93tilføjet af

Kendsgerninger, sk

Hej sand kristen
Nu har jeg skrevet to indlæg som svar på dine sidste “kendsgerninger” og de forsvandt desværre ud iden blå luft. så nu vælger jeg en ny tråd.
Mon ikke du skulle være lidt forsigtig med at betegne dine udgydelser som “kendsgerninger.
Du citerer Jeremias 25:11, som jeg ikke behøver at gen-citere, men i dette vers står der to sætninger. Prøv at se hvordan Netbible skriver dem.
Den første handler naturligvis om Juda, der skal i eksil, men Jeremias siger ikke spor om, hvor lang tid.
Den anden handler om “disse nationer”, der skal “tjene Babylons konge i halvfjerds år”.
Det er også omtalt i Jeremias 27:6: “Og nu har jeg selv givet alle disse lande i min tjener Nebukadnezars, Babylons konges hånd, og selv markens vilde dyr har jeg givet ham for at de kan tjene ham.”
Hvilke nationer er der her tale om, sk ?
Nu citerede du Jer.25:11, så tager jeg vers 12:
“Og når de halvfjerds år er til ende, lyder Jehovas udsagn, kræver jeg Babylons konge og Nationen der til regnskab …..”
Helt klart står der her at de 70 år er afsluttet, når han gør op med Babylon, og både du og jeg ved, at det skete i året 539 fvt., i oktober måned.. Når det så udtrykkeligt siges, at de 70 år udløber inden dette opgør, ja, men så må disse 70 år da være begyndt i 609 fvt, ikke?
Jo, ogh det stemmer fuldstændig med den verdsligemening om at Babylons regering strakte sig fra 609 fvt til 539 fvt.
Altså er de 70 år ikke åremålet for jødernes eksil.
Ydermere ville jødernes eksil have varet i 81 år, hvis du mener at 70 års eksil startede i Nebukadnezars 18. Regeringsår.
Hvad med IQ-et. - Virker det ?
Hilsen
solveigj
tilføjet af

Året 1914 var forudsagt i Bibelen

og det har Jehovas Vidner gjort opmærksom på så tidligt som i 1879.
At du så overser noget, eller baserer dine udregning på tidsangivelser der ikke stemmer med Bibelen, kan Jehovas Vidner vel ikke gøre for?
Året 1914 kom i hvert fald til at passe. Altså må de også have regnet det rigtigt ud.
Det årstal Jehovas Vidner benytter som basisår, er årstallet 539 fvt. Det var det år at Perserkongen Kyros indtog Babylon.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Årstallet 1914 var forudsagt i Bibelen

og det har Jehovas Vidner gjort opmærksom på så tidligt som i 1879.
At du så overser noget, eller baserer dine udregning på tidsangivelser der ikke stemmer med Bibelen, kan Jehovas Vidner vel ikke gøre for?
Året 1914 kom i hvert fald til at passe. Altså må Jehovas Vidner også have regnet det rigtigt ud.
Det årstal Jehovas Vidner benytter som basisår, er årstallet 539 fvt. Det var det år at Perserkongen Kyros indtog Babylon.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Årstallet 1914 var forudsagt i Bibelen

og det har Jehovas Vidner gjort opmærksom på så tidligt som i 1879.
At du så overser noget, eller baserer dine udregning på tidsangivelser der ikke stemmer med Bibelen, kan Jehovas Vidner vel ikke gøre for?
Året 1914 kom i hvert fald til at passe. Altså må Jehovas Vidner også have regnet det rigtigt ud.
Det årstal Jehovas Vidner benytter som basisår, er årstallet 539 fvt. Det var det år at Perserkongen Kyros indtog Babylon.
Med venlig hilsen, ftg.[/quote]
Hvilket bevis har du på, at "det kom til at passe".... 😕
http://sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2783821-korrigering-af-tidligere-kommentar/2783839?limitstart=0

[quote="lyjse" post=2783839][quote="sbrh" post=2783821]Jeg har i et tidligere indlæg skrevet en kommentar/formulering ("Det er først i 1925 at man endeligt ændrer læren om oprettelse af Guds Rige fra 1874 til 1914."), som kan give anledning til misforståelser hvorfor jeg med dette indlæg gerne vil komme med nogle supplerende bemærkninger.
Det som aktuelt foranlediger mig til at skrive denne kommentar er et spørgsmål fra 'lyjse' til 'sand kristen', et spørgsmål som tager udgangspunkt i min formulering: "Det er først i 1925 at man endeligt ændrer læren om oprettelse af Guds Rige fra 1874 til 1914."
Lyjse spørger:
»Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan jehovas vidner fandt ud af, at Jesus ikke kom i 1874 men "først i 1914" .. og hvorfor fandt I først ud af det, i 1925 😕 det betyder jo, at jehovas vidner SLET IKKE mærker Jesus "nærværelse" - hvad fortæller det, om dig ?«
I det spørgsmål lyjse stiller, er der imidlertid to forskellige ting som smelter sammen og som det for forståelsens skyld er nødvendigt at adskille:
a) Tidspunktet for Guds riges oprettelse
b) Tidspunktet for, hvornår Jehovas Vidner ændrede opfattelse med hensyn til tidspunktet for Jesus usynlige nærværelse.
Da jeg skrev at det først var i 1925 'at man endeligt ændrer læren om oprettelse af Guds Rige fra 1874 til 1914', er det på samme tid både korrekt og misvisende. Problemet ved min formulering er, at jeg ikke får betonet eller fremhævet ordet endeligt, da læseren derved kan få den opfattelse, at dette først sker i 1925.
Jehovas Vidner fremfører allerede i 1920 det argument, at man i realiteten siden 1914 har forkyndt et oprettet rige og ikke et kommende rige. Det er denne ændring i forståelsen af tidspunktet for rigets oprettelse fra 1874 til 1914, som blive endeligt underbygget i 1925, da man begyndte at tale om 'Den nye Nations Fødsel', at Riget er fuldt ud oprettet med indsamlingen af alle medlemmer af de 144.000, som man mente var tiden herfor.
Den anden del af det spørgsmål som lyjse rejser er, hvornår Jehovas Vidner endeligt ændrer ændrer deres opfattelse af tidspunktet for Jesus usynlige nærværelse fra 1874 til 1914.
Den første antydning af, at en ændring i tidspunktet for begyndelsen af Jesus usynlige nærværelse forekommer i bogen "Hvad er Sandhed" i 1932. Der havde været tilsvarende, men vage, antydninger i The Golden Age i udgaven for 30. april 1930 og brochuren Riget - Verdens Håb (1931).
Man skal dog frem til slutningen af 1933 inden der fremsættes en entydig henvisning til 1914 som året for Jesus usynlige nærværelse, hvilket sker i den engelske udgave af Vagttårnet for 1. december 1933.
Den endelige og fuldstændige ændring af læresætningen om tidspunktet for Jesus usynlige nærværelse, at årstallet ændrs fra 1874 til 1914 sker dog først i 1943 i bogen "Sandheden skal frigøre Jer".
Det sker på baggrund af en ændret fortolkning af Apostelgerningerne 13:30 som har den konsekvens, at man ændrer tidspunktet for menneskets skabelse med 100 år fra 4128 fvt. (og syndefaldet i 4126) og angiver 4028/4026 som det nye årstal.
Denne ændring giver anledning til, at man ændrer tidspunktet for Jesus usynlige nærværelse fra 1874 til 1914.
Det skal i denne forbindelse nævnes, at de ovenstående ændringer skal forstås i sammenhæng med en række andre større ændringer i Jehovas Vidners tro i 1920'erne:
* Guds Rige, hvordan udfoldes, regere
* Jesus nærværelse, hvornår/hvordan
* 144.000
* Den store Skare, hvem er , nu/fremtiden
* Fyrsterne, hvem er, nu/fremtiden
* 1000 års-riget, hvornår
Jeg håber med denne kommentar at have bidraget til en afklaring af den misforståelse, som min tidligere formulering har eller kan have givet anledning til.
/sbrh

Citat slut

"Man skal dog frem til slutningen af 1933 inden der fremsættes en entydig henvisning til 1914 som året for Jesus usynlige nærværelse, hvilket sker i den engelske udgave af Vagttårnet for 1. december 1933."

Såååå... den med 1879 holder IKKE ftg [!]
tilføjet af

Som et tegn på at Jesus er nærværende, sagde Jesus

"For nation skal rejse sig mod nation og rige mod rige, og der skal være tilfælde af hungersnød og jordskælv det ene sted efter det andet. Alt dette er en begyndelse til veer. Da vil man overgive jer til trængsel og dræbe jer, og I vil blive genstand for alle nationernes had på grund af mit navn. Da vil mange også blive bragt til snublen og fald, og de vil forråde hinanden og hade hinanden. Og mange falske profeter skal fremstå og vildlede mange; og på grund af den tiltagende lovløshed vil kærligheden blive kold hos de fleste. Men det er den der har holdt ud til enden der bliver frelst. Og denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne; og så vil enden komme." (Mattæus 24:7-14)
Alt det der er sket siden 1914 viser at Jesus er nærværende.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Som et tegn på at Jesus er nærværende, sagde Jesus


Som et tegn på at Jesus er nærværende, sagde Jesus:
"For nation skal rejse sig mod nation og rige mod rige, og der skal være tilfælde af hungersnød og jordskælv det ene sted efter det andet. Alt dette er en begyndelse til veer. Da vil man overgive jer til trængsel og dræbe jer, og I vil blive genstand for alle nationernes had på grund af mit navn. Da vil mange også blive bragt til snublen og fald, og de vil forråde hinanden og hade hinanden. Og mange falske profeter skal fremstå og vildlede mange; og på grund af den tiltagende lovløshed vil kærligheden blive kold hos de fleste. Men det er den der har holdt ud til enden der bliver frelst. Og denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne; og så vil enden komme." (Mattæus 24:7-14)
Alt det der er sket siden 1914 viser at Jesus er nærværende.
Med venlig hilsen, ftg.

Tror du virkelig selv på det vrøvl du citerer her FTG?
Man kan jo pille det hele i stykker sætning for sætning - skal vi prøve?
Skal jeg skrive et indlæg mere hvor jeg piller dit vrøvl fra hinanden?
Hvis du er sikker på at du har sandheden, sker der jo ikke noget ved at at sige JA.
Hvad siger du?
politikeren
tilføjet af

Om jeg tror på Bibelen?

Ja, det kan du da tro jeg gør.
Venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Om jeg tror på Bibelen?

Ja, det kan du da tro jeg gør.
Venlig hilsen, ftg.

Ved du hvad ftg. Nu anvender du igen jeres smarte måde på at komme væk fra tråden kærne.
Iøvrigt var det slet ikke 1914, vi talte om, men det var jeres falske måde, at nå frem til året 607 fvt.
Uærlighed og fiduser er jo hvad i hele tiden bringer i anvendelse.
Nej faktisk tror jeg heller ikke, du tror påp Bibelen.
Tror du på Jeremias 25:12, hvor der siges, at efter at en periode på 70 år var passeret gjorde Gud op med det Babyloniske styre. Da han gjorde op med Babylon i 539 fvt, og Bibelen siger, at det skete efter at der var gået en periode på 70 år, så MÅ perioden være begyndt i 609 fvt
Tror du på det ftg.
Hilsen
solveigj
tilføjet af

Ting Tar Tid!

Nu er det slik lille pie, at dit første angreb blev lige snart tilbagevist som jeg nu skal gi dette dit oppkog.
Det er nemlig slig at Nebudkadnesar rigtignok invaderer Juda igjen i 609. Da BEGYNDER beleiringen af Jerusalem. Men først i 607 magter han at bryde en bresje genom Jerusalems mure i den niende dagen i den fjerde måneden. Så bliver Jerusalem brendt den tiende dagen i den femte måneden.
De fleste jøder blev så ført afgårde til Babylon. Men nogle af de ringe fik bli tilbage. Men da nogen dræbte Nebudkadnesars mand Gedalja, måte de flygte til Ægybt. Og DA blev Juda lagt fuldstendig øde.
Og fra dette øjeblik - rundt 1. oktober 607 - begyndte profetien om at Jerusalem skulle ligge øde i 70 år at virke.
På samme måde i 539 da perserkongen indtager Babylon. Så tar det altså rundt to år - i den syvende måneden i 537 - frem til at de første jøder atter er gjenvendt til sin by Jerusalem.
Du forstår - lille pie - at der er noget som heder at Ting Tar Tid. (TTT) Af den grund heter det i Bibelen - Bi på Jehova. Men jeg skal rose deg for at du er interessert i Bibelen.
Er der så noget mere du vil ha svar på så er det bare at spørge. Det er nettopp det du lærer af. Lyke til med studiene.
tilføjet af

Ting Tar Tid!

Nu er det slik lille pie, at dit første angreb blev lige snart tilbagevist som jeg nu skal gi dette dit oppkog.
Det er nemlig slig at Nebudkadnesar rigtignok invaderer Juda igjen i 609. Da BEGYNDER beleiringen af Jerusalem. Men først i 607 magter han at bryde en bresje genom Jerusalems mure i den niende dagen i den fjerde måneden. Så bliver Jerusalem brendt den tiende dagen i den femte måneden.
De fleste jøder blev så ført afgårde til Babylon. Men nogle af de ringe fik bli tilbage. Men da nogen dræbte Nebudkadnesars mand Gedalja, måte de flygte til Ægybt. Og DA blev Juda lagt fuldstendig øde.
Og fra dette øjeblik - rundt 1. oktober 607 - begyndte profetien om at Jerusalem skulle ligge øde i 70 år at virke.
På samme måde i 539 da perserkongen indtager Babylon. Så tar det altså rundt to år - i den syvende måneden i 537 - frem til at de første jøder atter er gjenvendt til sin by Jerusalem.
Du forstår - lille pie - at der er noget som heder at Ting Tar Tid. (TTT) Af den grund heter det i Bibelen - Bi på Jehova. Men jeg skal rose deg for at du er interessert i Bibelen.
Er der så noget mere du vil ha svar på så er det bare at spørge. Det er nettopp det du lærer af. Lyke til med studiene.Hej Slave
jeg har bemærket, at der er ikke ret mange her på sol, der tager dine indlæg særlig alvorligt, og det kan jeg udmærket forstå, så det gør jeg heller ikke. Du kommer jo kun med en masse påstande, som om du var på stedet da det skete, og det ser ud til, du heller ikke tror på Bibelen.
Eksempelvis skriver du:
På samme måde i 539 da perserkongen indtager Babylon. Så tar det altså rundt to år – i den syvende måned i 537 – frem til at de første jøder atter er gjenvendt til sin by Jerusalem.
Hvor har du den tanke fra❓ Jehovas Vidner❓ Ja, selvfølgelig.
Vi er sikkert enige om, at Kyrus fra og med sin erobring af Babylon begyndte at regere, med det samme, men hans egentlige regering startede jo først den 1.fNisan år 538 fvt.
Nu daterer Ezra sin beretning til kyros første år i Ezra 1:1.
I Ezra 3:1 siger han følgende: Da man nåede til den syvende måned og Israels sønner var i deres byer …...”
Hvis Israels sønner først var i deres byer et år efter, tror du så ikke at Guds trofaste og nøjagtige Bibellskribent ville - sin pligt – have skrevet, at nu var man kommet ind i Kyros's andet regeringsår (537 fvt), men det gjorde han ikke, så han må absolut stadigvæk være i år 538 fvt. Hvad beretter dig til at GÆTTE på, at Ezra havde smølet med sin opgave. Den almægtige Gud inspirerde vel Bibelen, og jeg tror absolut mere på både Ezra og Guid end jeg tror på dig med dine TTT. Jeg ser det som en hån imod Gud at hævde andet end hvad Ezra fortæller.
Jeg kan fortælle dig at British Museum og de forskere ,jeg kender hævder at jøderne var tilbage i 538 fvt. I den syvende måned.
Jeg har ikke nødigt at spørge dig om noget. Jeg har nøje studeret Bibelns tidsregning siden 1995.Ellers tak !
Med venlig hilsen
solveigj
tilføjet af

Ting Tar Tid!

