34tilføjet af

ER Danmark ved at lukke og slukke ?

Flere og flere arbejdspladser flytter til udlandet.
Selv det offentlige VIL i fremtiden skære ned på arbejdspladserne.
- Eller
Er det en naturlig konsekvens af at vi nu kommer til at mangle arbejdskraft ??
tilføjet af

arbejdspladser.

Hvis der så også kommer en Socialdemokratisk regering til ved næste valg,så kan de få en slæbebåd til at slæbe os ned til Biafra!!!
tilføjet af

dumt spørgsmål

dumt spørgsmål at komme med, det er lige så dumt det din statsmenister har sagt, nemlig at vi alle sammen kan blive bankdirektør
tilføjet af

lav ledighed

forklar lige sammenhængen mellem din påstand om flere arbejdsplader som flytter til udlandet og så den lave danske ledighed. De fleste finder jo nyt job.
Samtidig har globaliseringen givet bla Danmark høj økonomisk vækst med lav inflation i de sidste 10 år.
Er Danmark nu også ved at lukke og slukke. Kun hvis vi ikke følger med udviklingen, ikke pga outsourcing.
tilføjet af

Lav dansk arbejdsløshed, ja...

.. rent teknisk set, men der er mange flere end det tal som befolkningen får oplyst.
Flere og flere føler sig presset på efterløn og i forskellige tilskudsjob som ikke er rigtige job.
Andre igen bliver tvunget på forskellige kurser.
Det reelle tal for folk som er uden arbejde, men som rent faaktisk godt kunne og ville arbejde, bliver dermed en hel del højere. Ingen tør sige det højt, men danskerne er en befolkning, der idag mest af alt lever af at klippe hinanden.
Der er c.a. 800.000 der har et offentligt erhverv, der er c.a. 400.000 arbejdsløse, og tvungne i forskellige jobkurser og tilskudsjob.
der er c.a. 800.000 der er på en eller anden form for overførselsindkomst.
Hertil skal lægges børn og unge, som jo ikke gratis kan gå i skole og institutioner, da det jo koster materialer, såsom borde, stole, skolebøger o.s.v.
Hvor mange er der så tilbage ?
Jo, der er c.a. 2.000.000 mennesker.
Heraf arbejder c.a. 1.500.000 indenfor forskellige servicefag, såsom rengøring, reperationshåndværk, revisorer, advokater og taxachauffører o.s.v.
de resterende skulle så gerne kunne skaffe føden til alle, ved at kunne få en indtjening til landet.
Kan I se det komiske i situationen ?
tilføjet af

..og

.. desuden kunne der være en sammenhæng mellem lavere årgange og så lavere ledighed ??
Eller er det ikke HELE årsagen dertil ?
- Og er det ikke også årsagen til man VIL skære ned på offentlige stillinger for ikke at få den mangel
på fremtidig arbejdskraft. Jeg har da ihvertfald hørt DET blive brugt som undskyldning for kommune sammenlægningen.
tilføjet af

Lad os se,

Danmark mister arbejdspladser til udlandet, er jo en konsekvens af de i andre lande har for lave lønninger, samt er det den øget effektivisering som ny teknologi medføre. Det der er 100 personer til at lave i år kan 98 lave til næste år inden for industrien.
Mvh. Claes
tilføjet af

