1tilføjet af

en overskudsdeling der ser fornuftig ud

Nu vil den franske præsident indføre overskudsdelig så 1/3 af firmaets overskud deles ud til arbejderne, 1/3 til aktionærerne og 1/3 til investeringer.
Det ser egentlig ret fornuftigt ud og kan for første gang gøre arbejderne interesseret i firmaets indtjening og tilstand.
tilføjet af

Fordele og ulemper

Set fra virksomhedens synspunkt virker overskudsdeling jo som Selskabsskatten - det overskud der kan udbetales til aktionærerne reduceres. Men i modsætning til Selskabsskatten kan virksomhederne alligevel godt se fordele ved overskudsdeling.
En af fordelene er, at arbejdernes lønninger kommer til at afhænge af overskuddet - i dårlige tider reduceres aflønningen altså automatisk. Man kan også sige det på en anden måde - overskudsdeling reducerer de variable omkostninger ved produktionen af varerne, fordi lønningerne sænkes, så virksomheden kan producere (og sælge) varerne billigere. Det kan føre til øget overskud i virksomhederne, som øger produktionen og giver mere overskudsdeling at dele ud af.
Omvendt konkurer landene jo på en lav Selskabsskat, så alt andet lige tror jeg man skal passe på med overskudsdeling. Der er dog en model jeg tror kan virke, nemlig at reducere virksomhedernes pensionsindbetalinger og erstatte dem med overskudsdeling. På den måde reduceres virksomhedernes løbende omkostninger, medens medarbejderne stadig får deres pension, nu blot i form af overskudsdeling. Alt andet lige bør det føre til større produktion, større overskud og dermed højere pensioner.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.