Hej Slave
jeg har bemærket, at der er ikke ret mange her på sol, der tager dine indlæg særlig alvorligt, og det kan jeg udmærket forstå, så det gør jeg heller ikke.
Med venlig hilsen
solveigj

Om mange her på Sol havde tat meg alvorligt havde jeg ikke hat sandheden og profetierne havde ikke gåt i opfyldelse på meg. Så jeg takker deg for din observasjon. Precis slig var det også med min broder Kristus. Men hade han ret?
Ellers er der kun at si at du nu er gået fra 539 til 538. Du nærmer deg sandheden lille pie. Og er på god vej.
tilføjet af

Jeg ved ikke hvorfor du tænker negativt om andre,

men jo, jeg tror på Bibelen.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Jeg ved ikke hvorfor du tænker negativt om andre,

men jo, jeg tror på Bibelen.
Det som du ikke forstår er hvornår hedningenes tider begyndte, men de sluttede i 1914, sådan som du selv kan se. Jehovas Vidner vidste dette allerede i 1879.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Ting Tar Tid!

Jeg kan så alligevel ikke lade være med at komme med et par oplysninger i denne absurde fremstilling der gives.
Her ses hvornår afrejsen blev fastsat, og det iflg Ezra tog ca. 4 måneder for folket at rejse (gå) tilbage til Jerusalem.
De var tilbage i den syvende måned (Nisan) efter at have forberedt sig og foretaget rejsen.
Ezra 7:9
For han havde selv fastsat afrejsen fra Babylon til den første [dag] i den første måned, og den første [dag] i den femte måned kom han til Jerusalem, eftersom Guds gode hånd var over ham.
Ezra 3:1
Da man nåede til den syvende måned og Israels sønner var i deres byer, samledes folket, alle som én, i Jerusalem.
Ser man på kalenderen var den første dag i den syvende måned ca.
1. August efter vor tids kalender.
Det vil sige jøderne forberedte sig og rejste på de 4 måneder.
D.v.s At skulle jøderne have nået dette, måtte de smide hvad de havde i hænderne for at nå det inden den 1. Januar 537 fvt. altså inden udgangen af 538 fvt.
Det er naturligvis helt utænkeligt det kunne ske i praksis.
Med kun 1 måned til at forberede sig, pakke, skaffe transportmidler, og flytte en hel befolkning incl.
Børn, syge, svage, gamle.
De er en umulighed når man tænker på hvor mange der vendte tilbage
Læs Ezra kap 1-2.
Kyros meddelte sit dekret i løbet af hans første regeringsår. år 538fvt.
Jøderne måtte naturligvis have tid til at forberede sig og alle redskaberne til templet skule pakkes og lastes på kameler, vogne og hvad man nu havde.
Derefter kunne hjemtransporten af mennesker og dyr foregå.
Jøderne har selvfølgelig derfor først været hjemme i den syvende måned dvs. ca. Marts i året 537 fvt.
Det er ikke forbudt at tænke sig om.
Sund fornuft er en mangelvare her på debatten.
tilføjet af

Om jeg tror på Bibelen?

Ja, det kan du da tro jeg gør.
Venlig hilsen, ftg.

Okay, som sædvanligt prøver du at fedte dig udenom med et intetsigende svar.
Det er klart at du ikke er så stærk i troen at du tør stille op til en gennemgang af det vrøvl du skriver.
I jehovas Vidner er sgu en sørgelig forsamling.
politikeren
tilføjet af

Ting Tar Tid!

[quote="solveigj" post=2852090]Hej Slave
jeg har bemærket, at der er ikke ret mange her på sol, der tager dine indlæg særlig alvorligt, og det kan jeg udmærket forstå, så det gør jeg heller ikke.
Med venlig hilsen
solveigj[/quote]
Om mange her på Sol havde tat meg alvorligt havde jeg ikke hat sandheden og profetierne havde ikke gåt i opfyldelse på meg. Så jeg takker deg for din observasjon. Precis slig var det også med min broder Kristus. Men hade han ret?
Ellers er der kun at si at du nu er gået fra 539 til 538. Du nærmer deg sandheden lille pie. Og er på god vej.


Nej, kære ven jeg er ikke gået fra 539 til 538. Jeg har påvist at Ezra fortæller at jøderne var tilbage i deres byer i 538 fvt og ikke i 537 fvt, som du og VT-selskabet så løgnagtig påstår.
Altså I tror på jeres egne teorier (TTT) i stedet for at lytte til hvad Bibelen siger.
Venlig hilsen
solveigj
tilføjet af

Der er jo ikke noget at svare på

Det er kun en tåbelig påstand, at jeg ikke skulle tro på Bibelen.
Bibelen er Guds ord, Politiker. Det er en bog man kan stole på.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Ting Tar Tid!

Den endelige belejringen af Jerusalem begynte i Sidkias 9. år (609 fvt.) og byen falt i hans 11. år (607 fvt.) der svarer til Nebudkadnesars 19. år som konge (regnet fra hans tiltredelsesår i 625 fvt.) (2. Kong.25:1-8).
I den femte måneden i dette året (måneden ab, der svarer til juli/august, ble byen sat i brand, murene revet og de flreste indbyggerne ført i landflygtighed. Nogle av "de ringe i landet" fik dog bli tilbage. De blev værende indtil Gedalja, som Nebudkadnesar havde sat til at styre i landet, blev myrdet. Da flygtede de til Ægybt og nu blev Juda lagt fulstendigt øde. (2. Kong.25: 9-12 og 22-26) Dette skjede i den syvende måneden etanim, eller tisjri (september/oktober).
De sytti år landet skulle ligge øde må således ha begynt omkring 1. oktober 607 fvt og endt i 537 fvt. Inden den syvende måneden i 537 fvt. hade de første jødene vendt tilbage og var kommet frem til Juda - 70 år etter at landet var blit fuldstendig øde. (2. Krø. 36:21-23 og Esra 3:1.)
Efter at Babylon blev slåt af Kyros gik det en tid til Kyros dekretet kom. Og fra den tid skulde hele hjemrejsen organiseres. Sligt tar tid. En hel nation skulle flyttes på.
Men godt lille pie at du studerer. Det er positivt at du er obsternasi. Det betyder at du tenker og da er det håb.
tilføjet af

Ting Tar Tid!

Jeg kan så alligevel ikke lade være med at komme med et par oplysninger i denne absurde fremstilling der gives.
Her ses hvornår afrejsen blev fastsat, og det iflg Ezra tog ca. 4 måneder for folket at rejse (gå) tilbage til Jerusalem.
De var tilbage i den syvende måned (Nisan) efter at have forberedt sig og foretaget rejsen.
Ezra 7:9
For han havde selv fastsat afrejsen fra Babylon til den første [dag] i den første måned, og den første [dag] i den femte måned kom han til Jerusalem, eftersom Guds gode hånd var over ham.
Ezra 3:1
Da man nåede til den syvende måned og Israels sønner var i deres byer, samledes folket, alle som én, i Jerusalem.
Ser man på kalenderen var den første dag i den syvende måned ca.
1. August efter vor tids kalender.
Det vil sige jøderne forberedte sig og rejste på de 4 måneder.
D.v.s At skulle jøderne have nået dette, måtte de smide hvad de havde i hænderne for at nå det inden den 1. Januar 537 fvt. altså inden udgangen af 538 fvt.
Det er naturligvis helt utænkeligt det kunne ske i praksis.
Med kun 1 måned til at forberede sig, pakke, skaffe transportmidler, og flytte en hel befolkning incl.
Børn, syge, svage, gamle.
De er en umulighed når man tænker på hvor mange der vendte tilbage
Læs Ezra kap 1-2.
Kyros meddelte sit dekret i løbet af hans første regeringsår. år 538fvt.
Jøderne måtte naturligvis have tid til at forberede sig og alle redskaberne til templet skule pakkes og lastes på kameler, vogne og hvad man nu havde.
Derefter kunne hjemtransporten af mennesker og dyr foregå.
Jøderne har selvfølgelig derfor først været hjemme i den syvende måned dvs. ca. Marts i året 537 fvt.
Det er ikke forbudt at tænke sig om.
Sund fornuft er en mangelvare her på debatten.


Kære gamle ven.
Det er jo den værste gang sludder du kommer med. Det afslører komplet dit ukendskab til Bibelen.
Hvorfor citerer du Ezras rejse til Jerusalem, der jo fandt sted langt senere. Lagde du ikke mærke til at det skete under kong Artaxerxes's af Persien, mens jødernes første rejse skete under kong Kyros's regering.
Ydermere påstår du, at jødernes syvende måned Tishre svarer til vores 1. august. Det er jo igen en af dine løgne. Tishre svarer til september-oktober efter vores kalender. Det minder mig om dengang du påstod at Nebukadnezar regerede fra 630 fvt til 582 fvt.
Jeg kan godt fortælle dig, at det kunne jøderne godt nå.
Ved du hvad❓ Sådan en gang sammenblandet ævl vil jeg slet ikke spilde min tid på at besvare
Du påstår du kender Bibelen. Vorherre bevares.
Med hilsen
solveigj.
tilføjet af

Ting Tar Tid!

Den endelige belejringen af Jerusalem begynte i Sidkias 9. år (609 fvt.) og byen falt i hans 11. år (607 fvt.) der svarer til Nebudkadnesars 19. år som konge (regnet fra hans tiltredelsesår i 625 fvt.) (2. Kong.25:1-8).
Nu er der måske noget mere problematisk at forsvare dine løgne?
tilføjet af

Ting Tar Tid!

................................ Det betyder at du tenker og da er det håb.

Håb for hvad?
tilføjet af

Ting Tar Tid!

Hej Slave
jeg har bemærket, at der er ikke ret mange her på sol, der tager dine indlæg særlig alvorligt, og det kan jeg udmærket forstå, så det gør jeg heller ikke.

Slave er norsk og udstødt fra JV. Men i stedet for at forlade JV, bliver han endnu mere fanatisk med JV-læren. En enmandssekt - og dem har vi et par stykker flere af her på SOL. Slave har sat sig ud i en fjeldhytte og drikker hjemmebrændt, med sauene som eneste selskab. Lidt trist.
tilføjet af

Bibelen havde forudsagt at Kristi nærværelse

ville begynde i 1914, og det kom også til at passe.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Ting Tar Tid!

Den endelige belejringen af Jerusalem begynte i Sidkias 9. år (609 fvt.) og byen falt i hans 11. år (607 fvt.) der svarer til Nebudkadnesars 19. år som konge (regnet fra hans tiltredelsesår i 625 fvt.) (2. Kong.25:1-8).
Nu er der måske noget mere problematisk at forsvare dine løgne?

_________________________________________________________________________________
Det er jo kun påstande du fremkommer med.
Bevis lige at Nebukadnezars tiltrædelsesår var 625 f.v.t.
/solveigj
tilføjet af

Ting Tar Tid!

[quote="solveigj" post=2852090]Hej Slave
jeg har bemærket, at der er ikke ret mange her på sol, der tager dine indlæg særlig alvorligt, og det kan jeg udmærket forstå, så det gør jeg heller ikke.[/quote]
Slave er norsk og udstødt fra JV. Men i stedet for at forlade JV, bliver han endnu mere fanatisk med JV-læren. En enmandssekt - og dem har vi et par stykker flere af her på SOL. Slave har sat sig ud i en fjeldhytte og drikker hjemmebrændt, med sauene som eneste selskab. Lidt trist.

A) Slave er danskfødt.
B) Slave har aldrig været et Vagttårnvidne. Er det slig at Vagttårnet også støder ud de der ikke er med i deres organisation? Jaja, det forundrer meg i såfald ikke.
C) Jeg og mit hus tildhører menigheden af de 144000 førstefødte. Vi døber også mennesker der vil tildhøre den sande store skare når tiden kommer.
D) Jeg drikker ikke alkohol. ("Vær edruelige og våg")
E) Jeg besidder af arv en herregård der er Jehovas ambassade.
F) På Bibelens opfordring "svarer jeg ikke dåren efter hans dårskab". jeg vil jo ikke bli ham lig.
Wizcarlos troverdighed hva religion angår er sandsynligvis lige lav som hans grundløse udsagn om personer han ikke kender.
tilføjet af

Som et tegn på at Jesus er nærværende, sagde Jesus

"For nation skal rejse sig mod nation og rige mod rige, og der skal være tilfælde af hungersnød og jordskælv det ene sted efter det andet. Alt dette er en begyndelse til veer. Da vil man overgive jer til trængsel og dræbe jer, og I vil blive genstand for alle nationernes had på grund af mit navn. Da vil mange også blive bragt til snublen og fald, og de vil forråde hinanden og hade hinanden. Og mange falske profeter skal fremstå og vildlede mange; og på grund af den tiltagende lovløshed vil kærligheden blive kold hos de fleste. Men det er den der har holdt ud til enden der bliver frelst. Og denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne; og så vil enden komme." (Mattæus 24:7-14)
Alt det der er sket siden 1914 viser at Jesus er nærværende.
Med venlig hilsen, ftg.

Vidste du ikke, at Jesus har været nærværende ved Helligånden, siden han forlod denne jord [???] han kan ikke blive MERE nærværende FØR han kommer i skyerne, og hvert øje skal se ham.
v21 For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme. v22 Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet. Matt.24
Nu er der gået 100 år og det er bare blevet værre og værre [!] [!]
Kristne forfølges og myrdes - halshugges som ALDRIG før !
VÅGN OP ftg - du er blevet [->] BEDRAGET
tilføjet af

Ting Tar Tid!

[quote="Slave" post=2852147]Den endelige belejringen af Jerusalem begynte i Sidkias 9. år (609 fvt.) og byen falt i hans 11. år (607 fvt.) der svarer til Nebudkadnesars 19. år som konge (regnet fra hans tiltredelsesår i 625 fvt.) (2. Kong.25:1-8).
Nu er der måske noget mere problematisk at forsvare dine løgne?[/quote]
_________________________________________________________________________________
Det er jo kun påstande du fremkommer med.
Bevis lige at Nebukadnezars tiltrædelsesår var 625 f.v.t.
/solveigj

Indskrifterne viser at Nebudkadnesar II fik vide at faren var død og vendte hjem til Babylon der han besteg tronen den 1. elul (august/september). Allerede i sit tiltredelsesår drog han tilbage til Hattu:
I Assyrian and Babylonian Chronichles af A.K. Grayson (1975 - side 100) heter det videre:
"I måneden sjebat i år 624 fvt. førte han det veldige byttet fra Hattu til Babylon."
I 624 fvt., der var Nebudkadnesars første offisielle regeringsår, førede han igen sine tropper genom Hattu og indtok og plyndrede denne gangen filisterbyen Asjkalon. I sit andre og tredje år som konge gjorde han yderligere fremstød i Hattu. I det fjerde året gjorde han Juda-kongen Jehojakim til sin vasall (2.Kong. 24:1).
tilføjet af

Ting Tar Tid!

