21tilføjet af

Formen på Gud

Har Gud en form,eller
er Gud over det hele?
tilføjet af

Alle åndeskabninger haver en form.

Det sier Bibelen. Og også Jehova Gud - Han som har skabt alt dette - har sin form. Men han rommer også alt og alle Han har behag i. (Efter de tusinede å skal "Gud være alt i alle",sier Bibelen)
Om du har lest mine indlæg om dimesjonerne vil du kunne få en lille lys over sagen.
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=2102088
tilføjet af

Hvordan? - Kunne du da forestille dig en rar og hyggelig

´
... hvidskægget ældre herre x 2,6+ milliarder som er det antal det siges at dette, (lad os bare kalde
det åndevæsen), dette Åndevæsen p.t. tager vare på iflg. Hans Helligheds proselytters optællere. 😉
Hilsen
jalmar 🙂
tilføjet af

jeg har ikke selv tænkt på formen på gud,og

jeg tror ikke,at der findes billeder af gud
så man kunne se det.Nogle siger at gud er i
alt ting,og andre siger,at gud er i himmelen,
men man ved ikke,hvad gud er og,hvordan gud
ser ud
tilføjet af

Når de Troende fortæller om Gud, så lydder det ...

´
... som en god ven som de har en til stadighed gående tete-á-tete med.
Og så tænker jeg på, at der påstås at være 2.6 milliarder der er Kristne, og en stor del af dem har en samtale med denne "Person" som bl.a. again påstår/mener/siger Gud er.
Lad os bare sige der er 100.000 der på forskellige steder ønsker denne tete-átete på et og samme tidspunkt, set fra min manglende intelligens udi forestillingsevne, lydder det som om denne Person Gud skal være 100.000 personer på en og samme tid på forskellige steder - bare tanken får den middelmådige forestillingsevne jeg er udstyret med til at kollapse! 😉
mange hilsner
jalmar
P.s. men det var sgu et sjovt spørgsmål [s]
J*
tilføjet af

du har tænkt meget over det,men vi kan kun bruge

vores fantasi,om hvad gud er.
Der er mange billeder af Jesus,
selvom der er mange der ikke
har set ham,men der er ikke
nogle billeder af gud,hvad
jeg ved.Men det kan være fordi
man ikke har fantasi om,hvad
gud er og ser ud.+
Jeg ved det ikke
tilføjet af

skarleyt og Jalmar

ja, jeg svare jer begge samtidig. (lige som Gud altså også kan svare alle samtidig)
Det er et uhyre let spørgsmål.
Du er selv inde på kernen i Guds væsen. Du skriver:
” ..der påstås at være 2.6 milliarder der er Kristne, og en stor del af dem har en samtale med denne "Person" som bl.a. again påstår/mener/siger Gud er”.
Citat af Jalmar slut.
Svar:
Ja, iflg. again er Gud; 3 forskellige personer. Den ene er den opstandne Jesus, som altså har beholdt sig kødelige menneskelegeme i kød og blod og knogler.
De 2 andre er ligeså, altså mennesker fordi 3enighedsdogmet siger klart og tydeligt (også bekræftet af again), at de er alle af ”samme substands”.
Så det var jo et meget let spørgsmål.
PS. skulle again nu mene noget andet i dag, kan han blot lige sige, at han ikke tror det og ej heller, at de 3 guder er 3 forskellige personer (som er enige) og ej heller er Jesus så et menneske i kød og blod i himmelen) Jeg kunne jo have misforstået ham.
-----------------
Du skriver:
”Lad os bare sige der er 100.000 der på forskellige steder ønsker denne tete-átete på et og samme tidspunkt, set fra min manglende intelligens udi forestillingsevne, lydder det som om denne Person Gud skal være 100.000 personer på en og samme tid på forskellige steder - bare tanken får den middelmådige forestillingsevne jeg er udstyret med til at kollapse!”
Citat slut.
Svar:
Det er til gengæld noget vrøvl. Når vi taler om Guds person, væsen og derfor ”form” siger Bibelen jo klart og tydeligt hvorledes det hænger sammen, men det ved jeg godt ikke interessere nogen.
Jeg er blevet afvist med hensyn til det der med at Gud skulle være Helligånden fordi iflg. stud.theolen omtales det overhovedet ikke i Det Nye Testamente, altså Helligånden.
Imidlertid ved jeg godt, at det forekommer, men det må så stå for min regning. I Apostlenes Gerninger kap. 2 fremkommer ordet pfneuma i forskellige former og det afgiver klart og tydeligt ordet på Hebraisk ruach.
Nogen mener så, at det er luften, men det er det selvfølgelig ikke. Imidlertid er det et godt billede på formen af Ånd Ruach, Pfneuma.
Man skal forestille sig, at alle mennesker har kontakt med Gud samtidig. Hvorledes kan det lade sig gøre? Med lethed. Dersom vi nu forestillede os, at Ånd kunne sidestilles (altså billedligt) med luft, så ved enhver jo, at vi alle uden undtagelse også dyrene har kontakt med luften konstant, på én gang 24 timer i døgnet. OK?
Venlig hilsen
Kosmos
tilføjet af

