3tilføjet af

Filosofi

Søren Kierkegaard
og hans kristendomsforståelse.
29-07-2004
***
”En af de vigtigste ting, som mit første møde med S. Kierkegaard lærte mig, var, at der ikke gives nogen smuthuller eller hurtige genveje til et autentisk kristenliv. At blive kristen er den overhovedet vanskeligste opgave, et tænkende menneske kan byde sig selv. For kristendom er ikke bare en hurtig beslutning, der fører til et lyksaligt liv. Ej heller et sæt leveregler eller læresætninger, man overtager fra andre – det er en ensom og ofte smertefuld vej mod sin sande identitet, sin egentlige bestemmelse og et ægte, personligt gudsforhold. Den, der vil følge Kristus, må gøre det, som om han eller hun var den allerførste, der havde prøvet det.
Angst, tvivl og fortvivlelse vil altid være vore tro følgesvende, så længe vi er os bevidste om, hvem vi er men forsøger at være noget andet og noget mindre. Gud skabte os med en natur, der længes efter at blive virkeliggjort gennem den opgave, vi ser som vort livsmål, og derfor opleves sand lykke kun dér, hvor sjælens egentlige længsler ligger i den bestemmelse, som er vores særlige lod. For os alle gælder det, at vi er født i afmagt, og at livet kun kan spire og gro til at blive lykkeligt i samme grad, som vi gennemlever den proces det er at blive ånd, at blive et autentisk menneske i pagt med sig selv og sin bestemmelse. Vi bliver kun sande mennesker gennem en tilblivelsesproces, som gør os til mere end det, vi tror vi er. Hvis vi skal overleve fortvivlelsen og angsten må vi blive ’hin enkelte’ ved konstant at vælge sig selv og ikke andre. Dette er den frihed og det ansvar, som er givet i fødselsdagsgave til mennesket skabt i Guds billede.”
*
Den enkelte kristne såvel som den kristne menighed i dag har hårdt brug for Kierkegaard, for vor tid er lige så halvhjertet og overfladisk som Kierkegaards. Vi lokkes som aldrig før af systemer og modediller, af visioner, overforenklinger og patentløsninger, der nok giver os image og en vis identitet, men som samtidig fratager os friheden og ansvaret for at blive personlige, autentiske kristne.
Der må gøres et dybere sjælearbejde, hvis vi hver især skal nå vor særlige bestemmelse. Håbet er, at man ved læsning af Kierkegaard. sættes på sporet af sin særlige livsbane.
Niels44
tilføjet af

Lyset?

Sikke noget forkynderisk fis. Gå væk præst, du skygger for Vor Herre.
tilføjet af

Religion og ...

Søren K har begået mange kloge ord.
Et af hans råd er - håber jeg citerer korrekt - således:
"At vove, er at miste fodfæstet for en stund - ikke at vove, er at miste sig selv".
Det er en kort sætning, med en ret lang og dyb mening!.
Jeg har selv brugt det meste af livet på at forstå livet.
tilføjet af

Gud´s identitet

Troen på en gud er selvfølgelig altid en fortolkning og frygt for din angst. jeg udfodrer angsten og siger til den gå ad H.T derfor har jeg ikke brug for hverken at trå på kristus eller kirkegaards fortolkning af kristendom. Danskerne og verden har brug for HC. Andersens eventyr. Vi skal rejse og lær og se verden følge af vi er en del af verden og ikke verden. Vi må ikke stilles os tilfreds med hvad bøgerne eller medierne fortæller os om hinanden. Vi skal turde se vores fejl/kunnen, derved vil vi fårstå og respekter os selv og andre. Vi har ikke brug for super-mennensker. Hverken svenske eller danske. Når det er gjort vil alle kunne rumme noget "guddomlig"
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.