[quote="wizcarlo" post=2852149][quote="solveigj" post=2852090]Hej Slave
jeg har bemærket, at der er ikke ret mange her på sol, der tager dine indlæg særlig alvorligt, og det kan jeg udmærket forstå, så det gør jeg heller ikke.[/quote]
Slave er norsk og udstødt fra JV. Men i stedet for at forlade JV, bliver han endnu mere fanatisk med JV-læren. En enmandssekt - og dem har vi et par stykker flere af her på SOL. Slave har sat sig ud i en fjeldhytte og drikker hjemmebrændt, med sauene som eneste selskab. Lidt trist.[/quote]
A) Slave er danskfødt.
B) Slave har aldrig været et Vagttårnvidne. Er det slig at Vagttårnet også støder ud de der ikke er med i deres organisation? Jaja, det forundrer meg i såfald ikke.
C) Jeg og mit hus tildhører menigheden af de 144000 førstefødte. Vi døber også mennesker der vil tildhøre den sande store skare når tiden kommer.
D) Jeg drikker ikke alkohol. ("Vær edruelige og våg")
E) Jeg besidder af arv en herregård der er Jehovas ambassade.
F) På Bibelens opfordring "svarer jeg ikke dåren efter hans dårskab". jeg vil jo ikke bli ham lig.
Wizcarlos troverdighed hva religion angår er sandsynligvis lige lav som hans grundløse udsagn om personer han ikke kender.


Hallo slave.
I det ovennævnte indlæg ser det ud som om det er mig (solveigj) der har informeret om dig, slave. Det vil jeg lige afkræfte. Jeg kender dig ikke og kunne ikke drømme om at angive dig på den måde.
Men når jeg nu lige har dig, vil jeg gerne stille dig et par spørgsmål:
Mener du, at Bibelen siger at jødernes landflygtighed skal vare 70 år❓
Og du mener at disse 70 år løber fra 607 fvt - 537 ftv.
Mener du så at de 3023 jøder, der kom i fangenskab allerede i Nebukadnezars syvende år skal være fanger i 81 år, for det kan da ikke undgå at blive resultatet, ikke ?
Med venlig hilsen
solveigj
tilføjet af

Ting Tar Tid!

[quote="Slave" post=2852137]................................ Det betyder at du tenker og da er det håb.[/quote]
Håb for hvad?

At ikke ende op åndelig død lig deg.
tilføjet af

Ting Tar Tid!

[quote="Slave" post=2852154][quote="wizcarlo" post=2852149][quote="solveigj" post=2852090]Hej Slave
jeg har bemærket, at der er ikke ret mange her på sol, der tager dine indlæg særlig alvorligt, og det kan jeg udmærket forstå, så det gør jeg heller ikke.[/quote]
Slave er norsk og udstødt fra JV. Men i stedet for at forlade JV, bliver han endnu mere fanatisk med JV-læren. En enmandssekt - og dem har vi et par stykker flere af her på SOL. Slave har sat sig ud i en fjeldhytte og drikker hjemmebrændt, med sauene som eneste selskab. Lidt trist.[/quote]
A) Slave er danskfødt.
B) Slave har aldrig været et Vagttårnvidne. Er det slig at Vagttårnet også støder ud de der ikke er med i deres organisation? Jaja, det forundrer meg i såfald ikke.
C) Jeg og mit hus tildhører menigheden af de 144000 førstefødte. Vi døber også mennesker der vil tildhøre den sande store skare når tiden kommer.
D) Jeg drikker ikke alkohol. ("Vær edruelige og våg")
E) Jeg besidder af arv en herregård der er Jehovas ambassade.
F) På Bibelens opfordring "svarer jeg ikke dåren efter hans dårskab". jeg vil jo ikke bli ham lig.
Wizcarlos troverdighed hva religion angår er sandsynligvis lige lav som hans grundløse udsagn om personer han ikke kender.[/quote]

Hallo slave.
I det ovennævnte indlæg ser det ud som om det er mig (solveigj) der har informeret om dig, slave. Det vil jeg lige afkræfte. Jeg kender dig ikke og kunne ikke drømme om at angive dig på den måde.
Men når jeg nu lige har dig, vil jeg gerne stille dig et par spørgsmål:
Mener du, at Bibelen siger at jødernes landflygtighed skal vare 70 år❓
Og du mener at disse 70 år løber fra 607 fvt - 537 ftv.
Mener du så at de 3023 jøder, der kom i fangenskab allerede i Nebukadnezars syvende år skal være fanger i 81 år, for det kan da ikke undgå at blive resultatet, ikke ?
Med venlig hilsen
solveigj

Juda blev ikke lagt øde førend alle jøder var vek derifra. Bortførelsen skede i etaper.
tilføjet af

Som et tegn på at Jesus er nærværende, sagde Jesus

[quote="ftg" post=2852052]"For nation skal rejse sig mod nation og rige mod rige, og der skal være tilfælde af hungersnød og jordskælv det ene sted efter det andet. Alt dette er en begyndelse til veer. Da vil man overgive jer til trængsel og dræbe jer, og I vil blive genstand for alle nationernes had på grund af mit navn. Da vil mange også blive bragt til snublen og fald, og de vil forråde hinanden og hade hinanden. Og mange falske profeter skal fremstå og vildlede mange; og på grund af den tiltagende lovløshed vil kærligheden blive kold hos de fleste. Men det er den der har holdt ud til enden der bliver frelst. Og denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne; og så vil enden komme." (Mattæus 24:7-14)
Alt det der er sket siden 1914 viser at Jesus er nærværende.
Med venlig hilsen, ftg.[/quote]
Vidste du ikke, at Jesus har været nærværende ved Helligånden, siden han forlod denne jord [???] han kan ikke blive MERE nærværende FØR han kommer i skyerne, og hvert øje skal se ham.
v21 For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme. v22 Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet. Matt.24
Nu er der gået 100 år og det er bare blevet værre og værre [!] [!]
Kristne forfølges og myrdes - halshugges som ALDRIG før !
VÅGN OP ftg - du er blevet [->] BEDRAGET


Sikken en gang vrøvl, som sædvanlig.
Du er blevet forkláret det om og om igen. Alligevel fremturer du helt hjernedødt med dit nonsens.
Det du tror og forestiller dig bogstaveligt, skal forstås symbolsk.
Hvis Jesus kommer i en sky over Jerusalem, og ethvert øje skal se ham, må Jesus befinde sig ikke højere end et par hundrede meter oppe, siddende på en sky, om den så er lyserød eller ej, vides ikke.
Hvis Jesus var højere oppe, ville han som faktisk er tilfældet, være usynlig.
Det vil sige det kun var folk i Jerusalem der kunne se ham, og ikke de der var bare et beskedent antal kilometer væk.
Så er det jo ikke muligt for "ethvert øje" på jorden at se Jesus.
Du "glemte" at der også står: "også de der har gennemboret ham"
Hvem gennemborede Jesus rent bogstaveligt❓HVEM LYJSE ?
Da du ikke selv vil svare, så gør jeg:
Det var et par romerske soldater, ja faktisk kun een.
De skal altså vækkes til live, før den egentlige opstandelse for at modtage Jesus.
Kan du ikke selv se det er forrykt det du kommer med.
Hold da op hvor er det latterligt.
[img]http://www.easyfreesmileys.com/smileys/lol-045.gif[/img]
tilføjet af

Ting Tar Tid!

Det besvarede bestemt ikke mit spørgsmål.
Hvis en 70-årsperiode løber fra 607 - 537, så må en periode fra 618 - 537
da blive til 81 år, og de 3023 jøder må jo være ført i fangenskab i 618, hvis 607 er korrekt,
og så må deres fangenskabs varighed da blive 81 år (hvis de da levede så længe.)
Er det ikke almindelig regning ?
/solveigj

/
tilføjet af

Ting Tar Tid!

[quote="solveigj" post=2852151][quote="Slave" post=2852147]Den endelige belejringen af Jerusalem begynte i Sidkias 9. år (609 fvt.) og byen falt i hans 11. år (607 fvt.) der svarer til Nebudkadnesars 19. år som konge (regnet fra hans tiltredelsesår i 625 fvt.) (2. Kong.25:1-8).
Nu er der måske noget mere problematisk at forsvare dine løgne?[/quote]
_________________________________________________________________________________
Det er jo kun påstande du fremkommer med.
Bevis lige at Nebukadnezars tiltrædelsesår var 625 f.v.t.
/solveigj[/quote]
Indskrifterne viser at Nebudkadnesar II fik vide at faren var død og vendte hjem til Babylon der han besteg tronen den 1. elul (august/september). Allerede i sit tiltredelsesår drog han tilbage til Hattu:
I Assyrian and Babylonian Chronichles af A.K. Grayson (1975 - side 100) heter det videre:
"I måneden sjebat i år 624 fvt. førte han det veldige byttet fra Hattu til Babylon."
I 624 fvt., der var Nebudkadnesars første offisielle regeringsår, førede han igen sine tropper genom Hattu og indtok og plyndrede denne gangen filisterbyen Asjkalon. I sit andre og tredje år som konge gjorde han yderligere fremstød i Hattu. I det fjerde året gjorde han Juda-kongen Jehojakim til sin vasall (2.Kong. 24:1).


Ved du hvad, slave.
Jeg tvivler meget på at Grayson har skrevet dette. Kan du tage en kopi af side 100. Det vil jeg meget meget gerne se, selv om jeg ikke absolut synes det er et bevis. Men jeg holder meget stærkt på, at disse årstal ikke stammer fra Grayson,. men fra Vagttårnselskabet.
Så er det jo igen et bedrag.
/solveigj
tilføjet af

Som et tegn på at Jesus er nærværende, sagde Jesus

Må din gud være med dig, din SPOTTER [!] [!] [!] [!]
Min Gud ser du spotter, skal jeg bede ham om, at tilgive dig, fordi du ikke er klogere ?
tilføjet af

Argumenter preller af på sektmedlemmer

SK og debattens andre jehovas vidner er altså ligeglade med logik og fornuft. De er sektmedlemmer og har dermed pr. definition ret uanset, hvor forvrøvlet sektens sludder så er...
tilføjet af

Argumenter preller af på sektmedlemmer

SK og debattens andre jehovas vidner er altså ligeglade med logik og fornuft. De er sektmedlemmer og har dermed pr. definition ret uanset, hvor forvrøvlet sektens sludder så er...

Så du synes måske ikke din påstand heller er lig denne:
"Ved du hvad, slave.
Jeg tvivler meget på at Grayson har skrevet dette. Kan du tage en kopi af side 100. Det vil jeg meget meget gerne se, selv om jeg ikke absolut synes det er et bevis. Men jeg holder meget stærkt på, at disse årstal ikke stammer fra Grayson,. men fra Vagttårnselskabet.
Så er det jo igen et bedrag.
/solveigj"
tilføjet af

Ting Tar Tid!

Det besvarede bestemt ikke mit spørgsmål.
Hvis en 70-årsperiode løber fra 607 - 537, så må en periode fra 618 - 537
da blive til 81 år, og de 3023 jøder må jo være ført i fangenskab i 618, hvis 607 er korrekt,
og så må deres fangenskabs varighed da blive 81 år (hvis de da levede så længe.)
Er det ikke almindelig regning ?
/solveigj

/

Nei. Jerusalem og Juda lå ikke øde førend den sidste jøde var a) bortført til Babylon og b) flygtet til Ægybt. Mit hjemlige hus ligger ikke øde om jeg er ude i forkyndelsen medens min hustru og mine børn/børnebørn/husholderske, gartner eller nogen anden er tilbage på ejendommen.
tilføjet af

Ting Tar Tid!

[quote="solveigj" post=2852166]Det besvarede bestemt ikke mit spørgsmål.
Hvis en 70-årsperiode løber fra 607 - 537, så må en periode fra 618 - 537
da blive til 81 år, og de 3023 jøder må jo være ført i fangenskab i 618, hvis 607 er korrekt,
og så må deres fangenskabs varighed da blive 81 år (hvis de da levede så længe.)
Er det ikke almindelig regning ?
/solveigj

/[/quote]
Nei. Jerusalem og Juda lå ikke øde førend den sidste jøde var a) bortført til Babylon og b) flygtet til Ægybt. Mit hjemlige hus ligger ikke øde om jeg er ude i forkyndelsen medens min hustru og mine børn/børnebørn/husholderske, gartner eller nogen anden er tilbage på ejendommen.


Nu talte vi jo om landflygtigheds længde. Jeremias siger jo ganske tydeligt at 3023 jøder blev ført i landflygtighed i Nebukadnezars 7. år og 832 jøder i hans 18. år. Begge hold blev ført til Babylon. Er det umuligt at fatte, at de 3023 jøder opholdt sig fanget i Babylon 11 år mere end de 832❓ Ellers må vi stoppe her.
/solveigj
tilføjet af

Jeg tror på hvad Jesus siger, Lyjse.

Disciplene spurgte om hvad der ville være tegnet på Jesu nærværelse og afslutningen på tingenes orden.
Disse tegn blev opfyldt fra 1914.
En anden profeti peger også frem på 1914. Det er profetien i Daniels bog.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Jeg tror på hvad Jesus siger, Lyjse.

Disciplene spurgte om hvad der ville være tegnet på Jesu nærværelse og afslutningen på tingenes orden.
Disse tegn blev opfyldt fra 1914. (Mattæus 24:7-14)
En anden profeti peger også frem på 1914. Det er profetien i Daniels bog.
Dermed stemmer profetierne overens, ergo er forståelsen rigtig.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Jeg tror på hvad Jesus har sagt, Lyjse.

Disciplene spurgte Jesus om hvad der ville være tegnet på hans nærværelse og afslutningen på tingenes ordning.
Disse tegn blev opfyldt fra 1914. (Mattæus 24:7-14)
En anden profeti peger også frem på 1914. Det er profetien i Daniels bog.
Dermed stemmer profetierne overens, ergo er forståelsen rigtig.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Ting Tar Tid!

[quote="solveigj" post=2852151][quote="Slave" post=2852147]Den endelige belejringen af Jerusalem begynte i Sidkias 9. år (609 fvt.) og byen falt i hans 11. år (607 fvt.) der svarer til Nebudkadnesars 19. år som konge (regnet fra hans tiltredelsesår i 625 fvt.) (2. Kong.25:1-8).
Nu er der måske noget mere problematisk at forsvare dine løgne?[/quote]
_________________________________________________________________________________
Det er jo kun påstande du fremkommer med.
Bevis lige at Nebukadnezars tiltrædelsesår var 625 f.v.t.
/solveigj[/quote]
Indskrifterne viser at Nebudkadnesar II fik vide at faren var død og vendte hjem til Babylon der han besteg tronen den 1. elul (august/september). Allerede i sit tiltredelsesår drog han tilbage til Hattu:
I Assyrian and Babylonian Chronichles af A.K. Grayson (1975 - side 100) heter det videre:
"I måneden sjebat i år 624 fvt. førte han det veldige byttet fra Hattu til Babylon."
I 624 fvt., der var Nebudkadnesars første offisielle regeringsår, førede han igen sine tropper genom Hattu og indtok og plyndrede denne gangen filisterbyen Asjkalon. I sit andre og tredje år som konge gjorde han yderligere fremstød i Hattu. I det fjerde året gjorde han Juda-kongen Jehojakim til sin vasall (2.Kong. 24:1).


Jeg vil godt yderlige vove at påstå, at Grayson aldrig nogensinde har skrevet at Nebukadnezars først officielle regeringsår var 624, så han kan umuligt have skrevet det du skriver:
citat: "I måneden sjebat i år 624 fvt. førte han det veldige byttet fra Hattu til Babylon"
Prøv selv at undersøge det. Ellers lyver du jo lige så meget som VTS.
/solveigj
tilføjet af

Ting Tar Tid!