Du fordrejer vist et par ord der har været på Bordet

´
... Men lad os tage det fra en ende af:
1)
Jeg svarede ikke på hvad der eventuelt mentes i Bibelen eller i Troen, men
ud fra den tanke som jeg mente Skarleyt lagde i spørgsmålet, Hvis jeg troede at Skarleyt
havde spurgt efter en "teologisk vurdering", havde jeg enten ikke svaret, eller meget anderledes!
Re.: again og andre der hælder mod Trinity.
Jeg tvivler på at again ville ændre noget, for ligegyldigt om der siges person eller
væsen, tror jeg vi alle er enige om at FADEREN, SØNNEN og HELLIGÅNDEN er af samme substans.

Re.: Stud.Theol: Var det ikke direkte det der blev skrevet/rettere ikke det jeg forstod
af indlæggene, men du må meget gerne fortællle hvorfor du mener han benægter Helligånden:
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=2105309#2105309
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=2105587#2105587
jalmar
tilføjet af

Nej - jeg rystede en historie ud af ærmet

´
... da jeg havde indtrykket af, at det var med et lunt glimt i øjet du spurgte -
Skal jeg svare alvorligt, ville jeg tænke nærmere over det, og med stor sandsynlighed bede dig spørge en, der havde mere end mine to kasser mellem ørerne at vælge imellem.
Hvis du vil have et godt svar, tror jeg du skal
vente til og se enten multani eller billen76 dukker op! 🙂
Hilsen
jalmar
tilføjet af

let

Hej Jalmar,
Det er meget simpelt. again modsiger mig når jeg fortæller, at Gud (Jesus) er Ånd ruach eller pfneuma og bilder debatten ind, at Jersus (Gud) er et menneske i kød og blod og ben i himmelen (hvor det så end måtte være). Så den der med, at du har opfattet, at ”tror jeg vi alle er enige om at FADEREN, SØNNEN og HELLIGÅNDEN er af samme substans”.
Den er meget interessant.
”samme substans”. ”kødeligt menneske i blod og ben i himmelen”. ja det er hvad der er blevet sagt og skrevet, men jeg har modsagt det hver gang.
Så hvis again og de forskellige Kristne debattører vil benægte, at Jesus er kød og blod og ben i himmelen, så er lejligheden her. Jeg siger, at Gud er Ånd og det er altså ikke kød og blod. (skal vi vædde?)
-----------------------------------
Og hvis stud.theolen mener, at Helligånden er berømt i Det Nye Testamente så kan han blot bekræfte det nu. Det er det rigtige tidspunkt at gøre det. Så er alle tvivl ovre.
(det kunne godt tænkes, at stud.theolen vil gøre det, altså bekræfte det)
Hvor svært kan det være?
Kosmos
tilføjet af

