46tilføjet af

Indfør republikken

Den seneste tid har virkeligt vist os, hvilke fordele, der er ved at have et kongehus. Ingen. Tværtimod har vi haft ærgelser til overmål. Pressen har givet nasseprinsens bryllup en opmærksomhed, som ingen vigtige og afgørende begivenheder (som for eksempel 11. september, EU's udvidelse etc.) nogensinde kunne have fået. Og denne opmærksomhed har ikke været en normal journalistisk hæderlig beskrivelse af begivenheder, og deres forventede følger, nej, pressen og det private erhvervsliv, har blandet den værste respektløshed for de kongeliges personlige integritet med en hundsk tilbedelse af alt, med en kongekrone oven på. Intet er for plat til ikke at blive sat op på en piedestal, og intet er for ophøjet til ikke at få en morsom pruttepude under.
Denne mediedækning må få en til, at tænke over, hvad vi skal med kongehuset, og hvilken plads det kan og bør have i en moderne demokratisk stat.
Vi kan sikkert alle tilsutte os, at staten skal indrettes således, at folket repræsenteres af deres egne repræsentanter. Ligeledes kan vi blive enige om, at vi skal have en retsstat med lighed for loven og respekt for menneskerettighederne.
Det danske monarki bryder menneskerettighederne - vi borgeres såvel som de kongeliges.
Grundlovens § 2 bestemmer, at statsoverhovedet - Danmarks øverste repræsentant - udpeges ved noget så absurd som arv. Vort demokratis overhoved mangler således enhver demokratisk legitimation. Dette er i klar modstrid med De Forenede Nationers Verdenserklæring om Menneskerettighederne artikel 21, stk. 2, der klart bestemmer, at der skal være lige adgang til offentlige embeder og hverv.
Grundlovens § 6 bestemmer, at kongen skal tilhøre Folkekirken. Hvis nasseprinsen fandt ud af, at han var hindu, katolik eller ateist, så måtte han give afkald på tronen. Kun stats-kristne kan beklæde det øverste embede i landet. Dette krænker Verdenserklæringens artikel 18, der tydeligt bestemmer, at alle (også kongelige) skal have religionsfrihed.
Grundlovens § 13, 1. pkt. bestemmer, at kongen er ansvarsfri. Bestemmelsen suppleres af den endnu gældende bestemmelse i Lex Regia, enevældens forfatning fra 1665, hvis artikel 25 ligeledes bestemmer, at øvrige kongelige ikke kan tiltales ved de almindelige domstole, men kun kan dømmes af kongen. Tænk bare på nasseprinsen og hans dødskørsel. Havde nogen af os haft de samme 'friske' trafikvaner som han, så havde vi ikke haft noget kørekort i dag. Ansvarsfrihed opfordrer til ansvarsløshed. Ansvarsfriheden strider mod Verdenserklæringens artikel 7, der bestemmer at alle - uden undtagelse - skal være lige for loven.
Ligeledes kan man diskutere det betimelige i, at et moderne demokrati fører sig frem med symboler og strukturer fra enevældens diktatur. Fra Grundloven af 1849 til systemskiftet i 1901 fik man afskaffet enevælden, og indført et velfungerende demokrati. Lad os dog komme af med de sidste hule rester af fortidens formørkede diktatur.
Nu vil royalisterne jo indvende, at der er mange gode grunde til, at beholde monarkiet. Fra mit synspunkt har disse 'overvældende fordele' ved monarkiet mere karaktér af forkølede undskyldninger og bortforklaringer.
Royalisterne hævder, at kongehuset er god reklame for Danmark. Det lokker turister til, og det er fantastisk for en erhvervsdelegation, at have en kongelig med, at vise frem i udlandet.
Hvad angår turisterne, så har jeg personligt aldrig hørt om nogen, der rejste til et fremmed land for at se på kongelige. Da en norsk prinsesse for nogen tid siden skulle giftes havde man i Norge regnet med betydelige turistindtægter, men der dukkede ikke én udlænding op for at se på bryllup. Hvis man tænker lidt over det, så vil de færreste af os rejse til udlandet, bare fordi der er en eller anden begivenhed i det lokale jet-set.
Hvad angår reklameværdien for erhvervslivet, og de gode kontrakter, som det påstås, at en kongelig kan give, så burde erhvervslivet selv betale for sine egne reklamekampagner. Ligeledes er det under al kritik, at sætte en kontrakt eller to mere eller mindre til Grundfos højere end grundlæggende demokratiske principper.
Royalisterne vil hævde, at de kongelige jo gør det så godt, og det er måske meget rigtigt, men der er jo ingen, der vil forhindre Margrethe i at stille op til præsidentvalget. Desuden er den enkelte kongeliges indsats ligegyldig i denne sammenhæng, kritikken retter sig mod systemet, og ikke dets skiftende repræsentanter.
Det fremføres tillige, at kongehuset er en del af vores historiske tradition, som vi derfor skal værne om. Og selvfølgelig skal vi da værne om vore fortidsminder, men der er jo ikke nogen, der kunne finde på, at give Dybbøl Mølle en plads i statsstyret. Ligeledes kan man spørge, om vi skal følge med den menneskelige udvikling mod demokrati og ligeværd, eller om vi skal blive i fortiden som var Danmark et andet frilandsmuseum. Lad os forvise kongehuset til de museer, hvor det retteligt hører hjemme.
Roylisternes sidste argument lyder gerne noget i retning af: "Så vil du måske have det som i USA?". Jeg ved ikke hvorfra denne opfatelse kommer. En dansk republik vil skulle indrettes efter nordeuropæisk mønster. Finland, Tyskland og Island er alle velfungerende og sunde republikker.
Derfor: lad os få en fri forfatning, der svarer til moderne principper om ligeværdighed og demokrati, hvor folket selv vælger sit overhoved.
Danmark ud af middelalderen - leve republikken!
tilføjet af

Lige mine ord

Flot R.K. Helt enig og glæder mig til at se DR i morgen; hvor mange kroner der bliver brugt på den galskab.
tilføjet af

DR - Danmarks Royalistcirkus?