[quote="Slave" post=2852181][quote="solveigj" post=2852166]Det besvarede bestemt ikke mit spørgsmål.
Hvis en 70-årsperiode løber fra 607 - 537, så må en periode fra 618 - 537
da blive til 81 år, og de 3023 jøder må jo være ført i fangenskab i 618, hvis 607 er korrekt,
og så må deres fangenskabs varighed da blive 81 år (hvis de da levede så længe.)
Er det ikke almindelig regning ?
/solveigj

/[/quote]
Nei. Jerusalem og Juda lå ikke øde førend den sidste jøde var a) bortført til Babylon og b) flygtet til Ægybt. Mit hjemlige hus ligger ikke øde om jeg er ude i forkyndelsen medens min hustru og mine børn/børnebørn/husholderske, gartner eller nogen anden er tilbage på ejendommen.[/quote]

Nu talte vi jo om landflygtigheds længde. Jeremias siger jo ganske tydeligt at 3023 jøder blev ført i landflygtighed i Nebukadnezars 7. år og 832 jøder i hans 18. år. Begge hold blev ført til Babylon. Er det umuligt at fatte, at de 3023 jøder opholdt sig fanget i Babylon 11 år mere end de 832❓ Ellers må vi stoppe her.
/solveigj


Så blev jeg nysgerrig.
Hvorfra ved du at der kun var 832 jøder i Jerusalem og omegn der blev ført i fangenskab i Babylon.
Disse i alt 3857 jøder, skulle dermed være blevet til 50-60.000 efterkommere excl. de der døde i løbet af 70 år. Husk mange jøder forblev i Babylon.
Jeg er målløs.
tilføjet af

Når Bibelens profetier stemmer overens

tilføjet af

Jeg tror på hvad Jesus har sagt, Lyjse.

Disciplene spurgte Jesus om hvad der ville være tegnet på hans nærværelse og afslutningen på tingenes ordning.
Disse tegn blev opfyldt fra 1914. (Mattæus 24:7-14)
En anden profeti peger også frem på 1914. Det er profetien i Daniels bog.
Dermed stemmer profetierne overens, ergo er forståelsen rigtig.
Med venlig hilsen, ftg.

Hvad er det Solveigj forsøger at vise jer ftg ?
DET STEMMER IKKE [!]

Vidste du ikke, at Jesus har været nærværende ved Helligånden, siden han forlod denne jord [???] han kan ikke blive MERE nærværende FØR han kommer i skyerne, og hvert øje skal se ham.
v21 For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme. v22 Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet. Matt.24
Nu er der gået 100 år og det er bare blevet værre og værre - siden 1914 [!] [!]

Og det bliver værre endnu, men trængselstiden vil blive afkortet - om bortrykkelsen sker før eller efter, fortæller Bibelen ikke noget om.
Kristne forfølges og myrdes - halshugges som ALDRIG før !
VÅGN OP ftg - du er blevet [->] BEDRAGET
tilføjet af

Argumenter preller af på sektmedlemmer

Jeg deltager ikke i dit klippe-klistre cirkus. Det er endnu sådan en sekt-specialitet, hvor man citerer ude af kontekst.
tilføjet af

Argumenter preller af på sektmedlemmer

Jeg deltager ikke i dit klippe-klistre cirkus. Det er endnu sådan en sekt-specialitet, hvor man citerer ude af kontekst.

Når Bibelen sier at "summen af dit ord er sandhed", så mener den at det er nødvendigt at lede her og der - "som efter guld og sølv og skjulte skatter". Skal du se lys i denne verdens mørke Sebl, så må du gå bag lyset - ikke foran. Da skuer du kun din egen skygge.
tilføjet af

Ting Tar Tid!

[quote="solveigj" post=2852197][quote="Slave" post=2852181][quote="solveigj" post=2852166]Det besvarede bestemt ikke mit spørgsmål.
Hvis en 70-årsperiode løber fra 607 - 537, så må en periode fra 618 - 537
da blive til 81 år, og de 3023 jøder må jo være ført i fangenskab i 618, hvis 607 er korrekt,
og så må deres fangenskabs varighed da blive 81 år (hvis de da levede så længe.)
Er det ikke almindelig regning ?
/solveigj

/[/quote]
Nei. Jerusalem og Juda lå ikke øde førend den sidste jøde var a) bortført til Babylon og b) flygtet til Ægybt. Mit hjemlige hus ligger ikke øde om jeg er ude i forkyndelsen medens min hustru og mine børn/børnebørn/husholderske, gartner eller nogen anden er tilbage på ejendommen.[/quote]

Nu talte vi jo om landflygtigheds længde. Jeremias siger jo ganske tydeligt at 3023 jøder blev ført i landflygtighed i Nebukadnezars 7. år og 832 jøder i hans 18. år. Begge hold blev ført til Babylon. Er det umuligt at fatte, at de 3023 jøder opholdt sig fanget i Babylon 11 år mere end de 832❓ Ellers må vi stoppe her.
/solveigj[/quote]

Så blev jeg nysgerrig.
Hvorfra ved du at der kun var 832 jøder i Jerusalem og omegn der blev ført i fangenskab i Babylon.
Disse i alt 3857 jøder, skulle dermed være blevet til 50-60.000 efterkommere excl. de der døde i løbet af 70 år. Husk mange jøder forblev i Babylon.
Jeg er målløs.

Ja, det er jeg egentlig også, og sikken gang vrøvl, slave kan fyre af.
Mht. dine 3857 jøder skulle være blevet til 50-60.000 efterkommere, så er der jo igen noget, du springer over. Hele landbefolkningen blev jo også ført i fangenskab, men det er vist vanskeligt at forklare dig noget, når du ikke tror på Bibelen. Så regn du blot med det du har lært af VTS.
Hvis slave læser dette, så giv mig lige et bevis for, at Grayson har opgivet disse årstal, som du nævnte. Jeg tror at du, sk og jeg tidligere drøftede dette, og så vidt jeg husker fik vi sbrh til at undersøge det, da han har købt Graysons bog. Grayson har aldrig nævnt året 624 fvt som Nebukanedzars 1.til regeringsår, så slave skylder mig stadigt et fuldgyldigt bevis herfor.V vil i lade løgnen blive stående❓Eller vil i fremkomme med et ny bevis for Nebukadnezars regeringstid ?
Men hav det hyggeligt med jeres forkvaklede tro.
/solveigj.
tilføjet af

Ting Tar Tid!

[quote="sand kristen" post=2852211][quote="solveigj" post=2852197][quote="Slave" post=2852181][quote="solveigj" post=2852166]Det besvarede bestemt ikke mit spørgsmål.
Hvis en 70-årsperiode løber fra 607 - 537, så må en periode fra 618 - 537
da blive til 81 år, og de 3023 jøder må jo være ført i fangenskab i 618, hvis 607 er korrekt,
og så må deres fangenskabs varighed da blive 81 år (hvis de da levede så længe.)
Er det ikke almindelig regning ?
/solveigj

/[/quote]
Nei. Jerusalem og Juda lå ikke øde førend den sidste jøde var a) bortført til Babylon og b) flygtet til Ægybt. Mit hjemlige hus ligger ikke øde om jeg er ude i forkyndelsen medens min hustru og mine børn/børnebørn/husholderske, gartner eller nogen anden er tilbage på ejendommen.[/quote]

Nu talte vi jo om landflygtigheds længde. Jeremias siger jo ganske tydeligt at 3023 jøder blev ført i landflygtighed i Nebukadnezars 7. år og 832 jøder i hans 18. år. Begge hold blev ført til Babylon. Er det umuligt at fatte, at de 3023 jøder opholdt sig fanget i Babylon 11 år mere end de 832❓ Ellers må vi stoppe her.
/solveigj[/quote]

Så blev jeg nysgerrig.
Hvorfra ved du at der kun var 832 jøder i Jerusalem og omegn der blev ført i fangenskab i Babylon.
Disse i alt 3857 jøder, skulle dermed være blevet til 50-60.000 efterkommere excl. de der døde i løbet af 70 år. Husk mange jøder forblev i Babylon.
Jeg er målløs.[/quote]
Ja, det er jeg egentlig også, og sikken gang vrøvl, slave kan fyre af.
Mht. dine 3857 jøder skulle være blevet til 50-60.000 efterkommere, så er der jo igen noget, du springer over. Hele landbefolkningen blev jo også ført i fangenskab, men det er vist vanskeligt at forklare dig noget, når du ikke tror på Bibelen. Så regn du blot med det du har lært af VTS.
Hvis slave læser dette, så giv mig lige et bevis for, at Grayson har opgivet disse årstal, som du nævnte. Jeg tror at du, sk og jeg tidligere drøftede dette, og så vidt jeg husker fik vi sbrh til at undersøge det, da han har købt Graysons bog. Grayson har aldrig nævnt året 624 fvt som Nebukanedzars 1.til regeringsår, så slave skylder mig stadigt et fuldgyldigt bevis herfor.V vil i lade løgnen blive stående❓Eller vil i fremkomme med et ny bevis for Nebukadnezars regeringstid ?
Men hav det hyggeligt med jeres forkvaklede tro.
/solveigj.


Det var dig der skrev:
Nu talte vi jo om landflygtigheds længde. Jeremias siger jo ganske tydeligt at 3023 jøder blev ført i landflygtighed i Nebukadnezars 7. år og 832 jøder i hans 18. år. Begge hold blev ført til Babylon. Er det umuligt at fatte, at de 3023 jøder opholdt sig fanget i Babylon 11 år mere end de 832❓
Mange fra landbefolkningen blev af gode grunde ikke belejret, og mange af dem flygtede til Ægypten, og sikkert andre steder.
De ca. 3800 jøder kan ikke blive til ca. 50-60.000 på 70 år.
Hvor har du det tal 832 fra.
Jeg har set Graysons bog side 100, og der står overhovedet ikke noget årstal.
Grayson er af gode grunde forsigtig med årstal.
tilføjet af

Det er som Jesus har forudsagt.

Det er 100 år siden at Guds rige blev oprettet i himmelen, men forholdene på jorden bliver værre og værre, indtil Harmagedon. Først derefter vil der være fred på jorden.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Argumenter preller af på sektmedlemmer

Det er ret let for mig. Jesus er verdens lys, så jeg ser klart. At du famler rundt i mørke er dit og de andre sektmedlemmers problem.
tilføjet af

Ting Tar Tid!

Hej igen sk
Antallet af jøder, der blev ført i fangenskab i Babylon i Nebukadnezars 18. år var 832, og det stå i Jeremias 52:29, og videre i vers fortælles der, at i hans 23. år blev der ført 745 jøder i fangenskab, men her står ikke, at de netop kom fra Jerusalem.
Men det som Jeremias nævner udgør ialt 4600 personer, og klart nok boede der flere personer i Jerusalem, for så vidt jeg husker siger Bibelen, at det samtede antal fra Jerusalem udgjorde 10000 jøder, men jeg husker ikke lige hvor det står.
Ligeledes siger Bibelen et eller flere stede, at nogle horder rejste rundt og førte jøder i fangenskab i Babylon, så Jehovas ord skulle gå i opfyldelse. Dette er kun efter hukommelsen, så måske er det formuleret lidt anderledes i Bibelen.
Iøvrigt tak for din oplysning om Grayson, men jeg vidste at Grayson mener, det samme som så mange andre forskere, fordi jeg har læst et eller andet sted i Graysons bog, at han sætter slaget ved Karkemisj til år 605 f.v.t., hvor Selskabet siger 625 f.v.t.
Her er iøvrigt også en vanskelighed, idet Ægyptens Neko II var med her. Neko var konge indenfor det 26 Dynasti, og begyndte først sin regering i 610 f.v.t., hvilket betyder, at han er ude af stand til at være med i 625 f.v.t. Jeg ved godt at Ægyptens tidsregning også er indviklet men jeg har læst, at en ægyptolog er helt sikker på, at man har hold på årstallene fra det 26. dynasti. Kun en oplysning, idet jeg ikke ønsker at bruge de verdslige beviser i mine undersøgelser, kun Bibelens.
Hilsen
/solveigj
tilføjet af

Argumenter preller af på sektmedlemmer

Det er ret let for mig. Jesus er verdens lys, så jeg ser klart. At du famler rundt i mørke er dit og de andre sektmedlemmers problem.

Hvilken sekt er du selv medlem i?
tilføjet af

Argumenter preller af på sektmedlemmer

Jeg er medlem af et politisk parti, men jeg synes nu ikke det er en sekt...
tilføjet af

Argumenter preller af på sektmedlemmer

Jeg er medlem af et politisk parti, men jeg synes nu ikke det er en sekt...

Det er vel lige så meget en sekt, som så meget andet.
En sekt, er jo blot noget man kalder en gruppe af mennesker, som er samlet om noget man ikke kan li eller forstå.
tilføjet af

Din Bibel ftg - NWT stemmer ikke overens

😖
. . . med hverken "Kristus Jesus lære eller "de Kristne Græske Skrifter".
Du ftg løber som en gepard hver gang der er Fakta på Bordet.
ftg Tror Biblen er sandheden og kun sandheden og intet andet end sandheden:
Lad os se på nogle eksempler ftg: - (Rent tidsspilde - Men alligevel)
Johannes 5:46
"Havde I troet Moses, ville I have troet mig; for det var mig, han skrev om"
*******
A - Jesus/(forfatteren) burde have vidst, at Moses ikke har skrevet Mosebøgerne.
Fordi:
B - En sagtmodig Moses ville aldrig have pointeret han var sagtmodig (4.Mos.12:3)
C - Dengang Kanaanæerne boede i landet - Først Salomon fik dem "udryddet" = 400+ år (1.Mos.12:6/13:7)
D - Kongerne i Edom før Israelitterne fik første konge = Salomon 400+ år (1:Mos.16:31)
5.Mosebog 34:5
Moses, Herrens tjener, døde dér i Moabs land, efter Herrens afgørelse, og han [Gud] begravede ham i dalen i Moabs land over for Bet-Peor; men den dag i dag ved ingen, hvor hans grav er.
*******
Judas 1:9
Dengang ærkeenglen Mikael stredes med Djævelen om Moses' lig, vovede han trods alt ikke at udtale nogen spottende dom, men sagde blot: »Herren straffe dig!«
*******

Malakias 3:1
Se, jeg sender min engel,
han skal bane vejen for mig.
Herren, som I søger,
kommer med ét til sit tempel,
pagtsenglen, som I længes efter, kommer,
siger Hærskarers Herre.
*******
Dette bliver verificeret i:
Esajas 40:3
Der er en, der råber:
Ban Herrens vej i ørkenen, jævn en vej for vor Gud i det øde land.
*******
Dette bliver verificeret i:
Johannes 1:23
Han svarede: »Jeg er ›en, der råber i ørkenen: Jævn Herrens vej!‹ som profeten Esajas har sagt.«
*******
Dette bliver verificeret i:
Matthæus 3:3
Det er ham, der er talt om ved profeten Esajas, der siger:
Der er en, der råber i ørkenen: Ban Herrens vej, gør hans stier jævne!
*******
Englen, i Malakias, Gud sender, og som råber, er Johannes døberen, står der i Matt.3:1-2
Iflg. Esajas baner Johannes vejen for vor Gud - Og "den" Johannes baner vejen for er Jesus ftg.

Johannes 3:28
I kan selv bevidne, at jeg sagde: Jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham.
******* (Se Joh.1:19-31)
Johannes 5:33
I sendte bud til Johannes, og han vidnede om sandheden.
*******
🙁 Tidsspilde -
tilføjet af

Der findes ikke to oversættelser af Bibelen

der er fuldstændigt ens, men Jehovas Vidner har en bibel der er fri for falsk lære.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Argumenter preller af på sektmedlemmer

En sekt er en gruppe der trækker sig tilbage fra det omgivende samfund, for at leve et liv der markant adskiller sig fra andres. Sektens bevæggrund for dette er, at sekten mener at have ret, mens det omgivende samfund tager fejl. Dermed er de almindelige kirker og politiske partier ikke sekter, men jehovas vidner er.
tilføjet af

Argumenter preller af på sektmedlemmer

En sekt er en gruppe der trækker sig tilbage fra det omgivende samfund, for at leve et liv der markant adskiller sig fra andres. Sektens bevæggrund for dette er, at sekten mener at have ret, mens det omgivende samfund tager fejl. Dermed er de almindelige kirker og politiske partier ikke sekter, men jehovas vidner er.