Når en debattør siger han har forladt siden,

´
... kan man godt sige again er afgået ved døden som debattør på [sol]
SUBSTANS:
Metafysisk er substans det der bevirker at noget ER, bogstavelig talt essensen af NOGET
- KOSMOS!
Det er ikke for sjov skyld jeg lægger et stort arbejde i mine indlæg, noget tyder på du har nøjedes med at skimme, uden at forstå, at det JEG forsvarede, var DEN KRISTENDOM som KIRKEN hviler på som er SKABT AF:
IRENAEÚS elev af POLYCARP elev af Johannes - Samlede det meste af Bibelen - Skabte de spæde tanker til Dogmatismen og Teologien bag Kristendommen, og var nr. 2 i rækken af Kristendommens FØDSELSHJÆLPERE der talte om at GUD var TRE PERSONER = TREENIGHEDEN som kom til verden senest AD170 - v/Fødselshjælperne Clement (Alexandria), Theophilus, Tertullian.
Ovenstående mænds tanker, blev samlet og behandlet af ORIGENES,
den tids største Teolog og Kirkefader, filosof, Bibelfortolker
http://da.wikipedia.org/wiki/Origenes
- Re.: Treenigheden v/ORIGENES (AD185-254) (forkortet det jeg kan)
Her taler vi som om at GUD er TRE HYPOSTASER i ÉN af/og samme substans.
De har hver for sig autonomi. Faderen er Værens princip, Sønnen fornuftens princip og Helligånden er helliggørelsens princip.
Origenes debatterede til forsvar for Jesus og Kristendom med mange af sine samtidige.
Imod Markion understregede Origenes Skaberens godhed og hans identitet med Jesu Fader. Valentin han understregede den frie vilje og det personlige ansvar over for synden.
Han kæmpede imod doketismen, og understregede den sande inkarnation af Kristus.
Imod modalismen anførte han den enkelte GUDELIGES PERSONS autonomi. Og Imod adoptianismen anførte han Sønnens evige væren.
ca.: 80% af mit foregående indlæg samt dette, er taget herfra:
http://www.sanktandreasbibliotek.dk/fileadmin/pdf/patrol_komp.pdf
Resten er viden samlet op efterhånden, hvor jeg tager et interessant afsnit fra et eller andet link og skriver det ind i et af de dokumenter jeg har liggende der svarer til det pågældende. Alt også i ovenstående link, er kontrolleret med andre tilsvarende sites.
.... Re.:
Nu er det altså ikke mig der siger det, jeg siger, at Gud er én, medens again siger at Gud er 3 forskellige personer (som jo altså er guder) og dog én ”eet eller andet”. Jeg siger det er noget vrøvl.
.... KOMMENTAR:
Svarer deprimerende godt til JV's måde at udlægge Treenigheden på.
again siger det på samme måde, som "Opfinderne af Dogmatikken og Teologien" = IRENAEUS, TERTULLIAN, CLEMENS og ORIGENES - SOM forøvrigt alle sammen regnes for KIRKEFÆDRE!
Den næste af de mere Kendte KIRKEFÆDRE er ATHANASIUS af Alexandria.
- Formulerede Nikænums homoousi.
- Faderen og Sønnen er én og samme essens. Opblødes dog i 362 og tillader tydningen “essence essentiellement une”, idet således den nikænske identitet mellem ousia og hypostasis opgives. Derved tillades tre hypostaser i triniteten..
- Hævder Helligåndens fulde homoousi med Faderen og Sønnen.
-→ De GAMLE KIRKEMÆND bliver ved at "snakke" PERSONER/HYPOSTASER i deres SKRIFTER!
Jeg har som før skrevet ingen ide om hvor du har dine teorier fra, men det er mere end tydeligt, at again læner sig op af den oprindelige KRISTENDOM!

Øst-teologer omkring Basilios af Kæsarea og Meletius af Antiokia søgte som kompromis at fastholde lighed (homoio), men tre hypostaser (personer). Dette fulgtes af lange forhandlinger mellem Rom, Aleksandria og Orienten.
Basilios fremførte senere, på synoden i Aleksandria i 362, den opfattelse, at guddommen er én ousia, men tre hypostaser (personer). Man fastslog i forbindelse hermed, at Helligånden ikke kun var en skabning, men havde del i treenigheden, var konsubstantiel med Faderen og Sønnen. Helligånden udgik fra Faderen ved Sønnen, og han imødegik Eunomius’ opfattelse, at Ånden alene udgik fra Sønnen.
- GREGOR af NYSSA - http://da.wikipedia.org/wiki/Gregor_af_Nyssa
Gregor var under indflydelse af platonisk filosofi. Ordet menneske betegner menneskets natur, ikke individet. Man kan således anse Peter, Paulus og Barnabas som ét menneske (i betydningen: natur, væsen) og ikke som tre mennesker (i betydningen personer). På denne måde skal det forstås, at Faderen og Sønnen og Ånden er én Gud.
----
For at udtrykke diversiteten i de personer, der indgik i den guddommelige enhed, tilskrev Gregor af Nyssa dem følgende egenskaber:
Faderen er agenesis, ikke skabt – Sønnen er genesis, skabt, født - og Helligånden er eksporeysis, procession, udgået fra Faderen.
Denne formulering må dog vist nok i førstre række tilskrives Gregor af Nazianz
- ANBROSIUS ..
Holdt strengt på Nikænum og Helligåndens fulde ligestilling med de andre to personer i Treenigheden.

