som han kontrollerer og forsvarer sin kult). Giver intet afkast. Hvorfor snige sig ind, når at slå til er det eneste, der tjener os? Når alt kommer til alt, når vi ikke allerede har fået det hvisket og vi er nød til at efterforske, hvorfor så blive ved med at hviske?
I tilfældet med lav morale tænker vi over, hvem der er de mest sandsybnlige mistænkte og tilkalder dem for at se os. Vi spørger dem, hvorfor de taler på den måde, som de gør. Hvad er der trods alt galt? Vi kalder dem ind en efter en. Vi bruger E-meteret (scientologys mærkelige maskine til brug for at finde besværlige hjernebølger som indikation på forræderi ved at se på, hvordan en nål der tegner en graf reagerer, når offeret holder på to wire, http://en.wikipedia.org/wiki/Auditing_(Scientology) ). ”Hvad har du gjort ved os?” Og du løser det.
Undersøgelse er en fin kunst for os i scientology. Det er ligesom auditing. Hvis de ikke vil tage metertesten, ved du, at de er skyldige. Hvis de gør, kan du se nålen dryppe (sci-slang) et ja, hver gang du har ret, selv når den mistænkte ikke siger noget verbalt (den kære Rons egen understregning)”.
Og videre i dokumentet: ”Du hviler ikke, når der er dårlige rygter i omløb. Du undersøger, du løber dem over ende (run them down)”.
Når du krydsforhører folk, så er det værdifuldt at vide, hvad de er blevet fortalt, såvel som hvad de har sagt. ”Hvilke dårlige ting har du hørt om HASI (Hubbard Association of Scientologists International)?” og ”hvad har du sagt?” er de almindelige spørgsmål. Få navnene. Skriv dem ned idet du får dem. Stil dem op imod hvad du allerede ved om dem.
Husk også i dine daglige gøremål dette: lad aldrig nogen NOGENSINDE (Rons store bogstaver og understregning) sige til dig, at ”alle mener”, eller ”folkene i felten (the field) synes”. Afkræv straks, hvem, hvornår, hvor og hvad. ”Alle” er som regel en nød, som de fleste folk ville grine af og”felten” bliver hurtigt en sur grapefrugt, som dumpede gymnasiet (!) for 2 år siden”.
Og vedrørende undersøgelsen af folk udenfor organisationen:
”Åbenlys (overt) undersøgelse af en eller anden eller noget som angriber os igennem et udenforstående detektivbureau skulle gøres noget oftere og er udgiften værd (hang the expense). Det er meget effektivt. Undersøgelse igennem en privatdetektiv har ofte lukket en entheta (sci-slang. Theta= liv, tanke. Altså antiliv, antitanke. Læg mærke til hvor langt ind i sjælen Ron skal, før han er tilfreds med folk) eller en egern-organisation (sci-slang for en org. Der efterligner scientology, som nu f.eks. Werner Erhard, der faktisk blev betegnet sådan. Scientology var en af dem, der forsøgte at stoppe ham). Faktisk kan jeg ikke huske lige nu mens jeg skriver, hvornår den ikke har gjort det.
Årsagen er enkel. Af enogtyve personer som er opdaget, idet de var i gang med at angribe Dianetics (psykomekanik) og Scientology med rygter og entheta, var atten af dem vha. undersøgelse, medlemmer af Kommunistpartiet eller kriminelle, som regel begge ting. Lugten af politiet eller privatdetektiver fik dem til at flygte, lukke ned eller gå til bekendelse”.
De samme anbefalinger gælder for at komme et ”egern” til liv. Dvs. en person der bruger Scientology-ting på egen hånd eller forkert eller et kritisk medie. Ron hader egern.
Og videre. Hvordan håndterer man enthetapresse/dårlig presse?
”I tilfælde af en dårlig avisartikel, som er underskrevet, brug følgende procedure:
1) Fortæl dem via brev, at de skal trække historien tilbage i næste nummer.
2) Hyr en privatdetektiv fra et national-type(?) firma og find ud af enhver kommunist- eller kriminel baggrund manden har. (Fordi alle undergravende aktiviteter bruger kriminelle på en fejlagtig måde, har de alle ”noget på sig” og folk som er blevet betalt for at angribe os, du vil derfor få data fra detektivbureauet, hvis de gør deres arbejde ordentligt.
3) Få dine jurister og advokater til at skrive til avisen og true med en retssag. (Det er dristig nogensinde rent faktisk at tillade en sag – de er mere en plage for dig, end de er det værd).
4) Brug det data, som du får fra detektiven til til sidst at skrive til forfatteren til artiklen et meget smertefuldt brev (tantalizing). Opgiv ikke hvilke data du har på ham. Fortæl ham bare at vi har noget meget interessant på ham (!) og om han ikke ville have lyst til at komme ind og snakke om det. ( (Rons egen parentes) Hvis han kommer, så sprøg om han vil underskrive en tilståelse af aftalt spil og bagvaskelse – folk på det niveau vil ofte samtykke, bare for at begå selvmord (Min parentes. igen: jeg støder hele tiden på det ord hos næsten alle de psykopater, jeg har beskæftiget mig med. Mærkeligt) – og tryk det som en betalt annonce i avisen, hvis du får den.) (Rons parentes slut). Formentlig vil han ikke møde op. Men han vil helt sikkert krybe sammen i stilhed (LOL!, min parentes).
5) Giv hvilket som helst nyt data, som du er i besiddelse af til dine advokater til deres brug mod magasinet.
6) Lad ikke hele sagen forstyrre dig, tage lang tid(!) eller forstyrre centralorganisationen.
Men der er skam mange flere manipulationsteknikker. For hvad nu hvis det nu er scientology, der er under undersøgelse?
Først og fremmest ”-sid stille, samarbejd ikke. Følg landets love til at begynde med (!). Derefter spark undersøgerne eller reporterne ned ad trappen (kick downstairs)”.
Og videre for hvad nu hvis man direkte konfronteres med en kritisk person, som undersøger en?
”Få undersøgeren til at tale. Få ham lige så stille til at komme ind i en session (dvs. et slags forhør via E-meter, hvor der sættes forkus på patientens dårlige hjernebølger), hvis du kan. Få ham ind i fosterstilling (sci-slang, men meningen er vel at umyndiggøre vedkommende) eller få ham tre fod ind i sit hoved (dvs. få ham til at tænke over sig selv, dybt inde i sit hoved. Udtrykket bruges ofte i forbindelse med hypnose, men hvad det præcist dækker over i sci-slang, ved jeg ikke). Men samarbejd ikke og frigiv ikke data. Det er ikke fordi, du har noget at skjule. Det er bare det, at undersøgeren ikke kan duplikere (sci-slang for at gengive ting i sin rette Scientologykotekst). De perverterer ting, som de ”hører”. (og ja så er det jo bedre at holde dem hen i total uvidenhed om, hvad der foregår. Ikke sandt?)
Og så følger en advarsel om, at hvis man tillader undersøgelse udefra, ja så vil organisationen (sci-slang for en lokalafdeling af Scientology) falde fra hinanden. Problemet er at”folk føler, at de har gjort noget forkert, når de bliver undersøgt også selvom de ikke har”.

