26tilføjet af

Forskellen på astrologi og astronomi

Hej. Jeg synes der er en del begrebs forviring:
Hvad er horoskoper i forhold til astrologi og astronomi?
Hvad er forskellen på astrologi og astronomi i det hele taget?
En "dum"
tilføjet af

Forklaring... tror jeg!!


Jeg tror nok det er sådan her:
Astrologi: Det der med horoskoper, det overnaturlige osv...
Astronomi: Fakta, rummet, stjerner, planeter, al det man kan se i en kikkert eller det som er for langt væk!!
Håber det hjalp!!
tilføjet af

Kort og præcist svar!


Astrologi: noget man TROR er rigtigt.
Man forudsiger nogle ting f.eks, men der er ikke noget bevis på, at det er rigtigt, det tror man bare!
AstronomI: noget man VED er rigtigt.
Det kan for det meste bevises....
tilføjet af

første bedre end sidste

det første svar (fra anna) var godt og dækkende, mens det sidste var misvisende og endnu mere begrebsforvirrende.
tilføjet af

sikke noget ævl !!!

Din forklaring er så langt ude i skoven og sku' man følge den, så betyder det f.eks. : at gud er astrologi - altså "noget man bare tror er", mens f.eks. risengrød er astronomi - atså "nogen man ved er".
Det er jo samme resonnement som i Jeppe på Bjerget !!
tilføjet af

her på englesk

jeg håber du forstår englesk for her er forskellen.
kilde: www.infoplease.com
astronomy (astromoni), branch of science that studies the motions and natures of celestial bodies, such as planets, stars, and galaxies; more generally, the study of matter and energy in the universe at large.
astorologi:
astrology, form of divination based on the theory that the movements of the celestial bodies—the stars, the planets, the sun, and the moon—influence human affairs and determine the course of events.

Kort sagt:
astromoni er studier af himlen/rummes objekter (videnskablig)
astrologi er "troen" på at himlen/rummes objekter har indflydelse på menneskers væremåde og skæbne.
tilføjet af

Astrologi er tro

For det første mener du nok Erasmus Montanus, og for det andet er det jo dig Søs, som ter dig som Erasmus, ved tåbelige generaliseringer og overfortolkninger.
Mht. astrologi og astronomi, så er astronomi en (eksakt) videnskab, mens astrologi er et spg. om tro. Inden for astrologi er der ingen enighed om de mest basale teorier og teknikker. Intet er mao. forkert
mv
jesper
tilføjet af

Astrologi med lidt problemer..

Man skal lige huske at stjernene rent faktisk "flytter sig" i forhold til jorden - i en periode på vistnok enten 2600 eller 26.000 år (et af disse 2).
Har aldrig hørt at nogen astrologer har nævnt dette for deres "pationter" (som ikke selv kan nogle beslutninger i livet skulle man ofte tro).
Men det må alt andet lige betyde at de beregninger man foretager sig kun "passer nøjagtigt" een gang i en sådan cyklus.
Noget andet er at man kunne udtrykke det som Steen gør det i "Steen & Stoffer":
"Det virker helt logisk at himmellegemner der er millioner af lysår væk har en indflydelse på min dagligdag".
Jow... lidt reststråling fra stjerner og lidt reseonans fra sorte huller. Men nogen reel betydning har det ikke.
Så det hele afhænger af tro. Og for mig at se er astrologien noget at det mest ulogiske der findes.
I tidernes morgen (hos araberne) var den mixet sammen med astronomien. Dengang havde man opfattelsen af at det fysiske og det åndelige var sider af den samme ting.
Det mener jeg nu også det er - men ved astrologi trækker jeg grænsen. Der er FOR mange sjove ting i der burde få enhver til at tænke sig lidt om 2 gange...
tilføjet af