Ógså her kan du læse om at GUD er EN, men TRE Personer.
http://www.anis.dk/danskteologisktidsskrift/dtt_pdf/DTT-2006-4.pdf
- PRO & CONTRA!
http://www.netleksikon.dk/t/tr/treenigheden.shtml
Resten må du læse eller lade være:
http://www.sanktandreasbibliotek.dk/fileadmin/pdf/patrol_komp.pdf
Som det måske er gået op for dig, taler vi ikke bare om de første 170/200 år, men om den Teologiske forståelse af Guds substans, i første omgang til Leo d. Store/Pave 440-461 - Og så vidt jeg ved, så trækker det jeg har skrevet om op til vor tid -
jalmar
tilføjet af

når en debattør siger; jeg har ikke forladt den

alligevel, så er han altså "levende". Specielt når han truer med, at komme efter mig og klader mig løgner m.m. Ha, ha, hvor er det dog morsomt.
Hej Jalmar,
Jo, jeg læser dine indlæg. Også de gamle og jeg har også selv skrevet mange f.eks. 14 lange indlæg om lige præcis dette og summersummarum er, at ingen aner noget som helst. Man er så at sige viklet ind i et spin og ud af det kommer så, at Gud er et menneske i kød og blod og ben i himmelen. Det gider jeg bare ikke.
Enten er Jesus Gud eller også er Jesus blot et menneske. At Jesus er både Gud og menneske er perfekt, men det gør altså ikke Gud til menneske.
I Jesu opstandelse bliver Jesus den han hele tiden har været undtagen i sin inkarnation, sin menneskevorden eller i sin åbenbarelse.
Som jeg skrev til dig, er det foregået én gang før i Bibelens historie, at Gud blev menneske og åbenbarede sig som menneske for igen at ”vende” tilbage til den Gud er nemlig Ånd. Men den beretning er der åbenbart ingen der gider.
------------------------------
Nu henviser du til denne her:
For at udtrykke diversiteten i de personer, der indgik i den guddommelige enhed, tilskrev Gregor af Nyssa dem følgende egenskaber:
Faderen er agenesis, ikke skabt – Sønnen er genesis, skabt, født - og Helligånden er eksporeysis, procession, udgået fra Faderen.
Denne formulering må dog vist nok i førstre række tilskrives Gregor af Nazianz
Citat af Jalmar slut.
------------------------------------
Svar:
Ja, og det er der så ingen der tror på i den Kristne Kirke.
Her er et uddrag fra mine egne 14 indlæg om emnet (blot et lille udsnit): http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=2101946
"Vår kirkes forskjellige trosbekjennelser peker på Guds enhet, og det er rett at Gud er en- men den hevder også at Gud-dommen består av 3 atskilte personer, og det er galt.
Gud utgjør en enhet som ikke kan splittes opp i 3 selvstendige personer. Vi må bruke andre uttrykksmåter for den flerheten som der er i Gud-dommen.
-----------------------
1) At det finnes en flerhet i Gud-dommen, betyr ikke at denne flerheten har ”en selvstendig eksistens”. Både Sønnen og Ånden lever sitt liv gjennom Faderen. De kan ikke eksistere uten Faderen. De går ut fra ham og kviler i ham. Dette er Bibelens oppfatning av dette.
Citat slut.

Venlig hilsen
Kosmos
tilføjet af

JA!!!