Nye jobs til landet

Nye jobs i Danmark,
Jeg cykler mange ture rundt omkring i vores smukke natur, omkring i min hjemstavn i Vejle Amt, og nyder naturen og vejret når det ellers er godt, samt menneske kan man jo også se på.
Samt tænker man mange tanker når cykler enten alene eller med en bekendt, jeg ser også på husene omkring mig, og får øjne op for at nogle har brug for en kærlig håndværker hånd, og jeg er ikke i tvivl om folk gerne vil have lavet deres huse, men de ganske enkelt ikke rød til det. Jeg sikker på gav man boligejer et fradrag på et sted mellem 70000 og 100000 tusinde kroner vil mange gør brug af dette.
Danske håndværker har i mange år haft et godt ryd i udlandet, men får vi forsat kan bevare vores høje niveau er det nødvendigt de har noget at lave, og kan få lov til udfolde sig kreativt med deres arbejde. Når stiller forslaget omkring husejer mener jeg også det skal gælde folk der bor i legelighed.
Vores regering haft den filosofi at folk kunne optage frilån i deres huse, og af den vej få et støre forbrug i vores samfund til at nedbringe arbejdsløsheden, men det har dog ikke hjulpet ret meget når folk bruger deres penge på udlandsrejser eller køber nye computer og stereoanlæg, en stor del af disse penge forsvinder ud af landet, og det medvirker ikke just til forbedre landes økonomi.
Jeg er udmærket bekendt med at bygge branchen har det ok på nu værende tidspunkt, men mener der skabe flere jobs inde for bygge branchen, jeg tror rigtig mange kunne tænke sig få en finsk masse ovn, som jo ikke forurener på samme måde som almindelige pejs, og giver en helt andet varme udvinding, hvad folk ellers vil have lavet på deres huse er op til dem selv. Vi har jo også mange kreative kunstner i dette land, som jo ville kunne bruge deres kreativitet på dekorere folk huse.
Mange borger i dette land vil få svært ved at klare fremtidens udfordringer, fordi de ikke har deres evner inden for de boglige og matematiske fag, mange af disse mennesker vil få det svært i fremtidens samfund, hvis vi som samfund ikke fremmer en politik, hvor der stases på gode forhold inde for områder, hvor deres evner kan komme til rette.
Hvad mener du om dette forslag.
Mvh.
tilføjet af

Logisk, men

bliver konsekvensen så at vi ALLE skal se vores nuværende job forsvinde ?
Den "nye" industri hedder edb arbejdspladser og disse er jo på vej til Indien, reparetionsindustrien er blevet en "byt til nyt" og gamle dele bliver sendt til østen for at blive repareret.
Hvad andet end servicefag bliver tilbage ?
Og kan vi leve af at klippe hinanden ?
tilføjet af

Alternativt, men...

..Jeg mener der er alt for mange forskellige støtte ordninger og fradrag o.s.v. idag. Keep it simpel, er mit motto.
Drop alle fradrag og indfør en brutto skat i stedet
Dernæst indfør borgerløn til alle danske statsborgere.
Dette forslag vil dog ALDRIG vinde gehør i Danmark, da det kommer til at koste flere af akademikerne deres job. De lever af at komplicere ALT, hvis tingene bliver for nemme for folk, så de selv kunne klare meget mere selv, Hvad skulle de så lave ??
Skulle de virkelig selv til at lave et ordentligt stykke arbejde ?
Desværre fordi det ville give staten og virksomhederne en besparelse på den konto som hedder ekspertbistand til revisorer og advokater.
Danmark er som jeg tidligere har nævnt i andre debatter, blevet et akademikervælde uden sidestykke og her må man spørge sig selv, om dette VIRKELIG har gavnet Danmark eller om det ikke snarere har skadet os.
tilføjet af

Det er jo ikke rigtigt

Det er jo ikke rigtigt hvad du skriver, realiteten er jo at Danmark har mistet mange jobs inden for vores eksport erhverv, og det er et problem hvis mange af de jobs som før er blevet varetaget af folk uden en længer uddannelse flytter til tredjeverdens lande, og varerne bliver produceret for utrolige lave lønninger, som foreksempel i Bangladesh under umenneskelige arbejdsforhold.
Langt fra alle i dette land kan magte, at tage en længer gående uddannelse, og det har ikke noget gøre intelligent men skylles dine menneskelige kvaliteter er på andre områder. Mange af disse mennesker vil jo få store sociale problemer i et fremtidigt samfund, hvis man ikke tager høje for den store gruppe af mennesker, i den politik der bliver ført af regeringerne i Europa.
Den moderne liberalist er som en ulv i fåreklæder uden ansvar for samfundet, er lever i sin egen verden uden kontakt og forståelse for det lille menneske. I Danmark er blevet ført kamp igennem 100 år i arbejder klassen for mindske disse skel i befolkningen, men igennem de sidste 25 år er disse skel igen begyndt at vokse.
De rige bliver riger og der stadigvæk en meget stor gruppe i verdens samfundet der ikke får opfyldt de helt basale menneskelige behov, dette er en katastrofe af menneskelige dimissioner. Som den Liberale tankegang ikke medvirker til at løse disse problemer, det er sygt når man fremkommer med synspunkter omkring økonomi ligger bag en hver menneskelig handling. Et sådan synspunkt kan kun få genlyd når mennesker er som et tomt indvendigt hylster, uden en indre kærne af værdier.
Det godt med uddannelse, men hvis alt du lære er efter en manual hvor du lære tænke over livet og samfundet har vi problemet, og det den måde man taler uddannelse på i dag. Menneske bliver tænkt ind i systemer uden at gå den anden vej, at samfundet skal være til for os alle alt efter vores evner og kvaliteter.
At forlange løn nedgang for arbejder, samtidigt med at de højt lønnede får højre lønninger, er ikke en særlig social tankegang.
Mvh Claes
tilføjet af

thumbs up for you, my friend !!

Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv !!!
tilføjet af

Borgerløn?

Jeg vil ikke være afvisende over for en borger løn, men det er jo ikke en ny tanke, og den er lidt svær at få igennem på grund af, som du selv siger, er der mange ansatte til at prøve at finde disse mennesker arbejde, jeg mener det meget bedre at fremme en politik, hvor man skaber rigtige lønjobs til os, mit lov forslag tjener jo ikke umiddelbart dem, som tjener rigtige mange penge i samfundet. Men er den lille selvstændige i vores samfund, som jo mange gange sætter hårdt i det, men det også ham som oplære lærlingen, og har nogle få ansatte.
Personligt tror jeg ikke dette lovforslag vil være så svært at virkeliggøre, men nogle mener jo kun det er de store der skal føres en ordentlig politik for. Jeg har svært ved at se, hvor man ellers skal skabe jobs til alle de mennesker som, ikke magter en længer gående uddannelse, på grund af de ikke har familie baggrund, hvor forældre kan støtte op omkring dem i skolen.
Ellers er mere stemt for i dag man fremmer en politik, hvor folk arbejder på del tid, med mulighed for skolegang til at lære noget mere, da uddannelse jo også medvirker til at mindske skellene i vores samfund.
Ellers mener jeg vores fradrag system i princippet er godt, men jeg kan udmærket følge din harme når nogle sider og tjener mange penge på et alt for indviklet skatte system, der er formuleret i et alt for kompliceret sprog.
Mvh Claes
tilføjet af

svar

Hvad skriver jeg som ikke er rigtigt?? At de fleste finder nyt job? At globaliseringen har været til gavn for dansk økonomi?
Jeg er naturligvis enig i at det er trist for de mennesker som mister deres job, men realiteten er at langt de fleste finder nyt job, hvis det modsatte var tilfældet havde vi langt flere arbejdsløse end idag.
Men faktum er at Danmark er nødsaget til at tilpasse sig verden omkring os, hvis vi fortsat skal opretholde den velfærdsstat vi kender idag. Derfor skal vi ikke forsøge med løndumpning, for Danmark kan ikke konkurrere på løn. Udflytning af arbejdspladser er langt fra noget nyt. Tag fx tekstilindustrien.
Jeg vil ikke forsvare liberale og kapitalistiske tankegange, idet jeg ikke er nogen af delene, jeg prøver blot at argumentere for at dansk økonomi har haft gavn af globaliseringen. Hvordan vi tilpasser os denne udvikling er en anden sag, som kræver stor omhu er vores politikere som du selv skriver og argumenter for. Klassekampene er langt fra overstået hverken i Danmark eller andre steder. Man må blot håbe at dette også er en ting vi kan eksportere.
tilføjet af

Nu er arbejdsmarkedet

lidt mere komplekst end den opdeling du beskriver. De fleste erhverv overlapper hinanden. Ledigheden er selvfølgelig ikke et tal på hvor mange der er på overførselsindkomster. Det tal er langt højere, nok i nærheden af 2-2,5mio.
De fleste arbejder i serviceerhvervene, men det er vel kun godt? Uden serviceerhvervet havde vi ingen velfærdsstat. Ingen skoler, hospitaler, rengøring osv. Vi lever af at serivicere hinanden, det er et tegn på hvor rigt samfundet er blevet.
Foreslår du at alle skal være håndværkere, landmænd eller industriarbejdere?
Det er vel næppe komisk eller socialt.
tilføjet af

Det er sympatiske tanker..