Ja, og dét kalder de for public service... Har man nogensinde hørt en republikaner i TV-Avisen - det er i hvert fald længe siden.
Det er som alle journalisterne er blevet til en flok små hundehvalpe, der ikke kan andet end at ligge og logre for alt med en kongekrone på...
De skulle skamme sig.
tilføjet af

Det stigmatigserede kongehus

Hejsa,
Jeg er også republikaner og er helt enig i din velargumenterede udlægning, hvoraf de konkrete argumenter med menneskerettighederne og den norske prinsesse er nye for mig.

Det eneste jeg ikke bryder mig om er at du kalder ham en nasseprins.
Det hedder altså en borger på overførselsindkomst. Ingen grund til at nedgøre folk som ikke kan klare sig selv og som må bo i gamle fugtige slotte. Det må være hårdt nok i forvejen.
Hvordan tror du mon de har det? Der stilles ikke krav til dem om at kunne præstere det samme som andre. Uanset karaktergennemsnit fra studentereksamen kommer de ind på universitetet.
Uanset hvor hurtigt de kører på vejen sker der ikke noget. Den eneste grænse er mors barske ord bag lukkede døre.
Tror du det er sjovt ikke at kunne gøre det samme som de andre?
Normalt ville folk i deres situation blive tilbudt et aktiveringsforløb, så de kunne gøre sig fri af overførselsindkomsten og blive selvforsørgende. Men ikke engang der slår det offentlige til med hjælp..
Stakkels mennesker...
tilføjet af

Du misforstår det

Hej,
Det indlæg du svarer på går på at indføre republiken og nedlægge kongehuset med henvisning til, at det er en udemokratisk institution og kritiserer DRs/pressens dækning for at være ensidigt leflende for kongehuset i stedet for at skabe debat.
Og jo, det hjælper at diskutere på en 'ligegyldig hjemmeside'. Jeg har lige fået yderligere argumenter på plads, som jeg kan anvende i senere diskussioner. og hvis det er så ligegyldigt, så forstår jeg ikke, hvorfor du skriver her selv.
Der har desuden været en del større begivenheder allerede i år og sidste år som fortjener bedre dækning. Hvad f.eks. med at vi er blevet snydt ind i Irak-krigen på baggrund af løgn og latin fra USA og vores egen Fogh forsøgte at skjule det, da en embedsmand loyal mod det danske folk afslørede ham?
Det er vigtigere end et bryllup mellem en borger på overførselsindkomst og en yngre frøken i mit perspektiv.
tilføjet af

republik... Ja ja

Jeg må sige at du har beskrevet forløbet særdeles udemærket.
Der er selvfølgelig nuogle kritik punkter set udfra mit eget synspunkt.
Jeg tror nu heller ikke at det kongelige bryllup vil hive erhvervslivet i land eller turistene for den sags skyld. Men man kan ikke afvise at kongehuset er den største ambasade og rent faktisk er et ansigt ud ad til for det Danmark. Kongehuset er viser, blandt andet, magt og pragt og i en levende forbindelse. og de turister og erhversdrivende som måtte identificerer sig med dette vil måske i større grad tage dette argument med i sine betragtninger i fastsættelse af sine nye destination.
Om kongehuset så skulle fratrædes og sættes på museet. Tja...
I sidste ende ville det give større organisatoriske og omkostningsfulde ændringer i det danske samfund på godt og ondt som ville trække endnu flere logrende journalister til igen på godt og ondt og jeg tror det ville blive et større medie-scoop end end dette, i forhold til så meget andet, beskedne bryllup!?
Set i perspektiv har det danske system trods alt fungeret. og ganske udemærket og som alle andre ikke 100 procent.
Måske ville det på nuværende tidspunkt, hvor et formodentligt, ganske demokratisk, flertal er for monarkiet, være at den utilfredse scare af befolkningen, hvis monarkiet afskrækker og bliver for uusholdeligt, flytter til den ønskede republik og lade resten af befolkningen sig forpeste med sit monarki.
Men der er vel bare som så meget andet et holdningsspørgsmål.
tilføjet af

Kongehuset, erhvervslivet og magt

Hejsa,
Tak fordi du deltager i debatten. Jeg kan på ingen måde forestille mig nogen seriøs forretnings-m/k som vælger virksomheder i DK pga. kongehuset.
Jeg tror de fleste virksomheder går efter at få den bedste kontrakt i hus og ikke efter om forretningspartneren bor i et demokrati, mónarki eller diktatur.
Det hele kan koges ned til om det er rimeligt, at vi har nogle mennesker som er hævet over loven eller ej. Hvis man er demokrat så må man sige nej.
Man skal ikke glemme at den eneste grund til at kongehuset står i grundloven er at presset fra borgerne, i særdeleshed Venstre og Socialdemokraterne, tvang kongehuset til at acceptere at blive reduceret til kransekagefigurer og alternativt at blive væltet ved et (forhåbentligt ublodigt) kup.
Hertil kommer at under påskekrisen i 1920 der udnyttede kongen faktisk loven til at vælte en demokratisk folkevalgt regering. Den magt har de stadig formelt og det er uacceptabelt.
tilføjet af

men så alligevel...