Nu skal det jo siges at ingen af os ved det med sikkerhed af rent åbenlyse årsager.
Derfor kan det jo være svært at sidde her og tage patent på en viden om hvordan Gud ser ud/hvilken form Gud har.
Jeg fornemmer at den mest udbredte opfattelse er at Gud på et eller andet niveau er til stede over det hele.
Dog ved vi at Gud har taget menneskelig skikkelse og været iblandt os i form af Jesus, så vi kan altså også sætte en form på Gud.
Dog er det under visse begrænsninger, i Bibelen bliver vi fortalt at intet menneske kan se Gud og overleve, dog har vi eksempler på at Gud har vist sig for menneskene, dog under visse begrænsninger.
I virkeligheden er det nok det nærmeste vi kan komme det.
Men det er altså heller ikke nemt at finde hoved og hale i det hele nogle gange, jeg husker selv min forvirring når man som mindre fik at vide at Helligånden var tilstede i kirken og det virkede lidt svært at forstå.
Men i sidste ende er der bare visse ting vi aldrig får klart og tydeligt svar på i vores liv, selvom vi har meget travlt med at finde svar på alting.
Personligt har jeg jo mere jeg læser Bibelen og oplever livet den opfattelse at intet er umuligt for Gud og derfor vælger jeg personligt at acceptere min uvidenhed på dette punkt, for ligemeget hvor gode vi er til at snakke og formulere os, er sandheden at vi ikke kender det præcise svar på det spørgsmål.
mvh multani
tilføjet af

kosmos - du er ikke så uintelligent og firkantet som du

´
... en gang imellem prøver at give det ud for, snarere temmelig meget tværtimod.
Begrebet 3 Personer i Treenighed, betegner Tre hypostaser, som relaterer til den substantielle (antagne væsentlige) virkelighed -
Da udtrykket Hypostase kommer af Hypostasere som betegner en antagelse af noget -
Mit gæt er, at de Tre Enheder udgør en antagelse af/en Tro på de væsentlige "personer" der figurerer i Troen. - Vi er stadig i en tid, hvor uddannelse ikke var hverdagskost, og hvor de kristne (som disciplene er beviser for) kommer fra måske lige under middelklassen samt fra denne, og derfor i stor udstrækning fra dem der brugte skrivere, når de skulle meddele sig til andre virkelige/reelle personer. Der nytter det sgutte at stå i "kirkelig regi" og tale om hypostaser - Hvis du ikke har opdaget det, så omtaler de fleste også ikke Troende Gud som en person - og Troende som en ualmindelig god ven og mentor, som de med glæde frekventerer.
Gud er substansen - Faderen, Sønnen og Helligånden, er altså "en antagelse af noget væsentligt i virkeligheden. (som jeg forstår blandt andet): http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Filosofi/Oldtidens_filosofi/hypostase
Jeg er dog sikker på, at du faktisk har meget mere forståelse for disse udtryk end jeg har.
-------------
- Re.: GREGOR af NYSSA
Nu er det så spørgsmålet om, hvad der ligger i begreberne:
Faderen er agenesis, ikke skabt – Sønnen er genesis, skabt, født - og Helligånden udgået fra Faderen.
Så vidt jeg husker og forstår er Jesus Sand Gud og Sand menneske, Ordet i kød = Jesus = Gud og derfor uskabt, og heri ligger skabelsen, men Jesus er også født af Jomfru Maria og dermed også et Sandt menneske og derfor skabt.
Jeg skal indrømme, at jeg ikke orker at læse det op igen, og jeg kan ikke huske hvad det er de kalder den dobbelthed. Men den svarer meget godt til det jeg har skrevet før, at jeg Tror man skal tage Joh.1:14 bogstavelig, at Jesus er ORDET bogstaveligt hvilket vil sige GUDS ORD - Man kan måske dreje den, og sige at Jesus er skabt af Guds Ord, eller udfra Guds Ord. Nøjagtig som Ånden er Guds ånd - The Holy Ghost - Pneumatos Agiou.
- Re.: Helligånden ...
Man kan sige det er befriende, når man ligefrem kan læse at der menes "Gud, Kristi ånd, Helligånden", men hvis man studererer nærmere hvad "Pneumatos" (STRONG 4151) er, kan man hurtig blive i tvivl, for menes der ÅND eller ÅNDE - Jeg erindrer at du har været inde på det med ÅNDE (i modsætning til ÅND) - og her bliver det så:
RE.: ek Pneumatos Agiou = FRA ÅNDE HELLIG (Matt.1:18) - Eller står der "FRA ÅND HELLIG"?
jalmar
tilføjet af

