14tilføjet af

Eliteskoler i Danmark?

Allerede i dag bliver de fleste skoleelever inddelt i hold alt efter deres faglig niveau, kan vi i det fremtidig Danmark se eliteskoler der til gode ser de dygtigste elever?
Hvad er din mening om tanken om eliteskoler i vores land?
tilføjet af

En rigtig god ide´

med eliteskoler i Danmark, da der er mange børn der ikke får nok udbytte at folkeskolernes undervisningen, da de ligger på et fagligniveau der ikke rammer mængden. man kan næsten sige at disse børn ligger i gråzonen på lige fod med de bogligesvage brøn, men de får ikke den hjælp og støtte de har behov for!
tilføjet af

Optimal undervisning !

Får man desværre ikke i folkeskolen mere ..... det gælder både for de meget intelligente elever, men også for dem som skal have lidt mere lærdom ind ad gangen ..... al ære og respekt for begge niveauer.
Dette er nok en af de mange årsager til at flere og flere forældre vælger privatskoler til deres børn ... incl. mig selv.
tilføjet af

stærk, svag, dygtig, dårlig.

Jeg blev lidt gal, da så det indslag i Tv om det, ikke over at man fremmer en skolepolitik, hvor elever skal have udfordringer der passer til deres niveu de er på. Men over ordvalget, de stærke de svage, for hvad er det for nogle kvalikvationer vi priotere. Jeg bliver regnet blandt de svage elever, men tros det var jeg bedste til flere andre ting af tre klasser. Men det var ikke evner man priotere i skoler eller i samfundet, sådan er med de fleste mennesker, at de har gode sider. Men hvis det så ikke lige er dem skolen priotere, og man bliver for barns ben kladt svag, tror jeg personligt det kommer til præge en på en negativ måde.
Men ville gerne have svaret dig længer men har ikke tid nu, til at tænke det ordentlig igennem. For det er godt emne at diskutere, håber du får nogle bedre svar.
Mvh
tilføjet af

En god ide - optimalt for elevene

Klart at foretrække -
Det vi oplever på de skoler ungerne går på, er at de ikke formår at undervise på elevens niveau.
Ville klart foretrække en skole der kunne undervise dem på det niveau de er på, så de ikke skal sidde og vente på at de fagligt svage har fattet beskeden.
Ligesom det ville være en fordel for de fagligt svage at få lidt mere opmærksomhed på deres faglighed - så de ikke skal fle sig presset af andre elever.
tilføjet af

fin idé

Jeg tror og håber egentlig der vil være flertal i befolkningen for specielle eliteskoler, det er kun til alles bedste, også de boglige noget svagere elever. Det er forfriskende at se, at tabu'et om at nogle elever er kvikkere end andre er ved at blive brudt.
Kun ved at erkende at elever kan deles op i A-, B- og C-hold får vi en mere effektiv undervisning i Danmark. Det er naturligvis måske først hård kost at erkende at man selv hører på C-holdet, men når man så opdager at undervisningsniveauet ligger derefter, så vil pågældende elev prise sig lige så lykkelig for det, som geniet i eliteskolen, det er jeg overbevist om!
Jeg hilser et endeligt opgør med enhedsskolen meget velkomment!
tilføjet af

god ide

´det ville være fint med eliteskoler i vores land, vi skal blive bedre til at udnytte de resourser vi har inden for egen grænser, det kunne bl.a. være at lave vores klogeste børn få de udfordringer de har lyst til. det er jo dem der skal køre vores land vidre en dag.
tilføjet af

Navn og gavn..