Det var faktisk en rigtigt god defination på en sekt.
men det sjove er så at alle de definationer der er på en sekt lever jehovas vidner op til, men det ved du jo allerede godt :p he he
tilføjet af

Sandhed kan bevises - Falsk lære kan bevises Bevis

der er fuldstændigt ens, men Jehovas Vidner har en bibel der er fri for falsk lære.
Med venlig hilsen, ftg.[/quote]
_____________________________________
🙂
[quote] men Jehovas Vidner har en bibel der er fri for falsk lære.

min fremhævelse.
Nu er fakta tilfældigvis ftg - At Biblens sande indhold kan bevises via "de Kristne Græske Skrifter" - D.v.s. ftg - At du uden problemer har mulighed for indiskutabelt at bevise din påstand - Så det glæder jeg mig til at se ftg 🙂

jalmar
tilføjet af

Argumenter preller af på sektmedlemmer

En sekt er en gruppe der trækker sig tilbage fra det omgivende samfund, for at leve et liv der markant adskiller sig fra andres. Sektens bevæggrund for dette er, at sekten mener at have ret, mens det omgivende samfund tager fejl. Dermed er de almindelige kirker og politiske partier ikke sekter, men jehovas vidner er.


Aha.
Så Jehovas vidner er ikke forskere, skolelærere, murere, revisorer, læger, direktører og så selvfølgelig vinduespudsere. Der ikke virker i samfundet.
Bor i vi huler Sebl?
Eller bor vi i villaer og lejligheder som alle andre.
Du kan selvfølgelig have ret i, vi er ikke præster i folkekirken eller soldater.
Vi vil nemlig ikke så gerne fylde folk med falsk lære og skyde folk.
tilføjet af

Sandhed kan bevises - Falsk lære kan bevises Bevis

[quote="ftg" post=2852468]der er fuldstændigt ens, men Jehovas Vidner har en bibel der er fri for falsk lære.
Med venlig hilsen, ftg.[/quote]
_____________________________________
🙂
[quote] men Jehovas Vidner har en bibel der er fri for falsk lære.[/quote]
min fremhævelse.
Nu er fakta tilfældigvis ftg - At Biblens sande indhold kan bevises via "de Kristne Græske Skrifter" - D.v.s. ftg - At du uden problemer har mulighed for indiskutabelt at bevise din påstand - Så det glæder jeg mig til at se ftg 🙂

jalmar


ja vi skal alle huske den lov Jalmar har.
§1. Sandheden kan dikteres.
§2. Den der taler imod Jehovas vidner dikterer sandheden.
Du skrev:
får jeg ti år til er jeg tilfreds hvis hjernen holder - ellers vil jeg hellere stå af før -
Du synes ikke tiden er inde....... med al det sludder du rabler af dig.
tilføjet af

Argumenter preller af på sektmedlemmer

Næ, I bor blandt os andre. Men I distancerer jer mentalt fra os andre, som I mener vil gå til ved harmageddon, medmindre vi bliver som I.
Mere konkret: I deltager ikke i politik, i jul og fødselsdage og i samfundets øvrige institutioner. I opfordrer til ikke at være nære venner med folk "udenfor", ligesom I opfordrer jeres børn til ikke at få tætte kammerater "udenfor". I isolerer jer. Dermed er I en sekt.
tilføjet af

Suk der vil komme en tid ... eller

der er åbenbart allerede kommet en tid, en profeti i biblen der er gået i opfyldese? ha ha.
2 tim 4 v3 For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. v4 De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter.
Det må man da sige i gør, i nyder løgnen om andre og isolere jer for at undgå alt og alle skal fortælle jer den løgn i lever i er falsk, handler vel om at undgå folk med et hoved på deres skuldre?
tilføjet af

Det er som Jesus har forudsagt.

Det er 100 år siden at Guds rige blev oprettet i himmelen, men forholdene på jorden bliver værre og værre, indtil Harmagedon. Først derefter vil der være fred på jorden.
Med venlig hilsen, ftg.

jehovas vidner er et godt eks. på :
De sidste tiders frafald
v1 Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme, v2 som udbredes ved løgnagtige læreres hykleri, folk der er brændemærket i deres samvittighed. 1.Tim.4
Det er så langt ude ftg - du kan IKKE få vagttårnslæren til at stemme med Bibelen !
Du har slugt vagttårnslæren med "hud og hår" - det er IKKE Bibelen du tror på [!]
Desværre vil det sikkert først gå op for dig, den dag Jesus kommer og dømmer levende og døde 🙁
tilføjet af

Argumenter preller af på sektmedlemmer

Næ, I bor blandt os andre. Men I distancerer jer mentalt fra os andre, som I mener vil gå til ved harmageddon, medmindre vi bliver som I.
Mere konkret: I deltager ikke i politik, i jul og fødselsdage og i samfundets øvrige institutioner. I opfordrer til ikke at være nære venner med folk "udenfor", ligesom I opfordrer jeres børn til ikke at få tætte kammerater "udenfor". I isolerer jer. Dermed er I en sekt.


Vor mentalitet er pacifistisk og vi ønsker fred frem for krig.
Hvis alle var Jehovas vidner, var der ingen krige.
Vi betaler skat til alle jeres politiske udskejelser.
I krigsgale vil bombe i IRAQ, vil det hjælpe, sikkert lige så lidt som i Afghanistan, hvor taleban om kort tid vil være lige så aktive som før.
Englænderne kunne ikke vinde. Sovjet kunne ikke vinde, og USA kunne ikke vinde.

Du skriver noget om "samfundets øvrige institutioner" Hm..... Jeg er medlem af Danmarks naturfredningsforening, for at værne om naturen som I ikke passer særligt meget på.
Du ved "den der ødelægger jorden" osv.
Jeg har familie og venner "udenfor" og kommer nogen gange i deres kirker.
tilføjet af

Argumenter preller af på sektmedlemmer

Jeres lære er bygget på løgn og uretfærdighed.
folk går i krig imod uretfærdighed, så nok er i pacifister, så vil i aldrig blive et ønsket styre.
så hvis du vil kæmpe for en mere fredeligt verden, burde du se efter noget der solgte noget bedre ;)
tilføjet af

Argumenter preller af på sektmedlemmer

Jeg skrev:
"Vor mentalitet er pacifistisk og vi ønsker fred frem for krig."

Nå, så er det også galt. 😖

[img]http://www.sol.dk/images/avatar/af6d2d490cf197748d21b5dc.jpg[/img]
tilføjet af

Argumenter preller af på sektmedlemmer

suk, bid nu mærke i det jeg skriver til dig, når du bygget et styre af uretfærdighed, vil du altid skabe folk der føler sig uretfærdigt behandlet! i avler oprør i jeres måde at styre tingende på. folk skal have lov til at have religions frihed, de skal have lov til at mene noget andet end jer.
tolerance er den styre form der har skabt mest fred, forståelse for hinanden skaber fred, ikke at man isolere sig fra hinaden og skaber fjende billeder af de anderledstroende.
du bliver nød til at se det fulde billede, ikke bare det i ikke vil gå i krig, mennesket er meget mere indviklet end bare det, mennesket har drømme og særheder og det skal der være plads til. det er der ikke plads til i jeres theokratiske digtatur.
tilføjet af

Argumenter preller af på sektmedlemmer

Jeg kan godt finde citaterne i jeres blade om, hvordan I "udskiller" jer fra verden, og hvad I konkret anbefaler. Når du protesterer med, at hvis alle gjorde som I, så beviser du sådan set bare pointen: I er milevidt fra almindelige danske borgere. I er en sekt på godt og ondt.
tilføjet af

Harmageddon kommer -Jehovas Kongedømme indføres NU

🙂
Skrev/skriver The Governing Body/Det Styrende Råd indirekte, næsten konstant - Jehovas Vidners indiskutable ejere:
Drengen og ulven
Der var engang en dreng som vogtede får i nærheden af en landsby. En dag da han kedede sig rigtig meget fandt han på at lave lidt sjov med folkene hjemme i landsbyen.
Han sprang op på en stor sten og så råbte han lige så højt han kunne:
- Ulven kommer! Ulven kommer!
Folk slap hvad de havde i hænderne og kom løbende for at hjælpe. Men der var ingen ulv de fandt bare drengen som lo og lo så tårerne trillede ham ned ad kinderne.
På den måde narrede han dem flere gange.
Så en dag kom der virkelig en ulv. Drengen blev rædselsslagen og råbte så højt han kunne:
- Ulven kommer! Ulven kommer!
men denne gang var der ingen som troede ham og ulven tog hele fåreflokken.[/quote]
GB's bagtanke er nok noget anderledes end lige kedsomhed ftg - Men princippet i Historien udfører GB perfekt !

- - Re. "Jehovas Kongedømme" ftg:
Lige et spørgsmål ftg - Jorden skal ifølge "GB/DSR" blive "Jehovas kongedømme" [???]
[???]
- - - Men Skrifterne siger:
Jehova er Herrernes Herre - d.v.s. Herre over alle andre Herrer og herrer (5.Mos.10:17) ❓
- - - Men Skrifterne siger:
Kristus Jesus er Herrernes Herre - d.v.s. Herre over alle andre Herrer og herrer (J.Åb.17:14+19:16) ❓
Ovenstående giver flg. Spørgsmål:
[???]
Hvordan kan Jehova være Herrernes Herre - Når Kristus Jesus som Herrernes Herre er over alle Herrer ftg
[???]
Hvordan kan Kristus Jesus være Herrernes Herre - Når Jehova som Herrernes Herre er over alle Herrer ftg


Nu er fakta, bare også, ifølge Skrifterne:
Governing Body skriver: "Jehovas Kongedømme" ftg ❓
http://wol.jw.org/da/wol/s/r9/lp-d?q=Jehovas+konged%C3%B8mme&p=par
- - Hvordan det ftg:
Når det ifølge Skriftet er Kristus Jesus der er Kongernes Konge (1.Tim.6:15 -J.Åb.17:14+19:16)❓ -
Hvilket logisk indikerer at Kristus Jesus er større Konge og over "Jehova, ftg [???]

Og en gang i fremtiden sker som følger iflg. Guds eget folk, ftg:
[quote]Ordet og Israel
De sidste tider er perioden mellem Jesu første komme og hans genkomst. Bibelen siger, at de sidste tider vil blive præget af krig, religiøs vildførelse, naturkatastrofer, kristen mission og forskellige begivenheder i Israel.
Disse ting hører til i perioden inden Jesu genkomst og er "tegn" på, at genkomsten nærmer sig. Men hvad skal der ske, når Jesus kommer? Eller sagt med andre ord: Hvad siger Bibelen om tiden efter de sidste tider?
http://www.ordetogisrael.dk/artikler.php?action=laesartikel&id=80[/quote]
Og igen ser vi en GB'formulering der ligger lige så langt fra Biblens Skrifter, som GB's Kristus Jesus lære:
for "1.117." gang ftg, Hvornår har ftg set og eller hørt om dette er sket ftg [???]:
[quote]Matthæus 24:27-31
For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være. Hvor ådslet er, dér vil gribbene flokkes. v29 Men straks efter trængslen i de dage skal

solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes.
Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen,

og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed.

Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner,

fra den ene ende af himlen til den anden.
*******

Men de Indiskutable fakta var og er Ifølge særdeles velunderrettet kilde = Jehovas egen udvalgte =
Der ifølge GB er: "The Governing Body", vil Harmageddon og "Jehovas Kongedømme være en realitet:
I året 1914 med ++++++++++++ 12 plusser🙁 og hvert eneste Time, dag, måned og år i årene 1915 - 1916 - 1917 - 1918 m/+ 1919 - 1920 m/++++++🙁 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 m/++++++++++++🙁 - 1926 - etc. til 1941/42 m/++++++++++++🙁 - 1943 - etc. til 1975 m/++++++++++++🙁 - 1976 - etc. til 1999/2000 m/++++++++++++🙁 2001 m/++++++🙁 - etc. - 2007 m/+++🙁 - 2008 - 2009 - 2010 m/++++++++++++🙁 - 2011 - 2012 2013 m/++++++++++++🙁 - 2014 m/++++++ Vi venter "i spænding" ftg -
1914
1920
1925
1941/42
1975
- og
WT-10/1980 - Harmageddon 1999/2000 -
WT-02/2001 - med "Guds dommedag er i dag så nær" -
WT-08/2007 - mennesker, der bliver indsamlet under disse sidste dage -
WT-09/2010 - I denne endens tid -
WT-11/2013 - afslutningen af denne onde tingenes ordning er nært forestående." -
2014 Årbog - Snart vil disse velsignelser blive en realitet.
Nu er fakta bare ftg, at der er overhovedet ingen specielle tegn er:
Hverken i sol, måne og/eller stjerner på Harmageddon/"Jehovas/Kristus Jesus Kongedømme ftg ❓
Ingen af de tegn Bibelen angiver som værende de sikre Kristus Jesus Genkomst-tegn ftg ❓
jalmar
tilføjet af

Sandhed kan bevises - Falsk lære kan bevises Bevis

[quote="jalmar" post=2852505][quote="ftg" post=2852468]der er fuldstændigt ens, men Jehovas Vidner har en bibel der er fri for falsk lære.
Med venlig hilsen, ftg.[/quote]
_____________________________________
🙂
[quote] men Jehovas Vidner har en bibel der er fri for falsk lære.[/quote]
min fremhævelse.
Nu er fakta tilfældigvis ftg - At Biblens sande indhold kan bevises via "de Kristne Græske Skrifter" - D.v.s. ftg - At du uden problemer har mulighed for indiskutabelt at bevise din påstand - Så det glæder jeg mig til at se ftg 🙂

jalmar[/quote]

ja vi skal alle huske den lov Jalmar har.
§1. Sandheden kan dikteres.
§2. Den der taler imod Jehovas vidner dikterer sandheden.
Du skrev:
får jeg ti år til er jeg tilfreds hvis hjernen holder - ellers vil jeg hellere stå af før -
Du synes ikke tiden er inde....... med al det sludder du rabler af dig.

_____________________________________
🙂 🙂 🙂 🙂
Jeg er temmelig velfornøjet med SK's udgydelser
De beviser rigeligt over for mig, at stakkels SK har et stort problem med mine indlæg -
For det er jo såre nemt (med en smule hjernevindinger) at tjekke "de Kristne Græske Skrifter", men det tør/magter Høj-IQ SK ikke i sin ensporede tankegang - SKs indlæg vidner om SKs afmagt, og afspejler tydeligt SKs manglende evne til at lægge beviser for sine Tro på vegne af sin ejer og under 1o/oo af verdensbefolkningen !
tilføjet af

Sandhed kan bevises - Falsk lære kan bevises Bevis

[quote="sand kristen" post=2852509][quote="jalmar" post=2852505][quote="ftg" post=2852468]der er fuldstændigt ens, men Jehovas Vidner har en bibel der er fri for falsk lære.
Med venlig hilsen, ftg.[/quote]
_____________________________________
🙂
[quote] men Jehovas Vidner har en bibel der er fri for falsk lære.[/quote]
min fremhævelse.
Nu er fakta tilfældigvis ftg - At Biblens sande indhold kan bevises via "de Kristne Græske Skrifter" - D.v.s. ftg - At du uden problemer har mulighed for indiskutabelt at bevise din påstand - Så det glæder jeg mig til at se ftg 🙂

jalmar[/quote]

ja vi skal alle huske den lov Jalmar har.
§1. Sandheden kan dikteres.
§2. Den der taler imod Jehovas vidner dikterer sandheden.
Du skrev:
får jeg ti år til er jeg tilfreds hvis hjernen holder - ellers vil jeg hellere stå af før -
Du synes ikke tiden er inde....... med al det sludder du rabler af dig.[/quote]
_____________________________________
🙂 🙂 🙂 🙂
Jeg er temmelig velfornøjet med SK's udgydelser
De beviser rigeligt over for mig, at stakkels SK har et stort problem med mine indlæg -
For det er jo såre nemt (med en smule hjernevindinger) at tjekke "de Kristne Græske Skrifter", men det tør/magter Høj-IQ SK ikke i sin ensporede tankegang - SKs indlæg vidner om SKs afmagt, og afspejler tydeligt SKs manglende evne til at lægge beviser for sine Tro på vegne af sin ejer og under 1o/oo af verdensbefolkningen !