astrologi/astronomi

astrologi er stjernelære. Kunsten at kunne forudsige fremtidige begivenheder og især menneskenes skæbne. Grundtanker er altså at alle har deres modstykke i himmellegemernes bevægelse, hvor vi mennesker er specielt forbundet med stjernerne(og deres position i forhold til personlig data, fødselstidspunkt) Derfor drejer astrologien sig om at fastslå stjernernes stilling på et bestemt tidspunkt i såvel fortiden som fremtiden.
Astronomi er læren om himmellegmernes bevægelse(celeste mekanik) og ved hjælp af blandt andet fotografering. Dette er også forbundet med astrofysik, som tager udgangspunkt i himmellegemernes indre fysiske forhold, hvor kemiske forhold, temperatur, tryk og reaktion bestemmes. Der er også en astronomisk navigationsbestemmelse. Solfysik handler om de fænomener som ikke ses hos andre stjerner end Solen. Dette er også meget forbundet med magnetisme og elektricitet.
Radioastronomi undersøges og beregnes de stråler stjernerne udsender, hvordan de påvirker hinanden i forhold til de andre bestemmelser.
Et meget matematisk relateret fag, som kræver overblik, for at kunne se det hele i en sammenhæng. De forskellige underdelinger af astronomien er alle afhængige og påvirket af hinanden.
tilføjet af

næsten enig

Hej Maria
Bortset fra følgende er jeg enig med dig:
"Derfor drejer astrologien sig om at fastslå stjernernes stilling på et bestemt tidspunkt i såvel fortiden som fremtiden.
"
Dette er nemlig (blandt meget andet) det astronomien drejer sig om. Som Mick også skriver basere astrologi sig ikke på stjernebilleder (virkeligheden) men på stjernetegn. For 2000 år siden var der overensstemmenlse mellem stjernetegn og stjernebilleder, men pga. Jordens præcession er der ikke længere overensstemmelse så hvis astrologisk er vædder så er du astonomisk fisk, etc.
Dette har faktisk splitte astrologien i to grene. Den tropiske gren (også kaldet den vestlige), som de fleste danske astrologer bekender sig til, vedkender sig at tingene har forrykket sig og at stjernetegnet tyren ikke har noget at gøre med stjernebilledet tyren. De (fleste) tropiske astrologer ved altså godt at de arbejder med en fiktiv (eller i hvertfald) forskudt himmel, men de påstår at tolkningen af horoskopet, som er forkert i forhold til virkeligheden, korrigerer for denne fejl, så konklusionerne alligevel bliver rigtige. Hvordan den korrektion foretages er ikke klart for mig. Og det jeg tror heller ikke det er for astrologerne. Astrolog Karl Aage
Jensen har da heller ingen forklaring: "den bedste forklaring er vel egentlig nok, at stjernetegnene virker trods det, at de altså er fiktive". Og selv om man korrigerer (må ikke forveksles med korrektion af fødselstidspunkt), er det i mine øjne åndsvagt at benytte fiktive stjernetegn i stedet for stjernebilleder til at optegne horoskopet, for derfor at korrigere for de fejl som man bevist laver senere!
Den astrologiske grundtanke er at der er een eller anden forbindelse mellem planeterne position på himlen og os mennesker. Hvorfor horoskopet så ikke bliver lagt på basis af himlen som den rent faktisk ser ud er mig en gåde. Kommentarer/forklaringer modtages med glæde
Den sideriske gren (som praktiseres mest i Østen samt en del i USA) prøver at benytte de virkelige stjernebilleder, men stemmer heller ikke helt overens med virkeligheden.
Begge systemer hævder at være korrekte - dvs at kunne udtale sig om menneskers færden, deres udseende, mv. Det er selvfølge teoretisk muligt at de begge skulle passe, men det er næppe sandsynligt.
Det blev en længere smøre for en lille uenighed!
For at vende tilbage til titlen på denne tråd. Astronomi er en videnskab som forholder sig til virkelighede. Inden for astronomien har man mange gang taget fejl og overset ting, men den videnskabelige metode har gjort at man har fået rettet tingene hen af vejen. Der er dele af astronomien som er usikre teorier, men man vedkender sig at det er teorier og prøver at eftervise dem.
Astologien derimod er låst i gamle systemer som er i strid med sig selv og hinanden. Den har stært religiøse træk idet astrologer dårligt kan argumentere rationelt for deres teorier (se Karl Aage herover). Alligevel bliver teorierne sjældents modsagt (endnu et religiøst træk), og yderst sjældent forkastet.
Nå nu må jeg sku hellere stoppe
God weekend til alle
jesper