Jeg går i forvejen ind for privatskoler og differentieret undervisning, så i teorien er det en fin idé. Dog har jeg stadig mine forbehold, især hvis det samtidig leder henimod amerikanske og engelske tilstande, hvor det mere er skolens navn end dens gavn, der bliver værdsat. Det ville være trist at se et arbejdsmarked, hvor man i annoncerne kan læse "afgangselever fra xxxx-skolen vil blive foretrukket", eller hvad?
Jeg tror som sagt på differentieret undervisning, for vi er alle forskellige og har brug for forskellige undervisningsmetoder og -niveauer for at nå vort største potentiale. Men som Claes skriver, så skal man også være varsom, at man ikke definerer en elevs (menneskes) kvaliteter ud fra kun karakterer og enkelte stærke (og svage) fagsider. Intelligens er jo netop ikke sådan at definere, men har mange facetter (er det ikke 7 forskellige former, det kan deles op i?). Så fordi Hans ikke er synderligt god til matematik, betyder det jo ikke, at han er dårlig til sprog. Eller at en ordblind elev aldrig vil blive til noget.
En eliteskole vil måske favorisere de elever, der kan klare sig lige godt i ALLE fag, og så er meget af det, der var formålet med differentieret undervisning, allerede tabt på gulvet. Jeg finder det mere vigtigt - både for eleverne og fremtidens DK - at vi brugte nogle flere penge på at forbedre og udvide undervisningen på de nuværende skoler, offentlige såvel som private. For manglende ressourcer er en af de største syndere, når det gælder dårlige skoler og elever.
Med flere velanbragte ressourcer kan der:
1) Ansættes flere og mere kvalificerede lærere
2) Afsættes mere tid specifikt til hver elev, både generelt og til dem, der kræver mere opmærksomhed gr. indlæringsproblemer
3) Laves mindre klassekvotienter
4) Gøres en indsats for at optimere og opdatere undervisningen i både emner og metoder (f.eks. sprogundervisning i en meget tidligere alder, hvor børnene endnu ikke har blokeret, samt mere historie, geografi, biologi og kemi, alle fag der halter sørgeligt efter i forhold til andre lande)
5) afsættes mere tid til integration og afskaffelse af mobning, som også er store tidsrøvere i skolerne.
6) bruges mere tid og penge til et bedre (og hårdt tiltrængt) mere målsat samarbejde skolen og hjemmet i mellem, så børnene (og forældrene) kunne opleve skolen som forældrenes "forlængede arm" fremfor som en "spændetrøje" og løftet pegefinger.
DET ville give mere engagerede og begejstrede lærere og elever, der kunne bruge tiden og alle de kræfter, der nu spildes på negative oplevelser, til positive og berigende oplevelser i stedet, så selvværdet hos hver enkelt kunne løftes betragteligt. Og så ville vi allerede være godt på vej mod et højere og mere elitært niveau.
Jeg tror og håber på, at privatskoler er kommet for at blive, for det kan kun forbedre elevernes muligheder og måske tvinge folkeskolerne til at løfte sig i standarden. Jeg håber dog ikke, at vi ender med, som Claes også siger, at det bliver et samfund, hvor vi til sidst defineres udelukkende som stærk-svag, elite-jævn eller over- og underklasse (uden den mellemliggende middelværdi). Det har vi netop kæmpet os ud af, så det ville være en tilbagegang, ikke fremgang.
;O) Deci
tilføjet af

Vi har allerede eliteskoler i Danmark

Herlufsholm Kostskole. Hvor de tror at kun eliten i samfundet har en lederfunktion, hvilket er en sandhed med modifikationer...
Mentiqa skolen for højtbegavede børn.
Det vigtigste spørgsmål i denne debat:
Hvordan får Danmark et skolesystem, der giver
de bedst uddannede indbyggere i verden. Så vi
bevarer verdens bedste velfærdssamfund.
Vi skal lave et skolesystem, hvor de dygtigste elever
støtter de svageste elever i skolen.
Hvad er fordelene ved dette system?
1. det giver et bedre sammenhold i klasserne, fordi
metoden styrker det sociale sammenhold i klasserne.
Hvilket også er med til at forhindre mobning.
2. det styrker indlæringsevnen og indlæringshastigheden
i klasserne.
3. eleverne lærer mere på kortere tid, fordi de ikke skal
sidde og vente på hjælp fra læreren.
4. det er med til at aflaste læreren, så han kan forberede
et større pensum.
Dvs. at Danmark i fremtiden skal overleve på den lærerende
skole, der er en parallel til den lærerende organisation!
tilføjet af

God ide, som der bygges vidre på,

Jeg finder din begrundelse underbygget, og er helt klart en ide der skal bygges vidre på.
Men jeg det indslaget handlede om var gruppe opdelling i skolen, så de dygtige elever lavede opgaver for sig, og dem der måske hang lidt sad sammen. Det var noget man brugte på mange skoler rundt omkring i landet, jeg tror tallet var 46 % af skolerne. Det var indslag der var i morgen Tv, men jeg finder også dine ider, som noget man skal arbejde vidre med. Man bruger det mig bekendt også i Sverige, og det jeg set om det har været positiv.
Selvom man også på områder kan rejse kritik af det, da kræver elever der kan tage et ansvar for sig selv, og det er ikke alle der kan.
Men et flot og gennem tænkt indlæg.
Mvh
tilføjet af

Tak for indlægget!