.. du kommer med.
Men som tidligere sagt, så vinder de ikke gehør, indenfor det politiske system, det ville være FOR let. - og samtidig løber det ind i problemerne med det danske akademiker vælde, som ved bedre !!
Det danske velfærdssystem er idag mere rettet mod at skaffe akademikere i arbejde, end det er at hjælpe de små i samfundet og dem som har det svært.
Undskyldningen herfor kommer fra dem selv, DE ( akademikerne red.) påstår at for hver akademiker der kommer i arbejde skaffes der arbejde til 2 mere !!
Hvis dette skulle være sandt, så var der ingen arbejdsløshed og de ville have opfundet de vises sten. Lidt sandhed er der dog idet, da de som regel skaffer en masse mere papirarbejde og administration.
Det er sjældent man ser dem være særligt produktive i ret meget andet end at skaffe aarbejde til andre akademiker venner. - og dermed fordyrer de alt hvad de rører ved, efter min mening.
Den løsning jeg er kommet frem til er stadig keep it simpel - dermed afskaffer vi akademiker vældet og vil der igennem gøre det mere rentabelt at producere i Danmark. En akademiker løn svarer stortset til 2 almindelige lønninger !!!
Jeg siger nu ikke, at der ikke er brug for folk med en højere viden, bare at de ALDRIG må få så meget magt, så de bliver enerådige. Sådan er det idag og akademikerne siger ligesom den enevældige konge " Del og hersk ". De er blevet smagsdommere og alt vidende.
Desuden ved at indføre "keep it simpel" levereglen vil samfundet se en forandring henimod mindre stress og dermed færre stress relaterede sygdomme.
Kan du se det for dig ?
tilføjet af

Jeg tror vi meget enige,

Hej Demokrat jeg tror vi er enige langt hen af vejen, der sider mange af dem i vores ministerier specielt nogle inde i sundhedsstyrelsen bliver jeg ret harm over, med deres oplysnings kampagner.
Disse penge kunne bruges meget bedre, i Vejle har vi fået et informations centre til oplyse om psykisk sygdom, selvom disse mennesker er søde rare, så mener jeg bare disse penge kunne bruges bedre, til skabe et andet indhold i tilværelsen for mennesker end at gå op i sin psykiske sygedom.
Samt har vi fået et økolotari der skal informere skolebørn og borger om økologi og naturen, det er en stor og fin bygning som har kostet en masse millioner omkring 50. Men man kan indhente så meget information om økologi på nettet, samt mennesker oplever da også en følelse for naturen ved at være ude i den. I min verden er det en meget steril måde at lære om naturen og omverden på frem for være ude i den. Der bliver også brugt en masse resurser på ansættelse af folk på de steder, hvor jeg bare tror deres kreativitet kunne bruges meget bedre andre steder.

Jeg går ikke ind for skatte nedsættelser, men ser gerne pengene bliver brugt anderledes til skabe gode jobs til borger i dette land. Ellers kan ikke lade være med tænke på, det gamle arbejder parti socialdemokraterne i halvtredserne, fik de deres første akademiske ministre der fik indflydelse i partiet, i dag har en arbejder ikke meget at skulle have sagt inde for dette parti.
Ellers lad os få skrevet nogle flere indlæg her på debatten, jeg tror vi kan bakke hinanden godt op langt hen af vejen hvad angår vores holdninger til tilværelsen.
Mvh Claes
tilføjet af

Nej,

det er da overhovedet ikke et dumt spørgsmål - det er nemlig at superaktuelt spørgsmål, så i stedet for at bare skrive at det er et dumt spørgsmål, skulle du hellere tænke over, om der kunne være noget om det. Med alle de arbejdspladser, som forsvinder til udlandet, burde vi virkelig være bange for en stor arbejdsløshedsprocent, nemlig!!
tilføjet af

I så fald har det stået på siden 1950'erne.