Nå men så er vi nået til domsfældelse og straf.
”Yes we may be the only people on Earth with a right to punish-since we can undo the damage we do in most cases”. Nå men det er jo altid betryggende at høre. Så er man da på stensikker grund, skulle man tro. Hvad så med beviserne?
”Skyld bestemmes udfra en persons handlinger og udsagn, af vidner og skriftlig bevismateriale og udfra et E-meter betjent af en ekspert. En person kan være skyldig uden at realisere, at han har gjort noget forkert. Hvilken kriminel realiserer nogensinde hvor forkerte hans handlinger er. (sådan, pas på E-meteret).
Og hvad så med straffen. Ja vi har jo været igennem Fair Game. Ron starter med at sige, at da Scientology jo er videnskaben om det selvbeskyttende menneskelige sind, ja så er det at fornægte det jo i sig selv straf. ”Det er nogen gange grusomt at se”. Men sådan er livet jo?
”I dette øjeblik er der folk, som gemmer sig i frygt på Jorden, fordi de fandt ud af, hvad de angreb. Der er folk, der er døde, fordi de angreb os – for eksempel dr Joe Winter. Han forstod simpelthen, hvad han angreb og gik hen og døde. Der er folk, som er gået bankerot, fordi de angreb os – Purcell, Ridgeway, Ceppos”.
Altså ikke noget konkret endnu. Men så er det jo godt, at de andre dokumenter i dette indlæg præciserer det i form af fair game.
Og dog. Ron anbefaler, at de formasteliges grader suspenderes. Det er jo nok til at leve med.
”Brug myndighederne når det er absolut nødvendigt, som i (f.eks.) underslæb eller lemlæstelse, men forsøg at oprerere uden at involvere den lokal lov. Vi gør det altid bedre selv eller vha. privatdetektiver. Lokal law betyder i dag reportere og at sagen bliver taget op i pressen. Hold vores navn rent
Og straf altid stille men offentligt”.

Og så sidste del af processen: rehabilitering. Rehabilitering kommer ind for at undgå hævn fra offerets familie, venner mv. og for at undgå videre problemer. ”Skyd misæderen af hensyn til almenvældet og så byg ham stille op igen”. Altså man lukker sagen ved offentligt at jorde manden, for så privat at tilbyde ham forlig. På den måde reder man sit ansigt (hvilket er det, det hele handler om) og garderer sig for problemer.
tilføjet af

The game - a fair game

Iøvrigt kan det tilføjes, bare for at rykke linket lidt længere op på listen over nye indlæg, at der i HCOPL af 18. oktober 1967 fremgår, at for
ansvarlighed for mindre forseelse indenfor Scientology suspenderes løn og man er tvunget til at bære rundt på en grå klud på venstre arm og at man bliver lukket inde på lokalorganisationens område dag og nat,
forræderi suspenderes løn og rank. Man får et sort mærke på venstre kind og bliver indespærret eller smidt ud.
og at der for tvivlstilfælde er der den straf, at man ikke må kommunikeres med og der må ikke fremføres argumentation overfor en blandt andet. Hm synes jeg har set noget lignende engang...
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.