Jalmar skriver:
De beviser rigeligt over for mig, at stakkels SK har et stort problem med mine indlæg -
Tja.
De "gal mands tanker" du kommer med, viser du lever i din egen tankeboble, hvor du trives med dit indavl.
Det bliver værre og være, indtil vi ser en omfattende mental nedsmeltning,det mentale kinasyndrom.
Det der er for mig, i det her, er de omfattende løgne, som jeg synes man bør gå imod. Jeg har bevist den ene løgn efter den anden, så det er nok ikke så nødvendigt mere.
Din troværdighed er ikke eksisterende.
Jeg nærlæser da heller ikke dine, mange gange selvmodsigende, sludren og vrøvlen.
Det er ikke godt hvis nogen tror på dig.
Desværre har du held med at svine biblen, Guds ord, til. Forhåbentligt kan alle gennemskue dig, og ikke mister lysten til at lære hvad den sande ægte kristendom går ud på.
Det vil under alle omstændigheder være til gavn for dem selv.
På mange måder.
Jesus siger. "Mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord der udgår fra Gud".
Det kunne man da godt tænke nærmere over.
Jehovas vidner er stærkt optaget af at udbrede kendskabet til biblen.
Det er en drivkraft vi har, og vi møder en del "ikke interesserede" desværre, men heldigvis også mange rare mennesker, der gerne vil vide hvad det er biblen virkeligt lærer.
tilføjet af

SK foretrækker ISIL fremfor at gøre modstand -

minder om de kristne der slog sig selv for at pine dem selv, temmelig latterligt ;)
men han er sikkert opdraget med at jo værre han har det jo tættere på dommedag er han, så han håber på det værste af det værste, i håb om at han kan se hjælpeløs nok ud til at hans gud kommer ned i forbarmelse over sine hjælpe løse undersorter og hjælpe dem.
tilføjet af

FAKTA: GB's lære er IKKE 'Kristus Jesus lære'

🙁
. . . fra "de Kristne Græske Skrifter" - (Det kan bevises) - Hvoraf den ældste: Codex Sinaiticus er fra AD350±
og fra "Novum Testamentum Graece" der er bygget af De ældst mulige Papyrus-fragmenter!
http://www.codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=36&lid=en&side=r&zoomSlider=0
http://www.nestle-aland.com/en/read-na28-online/
Stemme overens vil sige at der kun er foretaget sproglige rettelser i forhold til "de Kristne Græske Skrifter" [!] [!]
GB's stemmer teologisk (basen Troen hviler på) ikke overens med ovenstående skrifter [!]
Fordi - GB selv har forfattet en stor del af Teologien, og er dermed GB's lære og ikke Kristus Jesus lære [!]

SKs indlæg bliver mere og mere forkrampede og mere og mere sørgelige.
Sandsynlige baggrund er, at SK ikke magter bevisførelse i sit forsvar for GB samt 1o/oo af verdensbefolkningen !

Det er sørgeligt at SKs iflg. SK høj-IQ ikke kan spores i SKs ensporede indlæg, end ikke til ftg og bjarneTroll 🙁
Indlæg som dette minder mere om en 16-18 årig knægt med dårlig opvækst 🙁
http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2722817-hvad-er-diagnosen/2724161
SKs udsagn: "jeg lyver aldrig" - tyder på nøjagtig samme type 🙁
SKs Løgne - Citatfuskerier og fiflerier med debattør-indlæg, peger, næsten entydigt, i samme retning 🙁

SK skrev:
Det der er for mig, i det her, er de omfattende løgne, som jeg synes man bør gå imod. Jeg har bevist den ene løgn efter den anden, så det er nok ikke så nødvendigt mere.
Din troværdighed er ikke eksisterende.[/quote]
Se venligst ovenstående [!]
Sjovt nok når man beder SK om [size=4]BEVISER[/size] kommer deringen - eller same o' same o' same o' 🙁
Men en løgn om, at det har SK bevist, kan hænde dumper ind - Beviset kan bare ikke findes 🙁


[quote]SK skrev:
Det er ikke godt hvis nogen tror på dig.
Desværre har du held med at svine biblen, Guds ord, til. Forhåbentligt kan alle gennemskue dig, og ikke mister lysten til at lære hvad den sande ægte kristendom går ud på.[/quote]
Re. SKs Løgn: "svine biblen, Guds ord, til."
Men samme SK magter ikke at [size=4]BEVISE[/size] SKs blasfemiske påstand 🙁

Men
SK kan ikke lide mine indlæg fordi jeg beviser at:
SK følger GB's helt egen Teologi, der ikke stemmer overens med "De Kristne Græske Skrifter" og Kristi Jesu lære !

Re. SK's (og GB's) blasfemiske LØGN: "lære hvad den sande ægte kristendom går ud på."
Men samme SK magter ikke at [size=4]BEVISE[/size] SKs blasfemiske påstand 🙁
Men SK kan ikke lide mine indlæg fordi jeg beviser at:
SK følger GB's teologi, der strider imod 'Kristus Jesus lære' og "De Kristne Græske Skrifter" og Kristendom [!]


[quote]SK skrev:
Jehovas vidner er stærkt optaget af at udbrede kendskabet til biblen.
Det er en drivkraft vi har, og vi møder en del "ikke interesserede" desværre, men heldigvis også mange rare mennesker, der gerne vil vide hvad det er biblen virkeligt lærer.


LØGN
SK og Co er stærkt optaget af at udbrede kendskabet til GB's LÆRE - DET er ikke Kristus Jesus lære
tilføjet af

Harmageddon kommer -Jehovas Kongedømme indføres NU

🙂
Skrev/skriver The Governing Body/Det Styrende Råd indirekte, næsten konstant - Jehovas Vidners indiskutable ejere:
[quote]Drengen og ulven
Der var engang en dreng som vogtede får i nærheden af en landsby. En dag da han kedede sig rigtig meget fandt han på at lave lidt sjov med folkene hjemme i landsbyen.
Han sprang op på en stor sten og så råbte han lige så højt han kunne:
- Ulven kommer! Ulven kommer!
Folk slap hvad de havde i hænderne og kom løbende for at hjælpe. Men der var ingen ulv de fandt bare drengen som lo og lo så tårerne trillede ham ned ad kinderne.
På den måde narrede han dem flere gange.
Så en dag kom der virkelig en ulv. Drengen blev rædselsslagen og råbte så højt han kunne:
- Ulven kommer! Ulven kommer!
men denne gang var der ingen som troede ham og ulven tog hele fåreflokken.[/quote]
GB's bagtanke er nok noget anderledes end lige kedsomhed ftg - Men princippet i Historien udfører GB perfekt !

- - Re. "Jehovas Kongedømme" ftg:
Lige et spørgsmål ftg - Jorden skal ifølge "GB/DSR" blive "Jehovas kongedømme" [???]
[???]
- - - Men Skrifterne siger:
Jehova er Herrernes Herre - d.v.s. Herre over alle andre Herrer og herrer (5.Mos.10:17) ❓
- - - Men Skrifterne siger:
Kristus Jesus er Herrernes Herre - d.v.s. Herre over alle andre Herrer og herrer (J.Åb.17:14+19:16) ❓
Ovenstående giver flg. Spørgsmål:
[???]
Hvordan kan Jehova være Herrernes Herre - Når Kristus Jesus som Herrernes Herre er over alle Herrer ftg
[???]
Hvordan kan Kristus Jesus være Herrernes Herre - Når Jehova som Herrernes Herre er over alle Herrer ftg


Nu er fakta, bare også, ifølge Skrifterne:
Governing Body skriver: "Jehovas Kongedømme" ftg ❓
http://wol.jw.org/da/wol/s/r9/lp-d?q=Jehovas+konged%C3%B8mme&p=par
- - Hvordan det ftg:
Når det ifølge Skriftet er Kristus Jesus der er Kongernes Konge (1.Tim.6:15 -J.Åb.17:14+19:16)❓ -
Hvilket logisk indikerer at Kristus Jesus er større Konge og over "Jehova, ftg [???]

Og en gang i fremtiden sker som følger iflg. Guds eget folk, ftg:
[quote]Ordet og Israel
De sidste tider er perioden mellem Jesu første komme og hans genkomst. Bibelen siger, at de sidste tider vil blive præget af krig, religiøs vildførelse, naturkatastrofer, kristen mission og forskellige begivenheder i Israel.
Disse ting hører til i perioden inden Jesu genkomst og er "tegn" på, at genkomsten nærmer sig. Men hvad skal der ske, når Jesus kommer? Eller sagt med andre ord: Hvad siger Bibelen om tiden efter de sidste tider?
http://www.ordetogisrael.dk/artikler.php?action=laesartikel&id=80[/quote]
Og igen ser vi en GB'formulering der ligger lige så langt fra Biblens Skrifter, som GB's Kristus Jesus lære:
for "1.117." gang ftg, Hvornår har ftg set og eller hørt om dette er sket ftg [???]:
[quote]Matthæus 24:27-31
For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være. Hvor ådslet er, dér vil gribbene flokkes. v29 Men straks efter trængslen i de dage skal

solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes.
Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen,

og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed.

Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner,

fra den ene ende af himlen til den anden.
*******[/quote]
Men de Indiskutable fakta var og er Ifølge særdeles velunderrettet kilde = Jehovas egen udvalgte =
Der ifølge GB er: "The Governing Body", vil Harmageddon og "Jehovas Kongedømme være en realitet:
I året 1914 med ++++++++++++ 12 plusser🙁 og hvert eneste Time, dag, måned og år i årene 1915 - 1916 - 1917 - 1918 m/+ 1919 - 1920 m/++++++🙁 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 m/++++++++++++🙁 - 1926 - etc. til 1941/42 m/++++++++++++🙁 - 1943 - etc. til 1975 m/++++++++++++🙁 - 1976 - etc. til 1999/2000 m/++++++++++++🙁 2001 m/++++++🙁 - etc. - 2007 m/+++🙁 - 2008 - 2009 - 2010 m/++++++++++++🙁 - 2011 - 2012 2013 m/++++++++++++🙁 - 2014 m/++++++ Vi venter "i spænding" ftg -
1914
1920
1925
1941/42
1975
- og
WT-10/1980 - Harmageddon 1999/2000 -
WT-02/2001 - med "Guds dommedag er i dag så nær" -
WT-08/2007 - mennesker, der bliver indsamlet under disse sidste dage -
WT-09/2010 - I denne endens tid -
WT-11/2013 - afslutningen af denne onde tingenes ordning er nært forestående." -
2014 Årbog - Snart vil disse velsignelser blive en realitet.
Nu er fakta bare ftg, at der er overhovedet ingen specielle tegn er:
Hverken i sol, måne og/eller stjerner på Harmageddon/"Jehovas/Kristus Jesus Kongedømme ftg ❓
Ingen af de tegn Bibelen angiver som værende de sikre Kristus Jesus Genkomst-tegn ftg ❓
jalmar

Når vagttårnet har talt, så siger jehovas vidner "ja og amen" - de har lagt deres forstand i "lommen" på vagttårnet - de tænker ikke selv.
Når vagttårnets profetier ikke går i opfyldelse - den ene gang efter den anden, så tænker vidnerne ikke over det, de tænker jo slet ikke !
Og vagttårnet har også bildt dem ind, at alle der ikke tror på det de siger, er "alvorligt psykisk syge"... og selvfølgelig tror jehovas vidner på det 😖
tilføjet af

Sk følger kun GB - GB er kun "Jordlinge", hvilken

😃
. . . form for "gud jehova" tror du da vil komme og hjælpe ham der SK - GB måske ? [???]
jalmar
tilføjet af

Harmageddon kommer -Jehovas Kongedømme indføres NU

[quote="jalmar" post=2852621]🙂
Skrev/skriver The Governing Body/Det Styrende Råd indirekte, næsten konstant - Jehovas Vidners indiskutable ejere:
[quote]Drengen og ulven
Der var engang en dreng som vogtede får i nærheden af en landsby. En dag da han kedede sig rigtig meget fandt han på at lave lidt sjov med folkene hjemme i landsbyen.
Han sprang op på en stor sten og så råbte han lige så højt han kunne:
- Ulven kommer! Ulven kommer!
Folk slap hvad de havde i hænderne og kom løbende for at hjælpe. Men der var ingen ulv de fandt bare drengen som lo og lo så tårerne trillede ham ned ad kinderne.
På den måde narrede han dem flere gange.
Så en dag kom der virkelig en ulv. Drengen blev rædselsslagen og råbte så højt han kunne:
- Ulven kommer! Ulven kommer!
men denne gang var der ingen som troede ham og ulven tog hele fåreflokken.[/quote]
GB's bagtanke er nok noget anderledes end lige kedsomhed ftg - Men princippet i Historien udfører GB perfekt !

- - Re. "Jehovas Kongedømme" ftg:
Lige et spørgsmål ftg - Jorden skal ifølge "GB/DSR" blive "Jehovas kongedømme" [???]
[???]
- - - Men Skrifterne siger:
Jehova er Herrernes Herre - d.v.s. Herre over alle andre Herrer og herrer (5.Mos.10:17) ❓
- - - Men Skrifterne siger:
Kristus Jesus er Herrernes Herre - d.v.s. Herre over alle andre Herrer og herrer (J.Åb.17:14+19:16) ❓
Ovenstående giver flg. Spørgsmål:
[???]
Hvordan kan Jehova være Herrernes Herre - Når Kristus Jesus som Herrernes Herre er over alle Herrer ftg
[???]
Hvordan kan Kristus Jesus være Herrernes Herre - Når Jehova som Herrernes Herre er over alle Herrer ftg


Nu er fakta, bare også, ifølge Skrifterne:
Governing Body skriver: "Jehovas Kongedømme" ftg ❓
http://wol.jw.org/da/wol/s/r9/lp-d?q=Jehovas+konged%C3%B8mme&p=par
- - Hvordan det ftg:
Når det ifølge Skriftet er Kristus Jesus der er Kongernes Konge (1.Tim.6:15 -J.Åb.17:14+19:16)❓ -
Hvilket logisk indikerer at Kristus Jesus er større Konge og over "Jehova, ftg [???]

Og en gang i fremtiden sker som følger iflg. Guds eget folk, ftg:
[quote]Ordet og Israel
De sidste tider er perioden mellem Jesu første komme og hans genkomst. Bibelen siger, at de sidste tider vil blive præget af krig, religiøs vildførelse, naturkatastrofer, kristen mission og forskellige begivenheder i Israel.
Disse ting hører til i perioden inden Jesu genkomst og er "tegn" på, at genkomsten nærmer sig. Men hvad skal der ske, når Jesus kommer? Eller sagt med andre ord: Hvad siger Bibelen om tiden efter de sidste tider?
http://www.ordetogisrael.dk/artikler.php?action=laesartikel&id=80[/quote]
Og igen ser vi en GB'formulering der ligger lige så langt fra Biblens Skrifter, som GB's Kristus Jesus lære:
for "1.117." gang ftg, Hvornår har ftg set og eller hørt om dette er sket ftg [???]:
[quote]Matthæus 24:27-31
For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være. Hvor ådslet er, dér vil gribbene flokkes. v29 Men straks efter trængslen i de dage skal

solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes.
Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen,

og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed.

Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner,

fra den ene ende af himlen til den anden.
*******[/quote]
Men de Indiskutable fakta var og er Ifølge særdeles velunderrettet kilde = Jehovas egen udvalgte =
Der ifølge GB er: "The Governing Body", vil Harmageddon og "Jehovas Kongedømme være en realitet:
I året 1914 med ++++++++++++ 12 plusser🙁 og hvert eneste Time, dag, måned og år i årene 1915 - 1916 - 1917 - 1918 m/+ 1919 - 1920 m/++++++🙁 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 m/++++++++++++🙁 - 1926 - etc. til 1941/42 m/++++++++++++🙁 - 1943 - etc. til 1975 m/++++++++++++🙁 - 1976 - etc. til 1999/2000 m/++++++++++++🙁 2001 m/++++++🙁 - etc. - 2007 m/+++🙁 - 2008 - 2009 - 2010 m/++++++++++++🙁 - 2011 - 2012 2013 m/++++++++++++🙁 - 2014 m/++++++ Vi venter "i spænding" ftg -
1914
1920
1925
1941/42
1975
- og
WT-10/1980 - Harmageddon 1999/2000 -
WT-02/2001 - med "Guds dommedag er i dag så nær" -
WT-08/2007 - mennesker, der bliver indsamlet under disse sidste dage -
WT-09/2010 - I denne endens tid -
WT-11/2013 - afslutningen af denne onde tingenes ordning er nært forestående." -
2014 Årbog - Snart vil disse velsignelser blive en realitet.
Nu er fakta bare ftg, at der er overhovedet ingen specielle tegn er:
Hverken i sol, måne og/eller stjerner på Harmageddon/"Jehovas/Kristus Jesus Kongedømme ftg ❓
Ingen af de tegn Bibelen angiver som værende de sikre Kristus Jesus Genkomst-tegn ftg ❓
jalmar[/quote]
Når vagttårnet har talt, så siger jehovas vidner "ja og amen" - de har lagt deres forstand i "lommen" på vagttårnet - de tænker ikke selv.
Når vagttårnets profetier ikke går i opfyldelse - den ene gang efter den anden, så tænker vidnerne ikke over det, de tænker jo slet ikke !
Og vagttårnet har også bildt dem ind, at alle der ikke tror på det de siger, er "alvorligt psykisk syge"... og selvfølgelig tror jehovas vidner på det 😖

_____________________________________
[:|]
Ja man vakler konstant mellem at grine af disse personer 😃 og/eller græde over disse personer 🙁

Det ene øjeblik tænker man:
Hvor er de dog nogle stakkels infantile mennesker 🙁

Det næste øjeblik tænker man:
Hold da op, hvor ensporet kan man være 😮
jalmar
jalmar
tilføjet af

Harmageddon kommer -Jehovas Kongedømme indføres NU

Jeg kan da godt lige afsløre jeres manipulation, og forsøg på at gøre Jesus til Gud.
Hvis ellers du læser din egen bibel.
Så står der i 5. Mosebog 10:17
For Herren jeres Gud er gudernes Gud og herrernes Herre, den store, den vældige og den frygtindgydende Gud.
Har du besvær med at se der Står Gud er Gud.

Og åbenbaringen 19:14
De vil føre krig mod Lammet, men Lammet vil sejre over dem, fordi det er herrernes herre og kongernes konge, og sammen med det sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste, der er i dets følge.«
Og der står Lammet (Jesus) er herrernes herre.
Jeg har ikke besvær med at se hvem der er hvem.
Mener i to Gøg og Gokke, at der kun er en konge.
Kongernes konge Ezekiel 26:7
For dette siger Gud Herren: Fra nord sender jeg Babylons konge, Nebukadnesar, kongernes konge, imod Tyrus med heste og vogne og ryttere, en hær, et stort mandskab.

Konge Nebukadnesar er måske også Gud, ja hvorfor ikke.
I er afsløret i manipulation, endnu en gang , også i den grad.
Kong Jalmar (gud) vil nu opføre et af sine berømte 50 kilometers vrøvleindlæg.
for at trylle sandhed til løgn og løgn til sandhed.

Ps.
Kan du se det passer når jeg skriver:
Jalmar.
Du lyver og manipulerer.
Læg mærke til, i næsten hvert eneste indlæg du kommer med, lyver du.
Dette kan tages til indtægt for, du er aldeles utroværdig, og dine indlæg uden værdi.
Gennemgår man dine indlæg, vil meget af dine såkaldte beviser og fakta, være noget du konstruerer for at legitimere dine manipulationer, som vist gang på gang.
tilføjet af

Sk følger kun GB - GB er kun "Jordlinge", hvilken

😃
. . . form for "gud jehova" tror du da vil komme og hjælpe ham der SK - GB måske ? [???]
jalmar

godt spørgsmål, lad os prøve at sammenligne ham med en hund, der misforstår alt og høre ikke efter det man siger til ham, og bliver ved med at gø af alle andre.
er det en hund man vil redde?
næppe da det ikke er en særligt brugbar hund. så hvis en gud vil redde en, skal man så ikke være brugbar og ikke hjælpeløs dum/ubrugelig?
tilføjet af

Undren

Jalmar skrev og citerede:
SK skrev:
Hvem gennemborede Jesus rent bogstaveligt❓HVEM LYJSE ?
Da du ikke selv vil svare, så gør jeg:
Det var et par romerske soldater, ja faktisk kun een.
De skal altså vækkes til live, før den egentlige opstandelse for at modtage Jesus.
Kan du ikke selv se det er forrykt det du kommer med.

Jalmar:
SK har intet begreb om Kristendommen. SK følger GB's lære, det er ikke "Kristus Jesus lære" -
Som tilbeder af GB's "gud jehova", fatter SK ikke de indlysende fakta: for 'Kristus Jesus er alting muligt' SK.
SK du er en stakkel SK - SK der er så uendelig ensporet, med SKs, iflg. SK, Høje IQ

Sk. Nu er det jo jer der tager alting bogstaveligt, så hvis det ikke var en romers soldat der gennemborede/stak Jesus i siden.
Hvem var det så ?
Jeg stiller et helt relevant spørgsmål, men får sikkert kun et tåget vrøvlesvar.

Der står i biblen.
Johannes 19:33
33 Men da de kom til Jesus, brækkede de ikke hans ben da de så at han allerede var død. 34 En af soldaterne stak ham dog i siden med et spyd, og straks kom der blod og vand ud.
Nå hvilket nonsens skal vi så læse denne gang. 😃

Ps. jeg tror nu ikke jeg har en specielt høj IQ, jeg bruger bare det jeg har, og er til gengæld ikke så snotdum som du er.
Hvilket du vil beviser ved ikke at kunne komme med noget sagligt bud på hvem der gennemborede Jesus rent bogstaveligt, hvis det ikke var en romersk soldat.
tilføjet af

BEVIS Jesus ikke er Gud - Forvildede SK

Denne forvilde Høj-IQ (iflg. SK) SK skrev:
Jeg kan da godt lige afsløre jeres manipulation, og forsøg på at gøre Jesus til Gud.
Hvis ellers du læser din egen bibel.
Så står der i 5. Mosebog 10:17
For Herren jeres Gud er gudernes Gud og herrernes Herre, den store, den vældige og den frygtindgydende Gud.[/quote]
A1)
2.Korintherbr. 3:12-18
Et sådant håb har vi og går derfor åbent til værks og gør ikke som Moses, der lagde et slør over sit ansigt, for at Israels børn ikke skulle se, at det, der forsvandt, hørte op. Dog forhærdedes deres tanker, for indtil den dag i dag bliver det samme slør ved med at ligge over oplæsningen af den gamle pagt uden at tages bort, for det fjernes først i Kristus. Ja, lige til i dag ligger der et slør over deres hjerte, når Moses læses op. »Men hver gang én vender om til Herren, tages sløret bort« »Herren« er Ånden, og hvor Herrens ånd er, dér er der frihed. Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er.
*******
A2)
Hebræerbr. 8:12-13
Jeg tilgiver deres uret og husker ikke længere på deres synd.«
Ved at tale om en ny pagt har han gjort den tidligere forældet;
men det, som er gjort forældet og er gammelt, er nær ved at forsvinde.
*******
B)
Titus 2:13 ▬ Codex Sinaiticus
προϲδεχομενοι την μακαρια ελπιδα και επιφανειαν
τηϲ δοξηϲ του μεγαλου θυ και ϲωτηροϲ ημων χυ ιυ
*******
Literal:
awaiting the blessed hope and appearing of glory the great god and savior of us christ jesus
*******
Bogstavelig – Ord for ord
ventende det velsignede håb og genkomst af herlighed af store Gud og frelser af os Kristus Jesus
*******
Bibelselskabets Da92
mens vi venter på, at vort salige håb skal opfyldes
og vor store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed.
*******
GB's NVO
mens vi venter på det lykkelige håb+ og den
store Guds og vor Frelsers, Kristi Jesu,* herligheds+ tydelige fremtræden
******
KOMMENTAR:
Med et ikke eksisterende "den" samt flyttet "vor" samt flytning og benyttelse af et på dansk unødvendigt "og" i NVO, ændres versets oprindelige mening sekterisk radikalt! (Og det er i strid med J.Åb. 22:18)
_ _ _ _ _ _ _
Kan SK BEVISE, at ovenstående IKKE står i "de Kristne Græske Skrifter" /"Codex Sinaiticus"❓
Stopper undertegnede på [sol] Hvorefter jeg melder mig ind i "Jehovas Vidner" [!]
HVIS SK IKKE kan levere BEVIS er alt hvad samme SK kommer med i Kristen regi Lodret Løgn [!]


[quote]Dette forvildede menneske = SK fortsætter sine blasfemiske bravader:
Og åbenbaringen 19:14
De vil føre krig mod Lammet, men Lammet vil sejre over dem, fordi det er herrernes herre og kongernes konge, og sammen med det sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste, der er i dets følge.«
Og der står Lammet (Jesus) er herrernes herre.
Jeg har ikke besvær med at se hvem der er hvem.
Mener i to Gøg og Gokke, at der kun er en konge.
Kongernes konge Ezekiel 26:7
For dette siger Gud Herren: Fra nord sender jeg Babylons konge, Nebukadnesar, kongernes konge, imod Tyrus med heste og vogne og ryttere, en hær, et stort mandskab.[/quote]
SK - MODBEVIS VENLIGST: - Punkterne A1) - A2) + B) - Fra ovenstående svar [!]


[quote]SK fortsætter sin, i Kristen regi, blasfemiske og ubibelske idioti:

Konge Nebukadnesar er måske også Gud, ja hvorfor ikke.
I er afsløret i manipulation, endnu en gang , også i den grad.
Kong Jalmar (gud) vil nu opføre et af sine berømte 50 kilometers vrøvleindlæg.
for at trylle sandhed til løgn og løgn til sandhed.

Ps.
Kan du se det passer når jeg skriver:
Jalmar.
Du lyver og manipulerer.
Læg mærke til, i næsten hvert eneste indlæg du kommer med, lyver du.
Dette kan tages til indtægt for, du er aldeles utroværdig, og dine indlæg uden værdi.
Gennemgår man dine indlæg, vil meget af dine såkaldte beviser og fakta, være noget du konstruerer for at legitimere dine manipulationer, som vist gang på gang.

TOM RETORIK fra SK uden Bibelsk dybde [!]
TOM RETORIK fra SK uden Bibelske BEVISER fra "de Kristne Græske Skrifter" [!]
TOM RETORIK fra SK der nægter at fatte, at:
"Jehovah" - - Er en Hebraisk grammatisk umulighed - Skabt med "YHWH og Adonai" masoretiske vokaltegn [!]
"Jehovah" - - Ikke er nævnt ved navn i NT udover ved navnet YAH i Yahushua = Jesus [!]

TOM RETORIK fra SK der nægter at fatte, at:
"The Governing Body/Det Styrende Råd" - - Ikke eksisterer i Bibelen [!]
"GB's Organisation" - - Ikke eksisterer i Bibelen [!]
"jehovas Organisation" - - Ikke eksisterer i Bibelen [!]
" Jehovah udnævnelse af GB" - - Ikke eksisterer i Bibelen [!]
"GB = "den tro og kloge træl" - - Ikke eksisterer i Bibelen [!]
"GB kontrollerer Guds 144.000" - - Ikke eksisterer i Bibelen [!]
"Teokratisk ledelse" - - Ikke eksisterer i Bibelen [!]

TOM RETORIK fra SK der nægter at fatte, at:
SK's viden = GB's ikke er i overensstemmelse med "de Kristne Græske Skrifter" [!]
Utallige GB-postulater ikke er i overensstemmelse med "de Kristne Græske Skrifter" [!]
"GB er Kristus salvede brødre" ikke er i overensstemmelse med "de Kristne Græske Skrifter" [!]
"GB er i samhørighed med Kristus ikke er i overensstemmelse med "de Kristne Græske Skrifter" [!]
GB er ophøjet med sæde i Himlen er ikke er i overensstemmelse med "de Kristne Græske Skrifter" [!]
"GB er en af Gud forudbestemt gruppe ikke er i overensstemmelse med "de Kristne Græske Skrifter" [!]
tilføjet af

BEVIS Jesus ikke er Gud - Forvildede SK

Min opfattelse af dig ud fra det du skriver.
https://www.youtube.com/watch?v=P1hnVutWxos
tilføjet af

BEVIS Jesus ikke er Gud - Forvildede SK

jehovas vidner
opfyldes den profeti af Esajas, der siger:

I skal høre og høre, men intet fatte,
I skal se og se, men intet forstå.
v15 For dette folks hjerte er dækket med fedt,
og med ørerne hører de tungt,
og deres øjne har de lukket til,
for at de ikke skal se med øjnene,
høre med ørerne og fatte med hjertet
og vende om, så jeg må helbrede dem. Matt.13
Jeg har spurgt dig flere gange, om jv tror der kommer 2 guder - husk hvert øje skal se Jesus !
GB's NVO
mens vi venter på det lykkelige håb+ og den
store Guds og vor Frelsers, Kristi Jesu,* herligheds+ tydelige fremtræden..
tilføjet af

BEVIS Jesus ikke er Gud - Forvildede SK

På [quote]jehovas vidner[/quote] opfyldes den profeti af Esajas, der siger:

I skal høre og høre, men intet fatte,
I skal se og se, men intet forstå.
v15 For dette folks hjerte er dækket med fedt,
og med ørerne hører de tungt,
og deres øjne har de lukket til,
for at de ikke skal se med øjnene,
høre med ørerne og fatte med hjertet
og vende om, så jeg må helbrede dem. Matt.13
Jeg har spurgt dig flere gange, om jv tror der kommer 2 guder - husk hvert øje skal se Jesus !
GB's NVO
mens vi venter på det lykkelige håb+ og den
store Guds og vor Frelsers, Kristi Jesu,* herligheds+ tydelige fremtræden..


Jeg fatter så meget, jeg ser det var en romersk soldat der stak Jesus i siden med et spyd.
Jeg ser også du mener, denne romerske soldat bliver oprejst til liv for at se Jesus komme på en sky (lyserød?) for at oprejse folk til liv.
Jeg ser også Lyjse, du er ude af stand til at give en logisk forklaring, men i stedet kommer med det rene vås.
Forklar hvordan Jesus kan ses alle vegne på jorden, når han kommer i en sky.
Hvis en person er blot få hundrede meter oppe i luften er han usynlig. Tænk engang.
Får alle udleveret kikkerter ?
Forklar også hvordan den romerske soldat bliver levende igen inden Jesus oprejser andre. Drikker han levende vand❓Jeg er jo nødt til at spørge, for jeg forstår ikke det du påstår.
Jeg kan svare på næsten alt bibelsk, og du kan svare på næsten intet bibelsk.
Nu vi er ved Jesus, og hans død.
Hvordan kunne Jesus, som du siger er en død gud, så ved sin død - sit døde legeme frelse menneskene.
Du siger jo du har helt styr på det med gud der kommer og går, og jeg ikke har.
Jamen så lad være med at skælde mig ud. Forklar det på almindeligt dansk.
Og så venter vi igen på Goddot (han kom aldrig)
tilføjet af

Stakkels forvildede SK - Ikke Bevise ikke Fatte

På [quote]jehovas vidner[/quote] opfyldes den profeti af Esajas, der siger:

I skal høre og høre, men intet fatte,
I skal se og se, men intet forstå.
v15 For dette folks hjerte er dækket med fedt,
og med ørerne hører de tungt,
og deres øjne har de lukket til,
for at de ikke skal se med øjnene,
høre med ørerne og fatte med hjertet
og vende om, så jeg må helbrede dem. Matt.13
Jeg har spurgt dig flere gange, om jv tror der kommer 2 guder - husk hvert øje skal se Jesus !
GB's NVO
mens vi venter på det lykkelige håb+ og den
store Guds og vor Frelsers, Kristi Jesu,* herligheds+ tydelige fremtræden..