tilføjet af

AstroNOMI og AstroLOGI

Thja. Ordenes betydning siger jo alt.
Astronomi er jeg noget med at MÅLE OG REGISTRERE RENT FYSISKE fænomener i "himmel"-rummet.
Astrologi er jo læren om noget helt andet; som egenligt kommer fra det der kaldes ÅNDSVIDENSKABEN i modsætning til den egocentrerede fysiske verdensopfattelse.
Rent faktisk drejer det sig om "IKKE fysiske legemer" = for at udtrykke det i korthed !. Astrologi har blandt andet med astrallegemer at gøre. Ud fra denne betragtning, så har alt mere eller mindre fysiske genstande et IKKE fysisk relation. HER KOMMER ASTROLOGIEN IND I BILLEDER.
Derfor har det astronomiske dyrekreds i grove træk INTET som helst med astrologiens "dyrekreds" at gøre. Dette kommer for eksempel til udtryk ved at de to "dyrekreds"'s tegn IKKE BEFINDER SIG OVERLAPPENDE SAMME STEDER !.
Hilsener fra
Paradis
tilføjet af

For simpelt besvaret

BEGGE dele har med det fysiske at gøre; men astronomien omhandler KUN det fysiske = MATERIALISMEDYRKELSE. Det er altså kun en måde til at betragte den fysisk målbare verden.
tilføjet af

Sludder Jesper

Men Du har dog fat i noget af det rigtige.
TRO !.
Det er da "ved Gud" også TRO, at tro på, at der IKKE findes noget ud over det "fysisk" målbare. Øh, bøh. Bussemand med et økseskaft (Ih, hvor er du farlig) - vel at bemærke lavet af skumgummi !.
Der er nogen er tror et og nogen, der tror noget andet ! JA.
Hvad er forskellen mellem tro og viden.
Engang for længe siden "VIDSTE" alle alt "Jorden er flad" og når man kom til kanten, så er man ved verdenens ende (bemærk ordenes enkelte betydning).
Så var der pludselig een, der TROEDE noget andet !. Uh,ha da, da. Sådan noget kan VI sandelig IKKE have. VI VED !.
Kort sagt: det som vi kalder viden i dag år 2004 er det rene våselige sludder år 3004 !.
Ifølge ASTRONOMIen og den såkaldte videnskab, som du omtaler så findes sjælen ikke, så findes psyken ikke (psyken kan ikke registreres materielt !) og så fremdeles.
For ca. 40 år siden var en af mine venner psykologistuderen. Han skrev en afhandling om relationerne til det "para-materielle" i forbindelse med meditation. Han BESTOD selvfølgelig.
Du er 40 år efter udviklingen Jesper - kalder du det for relevant bevisende videnskab i denne forbindelse BLANDT ANDET.
Men du skaber debat og det er jo egentlig det vigtigste = sætter IKKE fysisk målbare aktiviteter i gang inde i hoveder (øh, vist nok fysiske hoveder ganske vist). Men forklar mig lige tankerne bevisbare fyssike registrerings troværdigheder angående betydning og indhold !.
Hæ, :-)
tilføjet af

BRAVO = correctly answered

Thank you very much for the explanation without detail for debat !.
We can all have our own oppinion about details and personly impressions of "BELIEVING".
tilføjet af

Astrologi med problemer ?

Æh, Æh.
Skulle de stjernetåger og sole, der har eksisteret i millioner af år IKKE have nogen betydning.
Nu må du "sgu" lige tage at holde op !. Selvfølgelig har de det !. Alt andet er jo idiot-snak.
MEN, men der er selvfølgelig delte meninger om, HVILKEN indflydelse de har og har haft !. Selvfølgelig.
Lad os holde os til sund "fornuft" - øh, jeg mener dermed et fælles udgangspunkt, som vi i fællesskab kan gå ud fra; hvis vi vil forholde os til hinanden i en debat. En debat for at skaffe den enkelte en fornemmelse af; hvad der er eller kunne have med "sandhed" at gøre.
Sandhed er IKKE en fast given målbar enhed, der for evigt er uforanderligt !. Alt om begrevet sandhed ændrer sig til stadig for MENNESKEHEDEN - også de næste 4000 år !.
Engang troede man (VIDEN), at Jorden var flad. Så troede man. at den var rund. Sandheden er snarere at den for tiden er PÆREFORMET !.
tilføjet af

