19tilføjet af

Domsafsigelse i fogedretten Århus

Jeg skal herved udløse spændingen for de der ikke kan vente til fredag eftermiddag, for at se kendelsen, så afsiges den her og nu af mig Dr. Jur.
Thi kendes for ret:
Fogedretten skal herved afvise den af Brabrand boligforening anlagte sag, da fogedretten ikke ses at være den rette retsinstans.
Sagen afvises.
tilføjet af

Indholdløst

Dit indlæg er indholdsløst, fordi du ikke fortæller, hvad sagen drejer sig om.
tilføjet af

Fortæl fortæl

Du er da et interessant tilfælde. Fortæl, fortæl hold Dig ikke tilbage, bare kom ud med det.
tilføjet af

Om udsættelsen af invandrer familier hvis børn er dømt voldelige

Brabrand boligforening kræver 6 familier udsat af deres lejligheder, med henvisning til, at deres børn har været voldelige i området.
Men Fogedretten er ikke den korrekte retsinstans, det er boligretten, men under de givne omstændigheder vil boligforeningen næppe kunne få medhold i boligretten, da der ikke i dansk retspleje opereres med kollektivt ansvar.

Man kan næppe få sat hele familier på gaden, fordi de har en 15 årig søn der er dømt for vold i området.
Dette vil kræve en lovændring.
tilføjet af

Kan være ulovligt.

Det indlæg kan være ulovligt. Jeg tvivler på, at det er lovligt offentliggøre en dom, før den er afsagt.
tilføjet af

Jeg vil i morgen være erklæret inhabil ved domsafsigelsen

Jeg har i den anledning indsat en juridisk foged, der vil afsige dommen, men den kan næppe variere væsentligt fra min tilkendegivelse.
tilføjet af

Dr overjur.

Hvem er det lige du er?
tilføjet af

stadfæstelse af dom

De skal bare smides UD.
Kan ikke være rigtigt at ingenting har konsekvenser.
tilføjet af

Helt enig med dig.

En boligforening har også en opgave i , at sådanne problemer løses. De tror de kan gøre lige hvad der passer dem. De er så utilpassede , og det har noget med deres opdragelse at gøre. Deres religions vanvid. Vi er vantro mener de , piger og kvinder er ludere siger de , man kan blive ved med at berette om deres utilpassede opførsel. I en boligforening skal sådanne handlinger stoppes effektivt. Der er alt for meget kriminalitet.
tilføjet af

SMIDES UD

Der er kun en vej for sådanne nogle småforbrydere, og det er UD af lejligheden, det kan ikke være rigtigt at enkelte personer kan få lov til i den grad at terrorisere et bolig komplex, uden det har konsekvenser. Men det er jo et slaraffenland for sådanne fyre,men det er jo nogle stakler der kun kan gøre opmærksom på sig selv på denne måde, sæt dm i arbejde så de bliver trætte, det er det der mangler, og hjælper det ikke så send hele familien på " genopdragelse " , men uden penge fra det offentlige
Hvis de havde opført sig på samme måde, der hvor de kommer fra så er jeg helt sikke på at et par Omkler havde givet en en gang tæsk så de lærte at opføre sig ordentligt.
Nej her er kun en vej og det er UD.
Ole
tilføjet af

Ud ?

Naturligvis skal de ud, men kommunen skal så skaffe dem et andet sted at bo, og hvem fanden vil have sådan noget ros boende, eller hvem vil bo i nærheden af dem❓skal de ud skal det være ud af landet.
tilføjet af

NATURLIGVIS

skal de ikke bare ud af lejligheden , men ud af landet. Det manglede sgu da bare
tilføjet af

Juridisk sagkyndighed er hvad der bør præge et retssamfund

Jeg ser på juraen og retssikkerheden, og ikke på problemerne med de utilpassede kriminelle.
Jeg er i øvrigt selv meget mod kriminelle objekter, uanset race og religion. Jeg ser det som ønsketænkning, at de værste og farligste ekspederes hen hvor peberet gror, eller bag tremmer. Jeg er selv plaget af sådanne ekstreme psykopattyper i opgangen hvor jeg bor, der dog har hvid hudfarve, men er ekstremt farlige mentalsyge galninge. Mit råd til sådanne typer er, at tage en overdosis, husk endeligt at korrigere for kropsvægten...
Danmark påstår, at være en retsstat, selv om det kan være svært at se, her har Danmark en forpligtigelse til, at efterleve en retsstats principper, og vægte retssikkerheden. Hvis ikke domstolene kan sikre dette, kan man vel ligeså godt nedlægge dem, og lade folkedomstolene sanktionere med opklyngninger af potentielle mistænkte i nærmeste lygtepæl.
Det principielle her er, at der søges idømt strenge straffe til personer der ikke har begået den omtalte kriminalitet, fordi de har født nogle børn der senere er blevet kriminelle, gør ikke forældrene automatisk til kriminelle.