Jeg tror at kongehuset har en del at sige, når man snakker om erhverslivet. Tror også det er et pålideligt ansigt udadtil, netop på grund af, at det ikke er politisk præget. Et ekstremt eksempel er f.eks. fyrstedømet i Lichtenstein, hvor omkringliggende virksomheder nemlig vælger landet pga. af det fyrstelige samfund.
Endvidere mener jeg at det der gør at monarchen værd at beholde er nemlig den distance monarchen tager fra samfundet og den almindelige borger?! Ellers kunne man lige så vel, som du selv foreslår, vælge en præsident. Men, når nu en præsident er langt dyrere end en monarch, og den danske monarch hører til en af de billigste i norden. Så syntes jeg må være et godt argument til at beholde denne... Men igen er det et holdningsspørgsmål og indlægget er særdeles interessant og godt.
tilføjet af

Han er en nasseprins

Han er en nasseprins. Han er både cand.polit. og frømand, og har således alle muligheder for, at skabe sig et udkomme ved ærligt arbejde. At han bare sidder derhjemme med snablen nede i statskassen er rent nasseri på samfundet. De penge kunne være brugt langt bedre på skoler, sygehuse, ulandsbistand etc.
tilføjet af

Økonomi - kongehus vs. republik

Jeg tror nu mere udenlandske virksomheder flytter til Liechtenstein på grund af landets lempelige bank- og skattelovgivning.
Hvorfra får du den idé, at en konge er billigere end en præsident? Dronningen alene koster årligt den danske stat 52 millioner kroner. Til sammenligning koster statsministeren kun knapt 1,2 millioner. En præsident skulle nok have mere - noget i størrelsesordnen 2-3 millioner, altså stadig kun en brøkdel af hvad dronningen årligt suger op af statskassen.
Ligeledes skal man i en republik ikke betale for, at statsovehovedets mere eller mindre tilfældige familie kan leve i sus og dus uden at røre en finger.
tilføjet af

Tror du virkelig?

Er du virkelig så naiv at du tror, at det er billigere med eksempelvis en præsident?
Hvad koster det at afholde et præsidentvalg eksempelvis hvert 4. år?
Hvor meget tror du vores lille tornerosekonge/dronninge-dømme tjener ind i form af turister, netop pga. ag kongehuset? Du skal ikke bilde mig ind, at folk ville strømme til Danmark for at se en.....præsident!!!
Dit sure opstød virker mere som den altdominerende misundelse der hersker blandt venstreorienterede grupper. Andre må ikke eje mere, få mere eller på andre måder forfordeles frem for mig!!!
Ævl, tror du rent faktisk at de kommer sovende til deres apanage?? Hvad med vedligeholdelse af vores slotte og ejendomme? En del af pengene går til netop det.
Jeg kan love dig, at vores kongehus er med til at give et godt billede af landet ud af til og med den snagen i kongehusets gøren og laden, ja så misunder jeg dem bestemt ikke deres positioner i vores samfund.
Kunne forresten godt tænke mig at vide om du er den vi burde vælge som næste præsident i vores forhenværende kongerige???
tilføjet af

Svar sagligt

Jamen jeg er da misundelig - jeg ville da også gerne have kylet et par millioner efter mig hvert år, uden at behøve at gøre mere for dem end jeg selv havde lyst til. Jeg kunne da også godt tænke mig at kunne ræse af sted i den bil, jeg ikke har behøvet at betale for, ustraffet.
Gu' vil jeg da gerne det. Men jeg er samtidig fornuftifg nok til at indse, at det ville være urimeligt, hvis jeg havde disse fordele. Hvorfor skulle jeg også have dem? Og hvorfor skal kongehuset have dem? Er de så meget bedre mennesker end alle os andre, at de er berettiget til disse fordele?
Jeg har også samtidigt ondt af de kongelige. Uanset hvad de så end laver, så skal der være et kamera med, og det skal bagefter ommenteres af sleske og hundske hofreportere. Det misunder jeg dem ikke - de er født ind i det cirkus, og har aldrig haft muligheden for at vælge. Jeg vil ønske for dem, at de kunne leve et normalt liv i fred og ro ligesom alle os andre.
Det kommer måske som en overraskele når jeg siger det, men muren faldt i 1989, så jeg ved ikke helt hvad du mener med 'udrejsetilladelse fra østblokken'.
Jeg tror ikke der er nogen, der tager på ferie for at glo på det lokale jet-set. Jeg tror nu en gang vi har så mange kønne ting i Danmark, at vi sagtens kan lokke turister til uden det middelalder-show, vi kalder kongehuset.
Grunden til, at kongehuset skal afskaffes er, at det strider mod alle principper om ligeværdighed. Der er ingen, der bør have embeder alene i kraft af deres fødsel, ligesom det skal være muligt, at fjerne folk fra et embede, hvis de ikke kan bestride det.
Ligeledes er monarkiet i strid med menneskerettighederne. Se mit første indlæg, og svar sagligt og konkret på mine kritikpunkter.
Det er endvidere uheldigt, at en ellers demokratisk stat holder fast i den symbolik og det ceremoniel, der kendetegnede enevældens diktatur.
Med hensyn tilhvem, der skal være præsident, så kan jeg berolige dig med, at jeg ikke har tænkt mig at stille op. Om Holger K. skal være det? Det skal han da, hvis han stiller op, og et flertal stemmer på ham. Margrethe skal selvfølgelig også have lov at stille op, hvis hun har lyst.
tilføjet af

Bryllup???