godt indlæg

Hej Jalmar,
Ikke dårligt, slet ikke dårligt. Jeg har intet imod den der med, at ” … Vi er stadig i en tid, hvor uddannelse ikke var hverdagskost, og hvor de kristne (som disciplene er beviser for) kommer fra måske lige under middelklassen samt fra denne, og derfor i stor udstrækning fra dem der brugte skrivere, når de skulle meddele sig til andre virkelige/reelle personer. Der nytter det sgutte at stå i "kirkelig regi" og tale om hypostaser.
Citat slut,
Kommentar:
Jeg har derfor altid skrevet ”person” (dersom man kan bruge ordet person om Gud).
--------------------
Du skrivere:
”I tidlig kristen tænkning søgtes hypostasebegrebet knyttet til de tre personer i Treenigheden”.
”Begrebet har kun mening i en ”udpræget idealistisk metafysik”. Ud fra andre filosofiske synspunkter er det derfor blevet kritiseret, ikke mindst af Kant”. (du ved nok hvem?)
”Udtrykket at hypostasere kommer således til at betyde en (illegitim) antagelse af, at noget, der blot eksisterer for tanken, også eksisterer i den objektive virkelighed”. (dersom man altså skal følge kritikken).
Citat fra dit link.
---------------------------------
Svar:
Så, enten forholder vi os til ”Begrebet (Hypostaser) har kun mening i en ”udpræget idealistisk metafysik” eller også må vi bøje os for den højere (andre filosofiske synspunkter) og så bliver det lige pludselig:
”Udtrykket at hypostasere kommer således til at betyde en (illegitim) antagelse af, at noget, der blot eksisterer for tanken, også eksisterer i den objektive virkelighed”. (dersom man altså skal følge kritikken).
Den 3. mulighed at den ene af de 3 er et menneske (del af 3enigheden) og hverken er
1)   ”begrebet Hypostase” og vi ligeledes fravælger
2)   ” … andre filosofiske synspunkter er det derfor blevet kritiseret, ikke mindst af Kant” og vi derved får ” … en (illegitim) antagelse af, at noget, der blot eksisterer for tanken, også eksisterer i den objektive virkelighed”;
3)   så har vi lige pludselig et menneske i kød og blod og ben i himmelen (som altså igen igen hvor det så end måtte være) og vi får en meget barok Kristendoms definition der hverken harmonere med det du henviser til og slet ikke til Bibelen ordret.
Så, man må træffe et valg. Jeg vælger denne her: ”Hør Israel, HERREN vor Gud er én” og så kan andre fortsætte i én uendelighed med at diskutere hvad Gud er.
Den diskussion vinder jeg fordi en anden version end den jeg lige har nævnt findes ganske enkelt ikke i Bibelen.
Det har jeg det godt med.
-------------------------------
Du har et godt punkt her:
GREGOR af NYSSA.

Nu er det så spørgsmålet om, hvad der ligger i begreberne:
Faderen er agenesis, ikke skabt – Sønnen er genesis, skabt, født - og Helligånden udgået fra Faderen.
Så vidt jeg husker og forstår er Jesus Sand Gud og Sand menneske, Ordet i kød = Jesus = Gud og derfor uskabt, og heri ligger skabelsen, men Jesus er også født af Jomfru Maria og dermed også et Sandt menneske og derfor skabt.
Citat slut.
Svar:
Igen vil jeg sige. Der findes en tilsvarende beretning i Bibelen hvor Gud inkar nere sig. Men den er der ingen der gider. Så jeg fastholder mit synspunkt. At være ”sand menneske” betyder; ”af kød og blod”.
-------------------------------------------------
Konklusion:
Når du møder mennesket Jesus (dengang) i kød og blod, møder du altså et sand menneske. Men du møder også Gud fordi vi lære, at Gud inkarnerede sig ”og blev menneske”.
Når Gud åbenbare sig, åbenbare Gud sig altså og bliver ikke en anden end sin Ånd, men åbenbare sig altså også fysisk.
Venlig hilsen
Kosmos
tilføjet af