Sjovt som vi lever i en tid af frygt.
Efter de glade 90'ere, hvor den kolde krig var forbi, øst og vest var blevet venner og økonomien buldrede fremad.
Dot.com boom og jeg skal gi' dig.
Og nu efter IT-boblen brød samme, 11. september og Irakkrigen, ja så går det hele af helvede til, og der er sortsyn så langt øjet rækker. Arbejdet forsvinder ud af landet!!!!
Men helt ærligt, efter 2. verdenskrig er beskæftigelsen i landbruget kun gået een vej og det er nedad. Hvor mange fuldtidsbeskæftigede er der i DK i dag i forhold til 1950????
Tekstil og skoindustrien er rejst, vi har reelt kun eet skibsværft tilbage (Lindø), og mange specialforretninger er lukket gennem de sidste 50 år. Vi har stort set heller ikke nogen færgedrift længere.
Alligevel er vi blevet rigere, der er kommet flere arbejdspladser og levestandarden er blevet højere.
Så samfundet har forstået at tilpasse sig gennem årene, og det gælder for os såvel som for vore naboer. Så før vi graver os ned i et hul, så bør vi måske liiiige se os omkring. Så elendigt er det trods alt heller ikke!
tilføjet af

Nej, det tror jeg ikke

Selvom mange af disse afbejdspladser flytter til udlandet, er danmark ikke ved at lukke eller forsvinde, selvom det er et lille land.
tilføjet af

Det kan godt være

at de fleste finder et nyt job, hvis de bliver arbejdsløse- men husk lige at sætte alder på de der finder nyt job, os "halvgamle" fra 50 år og opefter - vi finder ikke BARE et nyt job. Jeg er selv i et job, jeg godt kunne tænke mig at udskifte bl.a. p.gr.a. flytning til en anden by, men jeg tør da ikke skippe mit job af skræk for ikke at kunne finde noget andet!!! Jo ældre man bliver, jo mere bruger man nok devicen: man ved hvad man har, men ikke hvad man får!!. Hvis der var så mange jobs og man virkelig er så bange for de lavere årgange - hvorfor er det så så svært for "det grå guld" at få nye jobs, med mindre man har en super duper uddannelse??
Jeg er alm. kontormus, og de jobs forsvinder der sørme mange af i takt med udflytninger til udlandet, nedlæggelse af arbejdspladser, modernisering osv.
tilføjet af

Tror du har ret

Jeg tror du har ret, men det er en situation vi sagtens kan vende til noget positivt. De virksomheder og de produktioner der i fremtiden kommer til at ligge i Danmark, tror jeg, er firmaer der fremstiller Just-in-time produkter. Så Danmark er ikke ved at lukke og slukke, men kun hvis vi omstiller os hurtigt.
En anden løsning er også at vi bliver uddannet så højt vi kan og at vi bliver ved med at opgradere os selv så vi dermed vinder arbejdspladser pga. vores know-how viden.
Men det er bare mit synspunkt.
tilføjet af

Godt synspunkt

Jeg siger først undskyld fordi dansk er ikke mit sprog og jeg bor heller ikke i DK.
Jeg er enig med Formanden. Vi har det samme problem i Storbritannien. Tusindevis af vores arbejdsgiverer flytte produktionen og kundeservicen til udlandet - for de meste, til østeurope og Indien. Årsagen bag det er, at arbejdskraftet er billigere og det kan vi ikke gøre for.
Hvad skal mand så, hvis man mister sit job pga det? Enten finde en anden eller gå på kursus og bliver uddannet til noget andet. Det var det, som jeg gjorde!
Jeg synes ikke, at man skal holde op med at udvikle sig når kursus er færdig. Så skal man på en anden kursus og lære noget andet, osv. På den måde kan man altid finde it job på arbejdspladsen.
Som formanden siger, kan situation bliver til en god ting og giver man muglihegen til at forbedre éns chancer.
"Grab the bull by the horns!"
tilføjet af

Hvad så når

(u)landene selv har kloge hoveder? Vil det være rentabelt at have virksomhed i "de rige lande" når udgifter til løn mm er så markant forskellige?
tilføjet af

kan godt se problemet

Kan godt se hvad du mener, men det er bare sådan at u-landene ikek har 'kloge hoveder' og der går mindst 50 år før de komme op på et niveau som bare ligner vores. Og desuden kan man altid udvikle sig rent fagligt og derfor tror jeg at der går rigtig, rigtig mange år før de kan konkurrer med os på erfaring, viden og know-how. Og jeg nævnte også at vi skulle omstille vores firmaer til at fremstille just-in-time produkter. Det har de fattigt lande nemlig ikke know-how nok til.
tilføjet af

vi skal overgå til service...!

det eneste der er i gære, er at vi som land skal overgå fra produktionsland, til service... Mere eller mindre. ikke alt selfølgelig, men vi kan jo aldrig komme til at konkurere med kinesere og polakker i timeløn, derfor skal lande med lavere leve standard (hårdt sagt, jeg ved det) tage sig af den slags, mens i Danmark skal leve af at servicere andre og os selv...
Og i øvrigt skal vi også leve af at opfinde smarte nye ting, og forbedre det gamle.. Vi skal leve af at eksportere kloge hoveder gennem vores skolesystem...
tilføjet af

De vil jo have billig arbejdskraft.