Du mener altså at man ikke bør dække det royale bryllup, pga. der sker andre ting i verden? Jeg ved ikke med dig, men jeg synes på ingen måde TV-Avisen kun er fyldt med bryllupet. Selvfølgelig opdaterer de befolkning hver dag med hvad der sker i forberedelserne, men det er også en begivenhed der berører utroligt mange mennesker, så det er jo ganske naturligt.
At international politik skulle være blevet nedprioriteret synes jeg på ingen måde er tilfældet. Helt ærligt, synes du ikke den klaphat til Grevil fik alt for meget medie dækning??? Han har jo egenligt ikke lavet andet end at sælge fortrolige oplysninger og jeg synes på ingen måde at han skal udnævnes til folkehelt for den slags. Han burde i stedet blive smidt bag tremmer i meget lang tid. Det er ikke noget man skal gå og opfordre folk til, for så vil en tavshedspligt intet være værd. Det skal have konsekvenser når en sådan brydes.
Nok om Grevild, han er en idiot!!!
tilføjet af

Grænser for galskaben

Nu det er der kan man jo lige så godt dække det, men der må være grænser for galskaben. TV burde holde sig til at sende det, der sker, og afskedige deres slimede hofreportere på stedet.
tilføjet af

R.K. Du styrer

R.K. hvor har du bare en sej indgangsvinkel. God vind til dig!!!
tilføjet af

Når nu?

Når nu alle skal være lige, hvorfor så en præsident? Hvorfor skal han have mere end mig?
Lad os nu alle sammen tjen nøjagtigt lige meget, lad os alle udføre samme job, lad os alle bo på samme måde. Man kunne blive ved.
Den smøre forsøgte man i det hedengange Sovjet i næsten et helt århundrede og hvad fik man ud af det? Ingen lavede ret meget, for hvorfor yde en indsats, når man blot fik det samme som naboen?
Du siger at Kongehuset får 52 millioner. Regne regne, vi er 5,4 millioner indbyggere, bumbummelum det er under 10kr pr indbygger. Store summer at spare. Ud af de penge går der til vedligeholdelse af slotte m.v. Diise slotte er en kulturarv og skulle også bevares under en præsident!
Du har så pokkers ondt et vist sted over at der nu engang er forskel på folk. På hvilken måde har kongehuset trådt dig over tæerne? Har du nogensinde talt med nogen af dem? Og så aner du intet om turisme. Selvfølgelig kommer de ikke for at se lige netop dronning Margrethe eller hendes familie, De kommer fordi Danmark får en positiv omtale bl.a. på grund af dem. De valfarter til slottene, skal høre om landets historie. De finder det netop spændende fordi de ikke selv har et kongehus, men måske en...præsident???
Til trods for at du tilsyneladende er temmelig velformuleret, så er din viden yderst ensporet og unuanceret, hvilket er beklageligt, da det er umuligt at diskutere med fanatikere.
:o)
tilføjet af

Ensporet???

Hihi, og hvad er du så??? Hihi, hvis du ikke er ensporet, så ved jeg snart sagt ikke. har du tal på hvor mange, der kommer til Danmark grundet et kongehus. Hvis slottene også skulle passes under en præsident, så kunne vi måske får rigtige mennesker til at bo i dem, i stedet for nasseprinser???
tilføjet af

Nu er det jo ment som...

:o)
Nu er det jo ment lidt som en provokation.
Men hvem skulle så bo åp slottet, for nogen ville jo så komme til at bo bedre end mig?
Af gode grunde kan du ikke sætte tal på hvor mange der kommer af den grund, men det er en medvirkende årsag til at turister i nogen grad vælger Danmark. Det kan jeg med sikkerhed sige, da jeg selv har arbejdet i branchen i mange, mange år! :-)
Men når nu er præsident er så fantastisk, så lad os lige se lidt på følgende:
Hvornår har kongehuset sit brudt de demokratiske love i landet og tilsidesat noget som helst rent politisk og med hensyn til styringen af landet?
Hvor mange præsidenter verden over er blevet taget i nepotisme, korruption, svindel, magtmisbrug osv. osv.?
Fakta er, at chancen for embedsmisbrug i forbindelse med en præsident er langt højere end det er tilfældet med kongehuset. Ydermere ville der intet være at spare ved en afskaffelse.
Det der er så sjovt i denne debat er, at det hele drejer sig om mediernes dækning af en begivenhed! Indrømmet denne dækning er for voldsom, men hvis skyld er det i bund og grund? Det er da befolkningens, for hvis det ikke interesserede dem en døjt, ville medierne ikke bruge tid og penge på det!
Jeg forstår ikke helt hvorfor du siger jeg er ensporet, da jeg på intet tidspunkt har udtrykt en egentlig holdning, men blot kommet med nogle modargumenter. Hele spørgsmålet bunder jo i, hvilken overbevisning man har og derfor kan man ikke stille alt op så sort og hvidt uden at man kommer til at træde nogen over tæerne. Derfor er jeg imod at man stempler alle med en divergerende mening som idioter. Hvis man har velbegrundede argumenter kan man give udtryk for dem, men alle de floskler og unuancerede kasseløsninger der dukker op, bringer os ikke videre, hverken i den ene elelr anden retning. Det vil altid blot blive en "skyttegravskrig". Jeg personligt kommer med ligeså firkantede modargumenter, når jeg ser en sag stillet op så færdig og klar, som om man har en løsning på alt. For at vurdere om vi skal have et kongehus må man veje for og imod og ikke hænge sig i enkeltstående tilfælde og generelle vendinger.
Jamen det var vist det for denne gang :o)
tilføjet af

