0tilføjet af

Guds godhed med henblik på evigt liv

Jesus sagde: "Der står skrevet: 'Mennesket skal ikke leve af brød alene,men af hver udtalelse der kommer fra Jehovas mund'." (Mattæus 4:4) De åndelige gaver vi får fra Jehova, kan være til endnu større gavn for os end de fysiske, for de kan give os evigt liv. Som du kan læse i Esajas 2:2-4 har Jehova her i de sidste dage genindført den sande tilbedelse. Han har skabt et åndeligt paradis hvor der er en overflod af åndelig føde.
I en af Bibelens store genoprettelsesprofetier skildres et syn som profeten Ezekiel fik af et prægtigt, genopbygget tempel. Ud fra dette tempel kommer der en strøm af vand som bliver gradvis bredere og dybere indtil den er blevet 'en vældig strøm'. Overalt hvor floden løber, har den en gavnlig virkning. Langs dens bredder vokser der en stor mængde træer som er til føde og lægedom. Og floden bevirker endda at det saltholdige og livløse Døde Hav bliver sundt og kommer til at vrimle med fisk. (Ezekiel 47:1-12) Men hvad betyder alt dette?
Synet betyder at Jehova ville genoprette sin rene tilbedelsesordning, skildret ved templet i Ezekiels syn. Ligesom floden i synet ville hans livgivende foranstaltninger strømme ud til hans folk i stadig større mængder. Siden genoprettelsen af den rene tilbedelse i 1919 har Jehova forsynet sit folk med livgivende åndelige gaver. Hvordan? Ved blandt andet at sørge for at der er blevet udgivet bibler og bibelsk litteratur og afholdt møder og stævner. Ved hjælp af alt dette har Jehova gjort millioner bekendt med den vigtigste livgivende gave han har givet menneskene, nemlig Jesu genløsningsoffer. Denne gave gør det muligt for alle der oprigtigt elsker og frygter Jehova, at komme til at stå rene i hans øjne og få håb om evigt liv.* (se nedenfor) Mens verden her i de sidste dage har været plaget af åndelig hungersnød, har Jehovas folk således kunnet nyde et åndeligt festmåltid. (Esajas 65:13)
Den flod Ezeliel så i synet, holder ikke op med at strømme når den gamle tingenes ordning forsvinder. Den vil tværtimod flyde med endnu mere livgivende vand under Kristi tusindårige styre. Til den tid vil Jehova, gennem det messianske rige, anvende den fulde værdi af Jesu offer og gradvis føre trofaste mennesker frem til fuldkommenhed. Da vil vi fryde os endnu mere over Jehovas godhed.
Hav en god dag!
_________________
* Der findes ikke noget større udtryk for Jehovas godhed end genløsningen. Af alle de millioner af åndeskabninger Jehova kunne vælge imellem, udvalgte han sin elskede, enestående søn til at være den der skulle dø for os.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.