Mangler arbejdskraft , det kan jeg nu ikke rigtig se vi gør. De flytter bare arbejdspladserne til andre lande , det må da give flere arbejdsløse. Varerne sælges så i danmark , så må man til at * købe dansk* , noget der er fabrikeret i Danmark. De laver bare noget i andre lande , herefter bliver det pakket om , og der står så at det er lavet i danmark , det er jo svindel så det basker. Så bør det være sådan , at man ikke bare jager rundt med de arbejdsløse. Der er enormt mange projekter , mange af de * arbejdsløse *har en meget lille indtægt. Fagforeningerne snakker meget om deres overenskomster , og at man skal arbejde under en overenskomst. Skal man aktiveres , SKAL det økonomiske være iorden. Det man gør nu er mishandling . Aktivering , man er under en overenskomst , ordnede forhold, så kan arbejdsgiveren få lidt bistandshjælp ( tilskud).
tilføjet af

fuldstændig

Ja fuldstændig ret. Men man må også tænke på at efter hånden som de fattigt landes levestandard og samfund i det hele taget bliver løftet op, ændres deres love omkring mindsteløn måske og det kan jo ende med at der ikke bliver en særlig stor forskel på lønniveauerne i vores lande?
Men ja jeg er enig i at vi skal overleve på vores viden. Til en konference for et stykke tid siden blev der også sagt at Danmark skal være et land der skal være kendt for sine universiteter og uddanelsessteder generelt. Et synspunkt jeg mener der er fuldstændig korrekt.
tilføjet af

Hvorfor du de tal fra

800,000 offenlige ansatte hvor for du de tal fra?
MVH
tilføjet af

Du lukker øjnene

Du lukker øjnene, der er kommet meget støre skel i det danske samfund igennem de sidste 25 år hvor vi op igennem det sidste århundrede var blevet mere lige værdige i det danske samfund, ser vi nu disse modsætninger vokser igen.
Vi kan ikke bare flytte alle vores arbejdspladser til udlandet, og under hvilken forhold bliver disse vare produceret når du køber dit tøj, efter hånden som vi havde opbyggede rimelige forhold for vores tekstilarbejder flyttede arbejdsskiverne bare produktionen til udlandet. Det er i lande som Indien Bangladesh og Nepal og andre lande, hvor arbejderen udføre jobbet under usle og kummerlige forhold.
Vi kan ikke bare som samfund tro blindt på, at vi kan opdyrke andre eksport erhverv, det bare vores slagteri erhverv det forgår jo også inde for vores vindmølle industri, hvor en del af produktionen ryger til Kina, samt har vores nuværende regering ikke gjort specielt meget for vores hjemme marked, nej vi har faktisk store problemer i dagens samfund med mange som ikke har eller har haft en tilknytning til arbejdsmarked.
Samt har vi problemet overforbrug af jordens resurser, olie priserne har også været i år så høje som aldrig før, og med den fart som udviklingen har på i Asien kan det jo resulter i meget højre priser på olie til stor skade for dansk økonomi.
Derfor har vi stadigvæk brug for almindelige arbejder i det danske samfund, og det gælder så vel inde for landbrug fiskeri håndværk og slagteri. Denne for konkurrence politik som bliver ført inde for erhvervs livet kan vise at blive en katastrofe for landet hvis man ikke giver plads til de små selvstændige, Byen Skagen er bygget op omkring fiske industri og folk tjente rimlig godt, og arbejder kunne lægge penge tilside og købe sin egen fiske skib, problemet var bare de begyndte at fange så mange fisk, at de ikke kunne sælge dem, derfor er det bare en gode med alt den effektivisering, hvis den ikke bliver styret på en eller anden måde.
Mvh claes
tilføjet af

Danmark lukkede i 1972

Kan I ikke huske det? Vi blev medlem af EU (EF) i 1972 og opgav den gang noget af vores suverænitet. Siden har vi måtte opgive mere og mere suverænitet.
Folk kan da ikke forvente, at vi nu kan føre en selvstændig arbejdsmarkedspolitik eller en selvstændig økonomisk politik.
Vi har slet ikke en arbejdsminister mere – kun en beskæftigelsesminister.
Så spørgsmålet, ”er vi ved at lukke og slukke”, er sgu lidt fjollet.
tilføjet af

Nej, der er fabriksarbejdere nok.