Jeg har faktisk argumenteret for den idé de sidste 5-6år, så
det er sikkert her svenskerne har taget idéen til sig.
Motivationen er at de dygtige alle bliver dygtigere med den metode.
Hvis du klasseopdeler, så ender det med at de dygtigste får et
sværer og større pensum. Dette medfører en betydelig større
klassedeling af samfundet, og det er vist ikke en ønskværdig tilstand
på længere sigt.
Jeg er selv fra en tid med klassedeling i udvidet og grundkursus i
folkeskolen, og det var aldrig nogen god løsning.
Eleverne behøver ikke tage et ansvar. For læreren kan sige
til eleverne de skal markere, når de er færdige med opgaverne.
Derefter kan han se løsningerne igennem, og derefter bede
eleverne om at gå rundt og hjælpe de andre. Desuden kan
han give de dygtigste elever et kursus i pædagogisk korrekt
hjælp, så de svageste føler at hjælpen gavner dem.
tilføjet af

Tak for din ros,

Tak for din positive omtale, selv om det for sent for mig nu, til til svare på dit gode indlæg. eller tror endentlig ikke jeg havde noget modstand imod det, da vi jo har diskuteret emnet.
Mkh. Claes
tilføjet af

Elite skoler stimulerer kønnenes uddannelsesvalg ved kønsadskilte klasser

Der opstår i stigende omfang en kønsadskilt undervisning i Danmark. Ser man på resultaterne heraf, så er de positive.
Der er kommet flere piger ind på de hårde naturvidenskabelige fag, flere bliver bl.a. ingeniører og matematikere. Netop den kønsadskilte undervisning har initieret denne udvikling, der gør de hårde fagdiscipliner tiltrækkende for kvindekønnet, da undervisningen her tilrettelægges på pigernes egne præmisser, hvor de ikke mobbes af drengenes dominerende adfærd.
Der gøres nu forsøg med også at indføre kønsadskillelse i folkeskolen. Ny Hollænderskolen på Frederiksberg er en af de skoler, der eksperimenterer med kønsadskilt undervisning og har fået økonomisk støtte til holddelingen fra kommunens udviklingsmidler.
For de yngste børn handler det bl.a. om at sikre pigerne mere ro, så de kan bruge tid på at sidde og farvelægge og sådan noget, som de godt kan lide. For drengene handler det om at lave workshop-prægede timer, så de uden skældud kan skifte aktivitet, hvis de kun er i stand til at koncentrere sig om det samme i 12 minutter ad gangen.
tilføjet af

I lever i en illusion

Der HAR været forsøg med eliteskoler, hvor man har idelt klasserne efter hvor dygtige man fandt elver var rent bogligt. Konklussionen var at elever i "B" klasserne klarede sig mindst lige så godt som elverne i "A" klasserne. Men at eleverne i klasserne hvor eleverne ikke var opdelt efter fagligt niveau, klarede sig langt bedre end de andre. Både fagligt og socialt var den blandede klasse overlegen.
Eliteskolen er som så mange andre ideer god i terorien men elendig i praksis. Det er en illusion at sådan en opdeling skulle være en fordel for nogen. Desuden er det ret principelt gammeldags og regressivt at inddele børn i A og B hold.
tilføjet af

Drenge dømt til et liv som håndværker???

Hvad med de drenge der gerne vil side i fred og regne eller andre ting? Det er fuldstændig idiotisk at tro at man kan dele piger og drenge op på den måde. Det er muligt at der tendenser blandt drenge og blandt piger, men hvad med de praktisk begavede piger og de bogligt begavede drenge (de findes faktisk!)
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.