Jeg vil næsten væde på, at almindelige

´
... mennesker AD100/200/300, som du tog ad notam, dog uden du gjorde meget andet end at benærke det, men det vra baggrunden, at de mennesker som ordene var rettet imod, hverken havde en filosofisk eller metafysisk tilgang til deres Tro. De var jordbundne mennesker de fleste, og havde en hverdagsagtig måde at anskue livet inclusive deres Tro på. - Jeg er sikker på at de opfattede den spæde Kristne Tro, Gud og Helligånden, som alle andre Troende på den tid, opfattede hver deres Tro, som f.eks. Nordboerne m/Asetroen, som var hovedreligionen i England, Tyskland, samt de nordiske lande, de var jo stensikre på, at når Tordenvejret var over dem, var det Thor der "fløjtede" over himlen med Bukkene Tangjost og Tangrisner, mens han bankede sin hammer Mjølner ned i jorden, havde man fornærmet ham, splittede han bostedet/huset ad - Odin og Thor med flere - var virkelige "personer", der som bekendt levede i et for dem virkeligt lland = Asgård m/Hovedgården Valhalla, stedet hvor enhver ærlig Kriger fik lov at sidde med ved langbordet, sammen med disse "mennesker", med spise og Bryg ad libitum, lod man dem være i fred, og skænkede dem deres passende andel af evt. udkomme, det være sig korn, humle, et sværd en dolk o.s.v., lod de en i fred, ja disse guder hjalp dem selvfølgelig i hverdag, fest og krig, nøjagtig som Gud hjalp Abram og senere Moses som han hjalp med indtagelsen af landet med "mælk og Honning"! (Og - Ja jeg ved godt at Nordboerne var tilbagestående i forhold til Grækere og Jøder med flere på dette tidspunkt, de beboede jo Kaos - modsat Jøderne der boede i Kosmos = Romerriget).

.... Re.:
Når du møder mennesket Jesus (dengang) i kød og blod, møder du altså et sand menneske. Men du møder også Gud fordi vi lære, at Gud inkarnerede sig ”og blev menneske”.
Når Gud åbenbare sig, åbenbare Gud sig altså og bliver ikke en anden end sin Ånd, men åbenbare sig altså også fysisk.
.... KOMMENTAR:
- "Når du møder mennesket Jesus (dengang) i kød og blod, møder du også Gud"?
Vi er så enige i ordlyden, men temmelig uenige i tolkningen, så vidt jeg forstår på dig, er Jesus den den inkarnerede Gud, eller Gud er inkarneret i Jesus - Du skriver/skrev:
- "Det må være svært at fatte, at Gud kan inkarnere sig som et menneske og så samtidig være den Gud, Gud altid har været."
♦ Matt.11:25 ♦
På den tid tog Jesus til orde og sagde: »Jeg priser dig, fader, himlens og jordens
Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige;
*******
Det er ulig meget sværere at kapere, når Jesus anråber/beder til faderen, som f.eks.i ovenstående, eller som nedenstående:
♦ Joh. 14:26 ♦
Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn,
han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.
*******
Her har vi så Sønnen der fortælle "Hans efterladte",
at Hans fader vil sende den Hellige Ånd i Hans, Sønnen/Jesu navn?
jalmar
tilføjet af

det væddemål taber du.

Nu har vi altså Bibelens ord og så har vi dogmet 3enigheden.
Hvilke af disse 2 mener du har sandhedsværdi?
1) Min version: "Det må være svært at fatte, at Gud kan inkarnere sig, som ”et menneske og så samtidig være den ”, Gud altid har været."
2) din version: ”Det er ulig meget sværere at kapere, når Jesus anråber/beder til faderen, som f.eks.i ovenstående (Matt.11:25), eller som nedenstående: (♦ Joh. 14:26 ♦)
Citat slut.

Svar:
Ok, Jalmar så vil jeg give dig en gåde. Markus Evangeliet kap. 5:
” … kom der ham (Jesus) straks i Møde ud fra Gravene ”en Mand med en uren Ånd”. Han havde sin Bolig i Gravene, og ingen kunde længer binde ham, end ikke med Lænker. Og han var altid Nat og Dag i Gravene og på Bjergene, skreg og slog sig selv med Sten.
Men da han så Jesus. Langt borte, løb han hen og kastede sig ned for ham og råbte med høj Røst og sagde:
"Hvad har jeg med dig at gøre, Jesus, den højeste Guds Søn? Jeg besvæger dig ved Gud, at du ikke piner mig." Thi han sagde til ham: "Far ud af Manden, du urene Ånd!"
Og han (Jesus) spurgte ham: "Hvad er dit Navn?" Og han siger til ham: "Legion er mit Navn; thi vi ere mange."
Citat slut.
Her er så gåden:
Mener du, at der var én eller 2 eller flere ”personer” eller mener du, at der var 1 person og så ”ånder” i himmelen? Eller, talte manden med sig selv eller var det Ånden eller Ånderne ”i ham” der talte gennem ham således, at han var både menneske (sand menneske) og Ånd / Ånder (sand Ånd / Ånder) samtidig?
Hvordan opfattede "man" denne begivenhed?
Venlig hilsen
Kosmos
tilføjet af