Det er faktisk et godt spørgsmål men svaret er NEJ.
De arbejdspladser der hovedsageligt flytter til udlandet i disse år er de lavt lønnede ufaglært/arbejdspladser, der har vi masser af ledig arbejdskraft. Danmark kan ikke konkurrere med øst europa eller asien når en ufaglært vil have over 120 kr i timen. Hvis de ufaglærte ville gå lidt ned i løn ville det være måske være rentabelt fordi Dansk arbejskraft på mange måder er mere effektiv.
Så længe vi har mange dygtige veluddannede ingeniører o.a. skal vi ikke være bange. Desværre er det mange år siden at man begyndte at regulere økonomi vha. nedskæringer og skatteforhøjelser (temmelig kortsigtet strategi). Det gik bl.a. ud over kvaliteten af vores uddannelsessystemer og støtte til forskning.
Derudover er Danske unge (incl. mig selv) for dovne. Jeg var tilfreds med en middel karakter og ydede en middel indsats. I mit job gider jeg ikke at knokle mere end at der er plads til venner og fritidsinteresse, ikke fordi at jeg er doven af natur men fordi topskatten tager det meste af belønningen ved at give den en skalle på jobbet.
Der er ved at blive mangel på ingeniører, og der er f.eks. alt for mange biologer, skuespillere, og musikere, det skyldes at vi forkælede Danskere tager uddannelse efter hvad vi har lyst til og interesserer os mindre for om vi kan få job.
I Indien er Ingeniøruddannelserne ikke dårlige og Inderne konkler for at blive de bedste og tjene penge nok til at kunne brødføde deres familie.
Dansk arbejdskraft er uhyre selvstændig og effektiv men hvis ikke vi tager os sammen (og Venstre er da også på rette kurs) så er velfærds modellen snart fortid og så er velfærden rykket til Kina, Indien mv.
Mvh Ingeniøren
tilføjet af

værdier

Det har også noget at gøre med hvilke værdier vi som samfund ønsker. Ønsker vi en (amerikansk) udvikling, hvor penge og materialisme er hovedårsagen til at arbejde sig halv ihjel, eller bør vi sætte andre mål?
Vi arbejder mere og mere, men til hvad nytte? Bliver vi lykkeligere, gladere eller måske mere tilfredse?
Vi bliver måske rigere i økonomisk forstand.
Jeg så hellere end udvikling, hvor tidspresset blev sat ned, og hvor vi satte andre mål end en absolut økonomisk vækst på en 2-3% / år.
tilføjet af

Skal jeg forstå det sådan....

at du støtter protektionisme? At andre mindre udviklede lande skal forblive mindre udviklede?
Du er inde på, at naturresourcerne ikke er uutømmelige, og det er vi enige om. Men hvis vi skal geare ned i produktionen betyder det også færre arbejdspladser. Så det holder vel ikke. Ergo vi må finde nye produkter/metoder som er (for at bruge et efterhånde klichefyldt udtryk) bæredygtige.
Min holdning er, at vi igennem de sidste 4-5 år er blevet mere skræmte for den verden der omgiver os, og at debatten om udflytning af arbejdspladser til dels har rod heri.
tilføjet af

udflytning

Det kan godt være at det for dig ikke er et dumt spørgsmål. Men det har da ikke noget med socialdemokratiet at gøre, at arbejdspladserne flytter. Efter vi er kommet ind i EU, har kapitalen
fri ret til at flytte hvorhen den vil og så oven i købet få statstilskud til det. Lige så snart at deres overskud ikke stiger med 15-20% år efter år så er det lønomkostninger der for høje. Ellers kan du bare se på rederierne regnskab, de betaler ikke som du og jeg procenter, nej det regnes i promiller
samtidig ansætter de flere og flere ude fra østen til 15. kr. i timen. Alt imens udbetaler de så store
overskud i udbytte
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.