Ja, men

R.K. styrer, men ingen aner hvorhen. Gad vide om han/hun selv ved det?*GH*
Så længe flertallet i landet er for kongehuset styrer han/hun ihvertfald mod strømmen!
tilføjet af

Ingen kender deres popularitet

Ingen ved om det er flertallet, der er for kongehuset. Disse tal kan sagtens være manipuleret af den højredrejede presse!!!
tilføjet af

CENSUR PÅ HILSENER

Hej, jeg ville bare meddele, at der er en censur på den hjemmeside, hvor man kan sende hilsener til kronprinsen. Man tror, det er løgn, men nej de vælger dem ud, som lyder tilforladelige. Er det mon den samme måde, man fandt frem til, at der er flertal for monakiet????
tilføjet af

Jamen dog.

Kommer det bag på dig at man sortere hilsner med svinsk, uhøfligt indhold eller lignende fra?
Den er ment som en side til lykønskning ikke til at svine kongehuset til! Enten er du ualmindeligt naiv eller også ved jeg ikke helt hvad der foregår i øverste etage. Man behøver vel ikke ligefrem at være Einstein for at kunne indse det.
du ville vel heller ikke bryde dig om at modtage hadebrev og deslignende på din bryllupsdag. Vågn dog op mennesker!
tilføjet af

Gad godt se din IQ???

Jeg sidder i USA, og er i gang med en professorgrad, så det med hjernen eller manglende måde du holde for dig selv.
tilføjet af

hihi

Tis på dig...tis tis
tilføjet af

Ja det var så dén saglighed...

Jeg vil gerne give dig ret i, at det er umuligt, at diskutere med fanatikere. Det er frustrerende, når ens argumenter bare bliver mødt med platte slagord fra en aller anden obskur parti-håndbog.
Du er tyve år for sent ude med din kritik af Sovjet-unionen. Jeg kan heller ikke se, hvad den har at gøre med Danmark. Er man nu pludselig kommunist fordi men ikke bøjer sig i støvet for de tilfældige efterkommere af en eller anden røverhøvding fra middelalderen?
At være republikaner er rent faktisk meget liberalistisk. For hvad er kernen i al liberalisme? Er det ikke, at alle med de samme evner skal have de samme rettigheder og muligheder? Hvor godt passer det ind i et arveligt monarki? Det kan godt være, at der er forskel på folk, men skal den forskel ikke være begrundet i noget reelt, såsom evner?
Hvad angår udgifterne til de kongeliges luksus-liv, så glemmer du, at det ikke kun er selve overhovedet, der bliver forsørget. Også hele familien skal have deres solide del af kagen, selv om det, for de flestes vedkommende, er arbejdsduelige individer, der burde være i stand til, at tjene deres egne penge selv.
Og det kan godt være, at det kun er et lille beløb pr. indbygger, der bruges på det kongelige total-teater, men tænk så bare på hvor forarget man kan blive over, at en enlig mor snyder lidt med bistandshjælpen...

Og hvad angår turismen, så synes jeg ikke, at republikker som Frankrig, Italien og Grækenland mangler turister.
Desuden har jeg den (kommunistiske?) holdning, at 'demokratiet Danmark' er vigtigere end 'pengemaskinen Danmark'.
tilføjet af

Mod strømmen?

"Kun døde fisk svømmer med strømmen"
tilføjet af

Mediedækning ligesoom at sætte afgiften ned på spiritus

I disse dage forsøger den højredrejede presset, hvilket er hovedparten, at fokusere på andet end Fogh og hans forklaringsproblem. Det er en fantastisk lejlighed til at dysse folk i søvn, ligesom når man sætter afgifterne ned på alkohol.
tilføjet af

Fint citat

Det er en buddhistisk citat, og hvis du refererer til, at man er en levende fisk, hvis man går imod interessen for kongehuset, så er vi enige
tilføjet af

Nu er det jo ikke

Fordi man sidder I USA og er i gang med en doktorgrad, er det jo ikke ensbetydende med at man kan drage en logisk konklusion. Einstein kunne ikke binde sine egne snørebånd, men på andre måder var han ubestridt et geni.
Adskillige professorer kan måske nok boltre sig i kvanteteorier o.l, men de kan sq ikke drage en logisk konklusion på andre måder.
Og nu er det jo ikke ligefrem hjernevirksomhed som amerikanerne mest er kendt for iøjeblikket.
Så find et andet og bedre argument :o)
tilføjet af

Av for den da.