_____________________________________
Hej lyjse.
Det stakkels menneske SK er i den grad kørt ud over normal tænkeevne, hvor sørgeligt det end er 🙁
Derfor er denne SK tvunget til, som adskillige gange bevist ud over enhver tvivl, at Lyve, manipulere, fuske med debattør-indlæg og Lyve om alle andre for at kunne fremstå med sit blasfemiske: "sand kristen"[:X]

Personagen SK er
jo afsløret som Løgner af alle andre mere eller mindre faste på [sol] end ftg og bjarneTroll 🙁
Uanset hvad man synes om SK, er det en sørgelig oplevelse at være vidne til, en sådan menneskelig fordærv 🙁
jalmar
tilføjet af

Stakkels forvildede SK - Ikke Bevise ikke Fatte

Jeg stiller nogen helt rimelige spørgsmål til Lyjse - velvidende hun ikke aner hvad hun skal svare.
Kan du Jalmar svare på spørgsmålene ?
Næh det kan du ikke, hvilket du så glimrende vil dokumentere ved ikke at svare.
Heller ikke bare det ene om hvordan, den romerske soldat der stak Jesus i siden kan være levende, for at stå og se Jesus komme i skyerne for at gøre ham levende (eller død) ved dommen.
Jeg spørger om det er fordi han drikker levende vand.
Et eller andet må det vel skyldes.
Jeg tror det skyldes i to Gøg og Gokke falder over jeres egne ben, og tuller rundt i en salig omgang nonsens tanker.
Se selv Jalmar du kan ikke svare logisk.
tilføjet af

Logik SK ikke kan svare på ? re. GB og Titus 2:13

Titus 2:13 viser nemlig indiskutabelt, at Kristus Jesus er Gud , iflg. Biblen, (Også iflg. Codex Sinaiticus) [!]
mens vi venter på, at vort salige håb skal opfyldes og
vor store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed.
*******
Men det fatter dette forvildede menneske SK ikke 🙁


Logik at SK ikke magter at svare på:


Hvor i Biblen står nedenstående som SK slavisk og umælende følger ifølge Biblen:

"The Governing Body/GB"/Det styrende råd/DSR ❓ - For det står ikke i Biblen [!]
"GB's Organisation" ❓ - For det står ikke i Biblen [!]
"jehovas Organisation" ❓ - For det står ikke i Biblen [!]
"Jehovah udnævnelse af GB" ❓ - For det står ikke i Biblen [!]
"GB = den tro og kloge træl" ❓ - For det står ikke i Biblen [!]
"GB kontrollerer Guds 144.000" ❓ - For det står ikke i Biblen [!]
"Teokratisk ledelse" ❓ - For det står ikke i Biblen [!]
"GB er Kristus salvede brødre" ❓ - For det står ikke i Biblen [!]
"GB er i samhørighed med Kristus Jesus" ❓ - For det står ikke i Biblen [!]
"GB er ophøjet med sæde i Himlen" ❓ - For det står ikke i Biblen [!]
"GB er en af Gud forudbestemt gruppe" ❓ - For det står ikke i Biblen [!]

Alligevel Tror denne stakkel SK han følger Biblen - Mens det i realiteten kun er GB's luner SK følger [!]
tilføjet af

Mig bekendt har lyjse svaret -SK gentager sig selv

[!]
Nøjagtig som lyjse har svaret SK på alle SKs andre undvigespørgsmål [!]
Dine spørgsmål er ren chikane og intet andet fordi du ikke magter at debattere.
Uanset hvad vi svarer vil din forkvaklede opfattelse af de Kristne Græske Skrifter, mene noget andet [!]
Og skulle dette ikke være tilfældet vil SK manipulere noget om en levende vandvittighed [!]

[/quote]
[quote="sand kristen" post=2853571]Jeg stiller nogen helt rimelige spørgsmål til Lyjse - velvidende hun ikke aner hvad hun skal svare.
Kan du Jalmar svare på spørgsmålene ?
Næh det kan du ikke, hvilket du så glimrende vil dokumentere ved ikke at svare.
Heller ikke bare det ene om hvordan, den romerske soldat der stak Jesus i siden kan være levende, for at stå og se Jesus komme i skyerne for at gøre ham levende (eller død) ved dommen.
Jeg spørger om det er fordi han drikker levende vand.
Et eller andet må det vel skyldes.
Jeg tror det skyldes i to Gøg og Gokke falder over jeres egne ben, og tuller rundt i en salig omgang nonsens tanker.
Se selv Jalmar du kan ikke svare logisk.
tilføjet af

Jamen det gør GB da - Det gør SK da hver gang -

. . . Kristus Jesus fornægtes SK [!]
Så vidt jeg husker har lyjse besvaret også det undvigelsesspørgsmål for længe siden SK.
De eneste her der ikke svarer på spørgsmål på [sol] er SK og ftg !
Stilles der spørgsmål til ftg -
Kommer noget mongo bongo uvedkommende sludder a la "jeg følger Biblen" (Gu gør han I ej I følger GB)!

Stilles der spørgsmål til SK -
Kommer enten noget "vandvittigt" sludder - Eller et tidligere besvaret retorisk Spørgsmål !
Kommer der endeligt et svar fra SK er det tom retorik uden valide beviser på Bibelsk autencitet [!]

SK skulle hellere svare på:

Hvordan din Tro kan hænge sammen, når den bevislig er i uoverensstemmelse med "de Kristne Græske Skrifter"?
På trods af, at din ejer, GB, bedyrer, at din Tro og frelse er nøjagtig ifølge "de Kristne Græske Skrifter" [???]
- - - Så ......
SK skulle hellere grave i GB - men det tør SK ikke 😖 - For den Kristne Sandhed kunne gøre ondt på SK ! 🙁

[/quote]
[quote="sand kristen" post=2852750]Jalmar skrev og citerede:
SK skrev:
Hvem gennemborede Jesus rent bogstaveligt❓HVEM LYJSE ?
Da du ikke selv vil svare, så gør jeg:
Det var et par romerske soldater, ja faktisk kun een.
De skal altså vækkes til live, før den egentlige opstandelse for at modtage Jesus.
Kan du ikke selv se det er forrykt det du kommer med.

Jalmar:
SK har intet begreb om Kristendommen. SK følger GB's lære, det er ikke "Kristus Jesus lære" -
Som tilbeder af GB's "gud jehova", fatter SK ikke de indlysende fakta: for 'Kristus Jesus er alting muligt' SK.
SK du er en stakkel SK - SK der er så uendelig ensporet, med SKs, iflg. SK, Høje IQ

Sk. Nu er det jo jer der tager alting bogstaveligt, så hvis det ikke var en romers soldat der gennemborede/stak Jesus i siden.
Hvem var det så ?
Jeg stiller et helt relevant spørgsmål, men får sikkert kun et tåget vrøvlesvar.

Der står i biblen.
Johannes 19:33
33 Men da de kom til Jesus, brækkede de ikke hans ben da de så at han allerede var død. 34 En af soldaterne stak ham dog i siden med et spyd, og straks kom der blod og vand ud.
Nå hvilket nonsens skal vi så læse denne gang. 😃

Ps. jeg tror nu ikke jeg har en specielt høj IQ, jeg bruger bare det jeg har, og er til gengæld ikke så snotdum som du er.
Hvilket du vil beviser ved ikke at kunne komme med noget sagligt bud på hvem der gennemborede Jesus rent bogstaveligt, hvis det ikke var en romersk soldat.
tilføjet af

Jamen det gør GB da - Det gør SK da hver gang -

Der skrives:
Hvordan din Tro kan hænge sammen, når den bevislig er i uoverensstemmelse med "de Kristne Græske Skrifter"?
Jeg svarer:
Kun en sand troende kristen, kender Guds ord gennem ånden.
Der skrives:
Hvordan din Tro kan hænge sammen, når den bevislig er i uoverensstemmelse med "de Kristne Græske Skrifter"?
Jeg svarer.
Biblen taler ikke for der findes udødelige sjæle.
Man mener der gør men vil ikke acceptere Josva 11:11 klart udtrykker det modsatte.
Alle, der var i byen, huggede de ned med sværd og lagde band på dem, så ikke en levende sjæl blev tilbage; og Josva brændte Hasor ned.
Der skrives:
Hvordan din Tro kan hænge sammen, når den bevislig er i uoverensstemmelse med "de Kristne Græske Skrifter"?
Jeg svarer.
Man tilbeder en treenig gud. Det fremgår ikke af biblen Jesus er Gud den almægtige. Det fremgår at Jesus er Guds søn. Han døde på Golgata, og Gud kan ikke dø.
Der skrives:
Hvordan din Tro kan hænge sammen, når den bevislig er i uoverensstemmelse med "de Kristne Græske Skrifter"?
Jeg svarer.
Man siger Jesus nye navn som gud er Jesus.
Folkekirkebiblen skriver i Jeremias 16:21
Men nu skal jeg vise dem,
ja, denne gang skal jeg vise dem
min magt og min styrke;
så skal de forstå, at mit navn er Jahve!

Der skrives:
Hvordan din Tro kan hænge sammen, når den bevislig er i uoverensstemmelse med "de Kristne Græske Skrifter"?
Jeg svarer.
Man siger det er forkert at bruge Guds navn.
Folkekirkens bibel skriver i 2. Mosebog 3:15
Gud sagde videre til Moses: »Sådan skal du sige til israelitterne: Jahve, jeres fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt mig til jer. Det er mit navn til evig tid, og sådan skal jeg kaldes i slægt efter slægt.
Man følger ikke Guds bud. Det gør Jehovas vidner, vi bruger navnet Jehova. Det kunne også have været Jahve. Det vigtigste er vi bruger Guds navn, noget du ikke forstår.
Sådan kunne jeg blive ved.
Man kan ikke stole på det en løgner og hedning som dig kommer med.
I er fra jeres fader Djævelen, og I vil gerne gøre hvad jeres fader ønsker. Han var en manddraber da han begyndte, og han stod ikke fast i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han taler løgn, taler han i overensstemmelse med sin egen indstilling, for han er en løgner og [løgnens] fader. 45 Men mig tror I ikke, fordi jeg siger sandheden.
Og en løgner det er du.
1. Johannes 2:1-
Jesus Kristus, en retfærdig. 2 Og han er sonoffer for vore synder, og ikke blot for vore men også for hele verdens. 3 Og på dette kender vi at vi har lært ham at kende, om vi fortsat holder hans bud. 4 Den der siger: „Jeg har lært ham at kende,“ og dog ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i denne.
Løgnere og hedninge tror ikke, og når de er døde vil de blive glemt af Gud og alle.
Sådan vil det gå dig snart.
tilføjet af

det er noget pladder du siger duk!

du læser nøjagtigt den samme tekst som vi andre gør! for du evner jo stadigt ikke at finde et helt vers du følger i biblen ;)
så det er en tåbelig bort forklarring du kommer med... minder jo om dem der snakker i tunger ikke suk😉ja de snakker et rigtigt sprong ingen andre gør, er det så det du læser i biblen? rent volapyk? ROFL!!!
tilføjet af

Endnu engang tom intetsigende retorik fra sUk

sUk svarer - Med vanlig tom retorik og afskrift af biblen uden BEVISER:
Der skrives:
Hvordan din Tro kan hænge sammen, når den bevislig er i uoverensstemmelse med "de Kristne Græske Skrifter"?
Jeg svarer:
Kun en sand troende kristen, kender Guds ord gennem ånden.
Der skrives:
Hvordan din Tro kan hænge sammen, når den bevislig er i uoverensstemmelse med "de Kristne Græske Skrifter"?

Jeg svarer.
Biblen taler ikke for der findes udødelige sjæle.
Man mener der gør men vil ikke acceptere Josva 11:11 klart udtrykker det modsatte.
Alle, der var i byen, huggede de ned med sværd og lagde band på dem, så ikke en levende sjæl blev tilbage; og Josva brændte Hasor ned.[/quote]
Tom retorik rablet af efter Biblen - Det kan enhver anden idiot også gøre sUk[!]
Men forklare/forsvare din Tro på, at: "GB = den tro og kloge træl" kan sUk ikke ❓


[quote]sUk svarer - Med vanlig tom retorik uden BEVISER:
Der skrives:
Hvordan din Tro kan hænge sammen, når den bevislig er i uoverensstemmelse med "de Kristne Græske Skrifter"?
Jeg svarer.
Man tilbeder en treenig gud. Det fremgår ikke af biblen Jesus er Gud den almægtige. Det fremgår at Jesus er Guds søn. Han døde på Golgata, og Gud kan ikke dø.[/quote]
1)
sUk du turde ikke
engang forsøge at modbevise de ledende Skriftsteder de gange du havde chancen [!]
2)
sUk følger umælende adlydende og underdanigt ethvert ord fra ubibelske GB via diverse lakajer, Og:

GB der påstår "GB = den tro og kloge Træl" ❓ - GB kan ikke udledes af Biblens Skriftsteder sUk [!]
"GB's organisation" iflg Biblen ❓ - 'GB's organisation kan ikke udledes af Biblens Skriftsteder sUk [!]
"jehovas organisation" iflg Biblen ❓ - 'jehovas Organisation' kan ikke udledes af Biblens Skriftsteder sUk [!]
"GB kontrollerer Guds 144.000" iflg Biblen ❓ - Påstanden kan ikke udledes af Biblens Skriftsteder sUk [!]
Du kender rumlen sUk - Du har aldrig modbevist ovenstående Fakta fordi GB ikke eksisterer i Biblen sUk [!]
Til gengæld har du sUk set nedenstående modbevis det sUk ❓
- Men:
Logos = Guds Ord er også Gud (Joh.1:1)
Jesus var Gud (Fil.2:6-7 - Joh.17:5) (Og bliver selvfølgelig ikke pludselig en engel sUk) [!]
Gud Skabte Himmel og Jord (1.Mos.1:1)
Ordet skabte Himmel og jord (Joh.1:3)
Jesus skabte Himmel og jord (Kol.1:16-17 Heb.1:10) (Og NEJ sUk 4x andet er luskede forfalskninger sUk) [!]
http://sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2844040-hvor-er-det-ensformigt/2844569


[quote]sUk - Fortsætter med tom retorik og afskrift af biblen uden BEVISER:
http://sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2852044-kendsgerninger-sk/2853620[/quote]


[quote]sUk vanligt perfid - Og med tom retorik uden BEVISER:
Løgnere og hedninge tror ikke, og når de er døde vil de blive glemt af Gud og alle.
Sådan vil det gå dig snart.

🙁
Stilheden er larmende eller Perfid, hvis man beder sUk komme med BEVISER på sine perfide anklager [!]
tilføjet af

Endnu engang tom intetsigende retorik fra sUk

Jeg svarer:
Kun en sand troende kristen, kender Guds ord gennem ånden.

Jalmar svarer.
Tom retorik rablet af efter Biblen - Det kan enhver anden idiot også gøre sUk[!]

Jeg svarer igen. Nej det viser netop det jeg taler om. Du ikke fatter en brik.
Du kommer heller aldrig til det.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.