jalmar,jeg mente det alvorligt

men vi kan kun bruge
vores fantasi til det,
for man har ikke set
gud
tilføjet af

der er mange ting,vi ikke kender sandheden på

og vi prøver at finde den,og
man kan ikke bevise den,man
kan tro
tilføjet af

Hej Kosmos - Fik først dit svar igår fra sol, derfor -

´
... Bibelens ord og så har vi dogmet 3enigheden. - Det ene udelukker ikke det andet-
Hvilket 3 X HAN beviser:
GUD = HAN - Joh.3:35
http://biblelexicon.org/john/3-35.htm - Som det kan ses af linket kan HAN forsvares!
JESUS = HAN - Joh.1:38
http://biblelexicon.org/john/1-38.htm - Som det kan ses af linket kan HAN forsvares!
HELLIGÅNDEN = HAN - Joh.14:26
http://biblelexicon.org/john/14-26.htm - Som det kan ses af linket kan HAN forsvares!

Legion er betegnelse for 4-6000 - Hviket Gud vidste - Gjorde Jesus?
Ånderne ønsker at fare i svinene, som derefter begår selvmord - Hvilket ikke lyder plausibelt, Jeg gætter på, at Markus 5:9 og Lukas 8:30 er en forklaring på, hvorfor svin er urene, og er derfor en nedskrivning af præsternes advarler om, at spise svinekød, (Nøjagtig = Køerne i Indien, der blev Helliggjorte, men var sygdom og udrydningstruede (har fået det fortalt af en bekendt der er Indisk gift)) den mulige rigtige forklaring lydder at det sandsynligvis var svinepest der udrydede store dele af svinebestanden, og samtidig gjorde dem uegnet som menneskeføde.
Vi ser faktisk/får en smagsprøve på med netop Markus 5:9 og Lukas 8:30, hvordan de tre synoptiske Evangelier fungerer i forhold til hinanden (Uanset om det så er to-eller fire-kilde hypotesen der ligger bag). Forfatteren til Matthæus har tydeligvis syntes at baggrunden for den historie "IKKE VAR PLAUSIBEL?" - "MANGLEDE INDSIGT" - eller "DER VAR RIGELIG m/DÆMONUDDRIVELSER". ELLER som jeg er inde på, Mathæus-forfatteren har åbenbart ikke ment, at Præsternes advarsel om SYGE DYR, skulle have sin plads i Historien. Hvad der end gjorde sig gældende, findes der vist der adskillige svar på netop den historie.
jalmar
tilføjet af

for man har ikke set Gud ...... Det kan jo diskuteres

´
... hvilket adskillige Troende gør jævnligt - Abram/Abraham ser "tre mænd" i 1.Mosebog 18:1 - Nogle siger det er "GUDS TRE PERSONER" FADEREN, SØNNEN, HELLIGÅNDEN! Andre siger det er Gud + To Engle Mikael og Gabriel eller det er Gud/Jesus + To Engle Mikael og Gabriel.
De sidste to bud skylde 1.Mosebog 19:1, "De to Engle kom til Sodoma [...]"
I 2.Mosebog 3, optræder Gud som en [Ikke-]brændende Tornebusk, hvor Gud taler til Moses -
Personligt kan jeg ikke lade være med at undre mig over, at Gud,
(eller var det Gud?), kunne vise sig for Abram/Abraham men ikke for Moses?
Mange hilsner
jalmar
P.s. Og det er llidt svært at se, hvornår det er med et lunt glimt du sender dine "Bud" ud
med, eller om det er alvorlig ment - Jeg læser med glæde dine indlæg, især dem med et lunt glimt 😉
J*
tilføjet af

da gud ikke viste sig for Moses var

det fordi det var overskygget
og tåget,også kunne gud ikke
finde vej,og han havde ikke
en vejviser med.Vi kan skifte
gud ud med en gudinde
og se om det bliver bedre.
Jeg har ikke set gud,men
der er nogen der siger
åh gud,åh min gud,når
de gemmenboller sammen.
Men det er en anden
sag
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.