Bravo Jesper

Lad astrologerne blive lidt presset til at redigere deres trosemne. Der var engang en bog "Astrologi 13", som kunne have været et godt oplæg til debat - selvom den var ret så henvisende til de 13 stjernetegn i dyrekredsen - og et spørgsmål om en eventuel ændring af stjernetegnenes betydning / tolkning inden for astrologien.
Du har ret på et vigtigt punkt: nemlig den fastlåste "tro" på gældende "regler" foir astrlogien.
Hvad med indernes astrologi. Er Jorden verdenens midpunkt ?. Hvad med Solar astrologien?. Hvad med vores Mælkevejen ?. Hvor er "NY"-tænkningen i betydningen forskning og udvikling ?.
TAK, for dit meget seriøse svar.
tilføjet af

måske

Hej Paradis
Jeg har lidt svært ved at forstå hvilken del af min indlæg du synes er ’sludder’ og hvor jeg har ’fat i noget af det rigtige’. Kan du ikke påpege præcist hvad der er sludder?
Jeg har følgende kommentarer:
1. Een af dine hensigter synes at være at påpege at der ikke findes sikker viden. Pricipielt har du selvfølgelig ret. Man kan altid stille filosofiske spørgsmål men der er nu nogle ting som almindeligvis må siges at være viden. At Jorden er rund er een af disse ting. Det er rigtig at man engang troede at den var flad. Det var jo mest rationelt på det tidspunkt. Men på et tidspunkt kom flere og flere på banen med påstanden om at den var rund. Man begyndte at fremsætte rationelle teorier som efterhånden blev bakket op af observationer, og med tiden blev selv de etablerede TROssamfund overbevist. I dag ved man at Jorden er rund og den kredser om Solen, og det ved man med en helt anden sikkerhed end da man troede at den var flad. Man har været overalt på jorden, man har vist at man kan flyve i ’en retning’ og komme tilbage til sit udgangs punkt, man har set Jorden ’udefra’. Jeg mener godt man kan betegne det som sikker viden som ikke har ændret sig til år 3004. Astrologien har haft 2000 år til at gøre noget tilsvarende, men er stadig gennemsyret af usammenhængende teorier og tvivlsomme observationer. Derfor tror jeg ikke den (astrologien) har potientiallet til at vælte vores verdensbillede som de heliocentriske ideer gjorde. Men jeg kan selvfølgelig ikke udelukke det katagorisk.
2. Du er forkert på den når du påstår at sjælen ikke findes ifølge astronomien. Astronomien udtaler sig ikke om sjæle, og afviser dem således heller ikke. Der tages ligeledes heller ikke stilling til psyken, ligesom psykologien vel heller ikke tager stilling til planetbaner og overfladetemperaturer på Mars. Jeg tror de fleste atronomer, og videnskabsmænd generelt, er beviste om at der ting (paramaterielle – for at bruge dit ord) som ikke kan beskrives inden for deres fag.
3. Tillykke til din ven. Hvad er pointen med denne lille historie?
4. Hvorfor mener du jeg er 40 år efter udviklingen. Hvor i de to linier du reagerer på kan du se at jeg ikke mener at der findes noget ud over det materielle. For jeg kan ikke se det.
5. ”kalder du det for relevant bevisende videnskab i denne forbindelse BLANDT ANDET.” Er det et spørgsmål? I så fald må jeg sige at jeg ikke forstår det. Forklar venligst.
6. ”Men forklar mig lige tankerne bevisbare fyssike registrerings troværdigheder angående betydning og indhold !.” Selvfølgelig: 42.
Venlig hilsen
jesper
tilføjet af

Astronomi & astrologi

Hvad er forskellen på astrologi og astronomi i det hele taget?
Astrologi er vel en form for aflæsning i planeternes og stjernernes positioner...(enkelt sagt)
Astronomi er læren om ting i universet...(enkelt sagt)
Astrologi og astronomi har næsten ikke noget med hinanden at gøre, selv om nogle astrologer vil prøve at overbevise dig om at de er alfa og omega ;O.
tilføjet af

Okay?