Det var sør'me et af de mere givtige indlæg.
Det bidrog med meget. Yderst seriøst ;-)
tilføjet af

Indrømmet

Helt ærligt R.K. Du har så evig ret. Du har jo som sædvanligt eneret og patent på sagligheden. Alle der mener andet end dig er usaglige idioter.
Det der er så interessant er, at du vil udskifte et system der på ingen måde har generet dig, udover det ideologisk og demokratiske aspekt.
Ville du blive et lykkeligere menneske fordi vi afskaffede kongehuset? Næppe for det ville ikke ændre din hverdag, men du ville få tilfredsstillet din ideologiske overbevisning!!
Ville resten af befolkningen få det bedre? Ville den enlige mor du så flot taler om får mere? Næ, højst sandsynligt ikke, men vi kunne jo alle bagefter gå og rose os af at være meget ideolistiske og så se hvad vi kunne bruge det til.
Problemet for dig er, at du ser alt som enten sort eller hvidt. Hvis du læser mine indlæg vil du konstatere at jeg faktisk ikke udtaler mig hverken for elelr imod, men blot argumenterer på nogle punkter hvor du er for hurtig og kritisk i vendingen. En sag kan altid ses fra 2 sider og du burde lære at andre kan have en anden mening end dig. Jeg kan fuldtud acceptere din holdning, men lad være med altid at tage patent på den som værende den eneste løsning!
Og det med de platte slagord de må stå for egen regning, idet jeg ihvertfald aldrig har læst en parti-håndbog ;-).
Prøv at skrive 10 punkter hvor det ville give danskerne et bedre liv uden kongehuset. Og kom nu ikke udelukkende med argumenter som demokrati og penge, for det sidste vedkommende fordi du(ingen)ikke aner hvad et alternativ ville koste!
Hvem har nogensinde bedt dig om at bøje dig i støvet for en eller anden røverhøvdings efterkommere?
Men derfor kan man vel godt respektere et medmenneske og medborger? Også selvom de tilhører andre samfundslag end en selv!
De kongelige har en funktion, uanset om du kan sympatisere med den eller ej. De har et "ambassadør job" overfor omverdenen og de ligger bestemt ikke og driver den af på stranden året rundt. Hvor mange åbningsceremonier og lignende deltager de i på årsbasis?
Stadigvæk kan det godt være at det ikke er noget du sympatisere med, men de udfører nogle funktioner som andre beder dem om! Du skal ihvertfald ikke bilde os ind, at eksempelvis Dronning Margrethe stiller op en råkold, regnvåd søndag morgen og åbner en ny motorvejsstrejkning fordi hun selv har lyst! Eller skal sidde og høre på en eller anden præsident i et eller andet lille land som hun i bund og grund ikke har ret meget til fælles med, men som dansk erhvervsliv kan få en samhandel i gang med netop på grund af at de bliver "beæret" af et besøg af noget så eventyragtigt som en dronning!
Vigtigheden osv. af ovenstående kan altid diskuteres, men undlad at nedgøre mennesker der laver andet end du selv, eller sidder du også og muntrer dig på skraldemandens bekostning i festligt lag med vennerne?
Tag og vis lidt respekt for dine medmennesker!
tilføjet af

har du et mindreværdskompleks

Kan sgu´ikke gøre for at du har et mindreværdskompleks. At fortælle at alle amerikaner har en lav hjernevirksomhed er for tyndt.
tilføjet af

Øh?

Prøv lige at læse det igen. Hvor står der lav??????
Inden du svarer på et indlæg så læs det igennem!
Den er da for tynd at forsøge at gennemtrumfe sine synspunkter blot fordi man læser til professor i USA. Hvad skal vi andre bruge det til? Gør det nødvendigvis en til noget specielt? Gør det en klogere og mere troværdig en andre? Ikke efter min mening.
Derimod ville det da være fint med et godt argument! Hvis man skal profilere sig selv i form af titler o.l så er det da først at man har et mindreværdskompleks. Kort sagt, fatter ikke helt hvor du vil hen med det der!
tilføjet af

DYBT ENIG

ENIG ENIG ENIG....kan ikke siges nok....
tilføjet af

DYBT ENIG...

DYBT ENIG...RYSTENDE at danskerne er så naive og de ikke snart vågner op fra deres tornerosesøvn og ser det som virkelig sker...Afskaf kongenasserne...
tilføjet af

Jamen hvad er det der sker?

Kan du ikke lige delagtiggøre alle os tåber i hvad det er der sker?
Er Danmark ved at bryde sammen????
Er vi på fallittens rand??? Hvad er det lige vi skal advares mod og så blåøjede og naive at vi ikke kan se?
Hvor er det rystende at naive tåber som du(ups der kom den sør'me retur) ikke kan beskæftieg sig med andet end at forarges over andre mennesker.
Jeg fatter ikke at det kan være så forfærdeligt interessant hvad andre menensker ejer, hvad de gør og hvorfor de gør det. Det være sig både kendte og kongelige.
Men alle skal åbenbart beskæftige sig med alt andet end lige hvad der sker i deres eget liv. Det er jo selvfølgelig også lettere, for så kan man blot læne sig tilbage og sige at det er på grund af de andre...osv.
Vågn dog selv op og forstå at så længe folk gider at høre om og snage i de kongeliges liv, så længe vil medierne bruge deres kræfter på dem.
At så mange vil delagtiggøres i de kongeliges liv bunder åbenbart i en interesse for dem og når der er en udbredt interesse, så bliver det nok ikke afskaffet.
Undlad at kalde andre naive blot fordi de har en anden opfattelse end dig, det er bestemt ikke demokratisk!
Man kan jo i forbindelse med nasseriet nævne adskillige andre samfundsgrupper der i så fald burde afskaffes!
En efterhånden meget stor del af befolkningen har, af forskellige årsager, aldrig nogensinde bidraget til samfundet rent økonomisk og er som sådan defineret som nassende på vores samfund. Skal de så udryddes?
Hvis en borger ikke har arbejdet i, lad os sige 10 år, men været på en eller anden form for offentlig understøttelse, skal vi så kalde vedkommende en nasserøv og "afskaffe" vedkommende??
Skal handicappede der "nasser" på samfundet afskaffes?
Næ, det er jo selvfølgelig noget andet!!! De nasser, men de NASSER ikke som de kongelige for de bliver jo ikke endevendt i medierne konstant! Men alligevel, de bliver jo ikke valgt til at være nassere, så det er ikek demokratisk, så måske skulle vi alligevel afskaffe dem????
Man bliver heller ikke valgt til at være på overførselsindkomst i årevis, så det er jo også udemokratisk.
Kan I slet ikke se at al jeres retorik ikke holder lige så vel som ovenstående ikke holder?
Ensidig og udemokratisk debat efterhånden. Gider ikke bruge mere tid på den!
tilføjet af

