3tilføjet af

tvangsaktion .

Hvordan foregår det? ved en skilmisse Hvor huslejen ikke kan betales.? Tak for hjælpen
tilføjet af

En tvangsauktion ....

.... hvor huslejen ikke kan betales ?
En tvangsauktion kan være et hus til 800.000,-kr. - det gav 400.000,-kr. på tvangsauktionen , det har været i fjernsynet.
Der er så en gæld som en bank kan have , det er så + renter og gebyrer.
Man betaler ikke husleje til et hus man ejer. Man kan betale et fast beløb pr. mdr. til en hus konto. 6 mdr. så skal man betale et beløb for at have et hus - det ordner banken.
Betales der ikke det der skal betales , kan det blive til en tvangsauktion.
Som ikke kan anbefales , men en anden løsning på et betalings problem.
Jeg mener så , at tvangsauktioner nemt kunne være på en anden måde. Så det ikke gav rigtig mange f.h.v. nødlidende husejere - med en meget stor opbygget gæld.
tilføjet af

Jeg tror den her side

- kan være en hjælp, for der er vist mere end et spørgsmål i dit spørgsmål. Med der side kan du orientere dig om såvel auktionsforløb og alternativer, der KAN være mere ønskelige.
http://www.flere-penge.dk/Tvangsauktion.htm
tilføjet af

tja...

i meget korte træk
en kreditor begærer en tvangsauktion hvis hans gæld ikke bliver indfriet rettidigt. Herefter stiller vil der blive afholdt en auktion. Køberen betaler ud over summen for boligen også et "størstebeløb", der indeholder en række afgifter og sådan (kan ikke huske detaljer). Derefter vil der være en lille tidsperiode før boligen bliver overdraget, og i denne periode kan skyldner (tidligere ejer) stadig nå at beholde sin bolig hvis han er i stand til at indfri sin gæld til alle kreditorer. Hvis dette ikke sker overgår boet naturligvis til køber.
Købesummen (der altid er langt lavere end den rent faktiske værdi af boligen, både pga størstebeløbet, og den usikkerhed der er forbundet med at købe på tvangsauktion), bliver så fordelt ud på kreditorerne efter en bestemt rækkefølge. Hvis der skulle være noget tilbage efter kreditorerne har været der (er der som regel ikke), tilfalder dette sælger.
Hvis kreditors gæld ikke er indfriet efter tvangsauktionen (sandsynligt), hæfter skyldner stadig for resten af gælden!
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.