Man kan ikke idømme kollektiv straf, det hører ikke hjemme i et påstået retssamfund.
tilføjet af

Fogedretten har som jeg afsagde forhånds tilkendegivelse af afvist sagen

Mine juridiske kundskaber matcher fuldt ud med domstolene, der i dag har afsagt afvisningskendelse.
Fogedretten vil ikke behandle sagen, da der ikke er juridisk relevante forhold, der kan knyttes til de omtalte indvandreres lejemåls naboer eller lignende.
At der er begået kriminalitet af nogle beboere, kan ikke gøres til en påstand om udsmidning af lejemål, i så fald ville man kunne smide alle ud af deres lejemål, hvis de f.eks. har kørt uden cykellygte på boligselskabets areal.
Flertallet må vige for retssikkerheden, dette gælder også Brabrand boligforening.
Jeg er enig i fogedrettens kendelse ved afvisningen af sagen, da almen omtanke må gå forud for primitive hævnfølelser.
tilføjet af

dom ????

ja det er det der kan bruges af disse forbrydere / vi er totalt tl grin for disse fyre de griner deres R - - i laser over de dumme danskere
tilføjet af

Et modpol hertil er psykiatrisk retspleje

Her er Danmark beriget med så mange mentalsyge galninge, der slynger om sig med deres mentalsyge injurier, at de måske kan anvendes til, at smide dem ud, underpåskud om, at de er psykiatriske tilfælde.
Ved sådanne psykiatri diagnoser der udføres på bestillings automatik, vil alle retsmidler blive sat ud af kraft, man kan derefter gøre med de diagnotiserede som det nu behager. Her er de berygtede mentalsyge psykiatrilægers domæner toneangivende, da selv strafferettens sanktionsmuligheder sættes ud af kraft herved.
Disse lægegalninge kan nok få Jonni & Co fra Greve til, at sidde og savle over de muligheder, der herved opstår. Her vil muligheden for danske henrettelser optaget på video til udsendelse nok være indenfor rækkevidde, da der ingen nedre grænser er for deres sygelighed og perversioner.
Men er det mon vejen frem?...
tilføjet af

DE SKIDE KRIMINELLE

perker skal bare have et par på lampen og så ud af landet sammen med hele den forpulede familie. BARE AFGANG.
tilføjet af

En på lampen? skal det forstås som en lygtepæl?

Dette er en variant til den psykiatriske retspleje, men den vil give Danmark en dom ved Mennekserettighedsdomstolen, da der er tale om indvandrere og ikke danskere.
Den psykiatriske retspleje kan man risikofrit anvende på etniske danskere, her blander Menneskerettighedsdomstolen sig ikke, straks værre stiller det sig ved udlændingene...
tilføjet af

forkert

"Den psykiatriske retspleje kan man risikofrit anvende på etniske danskere, her blander Menneskerettighedsdomstolen sig ikke, straks værre stiller det sig ved udlændingene..."
Forkert hr. "jurist". EMRK er inkorporeret i dansk ret. Det er almen juridisk viden. Menneskerettighedsdomstolen har også kompetence i sager mellem danske borgere og den danske stat.
tilføjet af

Jo nok er den indkoopereret i retsplejeloven men

Der er en verden til forskel på, hvornår der sanktioneres fra Menneskerettighedsdomstolen.
Man har aldrig set et eksempel på, at Europarådet har rejst en sag af egen drift, der angår etniske danskere.
Lige nu trues Danmark med en sag grundet 24. årsreglen for familiesamføring af Europarådets formand.
Her ses netop selektiv politisk retspleje, da etniske danskere diskrimineres ved Menneskerettighedsdomstolen.
Det er Europarådet der sidder og vedtager hvilke krænkelser de vil gå ind i, og hvilke de lukker øjnene for.
Rent danske anliggender lukker de øjnene for.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.