Ikke tid til dig

Det var dig, der begyndte med at tale om intelligens. Ikke jeg. Men lad det ligge, jeg har vigtigere ting at foretage mig, end at diskutere med dig.
tilføjet af

Ja det citat kender jeg også godt :-)

Hej R.K.
Det citat kender jeg også godt, men hvor bringer det dig så hen? Kommer du nogen vegne?
Man skal ikke blot altid flyde med strømmen og lade stå til, helt enig, men indimellem skulle man nok overveje værdien og udbyttet af at svømme imod! Er det man finder for enden af strømmen anstrengelsen værd?
Det vides jo ikke altid på forhånd, jeg hader blot det udtryk.."Du styrer!!" Det er alt for let en måde at slippe om en debat på! Hvis folk ikke har andet at skrive, så burde de overveje at lade være :o)
tilføjet af

Videre om kongehuset

Om jeg har patent på sandheden? Tja, jeg ville jo nok ikke skrive noget her imod bedre vidende.
Om alle, der mener det modsatte af mig er usaglige idioter? Nej, jeg kan acceptere enhver der kan argumentere for sin holdning, ligesom jeg kan respektere dem, der kommer med modargumenter til mine holdninger, men hvis de bruger det klassiske borgerlige standartargument mod snart sagt alt lige fra at tage en opvask til at ændre i statsstyret, nemlig, at 'sådan var det i Sovjetunionen', så må jeg indrømme, at de frakender sig selv enhver saglighed.
Ville vi være lykkeligere, hvis alle med de samme evner kunne opnå den samme anerkendelse? Ville vi være lykkeligere, hvis barnet af den skraldemand, på hvis bekostning jeg åbenbart morer mig, kunne arbejde sig helt op på samfundets top? Ville vi være lykkeligere, hvis alle forbrydere blev straffet ens? Ville vi være lykkelig hvis alle var underlagt de samme love?
Jeg tror svaret er nej. Der ville stadig eksistere regnvejr, mandag morgen og elregninger. Og det vil der altid gøre, så hvorfor overhovedet lave noget som helst om? Herregud, det er jo bare lidt demokratiske grundprincipper, det kommer alligevel ikke os almindelgie mennesker ved.
Da jeg åbenbart skal passe på at komme med noget, der kan udlægges som om jeg har patent på sandheden, så vil jeg i stedet stille dig en række spørgsmål.
De kongelige har en funktion som repræsentanter. Er der nogensinde nogen, der har spurgt dem, om de havde lyst, eller har de hele deres liv fået at vide, at det var deres pligt? Og hvem har pålagt denne pligt?
Skal vort samfund ikke bygge på ligeværdighed (ikke det samme som ensartethed)? Skal den, der har evnerne ikke også have muligheden? Og skal det ikke være muligt, at fjerne folk fra poster, hvis de ikke kan bestride dem?
Og jeg har ikke noget imod de kongelige som personer (undtagen, når de udsætter andres liv for fare ved for eksempel at køre uforsvarligt stærkt), jeg kender dem ikke, de kan være nogele frygtelige snobber eller nogle fine, venlige mennesker, hvad ved jeg? Det, jeg har noget imod, er den institution de repræsenterer. Jeg har noget imod at blod og slægtskab skal give særlige pligter og rettigheder, og automatisk berettige dem til ære og berømmelse.
tilføjet af

R.K. STYRER STADIGVÆK

Hej,
det var mig, der skrev at R.K. styrer, og det var det samme som at sige, at jeg er ovenud enig med R.K. Jeg kunne også tilnærmelsesvis gengive alt, havd R.K skrev i sit indlæg. Men det ville da være kedeligt. R.K. styrer stadigvæk, og er på rette spor. Men det er vel altid sendebudet, der står for skud
tilføjet af

Se det var noget andet :-)

Hej R.K.
Faktisk kunne jeg bedre lide det svar du lige gav her istedet for dine "sædvanlige" indlæg.
Jeg synes faktisk at denne besvarelse giver et bedre og mere nuanceret indtryk af dine holdninger. Viser at du vejer tingene både for og imod og at det ikke er så entydigt og udelukkende idealistisk det hele.
Jeg er uenig med dig, men dine begrundelser her gør det lettere at acceptere dine standpunkter :-)
Så med det in mente, så vel jeg takke for debatten og sige held og lykke fremover!
tilføjet af

du vrøvler lige en tand for meget!

hvad pokker snakker du om?? dronningen står sq da ikke i toppen af det danske samfund! det gør statsministeren. og desuden har vi ikke monarki i Danmark, vi har et konstitutionelt monarki - forskellen er stor. alt politisk magt dronningen har, er udelukkende formelt. hun har ikke en pind at sige i det daglige politiske liv. sidste gang en monark forsøgte at blande sig politisk var under Påskekrisen i 1920 hvilket skabte stor røre i befolkningen, så stor at kongen trak sine forslag tilbage. desuden er grundloven siden blevet ændret således at kongehuset reelt set ingen magt har.
derfor er det noget værre ævl at snakke om "udemokratiske tilstande i toppen af samfundet". og mine facts er historisk begrundet.. at monarkier er mere demokratiske end republikker skal jeg ikke kun sige, det kommer an på hvilke lande vi taler om.. men vores demokrati er faktisk ganske velfungerende, sammenlignet med andre lande..
tilføjet af

tilføjelse

i øvrigt er de kongelige heller ikke de eneste der ikke kan straffes efter normale retsprincipper.. netop diplomater, ministre, præsidenter osv er også beskyttet mod retsforfølgelse (læg her i øvrigt mærke til de blå nummerplader på visse statsegede køretøjer).
tilføjet af

Endelig....