Så fordi stjernerne er meeget gamle har de indflydelse på dit liv og hvordan du er? Det lyder da lidt fjollet... Hvor gamle skal ting være før de har betydning?
Kan plejehjemmet på den anden side af vejen påvirke mit liv med deres "stråler"?
Og hvorfor er det sådan at hvis stjernerne ligger i et mønster bliver man blid og mild, og med et lidt andet mønster bliver man stærk og god?
Stjernetegnene blev vidst først opfundet efter euforiserende stoffer... "de 4 stjerner? Det er en løve der jagter en bjørn!"
tilføjet af

med sikerhed svar om astronomi.?

Astronomi, det er med udforskning af stjerner og gøre.
tilføjet af

Èn og samme videnskab eller...

Før i historien var astrologi og astronomi én videnskab men blev adskilt på et tidspunkt.
AstroLOGIEN søger, takket være astronomien, at tolke fortid, nutid og fremtid baseret på Sol, Måne, Planeter m.v.
AstroNOMIEN søger bl.a. at kortlægge universet og løse gåden herom.
Og kunne vi løse gåden om universet ville vi i samme ombæring også løse gåden om astrologien og omvendt, for uanset om man er astroNOM eller astroLOG, så arbejder man med én og samme ting: universet
tilføjet af

Hvilken astrologisk metode..?

Det er de færreste der kender den oprindelige og årtusinder gamle vediske astrologi (Jyotish).
Som metode kan Jyotish ikke sammenlignes med den morderne vesterlandske astrologi vi kender fra ugeblade samt TV, hvor bl.a. astrologen Christian Borup optræder i programmet "Den 6. Sans".
Jyotish er i forhold til den moderne astrologi et fuldkomment astrologisk system der benytter den "SIDERISKE" dyrekreds og ikke den "TROPISKE"..!
Vil man kende en planets sande position i et tegn og er uheldig at have en ephemeride (tabel med positioner for Sol, Måne, Planeter m.v.) med TROPISKE positioner, skal man huske at trække omkring 24 grader fra alle positioner, så man kommer frem til de sande SIDERISKE positioner i et horoskop.
Laver man en sådan udregning og kan se at Månen fx står 10 grader i fx Vædderen, ja så kan man gå ud under åben himmel og se at den står nøjagtig hvor den skal, nemlig 10 grader i Vædderen.
Der findes faktisk seriøs astrologi og du kan søge efter det som følger: "Vedisk astrologi", "Vedic astrology" eller "jyotish"
tilføjet af

astrologi og astronomi

forskellen er at astrologi, er over tro feks nogle trormen kanb se hvordan ens liv bliver ud fra stjernerne,,, astronomi er eks ,,, hvad er en stjerne lavet af

knusss milloooooo
tilføjet af

hahahah

ta dig sammm dit dyr
tilføjet af

svar til Paradis

om man laver astrologiske beregninger udfra det ene eller det andet system er fuldstændig ligegyldigt. Resultaterne bliver lige gode eller dårlige. Det gør ingen forskel.
tilføjet af

5 år

Der er nu gået 5 år, og jeg tror ikke du får noget svar...
tilføjet af

Jeg må indrømme..

Jeg må indrømme Jesper, at du har fat i noget. Jeg ville ønske der var flere som dig der, når de skriver et indlæg, faktisk har noget 'positivt' at sige om indægget. Jeg er træt af folk der hele tiden skal kommentere med 'det findes ikke' eller 'i ved jo ingenting'. Og her skal det siges at jeg ikke hentyder til nogen overhovedet, bare stemningen i debatter generelt.
Tænk før i taler mennesker. Og hvis i ikke ved noget om emnet eller syntes emnet er latterligt, så lad dog være med at skrive noget overhovedet.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.