Endelig en person der vil argumentere mod R.K.
Jeg har (ene :-)) forsøgt i en uge nu. Troede snart jeg var den eneste "royalist" tilbage i landet( udover kongefamilien om hvem man må formode at være det)
tilføjet af

det er et fint indlæg rk

Det er et fint indlæg rk.
For mig er det vigtigt at et statsoverhovede
- Er statsoverhovede af egen fri vilje
- Har kvalificeret sig til jobbet (Vundet vælgernes tillid)
- Kan afsættes hvis tilliden svigter
- Iøvrigt er underkastet samme regeler mv., som alle andre.
- Kan klare sig selv.
Det er mig umuligt at acceptere en leder, et statsoverhovede, som alene har gjort sig fortjent til jobbet ved at have valgt den rigtige mor.
Ligeledes kan jeg heller ikke acceptere, at vi holder kongehus, alene af hensyn til den ene eller den anden branche's profit og nej jeg er bestemt ikke kommunist, faktisk har jeg altid savnet et borgerligt republikansk parti i Danmark. Det er næsten ligesom at holde dyr i Zoologisk Have, alene for at tjene penge på at nogen kommer og kigger på dem, det er da dybt fornedrende.
Monarkiet, konstitutionelt eller hvad, er og bliver dybt forældet, ulogisk, umenneskeværdigt og uacceptabelt.
tilføjet af

vrøvl igen..

det er et fint indlæg rk
Skrevet af 'ppp', 19.maj.2004, kl.21:41
Det er et fint indlæg rk.
For mig er det vigtigt at et statsoverhovede
- Er statsoverhovede af egen fri vilje
- Har kvalificeret sig til jobbet (Vundet vælgernes tillid)
- Kan afsættes hvis tilliden svigter
- Iøvrigt er underkastet samme regeler mv., som alle andre.
- Kan klare sig selv.

FAT DET NU! statsmagten sidder IKKE!!!!! hos dronningen eller kongen!! STATSMINISTEREN er landets øverste politiske repræsentant. han opfylder alle dine krav PÅ NÆR de to sidste. statsministeren er ikke underkastet samme regler som os andre (har du aldrig hørt om politisk immunitet - han kan dog straffes ved grovere forseelser).
statsministeren klarer ikke sig selv. han er lønnet af staten, præcist som dronningen og det meste af kongehuset.
og eftersom kongehuset ingen politisk magt har, er det noget vrøvl at tale om at det er "umenneskeværdigt" eller for den sags skyld forældet - et forældet kongehus ville stadig have politisk magt OG DET HAR DET DANSKE KONGEHUS IKKE!! desuden er der bundet en masse traditioner i kongehuset, specielt i hæren og alene af den grund vil det være uhensigtsmæssigt at afskaffe det. DESUDEN vil en præsident koste præcis det samme som en konge eller dronning. slotte, herregårde, osv skal jo fortsat vedligeholdes, kongehus eller ej.
og der er der også et eller eventyrsagtigt ved det royale - en hvis herr Andersen ville være blevet gevaldigt skuffet hvis vi fik vores kongehus afskaffet (selvom det selvfølgelig ikke er noget fyldigt argument).
tilføjet af

fint fattet

Hej Manden
Det er rart at se det på tryk, min gamle kæphest, du har fuldstændig ret, det er STATSMINISTEREN, der er overhovede, af egen fri vilje, valgt af folket, stort set underkastet samme regeler (Okay der er måske noget der lige skal rettes til) og endelig selv har klaret at kvalificere sig til sit job.
Altså endnu en gang kan vi se at kongehuset er KOMPLET OVERFLØDIGT. Jeg tror sagtens at hær og flåde, folkekirke og alt muligt andet kan klare sig lige så godt uden det der halløjsa, måske endda spare nogen penge.
En præsident, jamen hvad så med statsministeren❓Er der overhovedet brug for en præsident❓Det er der jo ikke nu, selv om dronningen ingen politisk magt har, så det er der vel heller ikke når hun ikke er der ?
Iøvrigt har jeg da vist ikke argumenteret imod kongehuset af økonomiske grunde har jeg ?
Forældet, det mener jeg bestemt, jeg sagde jo ikke middelalderligt, men jeg mener tillige stadig at institutionen er i strid med basale menneskerettigheder, både for medlemmerne og os andre. Jeg synes det er noget vås at snakke om et "Moderne kongedømme".
Hvad angår slotte og herregårde, tja nogen er måske bevaringsværdige, men eksempelvis Fredensborg slot, det gamle faldefærdige skidt, hverken eventyrligt eller kønt, er da lige til at jævne med jorden. Det kan muligvis indrettes som ældreboliger, hvis det kan betale sig, dem bliver der jo god brug for i fremtiden.
Hvis det er H.C. Andersen du mener, så bliver han da vist læst, med stor fornøjelse, i såvel kongeriger, som republikker.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.